• محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/20 ساعت 00:23

  مصاحبه خبرگزاری ایلنا با علی اکبر جوانفکر در اواخر سال ۹۸ انجام شدو ۱۸ فروردین ۹۹ منتشر گردید!
  پس از اعتراض وی به تحریف سخنانش، ایلنا خبر را اصلاح کرد ولی خبر تحریف شده درحلقه‌های قرق رسانه‌ای باقی مانده وهمسو با اهداف قرق گران رسانه‌ای درفضای رسانه می‌چرخد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/10 ساعت 22:33

  قرق رسانه‌ای الزاما"به معنی برجسته سازی اخبارنیست.بلکه درقرق رسانه‌ای منفی؛راه‌های انتقال پیام به شکل سخت افزاری ونرم افزاری،محدود ویا بسته میشود.
  درقرق رسانه‌ای مثبت؛امکانات سخت افزاری ونرم افزاری درجهت تکثیراخبار موردنظرقرق گران رسانه‌ای به کار گرفته میشود.
  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/10 ساعت 14:44

  قرق رسانه‌ای مثبت به معنی انتشار گسترده،و قرق رسانه‌ای منفی به معنی منع گسترش اخبار در رسانه‌های ارتباط جمعی و اجتماعی است و پیامهای تحت قرق رسانه‌ای الزاما" اخبار جعلی نیست.
  قرق رسانه‌ای سخت(سخت افزاری)و قرق رسانه‌ای نرم(نرم افزاری) میتواندمثبت یامنفی باشد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/09 ساعت 21:06

  هرچند قرق رسانه‌ای در بسیاری از موارد به منظور دستیابی به اهداف سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی سریع انجام میشود ولی نباید از نظر دور داشت که آرشیو رویدادهای خبری وپیامهای تولیدی-به خصوص بصورت مکتوب-در نهایت منجر به مخدوش شدن منابع مطالعاتی آینده نیز خواهدشد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/09 ساعت 00:51

  رسانه‌های مکتوب با استفاده ازاخبار رسانه‌های فعال درفضای مجازی،مطالبی که درجریان قرق رسانه‌ای،برجسته و تکرار شده است را ثبت و نهادینه نموده و به عنوان وقایع تاریخی ماندگار میکنند.
  این فرآیند میتواند منابع تاریخی تحقیق علمی درآینده را با تشکیک وثوق مواجه کند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/12/22 ساعت 01:23

  هماهنگی رسانه‌ها در راستای انتقال پیام واحدبرای دستیابی به اهداف ومقاصد از پیش تعیین شده؛قرق رسانه‌ای نرم است.
  انتشار سریع وهماهنگ اخبار برای انتقال پیام؛قرق رسانه‌ای مثبت وامتناع از انتشار اخبار مخالف بااهداف وبرنامه‌های سازمان یافته؛قرق رسانه‌ای منفی است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/12/20 ساعت 23:45

  فارغ از درستی یا نادرستی شیوه‌های مدیریت افکار عمومی برای مواجهه با یک پدیده اجتماعی،ممنوعیت انتشار آمار و ارقام توسط رسانه‌های ارتباط جمعی و اجتماعی؛قرق رسانه‌ای منفی است.
  محدودیتهای سخت افزاری؛قرق رسانه‌ای سخت ومحدودیتهای نرم افزاری،قرق رسانه‌ای نرم است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/12/08 ساعت 20:52

  برخی بنگاه‌های خبری با قرق رسانه‌ای نرم و‌ مثبت،انتشار اخبار برجسته کرونا را در دستورکار خود قرار می‌دهند تا اهداف و برنامه‌های سفارش دهندگان اخبار جعلی را ممکن سازند.
  این درحالی است که خطرات احتمالی #کرونا بیشتر از آنفولانزا و دیگر بیماری‌های اپیدمی نیست.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/09 ساعت 03:07

  استفاده سیاسیون ودولتی‌ها از جمله مدیران عالی ارتباطات وفنآوری اطلاعات ازشبکه‌های اجتماعی برای انتقال پیام وخبر رسانی،به این معنی است که نظریاتی مثل«گرداب سکوت»درحوزه رسانه،کارکرد سابق خود راندارد.
  باتوجه به پیدایش رسانه‌های نوین،باید مخاطبان فعال رادرک کرد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/09 ساعت 01:15

  اخبارجعلی لزوما با هدف جعل اخبار تولید نمیشود.گاهی ممکن است تولید کنندگان اخبار به دلیل محدودیت زمان یا دسترسی به آرشیو ویا خطای انسانی، محتوایی راتولیدکنند که واقعی نبوده و به عنوان خبرجعلی تلقی شود.
  شبکه‌های اجتماعی میتوانند اینگونه اخبار را شناسایی و‌معرفی کنند.
  #قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/07 ساعت 01:04

