• شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/30 ساعت 12:19

  سی ام‌ شهریور روز جهانی صلح؛ شعار امسال این روز«اقدامات اقلیمی برای صلح» تعیین شده که بر محیط زیست و تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با صلح متمرکز شده تا اهمیت مبارزه با تغییرات آب و هوایی به عنوان راهی برای تامین و تقویت صلح توسط هر انسانی به عنوان بخشی از راه حل را خاطرنشان سازد

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/26 ساعت 09:01

  تجمیع و انسجام قوانین پراکنده در کنار جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق بانوان، ایجاب می‌کند که تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از یک سو و مقررات کیفری خاص از سوی دیگر تقویت و توسعه یابد #مقدمه_لایحه_تامین_امنیت_زنان

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/17 ساعت 13:20

  آخرین وصیت سرور آزادگان جهان را نصب العین خود قرار می‌دهیم: «فرزندم! بترسید از ستم در حق کسانی که جز خدا فریادرس دیگری ندارند.»

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/17 ساعت 13:14

  تا بسرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران در احکام پیشگفته تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت پذیرد.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/17 ساعت 13:11

  این اعلامیه تنها خطاب به حکومتها و مدافعین حقوق بشر نیست، بلکه خطاب‌ به همه است؛ همه ما نقشی برای عمل به عنوان مدافعین حقوق بشر داریم و نهضتی جهانی برای حقوق بشر وجود دارد که همه ما را در بر می‌گیرد.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/17 ساعت 13:10

  شاید همین روال از سپیده دم‌ تاریخ بشری،همگان را وادار به چاره اندیشی کرده و سرانجام در ۱۹۹۸ در مجمع عمومی اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و‌ نهادهای جامعه در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی موسوم به«اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر»مصوب شده

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/17 ساعت 13:05

  از آن طرف هم مقایسه این احکام با احکام یقه سفیدها و مفسدان اقتصادی که در این سالها بسیاری را به خاک سیاه نشانده و خون مردم را در شیشه کرده اند، هم بر خدشه دار شدن اصول دادرسی منصفانه، از جمله اصل تناسب جرم با مجازات صحه می‌گذارد و هم بر درستی نظر پیشینیان که؛«هر چه سنگه …»

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/17 ساعت 13:00

  این روزها که پشت سر هم احکام سنگین فعالان حوزه‌های مختلف حق‌های بشری صادر می‌شود، به پاسخ این سوال که بارها ذهنم را درگیر خود کرده است نیز می‌رسم؛چرا برای گروههایی چون زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، کودکان، معلولان و خبرنگاران روز خاصی در تقویم‌های ملی و بین المللی تعیین شده

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/14 ساعت 11:00

  ، اشاعه اطلاعات در باره قوانین ملی و تاثیر آن بر زندگی زنان و دختران، شامل رهنمودهایی در باره نحوه استفاده از نظام دادگستری به منظور استیفای حقوق خود که به آسانی قابل دسترسی باشد، همه و همه در ریشه کنی این سنت‌های مضر موثر است.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/14 ساعت 10:58

  حمایت از سازمانهای زنان در سطوح ملی و محلی، تشویق و جلب مشارکت سیاستمداران، اساتید، رهبران مذهبی و روحانیون در همه سطوح، برنامه ریزی آموزشی و تربیتی مناسب بر اساس یافته‌های پژوهشی در مورد علل، ماهیت، آثار و عواقب و پیامدهای ناشی از این اعمال و میزان اثربخشی اقدامات ‌پیشگیرانه،

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/14 ساعت 10:57

  و«تدابیر حفاظتی و حمایتی»؛ شامل مشاوره، خانه‌های امن، اعاده حیثیت، توانبخشی و خدمات حمایتی از قربانیان خشونت یا در معرض خشونت، از اقدامات ضروری برای غلبه بر خشونت محسوب می‌شود

