• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1398/03/25 ساعت 10:09

    علاوه بر موضوعاتی چون «زمین‌خواری» و «کوه‌خواری» باید نگران پدیده جدیدی تحت عنوان #آبخواری بود. این نگرانی علاوه بر چاه‌های غیرمجازی که حفر شده است به مناطقی زیرگوش پایتخت مربوط است در آن برای استحصال آب استخرهای بزرگ طراحی و احداث کرده‌اند. http://www.irna.ir/news/۸۳۳۵۳۵۷۵/