• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/25 ساعت 22:36

  دوستان اگر متخصص علوم آزمایشگاهی هست اینجا ممنون میشم بهم مسیج بزنه لطفا؟ #موقت #ریتویت

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/25 ساعت 01:50

  این طرفه بین که با همه سیل بلا که ریخت داغ محبت تو به دل‌ها نگشت سرد #هوشنگ_ابتهاج

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/24 ساعت 01:15

  هوا بد است تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه‌ تو را که با هزار سال بارش شبانه‌روز هم دل تو وا نمی‌شود …! #هوشنگ_ابتهاج

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/22 ساعت 21:23

  در همه جای جهان، جانباختگان و حافظان وطن، آنان که در مقابل دشمن و تجاوز به میهن می‌ایستند، کارشان ارزشمند است و مردمان آن سرزمین نام و یادشان را گرامی می‌دارند. اگر کسی این حقیقت تاریخی را نمی‌فهمد یا درک نمی‌کند مشکل از بی وطنی اوست ، و لازم نیست چیزی را برایش اثبات کنید.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/22 ساعت 03:00

  ۱۵میلیاردسال از آن انفجار بزرگ تاهمین حالا هی این سنگ وکلوخ‌ها چرخیدندوهی به هم خوردند تاشدندما؛شده‌اند دوجوان که دوطرف نیمکت بنشینندوهی یکی بگوید:«چطوری؟» وآن یکی بگوید:«خوبم» وهی کونسرک بیایندکنارهم. آنوقت ما مردم خم نمی‌شویم زمین راببوسیم. #هوشنگ_گلشیری #انفجار_بزرگ #سیاه_چاله

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/19 ساعت 12:34

  یک هفته است که ژست روشنفکرانه این است که،وای مردم چرا #تختی نمیبینند وچنان درحال پروپاگاندا وتحلیل این تختی ندیدن هستندکه صدای منتقدان مخالف فیلم را خفه کردند. ببخشیدبزرگواران که مردم فیلم تختی را نمی‌بینند اماحداقل بپذیرید این فیلم زیرمتوسط بود و از قدوقواره آقاتختی خیلی کوچکتر!

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/18 ساعت 22:55

  عراق۳باربرای تصرف #سوسنگرد تلاش کردوبامقاومت شدیدمردم مواجه شد.یکباروپس ازچندین روزمحاصره،شهر ۲روزدراختیار عراق قرارگرفت وبعدآزادشد.یکبارنیزشهر از۳سمت محاصره شدوبامقاومت۲۰۰نفر ازنیروهای مدافع،سوسنگرد سقوط نکرد. حالا #سیل سوسنگرد راهدف گرفته ودوباره این مردم درحال خلق حماسه هستند.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/18 ساعت 11:01

  توضیحات افشین پرورش در رابطه با مدرک #نوبخت ومدارک مشابه جالب وگویا است.پرورش توضیح میدهد چطور مدرک تحصیلی میگیرند درحالی که مدرک هم وجود دارداما میتواند فاقداعتبار و ارزش باشد. درحقیقت این مدل‌ها، تشابه‌ای به مدرک وماجرای #کردان ندارد اما دراصل ماجرا مدرک همان قدر فاقد ارزش است.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/18 ساعت 01:20

  کاش خدا امشب #خوزستان ما را محکم بگیرد در بغلش و زمین نگذارد این خاک عزیز را. کاش مدیران این کشور یادشان باشد که خوزستان عزیز ایران است. عزیزی که ۸ سال ایستاد تا ایران بایستد و حالا هر وجب خاکش یعنی تمان ایران. #سیل_خوزستان #سیل

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/16 ساعت 16:48

  خبر آرشیوی، مدیرکل منابع طبیعی لرستان: جنگل‌های زاگرس روبه نابودی است. روزانه ۲۰۰۰کامیون چوب به انحای مختلف ازدرختان بلوط به شمال کشورحمل می‌شود. میخواهیدبدانید آغازتخریب و ویرانی #سیل_لرستان وکشیدنش تا #سیل_خوزستان ازکجاشروع شدبه این خبرها دقت کنید. آغاز ویرانی از زمانی دیگربود.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/15 ساعت 22:53

