• سماعه میگوید : از امام صادق (ع) پرسیدند از یهودی و نصرانی و مشرک هر گاه بر مسلمانی که نشسته است سلام کنند چگونه شایسته است که جواب آنها را بدهد ؟ فرمود : میگوید و علیکم .

  ج۴ص۴۷۵ح۳

  #اصول_کافی

 • حضرت علی (ع) فرمود :

  خشم نکنید و به خشم نیاورید ، سلام را آشکار بگویید و سخن را شیرین و خوش ادا بیان کنید ، و شب که مردم در خواب هستند شما نماز بخوانید تا با سلامتی به بهشت بروید سپس بر آنها کلام خدای عزوجل را خواند :

  ( حشر ۲۳ ) السلام المومن المهیمن .

  ج۴ص۴۷۰ح۷

  #اصول_کافی

 • عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال قال رسول الله(صلی الله علیه و آله وسلم) السلام تطوع و الرد فریضة

 • رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود :

  سه کس هستند که همنشینی آنها دل را میمیراند . همنشینی با اوباش و گفت و شنود با زنها و نشستن با ثروتمندان .

  ج۴ص۴۶۶ح۸
  کسیکه مجالست و رفاقت با او بد است

  #اصول_کافی

 • معاویه بن وهب میگوید به امام صادق (ع) گفتم ما در میان خود و هم مذهبیان خود و با مردم دیگری که با ما آمیزش دارند شایسته است چکار کنیم ؟
  فرمود : امانت آنها را بپردازید و گواهی حق بر سود و زیانشان بدهید و بیمارانشان را عیادت کنید و بر سر جنازه مرده هایشان حاضر شوید .

  #اصول_کافی

 • امام صادق (ع) فرمود :

  به رفیقان دیرین و نجیب بچسب و از هر تازه به دوران رسیده که پیمان و امان و تعهد و میثاقی نمیشناسد بپرهیز و از مورد اطمینان‌ترین مردم در نظر خودت حذر کن (که ممکن است روزی دشمن شود)

  ج۴ص۴۶۲ح۴

  #اصول_کافی

 • امام صادق علیه السلام فرمود :

  محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که عیوبم را بمن هدیه میکند . (یادآوری میکند)

  ج۴ص۴۲۶ح۵
  کسیکه رفاقت و همنشینی او واجب است

  #اصول_کافی

 • از امام صادق (ع) پرسیده شد که قرآن و فرقان دو معنی دارند یا یک معنی؟ فرمود : قرآن نام تمام کتاب خدا است و فرقان همان بخشی است که محکم است و دستور واجب در آن بیان شده است ‌.

  ج۴ص۴۴۷ح۱۱

  #اصول_کافی

 • ۴_ عمل میکنند و توجه ندارند که کسی آنرا بداند یا نداند .

  ج۴ص۴۲۰ح۶
  کسیکه قرآن را حفظ کرده سپس فراموش کرده

  #اصول_کافی

 • ۳_ این بود که با کسی سخن میگفت .

  ج۴ص۴۱۶ح۱۰

  فضل حامل قرآن یعنی کسیکه به قرآن عمل کرده است

  #اصول_کافی

 • ۱‌‌‌_ امام کاظم (ع) به مردی فرمود :
  تو دوست داری در دنیا بمانی ؟ در جواب گفت:آری فرمود:برای چه ؟ گفت: برای خواندن « قل هو الله احد » و امام (ع) چیزی نگفت و پس از مدتی فرمود :
  ای حفص هر کس از دوستان و شیعیان من بمیرد و قرآن خوب نداند در قبرش به او یاد میدهند تا خدا بوسیله آن

 • سفارش علی علیه السلام به یارانش این بود : بدانید قرآن رهبری روز است و روشنی شب تار نسبت به هر آنچه از سختی و نداری باشد .

  ج۴ص۴۰۸ح۶

  فضل قرآن

  #اصول_کافی

 • امام صادق (ع) در شرح کلام خدا (رعد ۱۵) هر کس در آسمانها و زمین است و سایه‌های آنها صبح و شب خواه ناخواه برای خدا سجده میکند فرمود :
  مقصود از آن دعا قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن است ، و آن ساعت اجابت است .

  ج۴ص۳۰۵ح۱
  گفتار صبح و شب

  #اصول_کافی

 • یعقوب بن سالم میگوید : من نزد امام صادق (ع) بودم که علاء بن کامل به آنحضرت گفت : فلانی همواره با من بدی میکند و اگر نظر دارید بدرگاه خدا بر اون نفرین کنید؟ فرمود :

 • رسول خدا (ص) فرمود :

  بپرهیزید از نفرین ظلمدیده زیرا تا بالای ابرها میرود و خدای عزوجل در آن مینگرد و میفرماید : آنرا بیاورید تا اجابت کنم ، و بپرهیزید از نفرین پدر که از شمشیر برنده‌تر است .