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/14 ساعت 10:55

  این رویه‌های سنتی زیانبار، عمدتا علیه دختربچه‌ها و از سنین پایین حتی قبل از تولد! اعمال می‌شوند؛ سقط جنین‌های دختر، ختنه دختران، عروس سوزی یا اسیدپاشی ناشی از ناتوانی در تهیه جهیزیه، ازدواج‌های زودهنگام و اجباری، خون بس، اهدای دختران به خدایان یا الهه‌ها در معابد، نمونه آن‌ است

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/14 ساعت 10:51

  قوانین نانوشته یا همان عادات، رسوم و سنتهای دیرپا، از چالش‌های اساسی حقوق بشر زنان و دختران در سراسر جهان به شمار می‌آید این اعمال که«تبعیض در عمل» را نتیجه می‌دهند به مراتب مخرب‌تر از«تبعیض به موجب قانون»عمل کرده و عمیقا ریشه در سنت‌ها، فرهنگ و ساختار قدرت در جوامع دارند

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:23

  https://www.isna.ir/news/۹۸۰۶۰۲۰۰۵۸۹/ …حرکتهای-اخیر-قوه-قضاییه-بارقه-ای-از-امید-در-مبارزه-با-فساد

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:22

  نظارت، رصد و دیدبانی رسانه‌ها و عموم مردم، از طریق شبکه‌های اجتماعی و نهادهای مدنی می‌تواند در تبدیل راهبردهای مبارزه با فساد به گفتگوی اجتماعی، موثر بوده و نهایتا منتج به حفاظت از افشاگران فساد و حذف انواع رانت‌های اطلاعاتی و مالی و امتیازهای اضافی برای ویژه خواران می‌شود.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:20

  دولت تسهیل‌گر در الگوی حکمرانی خوب با متغیرهایی؛ مانند دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری و اثر بخشی تعریف شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشتر خواهد شد.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:19

  این نظریه الگویی برای توسعه پایدار انسانی با سازوکار تعامل عملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی بوده و به دنبال نقش حداقلی دولت و توانمندسازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی است.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:18

  حکمرانی خوب از شش شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی تشکیل شده است که یکی از اجزای مهم آن متغیر کنترل فساد است

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:16

  اهمیت دادن به نقش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در مبارزه با فساد و اهمیت آموزش نسل آینده در مورد فساد، از تاکیدات این سازمان به شمار می‌رود.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:13

  تلاشی جهانی برای ریشه کن کردن فساد در جریان است.سازمان بین المللی شفافیت شاخص فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصاد اندازه گیری و معرفی کرده است.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:12

  پاکدستی و آلوده نبودن دستهای مبارزه کنندگان با فساد شرط اساسی و در واقع پیش شرط مبارزه با فساد است.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:11

  برای من نوعی که خاستگاهم طبقه متوسط اجتماعی رو به پایین است، تصور این وضعیت محال است چه برسد به تصدیق آن؛ حال ببینید دهک‌های پایین چه تصور و چه تحملی دارند؟!

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:11

  به مدد افشاگری‌ها و شفاف سازی‌های شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوین در اطلاع رسانی لحظه‌ای انواع فسادهای اخلاقی و اقتصادی، مردم از تعدد و فراوانی این فسادها و نیز ارقام و اعداد غیرقابل باور اختلاس‌ها و ارتشاهای اعلامی، انگشت به دهان مانده‌اند

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/05/29 ساعت 18:05

  برای بار چندم: خانم‌ رضایی هیچگونه رابطه فامیلی، اعم از نسبی و سببی با من ندارد و اگر هم به جایی رسیده به اتکای همت، توان و ظرفیت خودش بوده و معدود فرصتهایی که در این دولت برای جوانان فراهم شده است. چطور به خود اجازه می‌دهید به یک زن متاهل و نجیب چنین عنوانی را نسبت دهید؟!

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/05/14 ساعت 14:25

  دکتر ظریف، همکار سابق و دشمن قابل احترام دولت متخاصم!، اگر برخی دلواپس با تعهد محضری خیالشان راحت شده و از مانع تراشی در مسیر دیپلماسی کشور دست بر خواهند داشت، در دفتر اسناد رسمی در خدمتتان هستیم؛ باشد تا به دل هایشان آرام و قرار برگردد.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/30 ساعت 12:26

  امروز روز گفت و گوی تمدن‌ها هم نامگذاری شده است؛ ضرورتی که اگر در سطوح‌ درون تمدنی، بین تمدنی و بین المللی اراده‌ای جدی برای تحقق آن وجود داشت، در خدمت تحقق مدارای ملی و جهانی و ترویج ایده صلح میان ملتها قرار می‌گرفت: فرصتهایی که به راحتی از دست ملتها ربوده می‌شود!

