• پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1398/02/04 ساعت 10:45

  • هفته پایانى نمایش «ملاقات» • امکان خرید بلیط چهار روز اول هفته پایانى نمایش «ملاقات» (یکشنبه هشتم، دوشنبه نهم، سه شنبه دهم و چهارشنبه یازدهم اردیبهشت) از امروز چهارشنبه چهارم… https://www.instagram.com/p/BwoLtIjJ۴i۲/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=qh۲zb۱en۳yn۳ …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/05/14 ساعت 23:23

  . امکان خرید بلیط روزهاى پایانى نمایش «یک روز تابستانی» (براى سانسهاى هفده و نوزده) از فردا دوشنبه پانزدهم مرداد ماه ساعت دوازده ظهر فراهم مى شود. . لینک خرید… https://www.instagram.com/p/BmG۱InVBKGq/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۴۳v۵o۳r۲hd۶i …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/05/03 ساعت 14:04

  امکان خرید بلیط روزهاى پنج شنبه یازدهم تا یکشنبه چهاردهم مرداد نمایش «یک روز تابستانی» (براى سانسهاى هفده و نوزده) از فردا پنج شنبه چهارم مرداد ماه ساعت دوازده ظهر فراهم مى شود. . لینک… https://www.instagram.com/p/BlplgoCnZ۹-/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۸۵cxsh۲۳jk۹q …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/04/28 ساعت 23:44

  . رضا بهبودى و پارسا پیروزفر در «یک روز تابستانى» نوشته اسلاومیر مروژک و به کارگردانى پارسا پیروزفر/ عکس: محمد صادق زرجویان . Parsa Pirouzfar & Reza Behboodi in 'A Summer’s Day' written… https://www.instagram.com/p/BlbLHPJn۳OH/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱wlj۷۶llaq۰k۵ …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/04/22 ساعت 13:38

  امکان خرید بلیط روزهاى جدید نمایش «یک روز تابستانی» (براى سانسهاى هفده و نوزده) از فردا، شنبه بیست و سوم تیرماه ساعت دوازده ظهر فراهم مى شود. . نمایش «یک روز تابستانی» به کارگردانى پارسا… https://www.instagram.com/p/BlKo۹vkHqjw/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱k۰۰cc۰fnf۲۵۳ …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/04/12 ساعت 21:42

  پیش‌فروش نمایش «یک روز تابستانی» به کارگردانى پارسا پیروزفر از فردا، چهارشنبه سیزدهم تیرماه ساعت دوازده ظهر در سایت تیوال آغاز خواهد شد. . عکس: محمدصادق زرجویان . لینک خرید… https://www.instagram.com/p/BkxweZPnk_b/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=nq۶fkv۰۶۱۰۰۲ …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/04/04 ساعت 00:24

  رضا بهبودى و پارسا پیروزفر در تمرین «یک روز تابستانى» / عکس: محمد صادق زرجویان • Parsa Pirouzfar & Reza Behboodi in rehearsal of 'A Summer’s Day' / Photo by Mohamad Sadegh… https://www.instagram.com/p/Bka۳۰۰hnOWY/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=vj۸۷۵jx۸qu۵a …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/03/20 ساعت 17:43

  "پارسا پیروزفر «یک روز تابستانی» از راه… https://www.instagram.com/p/Bj۲GzRWH۵KK/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱k۲۱k۷hgy۹i۲۱ …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/03/01 ساعت 22:53

  پارسا پیروزفر کارگاه بازیگرى برگزار مى… https://www.instagram.com/p/BjFvJoGH۸By/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱r۷e۷servw۷gs …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/02/12 ساعت 00:36

  'آواز در آتش' - یازدهم اردیبهشت ٩٧ ‘Singin’ in the Fire' by Parsa Pirouzfar,… https://www.instagram.com/p/BiP۲Ps۸nYn۹/?utm_source=twitter …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/11/06 ساعت 04:45

