• الهام نداف   elhamnadaf@

  1399/08/24 ساعت 23:17

  سپیده که بزنه، دیگه برف نمیاد، گلوله‌ها بهتر کمونه می‌کنن، قلب‌ها بیشتر شکافته می‌شن، خون‌ها غلیظ‌تر می‌چکن و امان و فغان از اون همه «جان پدر کجایی؟» که هیچ‌وقت به دست آن همه «جان» نرسیدند و هرگز هشتگ نشدند …

  #آبان_ادامه_دارد

 • محمدرضا مهاجر   MohajerMr@

  1399/08/01 ساعت 23:59

  این کشور اگر مسئول عاقل داشت به مردم می‌گفت ما در آبان سال قبل اشتباه کردیم. سعی می‌کنیم اشتباه‌مان را جبران کنیم. ما را کمک کنید تا زودتر اشتباه‌مان را جبران کنیم.
  این‌ها را نمی‌گویند که مردم می‌گویند #آبان_ادامه_دارد