  تویتر همون جایی بود که توش بدون سند و مدرک کافی نمی‌شد تویتی نوشت یا ادعایی کرد؟ یعنی اینقدر احمقانه و خنده دار جدا ؟ همین قدر تباه ؟ نمی دونم به حال لایک کنندگان و تایید کنندگانش بخندم یا گریه کنم از این همه بلاهت؟ الان این دقیقا چی هست اون وقت پمپاژ امید یا ناامیدی؟

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/15 ساعت 18:39

  #دربندسر ، امروز. ریزش #بهمن هم در پیست و هم در کل منطقه مشهود است.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/14 ساعت 23:33

  یک ماه ازتغییر رییس قوه قضاییه گذشته وکاش روال اینکه،در دوره ۱۰ساله اخیردر قوه قضاییه هرگونه نقد باشدیدترین پاسخها مواجه میشد، تغییرکند. نگاهی به گزارشهای روزنامه‌ها در دوران ۳رییس اخیرقوه نشان میدهدکه چطور امکان چاپ گزارش انتقادی از قوه قضاییه در مطبوعات و رسانه‌ها به صفر رسید.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/13 ساعت 23:56

  «سال به سال دریغ از پارسال» را داریم زندگی می‌کنیم و دریغ از یک خبر خوب که برسد … ! #نوروز

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/12 ساعت 17:28

  این آدم کم خرد از #ایذه‌ای حرف میزندکه ۸سال ایستاد تا #ایران بایستد. شهری که ۳۰۰شهید و صدهاجانباز درجنگ تحمیلی نثار کشورش کرد تا ایران بماند. ایذه شهری است که هنوز گرد و خاک جنگ از صورت مردمانش پاک نشده. اما ایذه می‌ماند، ایران می‌ماند، تو و تفکر تو وامثال تو ولی حتما خواهید رفت.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/12 ساعت 15:46

  بلاهتی که به راحتی و بی پروایی ، رنج و مصیبت مردمانی سیل زده را به بازی‌های انتخاباتی و رای دادن و ندادن مردم متصل می‌کند، تصویری تمام است از وقاحتی که بی پروا جان آدمی را دستمایه منافع و دروغگویی‌های روزمره‌اش خواهد کرد. #سیل_سراسری #سیل https://twitter.com/asemani_۱۱۰/status/۱۱۱۲۲۹۱۹۶۱۸۷۰۹۹۹۵۵۲ …

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/12 ساعت 12:58

  این هم روشی است برای خفه کردن صدای منتقدداخلی. کافی است به عنوان روزنامه نگار یا فعال، منتقد حرفها و روششان باشی تا به سرعت برای خفه کردنت راه ساده راانتخاب کنندو آن راه ساده وصل کردنت به کسی بیرون ازمرزهاست. روشی که حتی آنقدردر آن عجله کرده که نرفته دوتانظر یاتویت ازمن رابخواند.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/12 ساعت 12:35

  ده باراین رشته تویت راخواندم تا مطمئن شوم این همه پرت وپلاها واقعانوشته شده و وسطش هم اندکی فکرنکرده که بهای آزادی‌های اجتماعی و فردی که مخل سایرین نباشد،نباید زندان وبازداشت باشد؛وهرکدام ازاین موارد در ایران جرم است؟ اصلافکرهم میکنندبه بهایی که برای آزادی فردی آدمها اینجامیدهند؟

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/11 ساعت 00:51

  یعنی اینها ، همون‌ها هستند که فرار مغزها کردند؟ خوب شد این #منوتو ، اصلا اومد که اون تصور هر ایرانی که رفته فرارمغزها بوده کلا بشکند.طرف با این حد از اعتماد به نفس کاذب دارد در مورد #سعدی نظر می‌دهد؟ والا با این اعتماد به نفس مریخ برایش کم است و باید بفرستندش خارج از کهکشان.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/10 ساعت 18:14