  'پرتره شماره ٣٢' - ٦ بهمن ٩٦ 'Portrait No. ۳۲' by Parsa Pirouzfar, ۱.۲۶.۲۰۱۸ https://www.instagram.com/p/BeZNSIFH۰kG/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/09/29 ساعت 14:52

  'فقر آنجاست که هوا نیست، آنجاست که مهم هوا نیست..' آذر نود و شش/ پارسا پیروزفر 'A Polluted… https://www.instagram.com/p/Bc۷BYJAHEgA/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/08/02 ساعت 10:07

  پارسا پیروزفر با همکارى تئاتر مستقل تهران کارگاه بازیگرى برگزار مى کند. • هدف این کارگاه بازیگرى… https://www.instagram.com/p/BanvdB-HOWi/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/06/20 ساعت 11:15

  «ماتریوشکا» به تماشاخانه ایرانشهر مى رود. نمایش «ماتریوشکا» به کارگردانی پارسا پیروزفر که از… https://www.instagram.com/p/BY۵CKSRHVaq/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/06/04 ساعت 08:32

  امکان خرید بلیط روزهاى پایانى نمایش 'ماتریوشکا' نوشته پارسا پیروزفر بر اساس هشت داستان کوتاه… https://www.instagram.com/p/BYPi۰۱rnqvO/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/05/20 ساعت 16:16

  امکان خرید بلیط نمایش 'ماتریوشکا' با بازى پارسا پیروزفر براى روزهاى شنبه چهارم، سه شنبه هفتم،… https://www.instagram.com/p/BXpv_UFnT۷a/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/05/09 ساعت 15:39

  امکان خرید بلیط نمایش 'ماتریوشکا' به کارگردانى پارسا پیروزفر براى روزهاى یک شنبه بیست و دوم،… https://www.instagram.com/p/BXNW۹lIH۳۵p/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/05/02 ساعت 21:40

  امکان خرید بلیط نمایش ماتریوشکا براى روزهاى پنج شنبه دوازدهم، جمعه سیزدهم، یکشنبه پانزدهم و… https://www.instagram.com/p/BW۷-vm۱HP۳۵/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/04/22 ساعت 00:45

  'آبى‌ها، قرمزها، زردها و سیاه' 'Blues, Reds, Yellows & Black' by Parsa Pirouzfar, ۷.۱۲.۲۰۱۷ https://www.instagram.com/p/BWdaWfUHIVg/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/04/10 ساعت 12:21

  The furniture are covered, Anton Pavlovich is not home.. June ۳۰, ۲۰۱۷ روکش مبل‌ها را کشیده… https://www.instagram.com/p/BV_wi۰-nGEy/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/01/02 ساعت 13:39

  'تمام خاطراتم را تى کشیدم؛ جز رد پاهاى او..' - فروردین ٩٦/ پارسا سال نو مبارک! https://www.instagram.com/p/BR۷۱K۵Vh۵jp/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1395/02/10 ساعت 11:22

  ٣٠ اپریل ۲۰۱۶ در شمال سن دیگو نمایش «ماتریوشکا»، بر اساس ۸ داستان کوتاه آنتون چخوف نویسنده،… https://www.instagram.com/p/BExlgxGtYJv/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1395/02/07 ساعت 11:16

  'شال آبی' 'The Blue Scarf' by Parsa Pirouzfar, ۴.۲۵.۲۰۱۶ https://www.instagram.com/p/BEp۲boJtYEJ/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1395/01/27 ساعت 01:27

  ۱۴ و ۱۵ می‌۲۰۱۶ در برکلی نمایش «ماتریوشکا»، بر اساس ۸ داستان کوتاه آنتون چخوف نویسنده، کارگردان… https://www.instagram.com/p/BEMeS۱KtYBw/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1395/01/22 ساعت 14:17

  'Insomnia' by Parsa Pirouzfar, ۴.۱۰.۲۰۱۶ 'بی خوابی' https://www.instagram.com/p/BEA-fViNYLD/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1398/02/07 ساعت 15:00