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/29 ساعت 12:12

  فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/19 ساعت 15:06

  اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید درسی برای همه بشریت از امام حسین (ع)؛ سرور آزادگان جهان

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/17 ساعت 13:15

  در آستانه عاشورای حسینی که برای بشریت«رحمت واسعه الهی» است، با امید به تحقق عدالت کیفری و با هدف برقراری موازنه بین کیفر و جرم در همه موارد؛ آنجا که در میان انواع گزینه‌های کیفری، گونه‌ای برگزیده شود که هم عدالت اجرا شود و هم اهداف مجازاتها بهتر تامین گردد،

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/17 ساعت 13:12

  آرمان‌های انقلاب اسلامی که در اصول متعدد قانون اساسی متبلور شده است، منشور حقوق شهروندی و انواع و اقسام دستورالعمل‌های مربوط به احیای حقوق عامه را که در نظر آوریم، همه و همه مهر تاییدی هستند بر دستور ویژه‌ای که امروز از سوی رییس قوه قضاییه صادر شد

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/17 ساعت 13:10

  مطابق ماده ۱ این اعلامیه هر فردی حق دارد به طور فردی یا همراه با دیگران در راه ترویج و حمایت و تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطوح‌ ملی و بین المللی بکوشد.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/17 ساعت 13:07

  اگر هدف اینگونه احکام مایه عبرت شدن و زهر چشم گرفتن و بازدارندگی است،چرا نمی‌پذیریم که در شرایط حاضر قاطبه جامعه بیشتر تشنه چنین احکامی با چنین اهدافی برای مفسدین اقتصادی و چپاولگران بیت المال است تا اینکه با مجازات تعدادی جوان که دستشان از همه جا کوتاه است، تشفی خاطر پیدا کند

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/17 ساعت 13:01

  و برای سایر گروهها چنین تدبیری پیش بینی نشده است؟ آیا غیر از این است که این گروههای ضعیف و بی پناه کمتر در ساختار رسمی قدرت نمایندگی می‌شوند، دستشان کمتر به جایی بند است و صدایشان اغلب در هیاهوی صدای صاحبان ثروت و مکنت و قدرت محو می‌شود؟

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/14 ساعت 11:01

  لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با این نگاه نگاشته شده و جامعِ تمام این تدابیر برای مقابله با انواع و اشکال خشونت‌های خانگی و اجتماعی است که اغلب ریشه آن را در تفکرات، ذهنیتها و پیشداوریهای نادرست باید جستجو کرد.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/14 ساعت 11:00

  اشاعه گسترده یافته‌های پژوهشی و مطالعاتی، انتشار اطلاعات و گزارش‌های لازم توسط دانشگاهها، رسانه‌ها و سازمان‌های ملی و محلی زنان و نیز حصول سوادآموزی حقوقی توسط دولتها و سازمانهای غیر دولتی و پیشبرد آموزش حقوق قانونی و حقوق بشر زنان و دختران در برنامه‌های درسی مدارس در جمیع سطوح

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/14 ساعت 10:58

  وفق موازین بین المللی، مسئولیت اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار زنان و مردان با هدف رفع تعصبات و رویه‌های مرسوم و رسوم نوظهور دیگری که بر پایه تفکر فرودستی یک جنس و فرادستی جنس دیگر یا بر پایه نقش‌های کلیشه‌ای زنان و مردان استوارند، بر عهده دولت هاست

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/14 ساعت 10:57

  «تدابیر بازدارنده یا پیشگیرانه» که درست این قوانین نانوشته را نشانه رفته است، به موازات «تدابیر قانونی موثر»؛ شامل ضمانت اجراهای جزایی، غرامات مدنی و مقررات جبران خسارت

