• و آنان که مورد اعتماد نیستند باز نکنم.
  خداوندا هر ثناگویی از سوی ستایش شده پاداشی دارد، به تو امید به ستم که مرا به سوی ذخائر رحمت و گنجهای آمرزش آشنا کنی. خدایا این بنده توست که تو را یگانه میخواند، و توحید و یگانگی تو را سزاست، و جز تو کسی را سزاوار این ستایشها نمی‌داند

 • خدا اولی است که آغاز ندارد، تا پیش از او چیزی بوده باشد، و آخری است که پایان ندارد تا چیزی پس از او وجود داشته باشد. مردمک چشمها را از مشاهده خود باز داشته است. زمان بر او نمیگذرد تا دچار دگرگونی گردد، و در مکانی قرار ندارد تا پندار جابجایی نسبت به او روا باشد.

  #خطبه_اشباح

 • ستایش خدایی را سزاست که نبخشیدن بر مال او نیفزاید، و بخشش او را فقیر نسازد، زیرا هر بخشنده‌ای جز او، اموالش کاهش یابد، و جز او هر کس از بخشش دست کشد مورد نکوهش قرار گیرد.

  خطبه ۹۱

  #نهج_البلاغه

 • خطبه ۹۰

  بندگان خدا، خود را بسنجید قبل از آنکه مورد سنجش قرار گیرید، پیش از آنکه حسابتان را برسند حساب خود را برسید، و پیش از آنکه راه گلو گرفته شود نفس راحت بکشید، و پیش از آنکه با زور شما را به اطاعت وادارند، فرمانبردار باشید.

  #نهج_البلاغه

 • خطبه۸۸

  خدا هرگز جباران دنیا را در هم نشکسته مگر پس از آنکه مهلتهای لازم و نعمتهای فراوان بخشید، و هرگز استخوان شکسته ملتی را بازسازی نفرمود مگر پس از آزمایشها و تحمل مشکلات.

  #نهج_البلاغه

 • بدانید که آرزوهای دور و دراز عقل را غافل و یاد خدا را به فراموشی می‌سپارد، آرزوهای ناروا را دروغ انگارید که آرزوها فریبنده و صاحبش فریب خورده می‌باشد.

  خطبه ۸۶

  #نهج_البلاغه

 • از دروغ برکنار باشید که با ایمان فاصله دارد، راستگو در راه نجات و بزرگواری است، اما دروغگو بر لب پرتگاه هلاکت و خواری است.

  خطبه ۸۶

  #نهج_البلاغه

 • آگاه باشید! ریاکاری و تظاهر، هر

  چند اندک باشد شرک است.

  خطبه ۸۶

  #نهج_البلاغه

 • ای بندگان خدا هم اکنون به اعمال نیکو پردازید، تا ریسمانهای مرگ بر گلوی شما سخت نشده و روح شما برای کسب کمالات آزاد است، و بدنها راحت، و در حالتی قرار دارید که میتوانید مشکلات یکدیگر را حل کنید. هنوز مهلت دارید، و جای تصمیم و توبه و باز گشت از گناه باقی مانده است.
  #خطبه_غرا

 • آرزوی آنها به انتظار میگذارد، زشتیهای گناهان را زینت میدهد، گناهان بزرگ را کوچک میشمارد، و آرام آرام دوستان خود را فریب داده، راه رستگاری را بر روی در بند شدگانش میبندد، و در روز قیامت آنچه را که زینت داده انکار میکند، و آنچه را که آسان کرده بزرگ میشمارد
  #خطبه_غرا

 • آیا خوشی‌های جوانی را جز ناتوانی و پیری در انتظار است و آیا سلامت و تندرستی را جز حوادث بلا و بیماری در راه است و آیا آنان که زنده‌اند جز فنا و نیستی را انتظار دارند .

  #خطبه_غرا

 • از خدا چونان کسی پروا کنید که سخن حق را شنید و فروتنی کرد، گناه کرد و اعتراف کرد، ترسید و به اعمال نیکو پرداخت، پرهیز کرد و پیش تاخت، یقین پیدا کرد و نیکوکار شد، پند داده شد و آن را به گوش جان خرید، او را ترساندند و نافرمانی نکرد، به او اخطار شد و به خدا روی آورد.
  #خطبه_غرا

 • ای بندگان خدا برای هماهنگی با اهداف آفرینش خود، از خدا پروا کنید، و آن چنان که شما را پرهیز داد از مخالفت و نافرمانی خدا بترسید، تا استحقاق وعده‌های خدا را پیدا کنید، و از بیم روز قیامت بر کنار باشید.

