• طاهره رحیمی   rahimi1361@

      1397/08/28 ساعت 20:42

      #آبله_مرغان در مدرسه‌ای در کارلینای شمالی شیوع پیدا کرده؛ شدت شیوع بیماری از ۲۰ سال قبل که واکسیناسیون برای این بیماری شروع شده،بی سابقه است. چرا؟ بعضی خانواده‌ها بدلیل باورهای مذهبی،نخواستند فرزندشون واکسن زده بشه در آمریکا بعضی اعتقاددارند،اگر بچه واکسن بزند، #اوتیسم میگیرد!