  قرق رسانه‌ای سخت و منفی به دلیل شکل آشکار و غیرقابل انکار آن وهمچنین لزوم تنویر یا توجیه افکار عمومی،معمولا علنی شده و با قرق رسانه‌ای نرم تحت پوشش رسانه‌ای قرار می‌گیرد.
  قرق رسانه‌ای له یا علیه را به ترتیب؛#قرق_رسانه_ای_مثبت و #قرق_رسانه_ای_منفی می‌گوییم.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/07 ساعت 00:35

  مسدود کردن صفحه‌ها،کانال‌ها وگروه‌ها و به طور کلی محدود کردن سطح دسترسی کاربران برنامه‌های شبکه اجتماعی؛سریع‌ترین روش قرق رسانه‌ای سخت و منفی است.
  در #قرق_رسانه_ای_سخت_و_منفی، صفحه کاربران تحت قرق رسانه‌ای از طریق سخت افزار و‌برنامه مسدود میشود.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/07 ساعت 00:14

  حذف صفحه کاربران شبکه‌های اجتماعی توسط صاحبان رسانه و دارندگان توان سخت افزاری، قرق رسانه‌ای سخت و‌ منفی است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای_سخت_و_منفی

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/30 ساعت 17:37

  مراسم رونمایی از کتاب گفت و گو با دکتراحمدی نژاد روز یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.
  «بی پرده با احمدی نژاد » با مجوز رسمی و رعایت همه ملاحظات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.
  این اثر به مباحث مربوط به اندیشه انسانی می‌پردازد./۶

  #بی_پرده_با_احمدی_نژاد
  #احمدی_نژاد

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/29 ساعت 16:10

  نخستین کتاب گفت وگوی دکتر احمدی نژاد در سه بخش تهیه وتنظیم شده ودر این اثر مباحث حوزه اندیشه انسانی بدون توجه و تکیه بر مسایل سیاسی و به خصوص سیاست داخلی مطرح شده است.
  برخلاف برخی گمانه زنی‌ها این کتاب مصرف سیاسی و تاریخ مصرف انتخاباتی ندارد./۴

  #بی_پرده_با_احمدی_نژاد
  #احمدی_نژاد

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/29 ساعت 12:49

  در نخستین کتاب گفت و‌گو با دکتر محمود احمدی نژاد از تولد و خاستگاه ایشان به اندیشه‌ها و خواستگاه شان رسیده‌ام. به این دلیل نیز نام کتاب را «بی پرده با احمدی نژاد» گذاشتم./۲

  #بی_پرده_با_احمدی_نژاد
  #احمدی_نژاد

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/25 ساعت 02:02

  حفظ یا حذف پست‌ها و عکسهای کاربران به نفع یا علیه قدرتهای بزرگ و صاحبان تکنولوژی‌های نوین ارتباطی توسط شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی وابسته،به ترتیب قرق رسانه‌ای سخت و مثبت و قرق رسانه‌ای سخت و منفی است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای_سخت_و_مثبت
  #قرق_رسانه_ای_سخت_و_منفی

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/22 ساعت 02:38

  آقای ترامپ قمارباز؛ روی بد میزی بساط قمارت را پهن کرده‌ای! ۵۲ برگ «ورق بازی» تو هم مثل«IR۶۵۵ و ۲۹۰» نتیجه نمی‌دهد.اینجا ایران است و سفیر انگلستان امشب _یک روز پس از سالروز شهادت امیر کبیر _جلوی دانشگاه امیر کبیر خودش را خیس کرد.
  ما استقلالمان را معامله نمی‌کنیم.

  #ترامپ_قمارباز

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/14 ساعت 01:28

  شاید فروپاشی آمریکا جدی به نظر نیاید اما شنیده اید که می‌گویند: کدام شوخی است که بیشتر آن جدی نباشد.
  ترامپ با ترور قاسم سلیمانی، ایالات متحده آمریکا را در آخرین سال ریاست جمهوری اش به سمت فروپاشی سریعتر سوق داد.
  ترور دولتی در خاک دیگر کشورها ارمغان حاکمان آمریکا در سال ۲۰۲۰ است.

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/13 ساعت 21:22

  استادشهید مطهری میگوید:«شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع،این شهدا هستند که به پیکر اجتماع و در رگ‌های اجتماع،خاصه اجتماعاتی که دچار کم خونی هستند خون جدید وارد می‌کنند.»
  خون شهید قاسم سلیمانی امروز بر پیکر جامعه تزریق شد و تا چهلم آن شهید در ۴۱سالگی انقلاب اسلامی ثمر خواهد داد.

