• سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/03/10 ساعت 12:30

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از تصویب «طرح موضعی محدوده شهرک شهید رجایی در محله شهادت» در نهم خردادماه سال جاری در کمیسیون ماده پنج خبر داد.
  https://nosazi.tehran.ir/default.aspx?tabid=۶۲۲&ArticleId=۷۲۶۲

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/03/01 ساعت 10:04

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از وجود حدود ۲۸۰ هزار پلاک فرسوده در شهر تهران خبر داد و گفت: بیش از ۹۵ درصد این پلاک‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران است. (گزارش تصویری)
  https://www.iribnews.ir/fa/news/۳۴۵۰۹۸۷/٪D۸٪AA٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۸٪B۹-٪D۹٪BE٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪DA٪A۹٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/28 ساعت 08:50

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با همشهری اعلام کرد: اقدامات اجرایی را برای بازآفرینی کارخانه سیمان ری شروع کرده‌ایم و طبق برنامه قرار است فاز نخست آن تا پایان شهریور به نتیجه برسد.
  https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/۱۶۰۹۷۸/٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۴٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۹-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.html

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/26 ساعت 08:23

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در مصاحبه با همشهری آنلاین جزئیات پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی اسکان موقت، راه اندازی میدانگاه‌های شهری و سرانجام اعطای مشوق‌های انشعابات آب و برق و گاز برای نوسازی بافت فرسوده را تشریح کرد.
  https://www.hamshahrionline.ir/news/۶۷۶۰۹۷/٪D۸٪AC٪D۸٪B۲٪D۸٪A۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۹٪BE٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AE٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪DB٪B۲٪DB٪B۰٪DB٪B۰-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۲٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۲-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۴

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/24 ساعت 08:08

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از توافق شهرداری تهران و وزارت دفاع برای اختصاص عرصه غیرفعال صنایع جنگ افزارسازی ساصد به مساحت ۱۷ هکتار به شهرداری تهران با هدف تأمین سرانه‌های خدماتی مورد نیاز ساکنان منطقه ۱۳ خبر داد.
  https://nosazi.tehran.ir/default.aspx?tabid=۶۲۲&ArticleId=۷۲۵۵

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/17 ساعت 10:11

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفت و گوی اختصاصی با همشهری آنلاین به ارائه توضیحاتی در خصوص افزایش ۳ برابری نوسازی پلاک‌های فرسوده تهران، پیش‌بینی مشوق‌ها و تسهیلات تازه برای نوسازی و … پرداخت.
  https://www.hamshahrionline.ir/news/۶۷۳۳۷۴/٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF-٪DB٪B۲٪DB٪B۶٪DB٪B۰-٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۹٪BE٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪DA٪A۹-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۵-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪DA٪A۹٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۲-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/10 ساعت 10:03

  آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی متقاضیان (مدیر دفتر، کارشناس شهرساز و تسهیلگر اجتماعی) برگزار شد.
  https://nosazi.tehran.ir/default.aspx?tabid=۶۲۲&ArticleId=۷۲۵۲

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/07 ساعت 10:09

  معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از انشار شصتمین شماره نشریه اینترنتی نوسازی خبر داد.
  https://nosazi.tehran.ir/default.aspx?tabid=۶۲۲&ArticleId=۷۲۵۰

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/05 ساعت 14:39

  کارخانه سیمان ری، مرکز فعالیت شرکت‌های دانش بنیان می‌شود

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/05 ساعت 10:32

  رویش نوآوری در کارخانه ۹۰ساله
  https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/۱۵۹۰۹۴/٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪B۴-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷-۹۰٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷.html

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/04 ساعت 14:22

  معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از افتتاح فاز نخست تبدیل کارخانه سیمان ری به مرکز فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در شهریورماه امسال خبر داد.
  https://shahr.ir/news/۲۰۶۱۵/٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AD-٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲-٪D۹٪۸۶٪D۸٪AE٪D۸٪B۳٪D۸٪AA-٪D۸٪AA٪D۸٪A۸٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪DA٪A۹٪D۸٪B۲-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪AA-٪D۸٪B۴٪D۸٪B۱٪DA٪A۹٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/01/30 ساعت 10:49