  • نیما مظفرى پور (در نقش هاوزر)، مجتبى علیرضالو (در نقش نقاش)، #رضا_بهبودى (در نقش آلفرد ایل)، #هومن_کیایى (در نقش کشیش)، #پارسا_پیروزفر (در نقش معلم)، مهدى میلانى (در نقش هف بائر)، نیما… https://www.instagram.com/p/BwwXXGxJGjF/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۴ku۲zk۵ozas۳ …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1398/02/03 ساعت 10:45

  #رضا_بهبودى (در نقش آلفرد ایل)، افشین_خورشید_باخترى (در نقش پیشخدمت) و #پانته_آ_پناهى_ها (در نقش کلر زاخاناسیان) در نمایش «ملاقات» به کارگردانى #پارسا_پیروزفر/ عکس: محمدصادق… https://www.instagram.com/p/Bwlm۶JgpFmR/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱vadxg۳qm۱۴wa …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/05/09 ساعت 21:20

  امکان خرید بلیط روزهاى دوشنبه پانزدهم تا شنبه بیستم مرداد نمایش «یک روز تابستانی» (براى سانسهاى هفده و نوزده) از فردا چهارشنبه دهم مرداد ماه ساعت دوازده ظهر فراهم مى شود. . لینک خرید… https://www.instagram.com/p/Bl۵zs۴CHko۳/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۲۱oegnup۰y۹c …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/04/30 ساعت 11:55

  . امکان خرید بلیط روزهاى یکشنبه هفتم تا چهارشنبه دهم مرداد نمایش «یک روز تابستانی» (براى سانسهاى هفده و نوزده) از فردا یکشنبه سى و یکم تیرماه ساعت دوازده ظهر فراهم مى شود. . لینک خرید… https://www.instagram.com/p/BlfDkS۶H۸۰M/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=t۰vknfe۸۶z۸r …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/04/26 ساعت 23:21

  . امکان خرید بلیط روزهاى جدید نمایش «یک روز تابستانی» (براى سانسهاى هفده و نوزده) از پنج شنبه بیست و هشتم تیرماه ساعت دوازده ظهر فراهم مى شود. . نمایش «یک روز تابستانی» به کارگردانى پارسا… https://www.instagram.com/p/BlV-۳xWHWKx/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=q۰x۲jvpimo۷e …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/04/17 ساعت 17:12

  . پیش‌فروش سانس هاى فوق العاده هفته اول نمایش «یک روز تابستانی» با بازى رضا بهبودى، پارسا پیروزفر و سوگل قلاتیان از فردا، دوشنبه هجدهم تیرماه ساعت دوازده ظهر در سایت تیوال آغاز خواهد شد.… https://www.instagram.com/p/Bk-JiUzHKc۵/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=blfljmthvqk۳ …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/04/10 ساعت 22:03

  پیش فروش نمایش «یک روز تابستانى» به کارگردانى پارسا پیروزفر . پیش‌فروش نمایش «یک روز تابستانی» نوشته اسلاومیر مروژک و با بازی رضا بهبودی، پارسا پیروزفر و سوگل قلاتیان از روز چهارشنبه… https://www.instagram.com/p/BkspRn۵nOJt/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱va۲ypm۶۲۰jka …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/03/28 ساعت 22:39

  پارسا پیروزفر، رضا بهبودى و سوگل قلاتیان در… https://www.instagram.com/p/BkLPC۵kHIFx/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱aw۸cg۱egtm۸k …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/03/10 ساعت 15:10

  فرصت ارسال ویدئوى کارگاه بازیگرى پارسا پیروزفر… https://www.instagram.com/p/BjcFYcvHo۲s/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=f۶madiqsy۷gw …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/02/24 ساعت 01:07

  'ضربه فنى' - بیست و سوم اردیبهشت ٩٧ • ‘Knocked out’ by Parsa… https://www.instagram.com/p/BiuzS-gHw-L/?utm_source=ig_twitter_share …

