• سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/02/27 ساعت 22:33

  #اسرائیل چندی است که قیافه رژیمی ناآرام به خودگرفته است. تهدیدات اخیرعلیه لبنان،اقدامات نقطه‌ای علیه سوریه،درگیریهای بافاصله کم بانوارغزه واقدامات تحریک‌آمیزی که درروز اول ماه مبارک #رمضان درمسجدالاقصی انجام داد،نشان‌دهنده این موضوع بود. #رشته_توییت

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/02/25 ساعت 17:33

  راه‌حل ما درجنگ اقتصادی،ضربه به دشمنی است که درحوزه اقتصادی علیه ماآرایش جنگی گرفته است. دشمن ازظرفیتهای سیاسی و…برای مدیریت جنگ اقتصادی استفاده میکندودرتلاش است تاباجنگ روانی که موفقیت آن وابسته به همکاری بعضی نیروهای داخلی باآمریکاست،طرح خودرابه نتیجه برساند. #برخورد_اراده_ها

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/02/24 ساعت 22:23

  آمریکا نه قصدو نه آرایش نظامی مقابل ایران دارد،چراکه جنگ اقتصادی را راه‌حل مشکل خوددرمواجهه باایران میداند،جمع‌بندی آمریکا این است که جنگ اقتصادی درحالیکه به زعم باطل او ایران را وادار به دادن امتیازات طلایی جدید میکند. برای او و وابستگانش درمنطقه هزینه‌ای ندارد. #کاسبان_ترس

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/02/11 ساعت 22:49

  دشمن گمان میکندفشاراقتصادی به شکاف اجتماعی در #ایران منجر میشود وآنچه جمهوری اسلامی راساقط میکندنه خودتحریمهای اقتصادی بلکه آثاراجتماعی ناشی ازآن است.اماجمهوری اسلامی برای حل این مسئله مستأصل نیست هرچند دستهایی در داخل که وظیفه حل گره‌ها راداشتند،تاحدی مسئولیتهای خود را وانهادند.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/02/09 ساعت 14:44

  قطعانبایدکشور رابه سمت جنگ برد ونظامیان به دلیل اشرافی که برتبعات آن دارند،بیش ازدیگران متوجه‌اندامانحوه تنظیم سازوکارهای کنونی #ایران درواکنش به #آمریکا،بوی ضعف میدهد،سیطره دیدگاه‌هایی که ضعف کارشناسی دارندبردستگاههای حساس نظیرمجلس شورای اسلامی،سبب واژگون دیدن حقیقت شده است.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/02/05 ساعت 22:09

  تفاوت نسل ما که درحوادث دهه ۶۰و۷۰ شرکت داشت بانسل امروز: #جوانان نسل امروز فراتر از صحنه دفاع مقدس، پایه‌کار و #انقلابی با دانش و ایمان،نسلی که دقیقا #جنگ و راه مقابله با آن را میشناسد، این نسل میداند سرنوشت جنگی که یک طرف آن، ملتی مقاوم باشد چیست،توانمند ازحیث ظرفیت رسانه‌ای.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/01/28 ساعت 21:58

  دربین رؤسای‌جمهور،هیچکس به اندازه سیدمحمدخاتمی درجهت برداشتن دیواربی‌اعتمادی #آمریکا نسبت به #ایران تلاش نکردوهیچ ادبیاتی به اندازه ادبیات اوبه آمریکانزدیک نبوداماآمریکا به اوهم دردوره دوم ریاست‌جمهوری،عنایتی نکردوایران رامحور شرارت نامیدومدعی شدکه ایران ازتروریزم حمایت میکند.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/01/19 ساعت 23:02

  طرح جدید #آمریکا علیه #سپاه و بطور کلی طرحهای ضدایرانی آمریکا که درفواصل کم وبطور نسبتا منظم روی میز می‌آید، ماهیت عملیات روانی برای تاثیرگذاری روی #اقتصاد ما دارد نه جنبه تهدید نظامی. ازاین رو بایدگفت تاثیر داردوباید این روند را مدیریت کردتا تاثیرات آن روی اقتصاد ماکاهش یابد.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/01/08 ساعت 22:18

  یکی از مهم‌ترین آفات حکومت #حق این است که در برابر #باطل «نرمش» به خرج دهد. خداوند متعال، مؤمنین را از افتادن در چنین ورطه‌ای شدیداً انذار داده است. بر این اساس حضرت امام خمینی رحمه‌الله با صراحت فرمودند «تا #ظلم هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم.»