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/13 ساعت 19:53

  حذف پست‌های کاربران در برنامه‌های فعال شبکه‌های اجتماعی نمونه بارز قرق رسانه‌ای سخت و منفی است. این گونه قرق رسانه‌ای توسط دارندگان تکنولوژی و توانمندی بهره برداری از امکانات سخت افزاری فضای مجازی انجام می‌شود و امکان پذیر است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای_سخت_و_منفی

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/13 ساعت 19:15

  حذف پستهای کاربران توسط صاحبان برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی در فضای مجازی،قرق رسانه‌ای سخت و منفی است.در این روش؛قرق گران رسانه‌ای با استفاده از سخت افزار و نرم افزار برنامه هایی که کنترل آن را در اختیار دارند به حذف پستهای کاربران دست میزنند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/04 ساعت 04:51

  در زمان حکومت«ژورف استالین» مردی در میدان سرخ مسکو کتاب پخش میکرد؛ «ک گ ب»او را دستگیر کرده و پس از بازرسی دید تمام کتابهایی که وی بین مردم پخش میکندسفید هستند!
  از او پرسیدند:چرا کتابهایی با صفحه سفید پخش می‌کنی؟!
  کتابفروش پاسخ داد:چیزی برای نوشتن نمانده؛همه چیز مثل روز روشن است.

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/09/07 ساعت 00:14

  خارج کردن امکانات رسانه‌ای نظیر اینترنت از دسترس بهره برداران و کاربران توسط دولت‌ها،حاکمان و صاحبان قدرت،قرق رسانه‌ای سخت و منفی است.این گونه قرق رسانه‌ای می‌تواند روشی برای مقابله با قرق رسانه‌ای نرم و‌ مثبت جریان‌های مخالف باشد و حق قانونی تلقی شود.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/08/24 ساعت 11:52

  گفته بودند بنزین امسال گران نمی‌شود!
  این هم شد.
  شب میلاد پیامبر راستی و امام دانایی زمان مناسبی برای خلف وعده نبود.

  #خودت_بمال
  #سبوس_بخور
  #باد_بیاد

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/28 ساعت 23:20

  هنگام ثبت نام انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران توئیت کردم: «دعای فرج امام دوازدهم(عج)در دولت دوازدهم طنین انداز خواهدشد.»
  امروز مردم به امام زمان(عج)استغاثه میکنند وظهور منجی عالم بشریت را میخواهند.
  خدا مستضعفین را وارثان زمین میخواهد. تایید و رد صلاحیت هم حق الناس است.

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/11 ساعت 00:18

  هدف گذاری اصلی قرق رسانه‌ای برای ایجاد باورجمعی منطبق با میل وسلیقه قرق گران رسانه‌ای یا جلوگیری از باور جمعی خلاف میل قرق گران رسانه‌ای است.درهرحال قرق رسانه‌ای مثبت یامنفی وسخت یانرم با گزینش اخبار وپیامها وحتی رسانه‌ها وپیام رسانها و جامعه هدف انجام میشود.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/10 ساعت 17:23

  قرق رسانه‌ای اساسا" بر گسترش و تکرار اخبار یا جلوگیری از آن استوار است.
  اخبار با تکرار باورپذیر میشوند و‌ با منع تکرار،از باورپذیری اجتماعی آنها کاسته میشود.
  تکرار جای خود را به وثوق منبع خبر میدهد ودر یک استراتژی مشخص،اخبار موثق تحت قرق رسانه‌ای قرارمیگیرد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/10 ساعت 04:18

  قرق رسانه‌ای منفی اعم ازسخت ونرم، جدای ازپنهان سازی وقایع درحال حاضر،باعث ضعف منابع مطالعاتی آینده نیز خواهد شد.
  چه بسا قرق گران رسانه‌ای امروز برای آینده نیزبرنامه هایی داشته باشندکه به سختی بتوان به آنهاپی برد.
  تأثیرمنفی پنهان سازی وقایع،کمتر ازتحریف نیست.
  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/09 ساعت 15:01

  تحریف تاریخ داخلی و بین المللی میتواند از اهداف و برنامه‌های کلان قرق رسانه‌ای باشد.به گونه‌ای که اخبارجعلی کنشها و‌ واکنشهای سیاسی و اجتماعی توسط رسانه‌های جمعی و اجتماعی قرق‌گر در فضای مجازی تولید و بازنشر شده و در آثار مکتوب و‌کتابخانه‌ای ماندگار میشود.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1399/01/08 ساعت 17:54