  مستند راجع به #شجریان هم اکنون در #شبکه_افق #موقت

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/10 ساعت 00:43

  بازی تمام شد و تو را در بازی کشتند … ! #شمس_لنگرودی

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/09 ساعت 22:09

  آیا ارتباطی بین این تویت احسان محرابی گرامی با اخراج #آرش_حسن_نیا و #آرش_صالحی از رادیوفردا وجود دارد؟

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/09 ساعت 14:21

  وقتی این تویت را می‌نوشتم باورم نمی‌شد که کمترازچندساعت بعد موج سیل و تخریب و ویرانیش ابتدای سال۹۸را به چنین برزخی تبدیل کند. کاش می‌شد زمان را صفر کرد و بهدعقب بازگشت و همه آن سال تحویل و #نوروز که از دست رفت را برای ساکنان مناطق سیل زده تجدید کرد.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/08 ساعت 19:01

  مامان من وقتی خوابم میاد بالای سرم و صدام میکنه که خوابی؟ خوابیدی؟ اونقدر هم تکرار میکنه تا از خواب ، بیدار شوم و بگم آره خوابیدم. بعد میگه باشه باشه ، بخواب مادر!

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/06 ساعت 21:54

  امدادرسانی نفربرهای ارتش به مردم #سیل‌زده #گلستان. ویرانی و فاجعه #سیل_گلستان در روزهای بعد خود رانشان خواهد داد. آبی که مانده است و تخلیه نمی‌شود.خانه‌ها و زندگی هایی که می‌پوسند. امادراین میان گاه میشود تصاویرزیبایی دیدویکی همین حضور نفربرهای ارتش وامدادرسانی به سیل زدگان بود.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/27 ساعت 00:01

  فرو ریختن برج نوک تیز #کلیسا #نوتردام انگار ترسناک‌تر از فروریختن حتی برج‌های دوقلوی نیویورک است. کلیسایی که در انقلاب فرانسه آسیب هایی جدی دید و محل تاج گذاری ناپلئون و هنری ششم بود و حالا در شرف نابودی کامل است.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/25 ساعت 09:04

  به انتظار فصل تو تمام فصل‌ها گذشت … ! #گات #گیم_آف_ترونز #گیم_او_ترونز #gameofthrones

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/24 ساعت 23:54

  مدل اعتراض #یاسمن_آریانی یکی از آرام‌ترین و مدنی‌ترین نوع اعتراض بود. او نه از دیوار جایی بالا رفت و نه مکانی را به آتش کشید، بلکه در مسالمت جویانه‌ترین حالت اعتراضش را بیان کرد. چطور می‌شود که اعتراضی تا این حد مدنی و آرام یک شهروند را برنمی تابند و از گفت وگوی ملی سخن بگوییم؟

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/24 ساعت 00:09

  این بازی بود که یک خبرنگاراستانی به راه انداخت. بازی که تا الان خود جناب #هوشنگ_ابتهاج هم واردآن نشده؛چون حقیقت این خانه چیزدیگری است وشایدتلاشی است برای گران کردن زمین یاخانه‌ای که نیم قرن پیش تخریب ودوباره ساخته شده است.میراث #سایه اشعار او است نه خانه‌ای که اساسا آن خانه نیست.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/22 ساعت 15:12

  #جولین_آسانژ که از ۲۰۱۲ داخل سفارت زندگی می‌کردو پناهندگی وی را #اکوادور با تبلیغات بسیار به او داده بود،با لغوپناهندگی دستگیر شد.او ۷سال را داخل سفارت زندگی کرد و همواره تحت محاصره پلیس بود.دلایل لغو پناهندگی و کشوری که #آسانژ به آن تحویل داده خواهدشداکنون سوالات مهمی هستند.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/19 ساعت 13:29

  گفتن این همه مزخرف واقعا کار ساده‌ای نیست که #بشیرحسینی ،این فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق و دوست صمیمی علی فروغی، به شکل درخشانی مرزهای مزخرف گفتن را جابه جا کرد. هرچقدر هم برایش توضیح می‌دهند همچنان نمی‌خواهد بفهمند و ادامه می‌دهد. #عصرجدید #بشیر_حسینی