  ج۴ص۲۸۸ح۳

  کسیکه دعایش اجابت میشود

  #اصول_کافی

 • علی علیه السلام فرمود :

  سبحان الله نیمی از میزان اعمال است و الحمدلله همه میزان را پر میکند ، و الله اکبر میان آسمان و زمین را پر میکند .

  ج۴ص۲۸۳ح۳
  تسبیح و تهلیل و تکبیر

  #اصول_کافی

 • رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود :

  بهترین دعا طلب آمرزش است .

  خیر الدعاء الاستغفار

  ج۴ص۲۸۱ح۱

  #اصول_کافی

 • امام رضا (ع) فرمود :

  مثال استغفار مانند برگی است بر درختی که بجنبد و پیاپی بریزد ، و آنکس که از گناهش آمرزش بخواهد و دوباره گناه کند مانند کسی است که پروردگار خود را مسخره میکند .

  ج۴ص۲۸۱ح۳

  استغفار و آمرزش جویی

  #اصول_کافی
  #چهارشنبه_امام_رضایی

 • علی (ع) فرمود :

  هر کس خدا را به بطور پنهان ذکر کند خدا را زیاد ذکر کرده است، زیرا منافقان در ظاهر و پیش مسلمانان خدا را ذکر میکنند ولی بطور پنهان ذکر نمیکنند،و برای همین است که خدای عزوجل فرموده است:
  (نساء ۱۴۲) منافقین مردم را گول میزنند و خدا را ذکر نمیکنند مگر بمقدار کم .

 • ابوبصیر از امام صادق (ع) در مورد مردن مومن پرسید فرمود :

  مومن به هر مرگی ممکن است بمیرد یعنی غرق شدن ، یا زیر آوار ماندن ، و دچار درنده شدن ، و یا صاعقه ولی برای ذاکر خدا چنین نیست .

  ج۴ص۲۷۶ح۳

  صاعقه به ذاکر اصابت نمیکند

  #اصول_کافی

 • امام صادق علیه السلام فرمود:

  تسبیح حضرت فاطمه زهرا (ع) از جمله ذکر زیاد خدا است که خدا فرموده :
  خدا را ذکر کنید ذکر بسیار .

  ج۴ص۲۷۵ح۵

  #اصول_کافی

 • امام صادق علیه السلام فرمود :

  شیعیان ما کسانی هستند که هر وقت
  تنها میشوند خدا را زیاد ذکر میکنند .

  ج۴ص۲۷۵ح۲
  ذکر کثیر خدای عزوجل

  #اصول_کافی

 • رسول خدا (ص) فرمود :

  هر گاه یکی از شما دعا میکند برای همه دعا کند زیرا که آن مستجاب‌تر است .

  ج۴ص۲۵۸ح۵

  دعا برای همه

  #اصول_کافی

 • عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال سمع أبی رجلا متعلقا بالبیت و هو یقول اللهم صل علی محمد فقال له أبی یا عبد الله لا تبترها لا تظلمنا حقنا قل اللهم صل علی محمد و أهل بیته

 • ای کسی که به من از رگ گردن نزدیکتری ، ای که هر چیز را بخواهی بخوبی انجام میدهی ، ای کسیکه میان مرد و دلش حائل میشوی ، ای کسیکه در نظر اعلی قرار داری ، ای آنکه چیزی مانند او نیست .

  ج۴ص۲۵۳ح۲

  شتایش و ثناء قبل از دعا

  #اصول_کافی

 • سماعة قال
  سألت أبا عبد الله(علیه السلام)
  عن الیهودی و النصرانی و المشرک إذا سلموا علی الرجل و هو جالس کیف ینبغی أن یرد علیهم فقال یقول علیکم .

 • علی(علیه السلام) یقول لا تغضبوا و لا تغضبوا أفشوا السلام و أطیبوا الکلام و صلوا باللیل و الناس نیام تدخلوا الجنة بسلام ثم تلا(ع) علیهم قول الله عز و جل السل ام المؤمن المهیمن

 • رسول خدا (ص) فرمود :

  سلام کردن مستحب است
  و جواب سلام واجب است .

  ج۴ص۴۶۹ح۱
  سلام کردن

  #اصول_کافی

 • عن أبی عبد الله(علیه السلام) عن آبائه(علیه السلام) قال قال رسول الله(صلی الله علیه و آله وسلم) ثلاثة مجالستهم تمیت القلب الجلوس مع الأنذال و الحدیث مع النساء و الجلوس مع الأغنیاء

 • ج۴ص۴۵۸ح۲

  اندازه معاشرت واجب

 • قال أبو عبد الله(علیه السلام) علیک بالتلاد و إیاک و کل محدث لا عهد له و لا أمان و لا ذمة و لا میثاق و کن علی حذر من أوثق الناس عندک

 • أبی عبد الله(علیه السلام) قال أحب إخوانی إلی من أهدی إلی عیوبی

 • سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن القرآن و الفرقان أ هما شیئان أو شیء واحد فقال(علیه السلام) القرآن جملة الکتاب و الفرقان المحکم الواجب العمل به

 • اسحاق بن عمار میگوید به امام صادق (ع) گفتم : قربانت من قرآن را در دل حفظ دارم آنرا از حفظ بخوانم بهتر است یا از روی مصحف؟ بمن فرمود : بخوان و در مصحف نگاه کن که آن بهتر است ، آیا نمیدانی که نگاه در مصحف عبادت است .

