• احسان محمدی   ehsanm92@

    1398/04/28 ساعت 11:20

    سه‌سال پیش این روزها #استان_گلستان بودم. از کردکوی و گرگان تا صوفیان و گنبد عزیز و گمیشان و اینچه‌برون. مزرعه پرورش‌اسب و #چکدرمه و دوغ شتر و لباس ترکمنی و مردم ماه و نازنین. مدام یاد #آتش_بدون_دود نادر ابراهیمی می‌افتادم.در برگشت برای بار دوم نشستم به خواندن رمان هفت جلدی‌اش.

  • بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1398/01/14 ساعت 09:16

    . . هرگز به آنقدر که می‌پری، قانع نباش.. هرگز نگو که بیشتر از این ممکن نیست … دائم از خودت عبور کن..! . یاد و نامت همیشه جاویدان و ماندگار #نادر_ابراهیمی #آتش_بدون_دود . #زندگی #عشق… https://www.instagram.com/p/Bvx۸۶۸ihkiO/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=y۲s۷۳gf۶۳j۷۱ …