• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

  1397/07/17 ساعت 08:17

  خانم محترم! هیچ اتفاق خاصی نیافتاد! ساک ورزش را گذاشتم تو صندوق عقب و عبا عمامه را از صندلی عقب برداشتم پوشیدم! دیگه اینکه با چشم گرد نگاه کردن نداره، حداقل وقتی داری اینطوری نگاهم میکنی سیب گاز نزن! بارها گفتم #آخوندها_از_مریخ_نیامده_اند.

 • مرتضی روحانی   morteza_rohani@

  1397/10/11 ساعت 23:23

  با تعدادی از طلاب یک مدرسه علمیه خانوادگی آمده‌ایم مشهد. اینجا صحنه‌هایی می‌توان دید اگر دیده بودید گریبان چاک می‌کردید. در آخرین مشاهده مدیر حوزه که حاج‌آقای میانسالی است با بچه‌ها لی‌له بازی می‌کرد. آن هم چطور؟ با عبا و عمامه! و الحق خوش درخشید. #آخوندها_از_مریخ_نیامده_اند

 • مرتضی روحانی   morteza_rohani@

  1397/03/21 ساعت 13:44

  اصلا من این روزمره نویسی‌ها را میکنم که بگم #آخوندها_از_مریخ_نیامده_اند. همه ما بخاطر زیست در یک جهان واحد با مسائل مشترکی مواجهیم و ممکن است نوع مواجهه و راه حل‌هایمان کمی متفاوت باشد.