• پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/18 ساعت 08:56

  This analysis is very telling

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/14 ساعت 02:35

  اگر زمانی که اطلاعات غلط به نفع شما است، در برابرش موضع نگیرید، مطمئن باشید که بخشی از مشکل هستید.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/10 ساعت 07:10

  در حاشیه پیام میرحسین موسوی: در روزنامه نگاری معمولا گفته می‌شود هر داستانی را باید حتی الامکان کوتاه نوشت اما نه یک کلمه کوتاه‌تر از آن چیزی که لازم است. به نظرم متن پیام ایشان نمونه عالی نسخه سیاسی عمل به چنین توصیه‌ای است.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/09 ساعت 10:04

  :نگاهی شخصی و از راه دور به نقدهای روزهای اخیر به خبرنگاران داخلی خبرنگاری در بحران و بحران خبرنگار بودن

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/08 ساعت 04:13

  من محدودیت‌های خبرنگاران داخل ایران را درک می‌کنم. انتشار مطالب جبری در رسانه را هم می‌فهمم. اما قربان صدقه رفتن مسولانی که در این داستان نقش داشته‌اند، یا استفاده از همان ادبیات در رسانه‌های شخصی و توجیه رفتار غلط مسولان با این ادعا که از عهده‌اش خارج بوده و … انتخاب شخصیه.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/03 ساعت 08:44

  «ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که زل می‌زند به دوربین و دروغ می‌گوید»

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/02 ساعت 03:37

  Concordia University is extending the deadline for graduate application submissions from Iran. Thanks @Concordia

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/30 ساعت 04:53

  ۱۰۰ hours Internet shutdown in #Iran. This is shameful. The fear of the free stream of information just illustrates the weakness and guilt of the government.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/28 ساعت 18:55

  Even if it was one individual it was unacceptable. Now we are talking about -probably- more than ۱۰۰ who have been killed, hundreds of arrests, and millions of people who are experiencing unimaginable stress.Internet shutdown helps to cover this agony from the world.#IranProtests

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/26 ساعت 02:37

  آیا حق دسترسی به اینترنت جهانی، حق الناس نبود؟ احتمالا وزیر محترم ارتباطات خواهند گفت برخلاف نظر و فراتر از قدرت ایشان دسترسی محدود شده است. آیا اگر کاری از دستانتان بر نمی‌آید، استعفا در اعتراض به وضع موجود هم ممکن نیست؟

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/24 ساعت 21:39

  من شانس این را نداشتم که از نزدیک در برنامه امروز ارتباطات علم شرکت کنم اما رشد و تلاشی که این دوستان انجام یم دهند مایه افتخاره امیدوارم هر سال همین روند را ادامه بدهند و رشد بیشتری را در این برنامه شاهد باشیم. ممنون از سعه صدر و همه زحمت‌های این گروه @Atabakakson @Mehrsaa_

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/23 ساعت 03:50

  یعنی واقعا فکر کردید سریال تازه جنگ ستارگان شروع بشه و من هیچی ننویسم :) (بدون لو دادن)

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/21 ساعت 07:34

  Amazing fireball

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/20 ساعت 08:03

  دوست عزیزم کاظم کوکرم و همکارانش در جام جم میزگردی در باره روزنامه نگاری علم برگزار و منتشر کرده اند. چند نکته‌ای درباره این میزگرد به نظرم رسید که در این یادداشت اشاره کردم. ممنون از کاظم عزیز و همکارانش https://pourianazemi.com/۲۰۱۹/۱۱/۱۱/sci-jour-iran/ … @Kookaram

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/18 ساعت 03:18

  Just a subjective observation: if hell has a manifestation on Earth, it would be shared workplaces. And like the hell, most of the time people there, don't realize that they are living in such a nightmare.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/17 ساعت 04:54

  Why do you care about your byline? This line from The Crucible by Arthur Miller answers it best: «Because it is my name! Because I cannot have another in my life!»

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/13 ساعت 19:38

  «نهان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد کام دیوانگان هنر خوار شد جادویی ارجمند نهان راستی آشکارا گزند شده بر بدی دست دیوان دراز به نیکی نرفتی سخن جز به راز» تازه نیست. اما غمناک است که درس نمی‌گیرند. کدام کتاب و اندیشه را حذف کردیم و باقی نماند؟

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/12 ساعت 18:15

  Ignorance is not exclusive for one party or ideology. You can call yourself a progressive liberal and still be a force against science. We should shed light on this danger no matter where we find it.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/04 ساعت 02:07

  I had planned to be in Tehran for the next few weeks and having a series of talks and workshops. Unfortunately, I had to cancel my trip because of personal issues. I am sorry that I'm going to miss it. I hope I find another chance very soon.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/03 ساعت 02:17

  If you want to make a sense of the Canadian election, this is a great panel with amazing @ASalasCJ is moderating it. Live now.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/01 ساعت 01:21

  «غم در دل تنگ من از آن است که نیست یک دوست که با او غم دل بتوان گفت»

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/07/30 ساعت 03:12

  It is actually a very important election night. Not just for Canada but for North America and the world. Can Canada resist against the winds of the right? Or the last few year's trends will continue. The results are coming. #cdnpoli #ElectionsCanada #canadavotes۲۰۱۹