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/12/23 ساعت 22:42

  سفر رئیس‌جمهور به عراق، نه‌تنها، بیان‌کننده تحول کیفی بسیار مهم در روابط #ایران و #عراق بلکه درمسائل منطقه‌ای است؛ اگر تاریخ چهل‌ساله را مرور کنیم متوجه نقش قدرتهای جهانی برای مهار #انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت خواهیم شدتااجازه ندهندکه شعاع انقلاب ایران درمنطقه گسترش پیداکند.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/12/19 ساعت 22:04

  مردم می‌توانند اندوخته‌های کوچک را به انباشتی بزرگ تبدیل کرده و نیز خودشان انبارهای #احتکار باندهای فاسد را بگشایند و امکان احتکار و یا هر #خیانت دیگری را مسدود نمایند. مردم هستند، مسئولان باید باشند. #اختلاس_بزرگ

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/12/17 ساعت 22:41

  گسستن رابطه #ایران(کاروان‌سالار انقلاب اسلامی) از #سوریه(نماد مقاومت در برابر سیطره مجدد غرب)ازاهمیت بالایی برخوردار است ودقیقاً به همین دلیل هردو پایتخت ایران وسوریه نه فقط ازسوی #غرب تحت فشار شدیدقراردارندبلکه حتی از سوی بعضی از «مدیران فریفته» داخلی خود نیزتحت فشارقرار دارند.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/12/05 ساعت 21:55

  برخی با ضرب تبلیغات و دو شقه کردن کشور و جبهه‌بندی در داخل، قدرت را به دست گرفتند و بعد هیچ تعهدی نسبت به ارزش‌های #مردم نداشتند. این‌ها در انقلاب اسلامی #ایران باب نبود و بعد باب شد و این خطری برای #انقلاب و نظام است

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/12/04 ساعت 22:33

  دشمنان درتلاشندوضعیت ایران رامخدوش جلوه دهند؛مهمّترین مخاطب دشمنان #جوانان ماهستند،معتقدند اگربتوانندجوانان رامأیوس کنند چرخ حرکت انقلاب متوقف میشود ازاینرو رهبری بامخاطب قراردادن مستقیم جوانها،آنها رانسبت به مسئولیتهایشان درساخت وپیشرفت هرچه بهتر #ایران راهنمایی کردند #گام_دوم

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/12/01 ساعت 22:13

  عده‌ای #ایران را درگیر مشکلات کمرشکن معرفی کرده وآینده آنرا تیره معرفی میکنند و ناکارآمدی خودرا به حساب نظام گذاشته وکلید حل مشکلات رادرخارج نشان میدهند. این برای آنست تا تصمیم کشور که حفظ #استقلال و روحیه مقاومت،عدالت‌طلبی است،تغییرکند و آب ایران باز به آسیاب #آمریکا سرازیر شود.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/26 ساعت 22:00

  بیانیه رهبر معظم،را ازسویی میتوان بیانیه چشم‌انداز لقب دادوازطرفی آنرا مانیفست آینده انقلاب دانست. صدوراین بیانیه دوروز پس از۲۲بهمن،میتواندعلامتی ازمحوربودن #جوانان تلقی شود.چراکه اگراین بیانیه دردهه‌ فجر صادرمیشد،مخاطب تحت‌الشعاع مناسبت قرارگرفته ونقض غرض میشد.#گام_دوم_انقلاب