  برخی سایتهاوکانالهای انتقال پیام درفضای مجازی برای جلب مخاطب و افزایش تعدادبازدیدکنندکان اقدام به انتشار یابرجسته سازی تیتر وعناوین خبری مرتبط یاغیرمرتبط باحوزه فعالیت خودنموده وبی ارتباط بااهداف قرق گران رسانه‌ای،حلقه‌های زنجیره قرق رسانه‌ای را کامل میکنند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/12/21 ساعت 03:24

  استفاده از کلمات و جملات مشابه در رسانه‌های جمعی و اجتماعی متکی به اینترنت باعث پرتکراری در جستجوها و ایجاد باور جمعی می‌شود.
  دلایل مختلف سیاسی،اجتماعی و اقتصادی می‌تواند موجب استفاده از اخبار و کلمات و‌ جملات مشابه باشد که منجر به قرق رسانه‌ای نرم می‌شود.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/12/09 ساعت 01:19

  برخی بنگاه‌های خبری با قرق رسانه‌ای نرم و منفی،اخبار مربوط به محدودیت‌های بیماری کرونا و ضعف آن نسبت به سایر بیماری‌های اپیدمی را منتشر نمی‌کنند.این روند می‌تواند به ضعف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف قرق گران رسانه‌ای بیانجامد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #کرونا

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/12/08 ساعت 02:33

  انتشار اخبار جعلی مربوط به بیماری #کرونا تازمانی که به محدودیتهای سخت افزاری تبدیل نشده است،نمونه بارز یک قرق رسانه‌ای نرم است وقرق گران رسانه‌ای از انتشار یاعدم انتشار اخبار مربوط به آن اهداف مشخص ومتفاوتی رادنبال میکنندکه در گروههای چندگانه تفکیک پذیر است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/09 ساعت 01:31

  با گسترش رسانه‌های نوین و پیدایش رسانه‌های اجتماعی ،بعضی از نظریه‌های رسانه و ارتباطات اجتماعی خاصیت خود را از دست داده و نیاز به بازنگری اساسی دارند.
  امروز با اقتدار مصرف کننده و مخاطبان فعال مواجهیم و باید آنها را بیش از پیش جدی بگیریم.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/07 ساعت 22:34

  رسانه اجتماعی میتواند اخبار جعلی رسانه‌های جمعی و یا اجتماعی را شناسایی کندو با بهره گیری از شواهد،دلایل ومنابع موثق،به مخاطبان و کاربران معرفی وآنها را اصلاح نماید.
  رسانه‌های اجتماعی و جمعی می‌توانند قرق رسانه‌ای ایجاد کرده یا آن را بشکنند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای_نرم

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/07 ساعت 00:45

  دارندگان توان سخت افزاری با مسدود کردن دامنه می‌توانند به سرعت صفحه و محتوای سایت‌ها، پایگاه‌های خبری و تحلیلی،خبرگزاری‌ها و‌برنامه‌های فضای مجازی را از دسترس گردانندگان و‌
  مخاطبان آن خارج کنند.
  سرنوشت رسانه‌های متکی به اینترنت به صاحبان اینترنت وابسته است.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/07 ساعت 00:23

  هنگام بروز یک حادثه بزرگ که میزان مراجعات به منابع سریع خبری در اینترنت و فضای مجازی زیاد می‌شود؛ به دلیل حساسیت بالا،تلاش‌ها برای قرق رسانه‌ای نرم (مثبت یا منفی) افزایش می‌یابد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای_نرم

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/11/01 ساعت 10:32

  با وجود اخذ مجوز از وزارت ارشاد برای انتشار کتاب ممیزی شده بی پرده با احمدی نژاد،در پاسخ به درخواست برخی افراد و شخصیت‌ها رونمایی و انتشار این کتاب به فرصت دیگری موکول می‌شود.
  این کتاب حاوی گفت و گو با دکتر احمدی نژاد در حوزه اندیشه انسانی است.