  معاون توسعه محله‌ای سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با همشهری محله تأکید کرد: معتقدیم نه تنها هر منطقه، بلکه هر محله باید براساس شرایطش از طرح و برنامه‌ای علمی برای نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده کند.
  https://www.hamshahrionline.ir/news/۶۶۹۵۵۹/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۸٪AE٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DA٪A۹-٪D۸٪B۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AD-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AD٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۸-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۲-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/01/22 ساعت 09:08

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفت و گو با همشهری در خصوص بازآفرینی محله نفرآباد، خاطرنشان کرد: محدودیت ارتفاع ساخت در این محله به ۱۳متر افزایش یافته تا امکان افزایش تعداد طبقات از ۳ به ۴طبقه فراهم شود.
  https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/۱۵۷۷۶۱/٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪A۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۸٪AF.html

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/12/21 ساعت 11:58

  «اولین رویداد ایده پردازی مردمی تهران»

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/12/08 ساعت 09:02

  «ششمین فراخوان دعوت به همکاری راه اندازی دفاتر توسعه محله»

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/12/03 ساعت 11:47

  اعطای سند مالکیت به ۴۰ پلاک فاقد سند در محله خزانه
  https://aparat.com/v/NT۵۲m/٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۸٪B۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C_٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF_٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DA٪A۹٪DB٪۸C٪D۸٪AA_٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷_۴۰_٪D۹٪BE٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪DA٪A۹_٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۲٪D۸٪AF_٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF_٪D۸٪AF٪D۸٪B۱_٪D۹٪۸۵٪D۸٪AD٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷…

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/12/02 ساعت 10:38

  «پویش فرهنگی گردآوری یادگارها و خاطرات کارخانه سیمان ری»
  اطلاعات بیشتر در تارنمای سازمان نوسازی شهر تهران:
  https://nosazi.tehran.ir/default.aspx?tabid=۶۹&ArticleId=۷۲۲۴…

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/11/30 ساعت 10:39

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری «شهر» از دریافت مجوز انتشار هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت بازآفرینی محله نفرآباد در هفته گذشته خبر داد و افزود: درحال شناسایی بانک عامل برای قرارداد هستیم.

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/11/27 ساعت 10:23

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با «ایسنا» با تأکید بر اینکه باید در تهران مسکن استطاعت پذیر به حد مورد نیاز تولید شود؛ آخرین جزییات روند نوسازی بافت فرسوده در تهران و نقش آفرینی شهرداری تهران در طرح تأمین مسکن را تشریح کرد.

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/11/17 ساعت 09:35

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با ایسنا از بهره برداری میدانگاه «دریافت» با مساحت ۱۰هزار و ۵۰۰ متر مربع به عنوان بزرگترین میدانگاه تهران تا پایان سال جاری خبر داد.

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/11/10 ساعت 07:59

  علی اکبری در گفتگو با روزنامه همشهری، تصریح کرد: «برنامه ما در طرح بازآفرینی محله نفرآباد، امکان استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت بود، اما با گذشت ۲ماه از درخواست شهرداری تهران، هنوز وزارت کشور انتشار اوراق مشارکت برای محله نفرآباد را امضا نکرده است.»

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/10/22 ساعت 11:01

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با روزنامه همشهری، در خصوص جزئیات طرح‌ها و تسهیلات شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی در قالب «طرح نهضت ملی مسکن» برای رونق ساخت‌وساز در بافت فرسوده، توضیحاتی را ارائه کرد.

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/10/20 ساعت 09:18

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در مصاحبه با خبرگزاری فارس، از امضای تفاهم نامه بین شهرداری و وزارت راه برای تامین مسکن بزودی خبر داد و گفت: قرار است که ساخت و سازهایی در بافت فرسوده و اراضی ناکارآمد رها شده صورت گیرد.
  https://farsnews.ir/news/۱۴۰۰۱۰۱۸۰۰۱۰۴۸/٪D۸٪AC٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AA٪D۸٪AE٪D۸٪AA-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪D۸٪B۴٪D۸٪AF-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪AE٪D۸٪AA-۳۵-٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۸٪AD٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪DA٪A۹٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶…

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/10/14 ساعت 11:20

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری مهر، دلایل و سیاست‌های انقباضی دولت و مدیریت شهری که منجر به کاهش سرعت نوسازی بافت فرسوده شد را تشریح کرد.