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/24 ساعت 19:11

  شعارمکررمردم «به عشق رهبر آمدند»پرده ازماهیت این حضور پررنگِ مداوم برمیدارد،مردم آرمان آیت الله خامنه‌ای را«شدن»ی میدانندکه هنوزدر راه است،می‌آیند تاآن«آرمان»تحقق یابد. «انقلاب ماچندمرحله دارد؛نظام اسلامی،جامعه اسلامی،دولت اسلامی وتمدن اسلامی»وما درگام دومیم هنوز. #بهمن_تماشایی

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/23 ساعت 22:08

  راهپیمایی‌های #۲۲_بهمن در شهرها و روستاهای کشور در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، خود «معجزه اسلام» است، اگر این انقلاب، «اسلامی» نبود، از بزرگداشت چهلمین سالش که هیچ، از خودش هم خبری نبود! انقلاب اسلامی نماد تحولی پایدار است نه نماد تحولی در تاریخ. #بهمن_تماشایی

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/20 ساعت 22:25

  دوستانمان در #آمریکا دنبال نور می‌گردند! خواب بازگشت به دوره‌ی اوباما، بدون آنکه بگویند،در آن دوره اوباما گفت اگر زورم میرسید پیچ ومهره هسته‌ای #ایران راهم برجای نمیگذاشتم،چه نصیبمان شد؟! حداکثر این بود که #برجام و #تحریم‌ها،برجای میماندند. حالا برجام رفته و تحریم مانده است.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/18 ساعت 14:45

  #می_آیم_چون یک‌بار دیگر در #چهل_سالگی_انقلاب، به انقلابمان ببالیم که بزرگترین ابرقدرت را به استیصال کشیده است؛ ۲۸سال توطئه از جانب آمریکا و ۲۸سال مقاومت ایران، ۲۸سال آماده‌باش نیروهای آمریکا و ۲۸سال پیاپی گسترش قدرت #ایران

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/18 ساعت 10:00

  راستی چرا ترامپ ازهزینه‌های حضور نظامیان کشورش درژاپن وآلمان که بیش از ۷۰سال میگذرد وهزینه‌هایش بیش ازهزینه‌های حضور نظامیان آمریکا درمنطقه ماست،سخنی نمیگوید؟ آیامسئله #ترامپ هزینه نظامی است یابی‌نتیجه بودن این هزینه‌ها باوجود ایران وسیاستهای جمهوری اسلامی است؟ #بعثت_انقلاب

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/14 ساعت 23:05

  از خبرهایی که در سخنان سیدحسن نصرالله نیز انعکاس داشته بیانگر آن است که تماس‌ها بین دستگاه‌های امنیتی ترکیه و #سوریه با هدف بازگشایی سفارت #ترکیه در دمشق زیاد شده و این نشان می‌دهد که ترکیه در حال #تغییر اساسی در مواضع قبلی خود است.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/13 ساعت 22:02

  اگر تغییر درمناسبات ومحاسبات بین‌المللی رامهمترین هدف انقلاب #ایران تلقی کنیم که شعارهای انقلاب ما، برآن صحه میگذارند،میتوان گفت،اگرچه هم اینک هم قدرتی به‌نام #آمریکا وعناصر شکل‌دهنده به قدرت آن شامل زور وپول وطبقه وسنتهای خرافی آن وجود دارند، #رشته_توییت #چهل_سال_سالگی_انقلاب

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/12 ساعت 22:14

  امکان بازخیزی کل جهان #اسلام از شبه قاره تا غرب آفریقا وجود دارد و همکاری درونی میان بخش‌های جهان اسلام ممکن است. براین اساس آکادمی‌های آمریکایی از دوره بازخیزی اسلام خبر می‌دادند و هانتینگتون بر این اساس کتاب «نبرد تمدن‌ها» را نوشت. #رشته_توییت #چهل_سال_سازندگی