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1397/01/01 ساعت 12:51

  سال نو مبارک! 'پرتره شماره ٣٣' - اول فروردین نود و هفت 'Portrait No. ۳۳' by Parsa Pirouzfar,… https://www.instagram.com/p/BglH۳Ban۶Wn/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/10/21 ساعت 20:29

  'شب خواب دیدم خانواده را از دست داده‌ام؛ صبح دیدم همه شان ایستاده اند کنار جنازه‌ام..' - دى نود… https://www.instagram.com/p/Bd۰RdvhnoFd/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/08/07 ساعت 18:52

  پارسا پیروزفر با همکارى تئاتر مستقل تهران کارگاه بازیگرى برگزار مى کند. • هدف این کارگاه بازیگرى… https://www.instagram.com/p/Ba۱jjU۲nOcA/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/06/25 ساعت 10:44

  امکان خرید بلیط هاى هفته پایانى نمایش 'ماتریوشکا' در تماشاخانه ایرانشهر، فردا، یکشنبه بیست و ششم… https://www.instagram.com/p/BZF۲l_hnj۲u/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/06/19 ساعت 19:42

  «ماتریوشکا» به تماشاخانه ایرانشهر مى رود. نمایش «ماتریوشکا» به کارگردانی پارسا پیروزفر که از… https://www.instagram.com/p/BY۳XaUAnBlH/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/05/24 ساعت 12:43

  اجرای نمایش «ماتریوشکا» به کارگردانی پارسا پیروزفر که در تماشاخانه پالیز روی صحنه رفته است،… https://www.instagram.com/p/BXzqu۳Rns۲۲/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/05/13 ساعت 12:32

  امکان خرید بلیط نمایش 'ماتریوشکا' نوشته پارسا پیروزفر بر اساس هشت داستان کوتاه آنتون چخوف براى… https://www.instagram.com/p/BXXUv۳AnwE_/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/05/06 ساعت 16:55

  امکان خرید بلیط نمایش ماتریوشکا براى روزهاى سه شنبه هفدهم، چهارشنبه هجدهم، پنج شنبه نوزدهم و… https://www.instagram.com/p/BXFxS-WHV۷q/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/04/29 ساعت 10:29

  نمایش «ماتریوشکا» با بازى پارسا پیروزفر که پیش از این در تماشاخانه ایرانشهر و تماشاخانه پالیز به… https://www.instagram.com/p/BWwezslnqwu/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/04/15 ساعت 05:20

  اگر کسى به تماشاى تمرین نمایش مى آمد و آنتون پاولُویچ را مى دید که با چهره اى محجوب در ردیف عقب… https://www.instagram.com/p/BWL۴SF۶HoU۷/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1396/01/05 ساعت 21:26

  'پیرْ پرتره' - فروردین ٩٦ 'An Old Portrait' by Parsa Pirouzfar, March ۲۰۱۷ https://www.instagram.com/p/BSEY۸AaBQ۷۶/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1395/04/07 ساعت 14:50

  'A Professor of Art History' by Parsa Pirouzfar, ۶.۲۷.۲۰۱۶ 'استاد تاریخ هنر' https://www.instagram.com/p/BHJ۴O۶Ej۲r۷/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1395/02/09 ساعت 12:14

  'سفید، سیاه و قرمز' 'White, Black & Red' by Parsa Pirouzfar, ۴.۲۸.۲۰۱۶ https://www.instagram.com/p/BEvGqiMtYJ-/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1395/02/05 ساعت 14:12

  ٢٤ اپریل ٢٠١٦ در ونکوور نمایش «ماتریوشکا»، بر اساس ۸ داستان کوتاه آنتون چخوف نویسنده، کارگردان و… https://www.instagram.com/p/BElBCMINYLj/

 • پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

  1395/01/24 ساعت 22:49

  'Convict #۳۲۱' by Parsa Pirouzfar, ۴.۱۲.۲۰۱۶ 'زندانی شماره ۳۲۱' https://www.instagram.com/p/BEHCrr۲tYJ۳/