  #بی_پرده_با_احمدی_نژاد
  #احمدی_نژاد

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/29 ساعت 17:22

  کتاب «بی پرده با احمدی نژاد» هفته آینده و در آستانه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی توسط ناشر و با حضور شخصیت‌های سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و هنری رونمایی می‌شود.
  به زودی ازخبرنگاران محترم رسانه‌ها برای حضور در مراسم دعوت خواهد شد./۵

  #بی_پرده_با_احمدی_نژاد
  #احمدی_نژاد

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/29 ساعت 13:30

  «بی پرده با احمدی نژاد» حاصل ساعت‌ها گفت و‌گوی صریح با رییس جمهور نهم و دهم برای دست یابی به عمق اندیشه‌های ایشان است.
  نخستین کتاب گفت و گو با دکتر محمود احمدی نژاد در ۱۶۸ صفحه و قطع رقعی چاپ شد./۳

  #بی_پرده_با_احمدی_نژاد
  #احمدی_نژاد

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/29 ساعت 12:36

  گفت و‌گو با دکتر محمود احمدی نژاد در بهار ۱۳۹۸ انجام شد و کتاب آن پس از گذشت ماه‌ها در زمستان به چاپ رسید.
  در این اثر موضوعات مهمی با محور اندیشه انسانی مطرح شده است./۱

  #احمدی_نژاد

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/25 ساعت 01:41

  تحریم‌های بین المللی می‌تواند باعث خارج شدن سایت‌ها از دسترس مخاطبان و کاربران شود. این یعنی قرق رسانه‌ای سخت می‌تواند ابعادی گسترده‌تر از اهداف،برنامه‌ها و کارکردهای رسانه داشته باشد.
  قرق رسانه‌ای سخت در جهت حفظ منافع صاحبان تکنولوژی و‌قدرتها اتفاق می‌افتد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/16 ساعت 15:54

  ترامپ با جملات تهدیدآمیز علیه ایران هم نشان دادکه قمارباز است! عدد۵۲ که ترامپ در تهدید ایران به کار برد؛تعداد گروگان‌های آمریکایی هنگام تسخیر سفارت آمریکا در ایران نیست!بلکه ۵۲برگ«بازی ورق»است.مشاوران ترامپ متوهم،جادوگر و قمارباز هستند و آمریکا را نابود خواهند کرد.
  #ترامپ_قمارباز

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/13 ساعت 21:47

  قرق گران رسانه‌ای همزمان با قرق رسانه‌ای سخت ومنفی علیه فعالیت کاربران فضای مجازی منتقد یا مخالف خود،تلاش میکنند با تولید اخبارجعلی وقرق رسانه‌ای نرم و‌مثبت،برخی باورها و ارزشهای جوامع همگون راهدف قرارداده و باتکرار اخبار دروغ درفضای مجازی آن را باورپذیر کنند.
  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/13 ساعت 20:10

  در جریان قرق رسانه‌ای سخت و‌منفی،دنبال کننده‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی و بازدید کنندگان سایتها در فضای مجازی هر تعداد هم‌که باشد،امکان حذف بخش یا تمام صفحه تحت قرق رسانه‌ای وجود دارد.پس رسانه‌های متکی بر سخت افزار و نرم افزارهای قرق شونده برای کاربران،قابل اعتماد و اتکأ نیست.

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/13 ساعت 19:45

  قرق رسانه‌ای سخت در جهت همراهی با منابع قدرت و ثروت انجام میشود و میتواند انگیزه‌های مختلف مادی و معنوی داشته باشد.این درحالی است که بسیاری از برنامه‌ها و سایت‌ها در رسانه‌های اجتماعی و جمعی در اختیار قدرت‌های بزرگ است و همه آنها وابسته به تکنولوژی ماهواره‌ای هستند.
  #قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/10/13 ساعت 17:49

  کنترل کامل سخت افزار و نرم افزار برنامه‌های فضای مجازی در اختیار دارندگان آن است. حذف پست‌های خلاف نظر صاحبان این برنامه‌ها «قرق رسانه‌ای سخت و منفی» است. معمولا در کنار این روش،سایر روش‌های قرق رسانه‌ای نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #قرق_رسانه_ای_سخت_و_منفی

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/09/17 ساعت 01:59

  رسانه‌های جمعی و اجتماعی همسو و هماهنگ با تکرار یک خبر در فضای مجازی که ممکن است با تغییر عنوان یا متن نیز همراه باشد،قرق رسانه‌ای نرم و‌ مثبت به راه انداخته و هدف یا اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند.در قرق رسانه‌ای نرم و‌مثبت،قرق گران رسانه‌ای،همکار یکدیگرند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای

 • محمدرضا تقوی فرد   taghavifard@

  1398/09/04 ساعت 22:57

  قطع کردن اینترنت«توسط دارندگان تکنولوژی اینترنت یا قطع آن» قرق رسانه‌ای سخت و منفی است.
  این نوع قرق رسانه‌ای برای بهره برداران اینترنت هزینه بر بوده و اغلب به صورت کامل امکان پذیر نیست.
  صاحبان سخت افزار می‌توانند قرق رسانه‌ای سخت انجام دهند.

  #نظریه_قرق_رسانه_ای
  #محمدرضا_تقوی_فرد