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/10 ساعت 22:00

  وقتی #وابستگی فکری به غرب پیدا شد، محال است انسان حرکتی خارج از آن دایره را قبول کند. وابسته فکری به هیچ‌وجه وابستگی #سیاسی و حتی نظامی به غرب را بد نمی‌داند. او حتی مخالفت سیاسی با غرب را مخالفتی از سر جهالت تلقی می‌کند. #هزینه_سازش

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/02/27 ساعت 22:33

  واقعیت این است حس اسرائیل،حس دولتی است که درمحاصره کامل مخالفانش قرارگرفته وچاره‌ای ندارد که لااقل یکی ازدیوارهای اطراف خودرابشکافد وراه تنفسی برای خودپیداکند. رژیم #اسرائیل درعین حال که میداند قادربه تغییرمعادله نیست، به دیواره‌های معادله میکوبدتالااقل دستاورد حداقلی داشته باشد.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/02/26 ساعت 17:20

  درضربه اقتصادی به دشمن،دست ماباز است؛وابستگان وانبارداران نفت #آمریکا درمنطقه(عربستان وامارات)به شدت وابسته به دوچیزاند؛نفت وبرجهای به ظاهرباعظمت،که تصمیمات علیه ایران درآن پخت وپز میشود،ماحتماً بایدبه ظرفیت صادرات نفت این دوکشور(شریان حیاتشان)ضربه اساسی بزنیم. #برخورد_اراده_ها

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/02/24 ساعت 23:22

  اگر گفته میشود بحث ازمذاکره با آمریکا ولو درسطح رسانه و یا درسطح بعضی ازمحافل سیاسی یک جرم است، کج‌سلیقگی نیست، زیرا این موضع، هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند و از این روست که دستگاه قضایی باید به عنوان مدعی‌العموم، ورود کند و جلوی این هزینه‌ها را بگیرد. #کاسبان_ترس

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/02/17 ساعت 22:56

  مسئله #نفوذ موضوعی اساسی درکارزار کنونی دشمن باماست. همه میدانیم که درپرونده مذاکرات هسته‌ای که منجربه خسارت محض شدبه‌غیر ازضعف تیم کارشناسی ایران،افرادی چون،دری اصفهانی- دراین تیم حضور پیداکرده بودندواخبارپشت صحنه طرف #ایران راپیش ازآغاز هردور #مذاکرات به سه طرف اصلی میدادند.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/02/11 ساعت 22:05

  در #آمریکا وغرب کم نیستند افرادی که درمواجهه با جمهوری اسلامی مایوس‌اند،این درحالی است که پیش ازاین،همه تلاشهای خودرا برای تحقق آنچه اراده کرده بودند،به کاربستند. این یک کلید رمزبه حساب می‌آیدیعنی مامیتوانیم بابه کاربستن شیوه‌هایی،دشمنان خودرا درهمین نقطه نیز «مأیوس» گردانیم.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/02/08 ساعت 22:37

  افرادی که #ملت ایران ورزمندگان ایرانی را از ورود به میدان تحولات منع میکنند،از صلحی دم میزنند وبه نام آن گریبان چاک میکنند که اساسا تاآنجا که به دشمن مربوط میشود،وجود خارجی ندارد و دشمن مدتهاست #جنگ خود راشروع کرده است.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/01/28 ساعت 23:09

  از فریبهای #آمریکا اینست که وقتی درریاست‌جمهوری ایران فردی متمایل به غرب سرکارمی‌آید واهل امتیازدادن است،وانمودمیکندکه فشاربه مردم #ایران سبب دست برداشتن آنان ازانسانهای ایدئولوژیک و روی آوردن آنان به #عملگرایان شده است!اما نتیجه هیچگاه این نبوده که پس حالا کمی باایران مداراکنیم.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/01/26 ساعت 10:41

  مابایدبدانیم آنچه #امریکا انجام داد،یک اقدام بودوجوابش اقدام است نه صرفاصدوربیانیه. امریکا، دوشنبه دست به اقدامی علیه ما زد که با انواعی از قوانین پشتیبانی میشود. حال سوال اینست که اظهارات متقابل مقامات ایرانی وماده واحده اخیرمجلس باکدام قوانین واقدام عملی پشتیبانی میشود؟ #سپاه

