• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1396/12/15 ساعت 19:06

    مدیر امور برق ناحیه ۲ #مشهد که چندی پیش در پی #آتش_افروزی یکی از مشترکان دچار #سوختگی شدید شده بود، درگذشت ۲۵ بهمن یکی از مشترکان بدهکار شرکت برق مشهد با در دست داشتن مقداری #بنزین به ساختمان امور برق ناحیه ۲ مراجعه و اقدام به آتش زدن مدیر آن اداره کرد.