• علی اکبر رائفی پور   A_Raefipour@

    1398/01/06 ساعت 22:01

    بیش از ٢سال است که فریاد میزنم ما وارد دوره ترسالی«سی ساله»شده وبارندگی و #سیل خواهیم داشت اما دولتی‌ها چون دنبال علم کردن گفتمان «خودکفایی کشاورزی مزخرف است»بودند در رسانه‌ها جا انداختند: آب هست ولی کم است تاراه برای واردات غذا بازشود واقعیت اینست: #آب_هست_اما_ول_است #آبخیزداری