• محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/03/02 ساعت 05:02

  کمپین اینترنتی جای راهپیمایی در دوران کرونا چه ایرادی داشت؟

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/28 ساعت 21:19

  جامی از صبح الست این همه شیدایم کرد
  بی خود از خود شدم و مهر تو پیدایم کرد
  محو و اثبات تو با سینه‌ی مجنون چه کند؟
  لوح محفوظ چو سرگشته‌ی لیلایم کرد
  #قادری

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/28 ساعت 06:52

  دیشب که خاطرات تو را می‌زدم ورق
  دیدم که بیت بیت غزل جای پای توست

  #قادری

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/26 ساعت 04:01

  دل رو سیاه مسکین هوس کرم ندارد
  ‌‌«چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا»

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/24 ساعت 01:09

  خداوندا روزی ما نگردان موقعیت و مقامی را که به خاطر حفظ آن انسانها را در پنهان به جان هم بیاندازیم
  روحمان را به شیطان بفروشیم و وسواس الخناس بشویم.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/24 ساعت 00:42

  امشب عجبست اى جان‌گر خواب رهى یابد
  وان چشم کجا خسپد کو چون تو شهى یابد

  اى عاشق خوش مذهب زنهار مخسب امشب
  کان یار بهانه جو بر تو گنهى یابد

  #مولانا

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/23 ساعت 10:16

  بهترین رازها همانهایی است که نگفتنشان شیرین‌تر است.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/22 ساعت 22:57

  عاقبت باج دادن، باج دادن و باج دادن و باج دادن است.
  بالاخره یک جایی باید سفت ایستاد.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/21 ساعت 14:22

  اگر اوضاع بر وفق مرادتان نیست، شاید این مرادتان است که نیاز به بازنگری دارد.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/21 ساعت 12:40

  کارمندانی که سالها در تشکیلات دیوانسالار خدمت کرده‌اند یک عدم امنیت شغلی نهادینه شده دارند که باعث می‌شود تمام تلاششان معطوف به قرارگرفتن در مسیر اصلی و جریان تمام امور باشد که این امر به ناکارآمدی نهادینه شده شان دامن می‌زند.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/18 ساعت 05:06

  از آدم و پری نه بشارت به ما رسید
  با وامدار میکده حالی صواب کن
  #قادری

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/17 ساعت 07:50

  ضربه‌های موقت دل را
  نغمه‌های حجاز باید خواند
  از کتابی که شعله می‌سوزد
  بی تعلل فراز باید خواند
  #قادری

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/14 ساعت 20:48

  دهه اول کاریم را بیشتر روی فناوری تمرکز داشتم.
  دهه دوم را به جنبه‌های انسانی اهمیت بیشتری دادم.
  دهه سوم را اگر عمری بود احتمالا در دامان طبیعت سپری کنم. بس که این دهه دوم انرژی می‌گیرد.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/12 ساعت 17:25

  ادامه فرایند تکمیل سکوی تجارت الکترونیک #ستاپ #شرکت_ملی_پست و راه اندازی سرویس شتابدهی پست در سرتاسر کشور در گزارش این هفته پیوست.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/12 ساعت 04:24

  کاش تمام آزمایشها به سادگی نخوردن و نیاشامیدن بود
  به سادگی نگهداشتن چشم و گوش و زبان
  و چند خواهش خرد نفسانی.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/09 ساعت 06:59

  داستانهای ذهنی از تلاش برای ارتباط دادن مشاهدات و تجربیات عینی زاده می‌شوند.
  در میان چرخه بی وقفه داستانسرایی ذهنی هیچ داستانی صددرصد واقعیت ندارد، حتی خودمان، که حاصل ارتباط دادن خاطرات کم و بیش بجای مانده‌ای هستیم که می‌توانند دستکاری هم شده باشند.
  اما آنها را واقعیت می‌دانیم.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/08 ساعت 07:18

  جایی که اختیار لازم برای پیشبرد اهدافتان را ندارید از «اختیار غیررسمی» خود استفاده کنید.
  #اختیار_غیررسمی از چهار رفتار بنیادی زیر بدست می‌آید:
  احترام گذاشتن
  اول گوش دادن
  شفافسازی انتظارات
  پاسخگو بودن.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/07 ساعت 14:24