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/18 ساعت 23:04

  ازمدافعان #سوسنگرد؛که درمحاصره سوم برای همیشه دندان طمع عراقی‌ها ازسوسنگرد راکشیدند، رزمندگان آذربایجانی بودندکه باجانشان از سقوط شهر جلوگیری کردند. این است که وقتی میگویید #سیل_سوسنگرد و دلمان پرمیکشد؛داریم ازاین مردم حرف میزنیم،که این سالها رابازخم‌های جنگ ماندندو مقاومت کردند.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/18 ساعت 22:33

  برای من #خوزستان اهمیتی بیش از حتی زادگاه مادریم دارد.تصاویرامروز مردمان جانش حالا #باران را که همیشه دوست داشتم،برایم زهر کرده است. بیش از یک دهه اخطار کارشناسان برای حفاظت از محیط زیست این خاک نادیده گرفته شدوحالا بایدایران برای حفظ پاره تن عزیزش به پاخیزد. #سیل #سیل_خوزستان

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/18 ساعت 01:26

  تمام *

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/17 ساعت 16:27

  با خبرهای رسیده از مناطق #سیلزده به نظر میرسد وضعیت در مناطق بیشتر مدیریت هیاتی است، و نه مدیریت بحران. تقریبا هیچ گروه و شخصی زیر بار یک مدیریت واحد‌ نرفته و نمیرود. #سیل #سیل_لرستان_پلدختر #سیل_گلستان #سیل‌لرستان #سیل_خوزستان #سیل_سراسری

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/16 ساعت 16:45

  این گل و لای را باید ریخت بر سر تک تک آن مدیرانی که فریاد زدیم جنگلهای زاگرس در حال نابودی است و توجه نکردند. این گل و لای که زندگی مردم راگرفته ثمره آن روزهایی است که جنگلهای بلوط سوخت و تماشا کردند،جنگل‌های زاگرس غارت شد و باز تماشا کردند. درختان قاچاق شدندو باز فقط تماشاکردند.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/15 ساعت 18:40

  #دربندسر ، امروز . ریزش بهمن و همچنان بارش ریز برف .

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/15 ساعت 17:53

  ای مادرِ ما، ایران جان زخمی تو در کدام روز هفته التیام خواهد پذیرفت؟ چشمان ما به راه عافیت توسفید شد ای ما، نثارعافیت تو مردمانِ جانِ #رومشگان بادست خالی مسیری تازه در دل کوه ساخته اندتا کالاهای حیاتی رابه #سیل‌زدگان #پل_دختر برسانند. این ایرانی است که از نفس نخواهد افتاد.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/14 ساعت 15:06

  لرستان تشنه مانده است. ترسناک‌ترین بخش #سیل_لرستان حالا این است که مردمانی که #آب همه زندگیشان را برده اکنون نیازمند آب هستند.نیازمند آب سالم و تمیز آن هم با فوریت هستند.مردمانی در محاصره سیل و سیلاب که آب ندارند. به غیر از آب، مواد غذایی و پوشاک نیز از نیازهای فوری این مردم است.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/13 ساعت 19:53

  در #سیزده_بدر ی که به مردم تهران اعلام شد از شهرخارج نشوندو نزدیک رودخانه‌ها نشوند وازجاده هااجتناب کنند، #عمارت_مسعودیه و #باغ_نگارستان تعطیل هستند.دو مکانی که میتوانست محل گردشگری در این روز باشد اما با بی توجهی تعطیل هستند. تصویرهم از امروز باغ نگارستان و از پشت درهای بسته.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/12 ساعت 17:01

  تویتر ابتدای ازسال۹۸ کمترحال و هوای #نوروزی داشت.از ۲۹اسفند اخبار #سیل و #سیلاب‌ها خبراصلی بودوتلخی بی پایان #سیل_سراسری ، ابتدای سال رادرجان بخش بزرگی ازهم وطنانمان به زهر تبدیل کرد.حالا هم درحالی تعطیلات به پایان میرسدکه همچنان وپس ازگذشت۱۲روز حجوم این سیل را سربازایستادن نیست.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/12 ساعت 14:56

