• برای چند تا پروژه محتوایی باید طرح بنویسم. که از کجا شروع کنن و به کجا برسن. دستم به نوشتن نمی‌ره و همه شاکی شدن. آخه: آدم عاقل، به #آخر نگاه می‌کنه تا #اول براش معلوم شه. و من ذهن‌م مشغول #مجلات_همشهری شده، جایی که برای خیلی‌ها، آخری محسوب میشه که از اول قرارش نبود.

  • بهمن بابازاده   bahmanbabazade@

    1397/10/30 ساعت 14:23

    #آخر فرهاد عاشق #خاتمی بود.یک بار آنقدر حالش بد بود که با وانت پای صندوق رای بردندش تا به خاتمی رای بدهد!ولی هرگز کسی برایش کوپن نسوزاند.فرهاد ولی ناامید نشد و قرار بود البومی برای «گفتگوی تمدنها» بخواند.با زبانهای مختلف. ولی این کار ناتمام ماند. مثل خود فرهاد که هرگز تمام نشد …

  • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1397/03/20 ساعت 14:17

    آنچه در قسمت شانزدهم (#آخر) فصل سوم #سریال_شهرزاد خواهید دید … #صبا