  متعهد ساختن و پاسخگو نگهداشتن همکاران به مراتب ارزشی بالاتر از رأسا انجام دادن امور دارد.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/06 ساعت 08:18

  فریاد که در رهگذر آدم خاکی
  بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند

  همت طلب از باطن پیران سحرخیز
  زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند

  #فروغی_بسطامی

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/01/23 ساعت 11:08

  تمرکز بر نقاط قوت بجای تلاش برای تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت میانبر موفقیت و پیشرفت است.
  با عدم شناخت نقاط قوت خود و همکارانتان، حتی ممکن است این قابلیت‌ها ضعف تلقی شوند.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/01/19 ساعت 23:38

  ارتقای مرتبه علمی دوست دانشمند و فرزانه‌ام جناب آقای دکتر شاه حسینی @shahhoseini_ali را به ایشان و جامعه علمی مهندسی برق و الکترونیک تبریک می‌گویم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارم.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/01/19 ساعت 12:03

  مراجع متعدد تصمیم گیری،
  قوانین دست و پاگیر و اختیارات محدود شده،
  متقاضیان متنوع و غیر شفاف،
  روابط پیچیده غیر رسمی،
  و افراد با انرژی منفی زیاد،
  موفقیت هر پروژه‌ای را با مخاطره جدی مواجه می‌سازند.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/01/19 ساعت 09:44

  به هر چه و هر چقدر می‌خواهید فکر کنید، اهمیتی ندارد.
  اما خیلی مهم است که بدانید فقط دارید فکر می‌کنید.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/01/16 ساعت 12:43

  نقش مدیران پروژه در ساختارهای ماتریسی بسیار حیاتی است.
  بی توجهی و بلوغ پایین سازمان هایی با ساختار‌های اینچنین در مدیریت پروژه اساسا ساختار را ناکارآمد می‌سازد.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/01/09 ساعت 15:18

  همه‌ی ما راویان داستانهایی شامل المانهایی از حقایق تجربی زندگیمان هستیم.
  نکته جالب اینکه می‌توانیم آگاهانه برگردیم و داستانهایمان را هرطور که دوست داریم بازنویسی کنیم.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/29 ساعت 05:21

  سپیده دم و آوازخوانی پرندگانش دلچسب‌ترین دم در شبانه روز است. جوری که از دست دادنش به خوشایندی خواب بامدادی نمی‌ارزد.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/28 ساعت 07:18

  محو و اثبات تو با سینه‌ی مجنون چه کند؟
  لوح محفوظ چو سرگشته‌ی لیلایم کرد …
  #قادری
  #شب_قدر

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/27 ساعت 09:24

  ذکر بدیهیات و حرف‌های حکیمانه و همیشه درست در سخنرانی‌ها شاید برای پر کردن وقت بد نباشد.
  اما برای یک سخنرانی مؤثر سعی کنید خودتان باشید.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/24 ساعت 21:36

  روی تو‌گر سرخ شد جان من آتش گرفت
  پس مزن ای جانم از خرقه‌ی صدپاره دم

  #قادری

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/24 ساعت 00:48

  بسم الله الرحمن الرحیم‌
  قل أعوذ برب الناس
  ملک الناس
  إله الناس
  من شر الوسواس الخناس
  الذی یوسوس فی صدور الناس
  من الجنة و الناس

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/23 ساعت 22:26

  به بعضی‌ها باید گفت:
  مدیریت کردن بلد نیستی، مدیریت نکردن هم بلد نیستی؟
  شما هم همین که حجت شرعی برای کناره گیری نمی‌بینی و تجربیات گرانبها می‌اندوزی کافیست، لازم نیست اینقدر با مداخله بی جا تفرقه بیاندازی تا حکومت کنی.
  امیدوار بود آدمی به خیر کسان
  مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/23 ساعت 10:02

  فایل ارائه‌ای که دیگران برای سخنرانی شما می‌سازند همانند آبرویی است که به دیگران سپرده شده است.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/22 ساعت 21:20