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/14 ساعت 10:53

  پیروی و تقلید کورکورانه از این اعمال، بدون آنکه در پی علت آن باشند، و نیز کمبود آموزش و اطلاعات و انفعال و بی عملی حکومتها در برابر آن، همگی در ادامه حیات آن سهیم هستند

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/09 ساعت 19:43

  مهدی شادمانی هم دردهایش را گذاشت و رفت؛ دردهایی که رشدش داد و اینک این عالم و یک عالمه درد! روحش شادمان و راهش مستدام

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:23

  در بند( ژ )منشور حقوق شهروندی«حق اقتصاد شفاف و رقابتی» به خوبی تبیین شده و انواع مسئولیتهای دولت برای تحقق آن پیش بینی گردیده است.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:21

  سامانه جامع شفافیت و گزارش دهی‌ها قطعا یکی از ابزارهای مهمی است که به حفظ و ارتقای امید و اعتماد شهروندان در ریشه کنی فساد کمک‌ شایانی می‌کند، مشروط به آنکه با حاکمیت اثربخش قانون و جامعه‌ی مدنی قدرتمند قرین و همراه باشد.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:19

  در این الگو بحث از «دولت نماینده» و «دولت مشارکتی» است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش‌ها هموار می‌سازد.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:18

  که باعث می‌شود فساد به حداقل ممکن کاهش یابد، دیدگاه‌های اقلیت‌ها به حساب آورده شده، صدای اقشار آسیب پذیر در تصمیم گیری‌ها شنیده شود و نیازهای حال و آینده جوامع پاسخ گفته شود.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:18

  در دهه‌های اخیر«به زمامداری»یا «حکمرانی خوب»در ادبیات اقتصادی دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده که به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه آن‌ها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی، منافع خود را دنبال می‌کنند، حقوق و تعهدات قانونی خود را به اجرا درمی‌آورند.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:15

  اهمیت مهار جریان مالی غیر قانونی، اطمینان از وجود شفافیت کافی در سیستم‌های اقتصادی و مالی، شفافیت در تصمیم گیری، پایان دادن به معافیت از مجازات و بی کیفر ماندن آن، پاسخگو بودن و اصل قرار دادن حقوق بشر، تلاش برای مبارزه با فساد در ورزش و آموزش،

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:13

  رسوخ و رسوب فساد در دستگاه قضایی خود سبب معافیت از مجازات مهره‌های اصلی و در مقابل، بعضا موجب به پای میز محاکمه کشاندن افشاگران و فعالان ضد فساد می‌شود و در نتیجه بی اعتمادی و سرخوردگی را در میان کسانی که دغدغه‌مند و پیگیر آرمان عدالت و انصاف هستند به دنبال دارد.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:11

  روزی نیست که فیلم و عکس برخی نورچشمی‌ها در حال تفریح، عیاشی، سفر و سبک زندگی لاکچریشان در فضای مجازی دست بدست نشود و حاصلی جز حرمان و اندوه و سرخوردگی و حسرت برای جوانان و مردم بر جای نگذارد.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:11

  که تحمل آن در کنار حجم‌ گسترده و انبوه فقر و نداری که تصاویر آن توسط همین شبکه‌های اجتماعی بازنمایی می‌شود، فوق العاده دردناک و غیرقابل پذیرش به نظر می‌رسد.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/06/04 ساعت 11:09

  اجرای درست و شفاف محکومیت‌ها و مجازات‌ها، بویژه «رد مال» و نظارت و حساسیت در بازگرداندن آن به بیت المال و گزارش دقیق هزینه کرد آن به مردم، به سهم خود می‌تواند در ترمیم و بازسازی اعتماد اجتماعی و عمومی از دست رفته و فروپاشیده موثر واقع شود.

 • شهیندخت مولاوردی   mowlaverdi@

  1398/05/26 ساعت 00:08

  کجا رفت تاثیر سوز و دعا؟ کجایند مردان بی ادعا؟ شب است و سکوت است و ماه است و من … ۲۶#_مرداد_سالروز_ورود_آزادگان #بوی_پیراهن_یوسف #علیرضا_قزوه