• احسان محمدی   ehsanm92@

  1398/04/28 ساعت 11:20

  سه‌سال پیش این روزها #استان_گلستان بودم. از کردکوی و گرگان تا صوفیان و گنبد عزیز و گمیشان و اینچه‌برون. مزرعه پرورش‌اسب و #چکدرمه و دوغ شتر و لباس ترکمنی و مردم ماه و نازنین. مدام یاد #آتش_بدون_دود نادر ابراهیمی می‌افتادم.در برگشت برای بار دوم نشستم به خواندن رمان هفت جلدی‌اش.

 • بدا به حال مردانی که آسان فراموش می‌شوند! #آتش_بدون_دود

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1398/01/14 ساعت 09:16

  . . هرگز به آنقدر که می‌پری، قانع نباش.. هرگز نگو که بیشتر از این ممکن نیست … دائم از خودت عبور کن..! . یاد و نامت همیشه جاویدان و ماندگار #نادر_ابراهیمی #آتش_بدون_دود . #زندگی #عشق… https://www.instagram.com/p/Bvx۸۶۸ihkiO/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=y۲s۷۳gf۶۳j۷۱ …

 • درخت مقدس اگر واقعا سایه خدا باشد، ما نباید زیر بال و پر بگیریمش؛ او باید ما را زیر بال و پرش بناه بدهد. #آتش_بدون_دود

 • ترس از تکفیر، ترس از گرسنه ماندن و لگدمال شدن و به روز سیاه افتادن، ما را وادار به تعظیم کردن در برابر چیزی کرده است که در اعماق قلب خود به آن ایمانی نداریم. #آتش_بدون_دود

 • چاتما در سال‌های آخر عمرش، دیگر به راستی کدخدا نبود. تقریبا واداده بود و زمام امور را - خواه ناخواه - به گالان‌اوجا سپرده بود و این مسئله را مردم چنان پذیرفته بودند که انگار تصمیم گالان، همان تصمیم چاتمای کدخداست. #آتش_بدون_دود