  جریان #اصلاحات و #رفرم_خواهی نه ملک است نه دریدقدرت کسی،یک باوراست.یک پروسه که اتفاقاآدم هابایددرمسیردرست آن قراربگیرند،نه اینکه مفهوم اصلاحات را باعملکرد خودهماهنگ کنند.هر کس این باورومفهوم رادریافت ودرآن مسیربوداصلاح طلب است نه اینکه آدمهابنابه رفتارشخصی بشوندمیزان اصلاحات.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/12 ساعت 12:38

  آن چه اینان سعی می‌کنند به جای اصلاحات و اصلاح طلبی ارائه دهند حتی ماکت اصلاح و اصلاح طلبی هم نیست. مساله خطرناک این است که در حال از محتوا تهی کردن مفهومی به نام #اصلاحات و رفرم خواهی هستند. در بهترین حالت این‌ها را می‌توان اعتدالیون نزدیک به اصولگرایی دانست.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/11 ساعت 17:46

  ویدیوهایی که از استان‌ها وشهرهای مختلف #ایران منتشر میشود انگاربخشی از پیش نمایش #فیلم #دنیای_آب را ترسیم میکند. خروش #سیل و حرکت #سیلاب هراس انگیز است و هر چقدر بیشتر ویدیوهای منتشر شده رامیبینی انگار به زندگی در جهان دنیای آب نزدیکتر میشوی. انگار که آب قصدبلعیدن ایران را دارد.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/11 ساعت 00:20

  استاندار #خوزستان حالت فوق العاده اعلام کرد و از سویی به دههاروستا اعلام کردند که به خاطر #سیل_خوزستان منطقه راترک کنندوحتی نگفتند این مردم چگونه وکجا بایدبروند.یعنی حتمافاجعه باید برسد تا از ارتش ونیروهای مسلح کمک بخواهیم؟ آیا برای تخلیه و اسکان این مردم نمی‌شد از ارتش کمک گرفت؟

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/10 ساعت 17:56

  داور نمی‌خواست سوت آخر را بزند ، همه تلاشش را کرد و بعد هم احتمالا ۹۰دقیقه دیگر می‌خواست ادامه دهد شاید #استقلال به گل برسد. #دربی #پرسپولیس_قهرمان #پرسپولیس

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/09 ساعت 23:40

  بازی تمام شد و تو را در بازی کشتند … !

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/09 ساعت 18:00

  این تصاویر از ایرنا حال و روز قشنگ این روزهای #دریاچه_ارومیه است.آخرین عکسهای ماهواره‌ای نیزتاثیرات مثبت بارندگیها رانشان میدهداما آن چه مهم است،این است که این وضعیت برای دریاچه پایدار شود.حالاشاید مناسبترین زمان هم برای #گاوخونی وهم دریاچه ارومیه است تاآغاز نجاتشان رقم بخورد.

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/09 ساعت 13:42

  گاهی باید رو شونه بعضی‌ها زد وگفت ببین این عشق شهرت و دیده شدن که به هرقیمتی توی تویتر انجام میدی، خیلی مفیدنیست‌ها؛چون کلا ۰,۹ ایرانیان عضو توئیتر هستند. از مثلا انتقادبه دولت تا حمله به اصلاح طلبان برای گدایی لایک وقتی می‌دونیم اون ور ماجرا چه خبر هست دیگه داره خیلی لوس میشه!

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/01/08 ساعت 13:27

  مساله این تویت علیز این نیست که #سونامی سال۲۰۱۱ ژاپن راکه ارتفاع موج هایش تا۱۵مترمیرسیدبه جای #سیل گذاشته بلکه مساله دروغهای دیگر است. او خسارت ۱۰میلیارددلاری را ۱۱۰۰میلیارد گفته و در مقابل تعداد ۱۵۸۹۷کشته را ۲۲۵ کشته گفته واشاره نیز نکرده به آسیبی که این سونامی به شیلی زده است.