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/07/25 ساعت 02:26

  یادداشتی درباره نوبل و نقدهای آن A review on Nobel Prize and its critiques. How this prize could be a reminder of the complicated relationship between science and society

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/07/19 ساعت 18:51

  تولدتان بر ما مبارک و سایه‌اتان بر سر این مرز و بوم پایدار بر آن شاخ بلند، ای نغمه ساز باغ ِ بی برگی! بمان تا بشنوند از شور آوازت درختانی که اینک در جوانه‌های خُرد ِ باغ در خوابند

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/07/17 ساعت 07:43

  #Joker is one of the most political & alarming movies of the year. It puts a mirror in front of us and our society and left you disturbed and horrified. #JoaquinPhoenix is beyond brilliant. You can't stop thinking about it for a while.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/21 ساعت 04:59

  به نظر فقط وزیر ما نیست که علاقه به بشکن زدن با اینفنتی استونز دارد. این یکی حداقل صداقت تا دارد خودش را جای قهرمان داستان جا نزند

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/15 ساعت 02:15

  How may CRISPR help future space travelers?

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/12 ساعت 01:00

  یادداشتی درباره بیم‌ها و امیدهای توسعه اینترنت ماهواره‌ای

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/09 ساعت 19:13

  در حصر هم آزاده‌ای

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/09 ساعت 08:39

  The opinion piece at @sciam titled «Doctors Are Not Gods» seems wrong in many ways. It more looks like a takedown piece against @DrJenGunter We can criticize anyone but there is a difference between criticizing and trashing.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/08 ساعت 03:37

  «من دچار خفقانم، خفقان من به تنگ آمده‌ام از همه چیز بگذارید هواری بزنم آی! با شما هستم این درها را باز کنید»

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/02 ساعت 07:21

  An incredible video from Tehran

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/09/02 ساعت 01:29

  ۱۵۰ hours after Internet shout down in Iran, while the access to the Internet just ۱۵٪ of it was, Iranian ICT minister backed to Twitter. Whit no apologies, no explanation and no shame.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/29 ساعت 04:03

  آیا دولت و وزارت ارتباطات که در وقت آرامش، «استارت آپ» ، کسب و کارهای آنلاین و تجارت الکترونیک از دهانشان نمی‌افتاد، حاضرند خسارت و ضرر این شرکت‌ها به دلیل قطع اینترنت را بدهند؟ #Internet۴Iran

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/27 ساعت 02:10

  «صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید؛ در خیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال آن که در میدان وجدان‌های مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است.»

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/25 ساعت 18:50

  The only thing I can say is that please be safe. Please take care of each other. #IranProtests #Iran

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/24 ساعت 19:11

  Don't miss this editorial.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/22 ساعت 19:20

  Public Impeachment Hearing in the U.S. starts today. This is the first impeachment inquiries that are happening in the age of new digital and social media and so, it is a unique opportunity for media critics to observe and study it.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/21 ساعت 03:30

  When it comes to just making money, it is not bad idea to take a look at tech companies super stars. But remember more than often, behind those beautiful words like «making the world a better place» an ugly face is hidden.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/18 ساعت 08:58

  نخسیتن گام‌ها برای اطمینان از ممکن بودن استفاده از کریسپر در درمان سرطان

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/17 ساعت 08:09

  - شما بستگانتان را در مقام‌های مهم منصوب کرده‌اید؟ -شخص مورد سوال در رسانه‌های اجتماعی: این‌ها حرف «فیک نیوز» است. این گفتگو بین رسانه‌ها و چه کسی است؟ - دانلد ترامپ - آذری جهرمی طبیعتا هر دو.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/16 ساعت 06:56

  Best possible #marvel and #DC crossover

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/13 ساعت 00:20

  قسمت آینده پادکست در این شب‌ها با تاخیری نسبتا طولانی، دو هفته دیگر منتشر می‌شود. ممنون از دوستانی که پیگیر بودند

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/08 ساعت 02:45

  Thanks @Marissa__Miller for such an informative workshop on Freelance Journalism @JournalismCU

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/03 ساعت 02:44

  A few random thoughts about Canada's election #elxn۴۳

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/08/02 ساعت 18:34

  آقای وزیر مشاوره اشتباه به شما می‌دهند. همه‌چیز را اشتباه گرفته‌اید.

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/07/30 ساعت 03:25

  One of the major differences between @liberal_party and @CPC_HQ (which one of them will shape the next government) is #ClimateChange & their plans to address this issue. So this could be an important election to watch for environment observers #cdnpoli #ElectionsCanada

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/07/29 ساعت 06:27

  سه سال می‌گذرد و هنوز دل آتش می‌‌گیرد

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/07/21 ساعت 23:14

  در این شب‌ها: شب دوازدهم سیاره‌ای در آتش

 • پوریا ناظمی   pnazemi@

  1398/07/19 ساعت 05:39

  من دقیقا نمی‌فهمم ایشان منظورشان چی است. اما می‌دانم برداشت و تصوری که از ریاضیات ارائه می‌کنند هیچ ربطی به این چیزی که ما به نام ریاضیات می‌شناسیم ندارد. امیدوارم درک دینی ایشان به کم دقتی برداشتشان از ریاضیات نباشد