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/10/11 ساعت 07:30

  بررسی عملکرد میدانگاه‌های ساخته شده در تهران

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/03/11 ساعت 09:44

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با رادیو تهران، با اشاره به وجود ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده مصوب در پایتخت، درخصوص تمهیدات شهرداری برای نوسازی، مستحکم‌سازی و ایمن‌سازی بافت‌های نا‌ایمن این کلانشهر توضیح داد.
  فایل صوتی این گفتگو در لینک زیر:
  http://radiotehran.ir/NewsDetails/?m=۱۰۸۱۰۲&n=۱۰۳۸۳۹۲

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/03/01 ساعت 10:04

  علی اکبری تصریح کرد: طرح موضعی«ساماندهی بافت ناکارآمد محله چیذر» با تمرکز بر ساماندهی محدوده ارزشمند واقع در تپه و ده چیذر در محدوده‌ای به مساحت حدود ۴٫۵ هکتار تهیه شد و در ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر تهران رسید.
  https://nosazi.tehran.ir/default.aspx?tabid=۶۲۲&ArticleId=۷۲۶۰

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/03/01 ساعت 09:59

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرد: حدود ۴۳ درصد بافت فرسوده در ۱۲ سال گذشته در پایتخت نوسازی شده است.
  https://www.iribnews.ir/fa/news/۳۴۵۰۷۴۸/٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۹٪۸A-٪D۸٪AD٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF-۴۳-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪B۵٪D۸٪AF-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/26 ساعت 08:26

  ۵ میدانگاه جدید برای تهران
  https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/۱۶۰۶۷۲/٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AC٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.html

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/24 ساعت 09:39

  وبینار تخصصی «تأمین مسکن قابل استطاعت در شهر تهران»
  چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱؛ ساعت ۱۰

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/20 ساعت 09:23

  کارخانه سیمان ری: دارم بال درمی آورم
  https://www.aparat.com/v/eQv۵Y

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/10 ساعت 10:42

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه‌ای که با حضور محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، بر ضرورت افزایش مشوق‌های نوسازی برای تجمیع‌های بزرگ مقیاس تأکید کرد.
  https://nosazi.tehran.ir/default.aspx?tabid=۶۲۲&ArticleId=۷۲۵۱

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/07 ساعت 11:07

  معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران از انتشار شصتمین شماره نشریه اینترنتی نوسازی خبر داد.
  https://nosazi.tehran.ir/default.aspx?tabid=۶۲۲&ArticleId=۷۲۵۰

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/06 ساعت 11:01

  کارخانه متروک #سیمان_ری دانش بنیان می‌شود

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/05 ساعت 10:33

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌گذار داخلی و بین‌المللی برای تکمیل پروژه کارخانه سیمان ری خبر داد.
  https://shahr.ir/news/۲۰۶۴۶/٪D۸٪AC٪D۸٪B۰٪D۸٪A۸-٪D۸٪B۳٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷-٪DA٪AF٪D۸٪B۰٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AE٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۸-٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AC٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/02/04 ساعت 14:24

  معاون علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری از تثبیت مالکیت شهرداری تهران بر کارخانه سیمان ری خبر داد.
  تبدیل کارخانه سیمان ری به مرکز فعالیت شرکت‌های دانش بنیان
  https://shahr.ir/news/۲۰۶۱۳/٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DA٪A۹٪DB٪۸C٪D۸٪AA-٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۸٪AB٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪AA-٪D۸٪B۴٪D۸٪AF-٪D۸٪AA٪D۸٪A۸٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/01/31 ساعت 19:42