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1398/01/19 ساعت 22:45

  این نکته را از روی خبر و نه تحلیل می‌گویم که #آمریکا دنبال تنش نظامی علیه ایران چه از نوع گسترده و چه از نوع محدود نیست دلیل آن هم این است که در چنین روندی با توجه به دست نسبتاً باز #ایران، خودشان آسیب‌پذیرترند. #سپاه_پاسداران

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/12/27 ساعت 22:17

  برخی می‌گویند که #آمریکا، عراق را در سینی زرینی به #ایران تقدیم کرد اما این واقعیت ندارد، آمریکا سینی‌ای به ایران تعارف نکرد بلکه مغز متفکر و حکیمانه‌ای وجود داشت که سبب نجات #عراق از اشغال داعش و آمریکا شد.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/12/19 ساعت 22:04

  برای حل مشکل #ایران باید به جمهوری اسلامی بازگردیم، مدیرانی مسئولیت بگیرند که خود جمهوری اسلامی را مشکل ندانند. اگر #مدیران_انقلابی بودند،مردم برای کمک، کم وکسری نمیگذارند. اگر روحیه انقلابی درمدیران پیدا شود، مشکل نقدینگی کنونی که گره اول است به دست همین #مردم باز می‌شود.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/12/18 ساعت 22:01

  با توجه به محور بیانات رهبری #انقلاب در خصوص شکستهای متعدد آمریکا و متحدان آن در منطقه، اگر بخواهیم هماوردی ۴۰ساله‌ی میان #ایران و #آمریکا را بررسی دقیق کنیم باید ببینیم ۴۰سال پیش هر کدام از این دو، در چه جایگاهی قرار داشتند و امروز در کجا ایستاده‌اند.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/12/14 ساعت 10:34

  جبهه #مقاومت به معنایی که می‌شناسیم و می‌شناسند مهم‌ترین عنصر سیاسی و امنیتی در حفظ کشور ایران و سوریه است. اگر #ایران یا #سوریه عضو این جبهه نبودند، امکان غلبه بر توطئه‌های بزرگی که از سوی قلدران و متجاسران بین‌المللی و منطقه‌ای علیه آنان طراحی و اجرا شده است، نداشتند. #بشار_اسد

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/12/05 ساعت 21:55

  ما در واگذاری پستها به افراد از اصول ارزشی #انقلاب،فاصله گرفته‌ایم. به مرور #تبلیغات جای خدمت افراد، معرف او شد و نوعی طایفه‌گرایی،اردوکشی وتلاشهای غیراخلاقی جایگزین شدودرحالیکه مردم باید باشناخت رای بدهند،لیستی ازجایی آمد ومردم به آن لیست رای دادند. #رشته_توییت

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/12/03 ساعت 22:38

  #بیانیه رهبری بسیارشفاف است،دستگاههای تصمیم‌گیروکانونهای تصمیم‌ساز درکشور،متناسب بااجزای این بیانیه،نقشه راهی تهیّه کنندودراین نقشه راه حرکت #جوانان کشور رابه بهترین شکل ترسیم کنند، الان وقت تنظیم برنامه‌هاوچشم اندازهااست که این مهّم به عهده دستگاههای مسئول است #لبیک_یا_خامنه‌_ای

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/28 ساعت 22:16

  براساس جهتی که رهبرمعظم انقلاب نشان دادند دلسوزان کشور وبه خصوص صاحبان #رسانه‌‌های کشوربایدفکری برای«بد دیده شدن کشور»کنندبخشی ازاین ناشی ازتوطئه هرروزه دشمن وبه خصوص رسانه‌های آن است ولی بخشی هم بدون تردیدناشی از #سیاه‌_نمایی هرروزه رسانه‌های خودی به خصوص در #فضای_مجازی است.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/24 ساعت 22:04