  #نهج_البلاغه
  #خطبه_غرا

 • به خداوند ایمان می‌اورم چون مبدأ هستی و آغاز کننده خلقت آشکار است. از او هدایت میطلبم چون راهنمای نزدیک است، و از او یاری می‌طلبم که توانا و پیروز است، و به او توکل میکنم چون تنها یاور و کفایت کننده است.

  #خطبه_غرا
  #نهج_البلاغه

 • خطبه ۸۲

  چگونه خانه دنیا را توصیف کنم که ابتدای آن سختی و مشقت، و پایان آن نابودی است، در حلال دنیا حساب، و در حرام آن عذاب است، کسی که ثروتمند گردد فریب می‌خورد، و آن کس که نیازمند باشد اندوهناک است، و تلاش کننده دنیا به آن نرسد، و به رهاکننده آن، روی آورد.

 • خطبه۷۸. نیایش امام

  خدایا! آنچه از اعمال نیکو که تصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخش.
  خدایا! ببخش آنچه را که با زبان به تو نزدیک شدم ولی با قلب آن را ترک کردم.
  خدایا! ببخش نگاههای اشارت آمیز و سخنان بی فایده، و خواسته‌های بی مورد دل، و لغزشهای زبان.

 • خداوند رحمت کسی را که همواره اغراض دنیایی را از سر دور کند، و درجات آخرت به دست آورد. با خواسته‌های دل مبارزه کند، آرزوهای دروغین را طرد و استقامت را مرکب نجات خود قرار دهد. و تقوی را زاد و توشه روز مردن گرداند، در راه روشن هدایت قدم بگذارد، و از راه روشن هدایت فاصله نگیرد.

  خ ۷۶

 • خطبه۷۶

  خدا رحمت کند کسی را که چون سخن حکیمانه بشنود، خوب فرا گیرد، و چون هدایت شود بپذیرد، دست به دامن هدایت کننده زند و نجات یابد.

  #نهج_البلاغه

 • خطبه۶۵

  خداوند در چیزی قرار نگرفته تا بتوان گفت در آن جاست، و دور از پدیده‌ها نیست تا بتوان گفت از آنها جداست.

  #نهج_البلاغه

 • خداوند مخلوقات را برای تقویت فرمانروایی، و یا برای ترس از آینده، یا یاری گرفتن در مبارزه با همتای خود، و یا برای فخر و مباهات شریکان، و یا ستیزه جویی مخالفان نیافریده است، بلکه همه، آفریده‌ای او هستند و در سایه پرورش او، بندگانی فروتن و فرمانبردارند.
  خطبه ۶۵
  #نهج_البلاغه

 • خطبه۶۵

  ستایش خداوندی را سزاست که هیچ صفتی بر صفت دیگرش پیشی نگرفته تا بتوان گفت: پیش از آنکه آخر باشد اول است و قبل از آنکه باطن باشد ظاهر است. هر واحد و تنهایی جز او، اندک است، هر عزیزی جز او ذلیل، و هر نیرومندی جز او ضعیف و ناتوان است.

  #نهج_البلاغه

 • خطبه۶۴
  مسافری که سعادت یا شقاوت همراه می‌برد باید بهترین توشه را با خود بردارد، از این خانه دنیا زاد و توشه بردارید که فردای رستاخیز نگهبانتان باشد.

  #نهج_البلاغه

 • خطبه۶۴
  خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و بحال خود وانگذاشت میان شما تا بهشت یا دوزخ، فاصله اندکی جز رسیدن مرگ نیست زندگی کوتاهی که گذشتن لحظه‌ها از آن می‌کاهد، و مرگ آن را نابود می‌کند، سزاوار است که کوتاه مدت باشد، زندگی که شب و روز آن را به پیش می‌راند بزودی پایان خواهد گرفت

 • خطبه۶۴

  ای بندگان خدا! از خدا بپرهیزید. و با اعمال نیکو به استقبال اجل بروید، با چیزهای فانی شدنی دنیا آنچه را که جاویدان می‌ماند خریداری کنید.

