• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

  1399/08/08 ساعت 10:15

  #آرتین_ایران‌نژاد ۱۵ ماه بیشتر نداشت؛خانواده‌اش در سودای یک زندگی بهتر،در دریای مانش،کشته شدند و آرتین هنوز مفقود است.در ایران اما،مرگ دسته‌جمعی این خانواده نه به سرخط #اخبار آمد،نه #تیتر و عکس‌یک شد،نه کسی به یادشان شمعی روشن کرد نه هیچ.
  در انگلستان وجدان‌ها به درد آمد،اینجا نه

 • سمیرا حسینی   Sisimiss_h@

  1399/08/08 ساعت 15:57

  مگر من از وطنم چه می‌خواستم
  به غیر از تکه‌ای نان
  گوشه‌ای امن
  جیبی با حرمت
  بارانی از عشق
  پنجره‌ای باز
  که آزادی و عشق به من دهد
  من چه می‌خواستم
  در این حد، که به من نداد!؟
  برای همین
  نیمه شبی
  دری را شکستم و رفتم
  .برای همیشه رفتم
  «شێرکۆ بێکەس»
  #آرتین_ایران‌نژاد