• صهیونیستها اول سرزمینی را دزدیده‌اند، بعد برای حل مشکل آبش دست به کار شده‌اند، اما نه توسط آب شیرین‌کن‌های هسته‌ای که سالهاست می‌جنگند تا ایران توان تولیدش را نداشته باشد، بلکه مساله آب آن سرزمین دزدیده شده را با #آب_دزدی حل کرده اند.

  • #آب_دزدی از طبیعت را پایان دهیم. #محیط_زیست ایران دیگر جان ندارد! #ورشکستگی_آبی STOP stealing water from the nature

  • ۲.تا اینجای کار راهکار صهیونیستها برای حل مسئله آب در یک عبارت خلاصه می‌شود: #آب_دزدی! آنهااز ۱۳۴۷ آب دزدی را از بحیره آغاز کرده و به آبهای حاصبانی و بانیاس رسیدند. ۵۰۰میلیون‌مترمکعب از آب‌های جولان(۷ برابر سوریه) برداشت می‌کنند و حق فلسطین و اردن و غزه را بالا می‌کشند!