  انقلاب برای گامهای بعدی هم نیاز به حضور مردم دارد و از این رو مردم می‌آیند تا انقلابشان را کامل کنند پس تا صد سال دیگر هم این سوال خطاست که مردم تا کی می‌آیند، مردم می‌دانند که با آمدنشان راه سعادت خویش که تحقق کامل اسلام است را هموار می‌کنند. #بهمن_تماشایی #گام_دوم_انقلاب

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/23 ساعت 23:04

  شکوه چهلمین سالگرد پیروزی، را فقط #انقلاب ما دید و دیگران در دهمین سال خویش نیز در غبطه‌ی «شکوه» ماندند. باشد تا ما تا؛ آخرین نفس آخرین توان آخرین لحظه حیات بر میثاق با انقلاب اسلامی بمانیم …. #بهمن_تماشایی

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/21 ساعت 22:09

  حالا که #برجام رفته و #تحریم مانده است، یعنی آمریکای عریانِ بی آبرو، دربرابر آمریکای حق به جانب. کدام برای ما بهتر است؟حالا پس ازمواضع صریح وعلنی رهبری این تمناهای رابطه باهمین آمریکا،به نفع ماست یانشانه -البته نادرست-این است که #رهبری که میگویداعتمادنکنید درحال شوخی بامردم است؟

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/19 ساعت 22:02

  #سید_حسن_نصرالله در سخنرانی‌اش به‌درستی نشان داد که ایران در منطقه موقعیت برجسته‌ای دارد و البته ایران در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، علمی، امنیتی، فرهنگی­ و فناوری، کشور اول منطقه است. #چهل_سال_سازندگی #بعثت_انقلاب

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/18 ساعت 10:00

  فرمانده ارتش #آمریکا درنامه‌ای به ترامپ نوشت،نیروهای ارتش مااز زمان جنگ کویت درسال ۱۹۹۰تاکنون،آماده‌باش بوده وبه‌شدت فرسوده است وتوان اداره جنگ بزرگ جدیدی راندارد،ترامپ دیروزدرسخنرانیِ مجلس آمریکا،بطور تلویحی این رااعلام کردوالبته گفت۱۹سال و۷تریلیون دلار. #رشته_توییت

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/15 ساعت 22:03

  #انقلاب_اسلامی و جمهوری اسلامی در آستانه چهلمین سال خود وبه عبارتی در آستانه ورودبه پنجمین دهه ازحیات خویش قرار گرفته است،کم نیستند اندیشمندانی که معتقدند، #ایران به سبب انقلاب اسلامی ونظام برآمده از آن امروز در جایگاهی نشسته که به «اعجاب» و «اعجاز» شبیه‌تر است. #چهل_سال_سازندگی

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/13 ساعت 22:02

  اما #انقلاب #ایران از سویی توانسته است روایی آن را به چالش بکشد و از چشم‌ها بیندازد و از سوی دیگر بخش وسیع و حساسی از دنیا را از سیطره آمریکا و عوامل قدرت آن و به طور کلی غرب خارج کند.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/12 ساعت 22:15

  اما واقعیت این است که انقلاب ایران دوعنصر اضافه‌ای نسبت به قدرتهای عثمانی،صفوی وگورکانی داشت وآن عنصر معنویت وعنصر داشتن نظر و طرح نو دراداره جهان بود. یعنی جمهوری اسلامی #ایران فقط قدرتی مادی ودارای تمکن بالای نظامی نبودکه اگراین بودغلبه بر آن برای غربیها کار چندان دشواری نبود.

 • سعداله زارعی   saadollahzarei@

  1397/11/11 ساعت 10:19

  بی‌دلیل نیست که عده‌ای در دولت ومجلس وبعضی گروه‌های سیاسی علی‌رغم آنکه درتجربه #برجام شکست مطلق خورده‌ایم و «خسارت محض» بود،بر تن‌دادن جمهوری اسلامی به #FATF به‌عنوان راهی برای اصلاح اقتصادی ایران اصرار دارند! این یکی از نتایج وابستگی فکری-فرهنگی به غرب است. #هزینه_سازش