• طاهره رحیمی   rahimi1361@

      1397/09/09 ساعت 23:00

      اخیرا با این دوست حرف نزدم،اما می‌دانم بابت این توییت ازجانب خود روزنامه‌نگاران هم خیلی اذیت شده. باهمه اینها مطمئن‌ هستم که اشاره‌اش به ماجرای #آزارجنسی_خبرنگاران_زن و حرف و حدیث‌هایی که به‌دنبالش آمد، خیلی‌ها را ادب کرده یا حتی ترسانده باشد. چه مردان آزارگر در تحریریه‌ها و چه/۸