• خبر حضور سیدحسین حسینی در #پرسپولیس از جایی شروع شد که علی #علیپور، مهاجم قرمزها در اردوی تیم ملی عکسی که با حسینی منتشر کرد و با استفاده از قلب قرمز و بمب به نوعی ذهن‌ها را سمت این برد که دروازه بان #آبی‌ها برای حضور در پرسپولیس تمایل نشان داده است