• کتاب ناپدیدشدگان #آریل_دورفمان روی من تاثیر گذاشت خواستم درباره‌ی این نویسنده چیزی بنویسم. دیدم مادرم و خاله‌ام دیابتی شدید هستند و به انسولین احتیاج دارند. گفتم بمیر تو کف هرم #مزلو و حرف مفت نزن. مطالبه تو نباید چندو چون ادبیات باشد؛ بنویس
  #انسولین_نیست

 • یادت باشد آدم هیچ وقت #تنها نیست.
  کافی است چشم‌هایت را ببندی و به کسانی که دوست‌شان داری فکر کنی.
  وقتی کسی باشد که تو دوستش داری تنها نیستی.

  ناپدید شدگان
  #آریل_دورفمان