  #نهج_البلاغه

 • خطبه۶۳

  آگاه باشید! دنیا خانه‌ای است که کسی در ان ایمنی ندارد مگر به جمع آوری توشه آخرت پردازد، و از کارهای دنیایی کسی نجات نمی‌یابد. مردم به وسیله دنیا آزمایش می‌شوند، پس هر چیزی از دنیا را برای دنیا به دست آورند از کفشان بیرون می‌رود،

 • خدایا مرا به درگاه تو نیازی است که جز فضل تو جبران نکند، و آن نیازمندی را جز عطا و بخشش تو به توانگری مبدل نگرداند، پس در این مقام رضای خود را به ما عطا فرما، و دست نیاز ما را از دامن غیر خود کوتاه گردان که «تو بر هر چیزی توانایی».

  #خطبه_اشباح

 • خدایا تویی سزاوار ستایشهای نیکو، و بسیار و بی شمار تو را ستودن .
  اگر تو را آرزو کنند پس بهترین آرزویی، و اگر به تو امید بندند، بهترین امیدی. خدایا درهای نعمت بر من گشودی که زبان به مدح غیر تو نگشایم. و بر این نعمتها غیر از تو را ستایش نکنم، و زبان را در مدح نومید کنندگان،

 • خداست بخشنده انواع نعمتها و بهره‌های فزاینده و تقسیم کننده روزی پدیده‌ها، مخلوقات همه جیره خوار سفره اویند، که روزی همه را تضمین، و اندازه‌اش را تعیین فرمود .سخاوت خدا در آنجا که از او بخواهند، از آنجا که از او درخواست نکنند، بیشتر نیست.

  خطبه ۹۱

  #نهج_البلاغه

 • بدانید همانا آن کس که خود را یاری نکند و پنددهنده و هشداردهنده خویش نباشد، دیگری هشداردهنده و پنددهنده او نخواهد بود.

  خطبه ۹۰

  #نهج_البلاغه

 • خطبه ۸۸

  نه هر که صاحب قلبی است خردمند است، و نه هر دارنده گوشی شنواست، و نه هر دارنده چشمی بیناست.

  #نهج_البلاغه

 • خطبه ۸۷
  ای بندگان خدا
  همانا بهترین و محبوبترین بنده نزد خدا بنده‌ای که خدا او را در پیکار با نفس یاری داده است آن کس که جامه زیرین او اندوه و لباس رویین او ترس از خداست چراغ هدایت در قلبش روشن شده و وسائل لازم برای روزی او فراهم آمد دوریها و دشواریها را بر خود نزدیک و آسان کرد.

 • حسد نورزید که حسد ایمان را چونان آتشی که هیزم را خاکستر کند، نابود می‌سازد، با یکدیگر دشمنی و کینه توزی نداشته باشید که نابودکننده هر چیزی است.

  خطبه ۸۶

  #نهج_البلاغه

 • همنشینی با هواپرستان ایمان را به

  دست فراموشی می‌سپارد، و

  شیطان را حاضر می‌کند.

  خطبه ۸۶

  #نهج_البلاغه

 • خطبه ۸۶
  ای بندگان خدا! آن کس که نسبت به خود خیرخواهی او بیشتر است، در برابر خدا، از همه کس فرمانبردارتر است، و آن کس که خویشتن را بیشتر می‌فریبد، نزد خدا گناهکارترین انسانها است، زیانکار واقعی کسی که خود را بفریبد. و آن کس مورد غبطه است و بر او رشک می‌برند که دین او سالم باشد.

 • همانا بهره هر کدام شما از زمین به اندازه طول و عرض قامت شماست، آنگونه که خاک آلوده بر آن خفته باشد.

  #خطبه_غرا

 • سفارش میکنم شما را به پروا داشتن از خدا، خدایی که با ترساندن‌های مکرر، راه عذر را بر شما بست و با دلیل و برهان روشن، حجت را تمام کرد، و شما را پرهیز داد از دشمنی شیطانیکه پنهان در سینه‌ها راه مییابد، و آهسته در گوشها راز میگوید، گمراه و پست است وعده‌های دروغ داده در

 • از خدا چون خردمندی بترسید که دل را به تفکر مشغول داشته، و ترس از خدا بدنش را فرا گرفته، و شب زنده داری خواب از چشم او ربوده، و به امید ثواب، گرمی روز را با تشنگی گذارنده، با پارسایی شهوات را کشته، و نام خدا زبانش را همواره به حرکت در آورده.
  #خطبه_غرا

