• صهیونیستها اول سرزمینی را دزدیده‌اند، بعد برای حل مشکل آبش دست به کار شده‌اند، اما نه توسط آب شیرین‌کن‌های هسته‌ای که سالهاست می‌جنگند تا ایران توان تولیدش را نداشته باشد، بلکه مساله آب آن سرزمین دزدیده شده را با #آب_دزدی حل کرده اند.