• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/03/23 ساعت 04:55

    ۴.به اشتراک گذاشتن دانش آب اسرائیل با ایران صرفا یک ابتکار برای بهبود تصویر اسرائیل در بین مردم ایران نیست بلکه یک ترفند تاکتیکی برای تعمیق شکاف‌ها، افزایش بی اعتمادی سیاسی در ایران و پیشبرد استراتژی تغییر رژیم است. #آب_کم_تدبیر_اندک