 • با سلام .دوستانی که علاقه دارن هر شب در جلسه نهج البلاغه خوانی مجازی شرکت کنن در اینستاگرام و گپ این امکان اماده است.هر شب از ساعت ده الی ده ونیم .https://instagram.com/nahjrahimi/
  https://gap.im/nahjolbalaqeimamali…

 • آب دنیا همواره تیره، و گل آلود است. منظره‌ای دل فریب و سر انجامی خطرناک دارد. فریبنده و زیباست اما دوامی ندارد. نوری است در حال غروب کردن، سایه‌ای است نابود شدنی، ستونی است در حال خراب شدن.
  #خطبه_غرا
  #نهج_البلاغه

 • خطبه ۸۳

  ستایش خداوندی را سزاست، که به قدرت، والا و برتر، و با عطا و بخشش نعمتها به پدیدهها نزدیک است. اوست بخشنده تمام نعمتها، و دفع کننده تمام بلاها و گرفتاریها. او را میستایم در برابر مهربانیها و نعمتهای فراگیرش.

  #نهج_البلاغه

 • خطبه۸۱
  ای مردم، زهد یعنی کوتاه کردن آرزو، و شکرگزاری برابر نعمتها، و پرهیز در برابر محرمات، پس اگر نتوانستید همه این صفات را فراهم سازید، تلاش کنید که حرام بر صبر شما غلبه نکند، و در برابر نعمتها، شکر یادتان نرود.

  #نهج_البلاغه

 • خطبه ۷۸

  خدایا! بر من ببخش آنچه را از من بدان داناتری، و اگر بار دیگر به آن بازگردم تو نیز به بخشایش بازگرد.

  #نهج_البلاغه

 • خطبه۷۶

  خدا رحت کند کسی را که مراقب خویش در برابر پروردگار باشد، از گناهان خود بترسد، خالصانه گام بردارد، عمل نیکو انجام دهد، ذخیره‌ای برای آخرت فراهم آورد، و از گناه بپرهیزد.

  #نهج_البلاغه

 • هنگام بیعت شورا با عثمان

  می دانید که سزاوارتر از دیگران به خلافت من هستم. سوگند به خدا! به آنچه انجام داده‌اید گردن می‌نهم، تا هنگامی که اوضاع مسلمین روبراه باشد، و از هم نپاشد، و جز من به دیگری ستم نشود، و پاداش این گذشت و سکوت و فضیلت را از خدا انتظار دارم
  خ۷۴
  #نهج_البلاغه

 • خطبه۶۵

  هر بیننده‌ای جز خدا، از مشاهده رنگهای ناپیدا و اجسام بسیار کوچک ناتوان است، هر ظاهری غیر از او پنهان، و هر پنهانی جز او آشکار است.

  #نهج_البلاغه

 • خطبه۶۵
  هر مالکی جز خداوند بنده، و هر عالمی جز او دانش آموز است، هر قدرتمندی جز او، گاهی توانا و زمانی ناتوان است، هر شنونده‌ای جز خدا در شنیدن صداهای ضعیف کر و برابر صداهای قوی، ناتوان است و آوازهای دور را نمی‌شنود.

  #نهج_البلاغه

 • بنده خدا باید از پروردگار خود بپرهیزد، خود را پند دهد و توبه را پیش فرستد، و بر شهوات غلبه کند، زیرا زمان مرگ پنهان، و آرزوها فریبنده‌اند، و شیطان، همواره با اوست و گناهان را زینت و جلوه می‌دهد تا بر او تسلط یابد، انسان را در انتظار توبه نگه می‌دارد که آن را تاخیر اندازد.
  خ۶۴

 • خطبه۶۴
  زندگی که شب و روز آن را به پیش می‌راند بزودی پایان خواهد گرفت.

 • خطبه۶۴

  از دنیا کوچ کنید که برای کوچ دادنتان تلاش می‌کنند، آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است، چون مردمی باشید که بر آنها بانگ زدند و بیدار شدند، و دانستند دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند.

  نهج_البلاغه

 • و بر آن محاسبه خواهند شد، و آنچه را در دنیا برای آخرت تهیه کردند به آن خواهند رسید، و با آن خواهند ماند، دنیا در نظر خردمندان چونان سایه‌ای است که هنوز گسترش نیافته، کوتاه می‌گردد، و هنوز فزونی نیافته کاهش می‌یابد.

  #نهج_البلاغه