  معمولا وقتی در جلسات رسمی وقت جلسه را برای تکرار و تاکید بر بدیهیات می‌گیرند یعنی دارند دروغ می‌گویند.
  مثلا اینکه:
  باور کنید هدف من فقط انجام وظیفه است!
  مطمئن باشید هیچ انگیزه‌ای جز خدمت ندارم!
  خدا گواه است هیچ چیز جز مصلحت سازمان را در نظر نمی‌گیرم!
  مواظب حرف زدنمان باشیم.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/21 ساعت 12:48

  درک فضای مدیریت پروژه و هضم مدیریت ارتباطات پروژه برای ساختارهای دیوانسالار و سلسه مراتبی بسیار دشوار است.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/19 ساعت 04:31

  بر خون من میان اجل هم کشاکش است
  تب می‌دهد به زلزله سیل ار رها کند
  #قادری

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/17 ساعت 09:44

  هیچ چیز سریعتر از عهدشکنی اعتماد را از بین نمی‌برد. در عوض، هیچ چیز هم بیشتر از وفاداری به عهد اعتمادسازی نمی‌کند.
  #استفان_کووی

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/15 ساعت 05:55

  حتی ماهی‌های لجن خوار هم، که به ظاهر گوشه گیرشان معروفند، پای لجن که وسط باشد قلمروطلب می‌شوند.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/13 ساعت 20:15

  امروز در کمیته راهبری برنامه ریزی و مدیریت تغییر و تحول #شرکت_ملی_پست میزبان حدود ۷۰ نفر از مدیران پروژه #ستاپ بودیم.
  علاوه بر گزارش، قسمت اول از درس آموخته‌های مدیریت پروژه را برای همکاران ارائه کردم. جلسه ویدئوکنفرانسی برای استفاده سایر همکاران ضبط و در پرتال داخلی بارگذاری شد.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/12 ساعت 10:02

  یاد اون کادوهای نوستالژی که با شوق و ذوق برای معلمامون می‌گرفتیم بخیر و اون شعر نوستالژی:
  هر چه می‌دانست آموخت مرا
  غیر یک اصل که ناگفته نهاد
  قدر استاد نکو دانستن
  حیف استاد به من یاد نداد
  #روز_معلم_مبارک

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/09 ساعت 07:18

  ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی
  کاین ره که تو می‌روی به ترکستان است …

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/08 ساعت 23:32

  شنبه آینده با حدود هفتاد نفر از مدیران پروژه #ستاپ در #شرکت_ملی_پست بطور ویدئو کنفرانسی دور هم جمع می‌شویم تا تجربیات مدیریت پروژه و درس آموخته‌های خود را از پروژه هایمان به هم منتقل کنیم.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/08 ساعت 04:20

  یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
  یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند …
  #سحر

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/02/06 ساعت 10:20

  نمی‌توان انتظار داشت که تمام کارکنان یک شرکت افرادی مقید و برنامه پذیر باشند. خصوصا اگر در ساختارهای غیر برنامه محور آموزش ضمنی دیده باشند.
  برای موفقیت، برنامه ریزی در این سازمانها باید انعطاف پذیری بالا، همراهی ذینفعان کلیدی و پشتیبانی منابع قدرت رسمی و غیر رسمی را داشته باشد.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/01/29 ساعت 09:38

  با انتخاب هر کتاب سفری آغاز می‌شود.
  هر کتابی را هر زمانی نمی‌شود خواند، باید زمانش رسیده باشد.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/01/20 ساعت 23:32

  بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود
  عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت …

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/01/19 ساعت 12:19

  چهار رفتار بنیادی:
  احترام گذاشتن
  اول گوش دادن
  شفافسازی انتظارات
  پاسخگو بودن
  به همراه انرژی مثبت خیلی زیاد مدیران پروژه متضمن موفقیت پروژه‌ها در برابر این مخاطرات خواهد بود.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/01/19 ساعت 10:57

  فرایندها را مدیریت کنید و انسانها را رهبری.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/01/19 ساعت 00:23

  برای رشد سریع سازمان بجای آنکه همکارانتان را نصیحت کنید که از نقاط ضعفشان عبور کنند، آنها را راهنمایی کنید که روی نقاط قوتشان کار کنند.

 • محمد رضا قادری   mrghaderi@

  1399/01/10 ساعت 09:04

  می‌توانی حال تمام موجودات را با بارش بارانی از رحمتت خوب کنی.