  ج۴ص۴۲۷ح۵

  خواندن قرآن از روی نوشته قرآن

  #اصول_کافی

 • ۳_ میرساندم سپس فرمود : بچسبید به #قرآن و آنرا بیاموزید ، براستی برخی مردمند که قرآن را یاد میگیرند برای شهرت تا بگویند : فلانی قرآن میداند و برخی آنرا برای آوازه خوانی یاد میگیرند تا بگویند : فلانی خوش آواز است و در این آموزش خیری نیست و برخی آنرا یاد میگیرند و در شب و روز به آن

 • ۲_ درجه‌اش را بالاببرد، زیرا درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است.به او گفته میشود بخوان و بالا برو و او میخواند و بالا میرود. حفص میگوید:من احدی را ندیدم بر خود بترسد چون موسی بن جعفر،و احدی را ندیدم که از آن حضرت امیدوارتر باشد و قرآن خواندنش با ناله بود و چون قرآن میخواند مانند

 • قال أبو عبد الله(علیه السلام) کان فی وصیة أمیر المؤمنین(علیه السلام) أصحابه اعلموا أن القرآن هدی النهار و نور اللیل المظلم علی ما کان من جهد و فاقة

 • عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی قول الله تبارک و تعالی و ظل الهم بالغدو و الآص ال قال هو الدعاء قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و هی ساعة إجابة

 • این از ناتواتی تو است بگو خدایا تو از هر چیز کفایت میکنی و چیزی از تو کفایت نمیکند کار فلانی را درباره من کفایت کن به آنچه میخواهی و هر گونه که میخواهی از آن راهی که میخواهی و از آنجا که میخواهی .

  ج۴ص۲۹۲ح۴

  نفرین بر دشمن

  #اصول_کافی

 • قال رسول الله(ص)
  إیاکم و دعوة المظلوم فإنها ترفع فوق السحاب حتی ینظر الله عز و جل إلیها فیقول ارفعوها حتی أستجیب له و إیاکم و دعوة الوالد فإنها أحد من السیف

 • قال أمیر المؤمنین(علیه السلام) التسبیح نصف المیزان و الحمد لله یملأ المیزان و الله أکبر یملأ ما بین السماء و الأرض

 • مجلسی(ره):

  برای آن که آمرزش مهم‌ترین و بزرگ‌ترین خواسته‌های (دعا کننده) است، و یا برای آن است که استغفار وسیله برطرف شدن گناهان شود که آنها بزرگ‌ترین پرده‌ها و حجاب‌های مستجاب شدن دعاها است .

 • علی بن إبراهیم عن أبیه عن یاسر
  عن الرضا(علیه السلام) قال مثل الاستغفار مثل ورق علی شجرة تحرک فیتناثر و المستغفر من ذنب و یفعله کالمستهزئ بربه

 • ج۴ص۲۷۷ح۲
  ذکر خدای عزوجل در نهان

  #اصول_کافی

 • أبی بصیر قال
  سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن میتة المؤمن قال یموت المؤمن بکل میتة یموت غرقا و یموت بالهدم و یبتلی بالسبع و یموت بالصاعقة و لا تصیب ذاکر الله عز و جل

 • عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال تسبیح فاطمة الزهراء(علیه السلام) من الذکر الکثیر الذی قال الله عز و جل اذکروا الل ه ذکرا کثیر

 • عن أبی عبد الله(علیه السلام)

  قال شیعتنا الذین إذا خلوا ذکروا الله کثیرا

 • عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال قال رسول الله(صلی الله علیه و آله وسلم) إذا دعا أحدکم فلیعم فإنه أوجب للدعاء

 • صلوات و طلب رحمت برای حضرت محمد (ص) و خاندانش (ع)

 • امام صادق (ع) فرمود :

  پدرم شنید که مردی به پرده خانه کعبه چسبیده و میگوید : خدایا بر محمد (ص) رحمت بفرست . پس پدرم به او فرمود :
  ای بنده خدا آنرا دنباله بریده نکن ، حق ما را به ظلم نگیر ، بگو اللهم صلی علی محمد و اهل بیته .

  ج۴ص۲۶۹ح۲۱

  #اصول_کافی