  معاون توسعه محله‌ای سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با همشهری محله:
  بافت‌های فرسوده شهری؛ نیازمند توجه و راه حل‌های ویژه/ وام نوسازی ۴۵۰ میلیون شد

  https://www.hamshahrionline.ir/news/۶۶۹۵۵۹/٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۸-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AD٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪DA٪۹۸٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/01/27 ساعت 09:49

  «بازآفرینی شهری و تولید دانش‌بنیان»
  یادداشت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در روزنامه همشهری:
  https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/۱۵۸۲۹۱/٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.html

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1401/01/20 ساعت 10:00

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در مصاحبه با فارس از ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال تسهیلات مسکن ۴۵۰ میلیون تومان شده و تسهیلات اسکان موقت هم تا چند هفته آینده ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود.
  https://www.farsnews.ir/news/۱۴۰۱۰۱۱۷۰۰۰۸۴۳/٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪AE٪D۸٪AA-۲۰-٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۸٪AD٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪DA٪A۹٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴-٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۲٪D۸٪AA-۲۰۰-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/12/08 ساعت 09:03

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفت‌وگو با همشهری آخرین وضعیت کارخانه سیمان ری در محله صفائیه را تشریح کرد.

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/12/07 ساعت 14:23

  علی اکبری در پی امضای تفاهم‌نامه بین شهرداری تهران و بنیاد مسکن، از ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن جهادی با اولویت مناطق جنوبی پایتخت خبر داد.

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/12/03 ساعت 08:52

  اسناد مالکیت مربوط به ۴۰ پلاک فاقد سند در محله خزانه به همت سازمان نوسازی شهر تهران و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران صادر شد.
  https://nosazi.tehran.ir/default.aspx?tabid=۶۲۲&ArticleId=۷۲۲۵…

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/11/30 ساعت 10:40

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به آتش سوزی‌های اخیر در بازار بزرگ تهران، در خصوص مسائل تهدید کننده ایمنی بازار و راهکارهای رفع آن به ارائه توضیحاتی پرداخت.

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/11/27 ساعت 10:28

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، تصریح کرد: مساحت حدود ۶۰ درصد از پلاک‌های واقع در بافت فرسوده تهران، زیر ۱۰۰ متر است. در حقیقت تهران ریزدانه‌ترین شهر ایران است.

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/11/23 ساعت 08:28

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، تصریح کرد: تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهر تهران به ۴۵۰میلیون تومان افزایش یافت.
  https://nosazi.tehran.ir/Default.aspx?tabid=۶۲۲&ArticleID=۷۲۱۸…

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/11/13 ساعت 14:02

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از راه اندازی صندوق‌های کسب و کار خرد محله‌ای به همت دفاتر توسعه محله در محلات بافت فرسوده و ناکارآمد تهران خبر داد.

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/11/04 ساعت 12:38

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران درگفتگو با «ایسنا» با اشاره به امکان انتشار اوراق مشارکت برای بازآفرینی محله نفرآباد در شهر ری گفت: وزارت کشور هنوز اوراق مشارکت را برای این محله تایید نکرده است.

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/10/22 ساعت 11:01

  آئین رونمایی از کتاب «چالش زاغه‌ها» با حضور مدیرعامل سازماان نوسازی شهر تهران، برگزار شد.
  https://nosazi.tehran.ir/default.aspx?tabid=۶۲۲&ArticleId=۷۱۹۷…

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/10/19 ساعت 09:05

  مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتگو با «خبرگزاری مهر»، تصریح کرد: بافت فرسوده یکی از معضلات ابرشهر تهران است که به زعم کارشناسان روند تولید آن از روند احیای آن پیشی گرفته و حداقل ۱۰ سال زمان لازم است تا بخشی از آن احیا شود.

 • سازمان نوسازی شهر تهران   sazmannosazi@

  1400/10/13 ساعت 09:50

  مدیرکل دفتر نوآوری و کسب کار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف بررسی فضا و امکان سنجی راه اندازی فعالیت‌های استارتاپی در کارخانه سیمان ری، از این مجموعه بازدید به عمل آورد.
  https://nosazi.tehran.ir/default.aspx?tabid=۶۲۲&ArticleId=۷۱۹۰…