• محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/24 ساعت 01:41

  لینک مقاله

  https://t.me/exitvoiceloyalty/۲۰۹۷

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/23 ساعت 22:29

  🔥🔥🔥
  کرونا هنوز تمام نشده است! محمدحسن رحمانی درباره عواقب پساکرونا برایمان می‌گوید.

  https://www.clubhouse.com/join/٪D۹٪۸۵٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹-٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۲٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۸٪A۷٪D۸٪AF/ebFSt۰i۷/m۷K۷Xb۵X?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=Cm۸EEx۸_z-۲۷۰sfQ۵uS۳bw-۳۲۴۵۹۷

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/22 ساعت 20:35

  رفاقت در بازار سرمایه بوی نا میده

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/20 ساعت 19:55

  دولت کاغذی

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/19 ساعت 12:07

  🔥🔥
  بحثی جذاب و شنیدنی درباره اختلاف دستمزد مدیران ارشد و کارکنان https://www.clubhouse.com/room/xkJgr۱jD?utm_medium=ch_room_xerc&utm_campaign=Cm۸EEx۸_z-۲۷۰sfQ۵uS۳bw-۳۱۸۲۱۶

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/17 ساعت 21:02


 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/16 ساعت 20:49

  منم

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/16 ساعت 18:44

  خاله حمیده هر سال نذری داشت و برایش شور و شوق زیادی هم داشت؛ امسال دیدم خبری ازش نیست! پرسیدم و گفت: با پولی که تا سال پیش کل نذرم را می‌پختم و توزیع می‌کردم حالا فقط می‌توانم زعفران نذری را بخرم. #تورم حالم را گرفته است خاله.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/16 ساعت 12:49

  این درسته

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/14 ساعت 18:13

  نویز
  نقصی در قضاوت انسان
  @NazaninMousavi۳

  https://t.me/eghtesadiino/۴۱

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/12 ساعت 19:38

  این شور ‌و شوق را که می‌بینم هم شاد می‌شوم و هم دلم می‌گیرد. #تورم و قیمت مسکن از این شادی چیزی باقی نمی‌گذارد.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/10 ساعت 23:09

  پدر وینسنت آستور، مالک اولیه هفته‌نامه نیوزویک، محل مجادله اقتصاددانان بزرگ در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در همین کشتی غرق شد.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/09 ساعت 23:29

  https://t.me/exitvoiceloyalty/۲۰۸۶

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/09 ساعت 06:51

  نمونه اعلای یک استاد #آریایی_اهورایی.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/08 ساعت 19:01


 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/08 ساعت 18:44

  در بلندمدت همه ما مرده‌ایم.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/07 ساعت 22:28

  پری‌روز غروب گذرم افتاد به پاسداران؛ ناگهان حدود ۲۰۰۰ نوجوان و جوان حداکثر ۲۰ ساله را دیدم؛ طرفداران خواننده‌ای به نام «چرسی»! ظاهرا به یزدی به معنای وافوری و از خوانندگان رپ نسل چهارم؛ برای تبلیغ یک برند لباس آمده بود.
  اما دیدم زیرپوست شهر چیزی دیگری است.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/07 ساعت 18:30

  ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر): آنچه با پول نمی‌توان خرید - محمود پوررضائی فشخامی
  https://scholar.harvard.edu/sandel/publications/what-money-cant-buy-moral-limits-markets

  ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر): تولد مکتب شیکاگو مدرن، حاصل یک تصادف - سمانه علوی


  ۵ مهر (۲۷ سپتامبر): ۷۰ جلسه با دیوانگان اقتصاد

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/07 ساعت 18:30

  تابستان در مجمع دیوانگان اقتصاد

  ۱۸ مرداد (۹ اوت): دستمزدهای نجومی مدیران در آمریکا - محمد قادری
  http://faculty.london.edu/aedmans/ExecCompHandbook.pdf

  ۲۵ مرداد (۱۶ اوت): فصل بعدی کرونا: بازپرداخت بدهی دولت‌ها - محمدحسن رحمانی

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/05 ساعت 00:10

  من اعتیاد به ناامیدی دارم

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/03 ساعت 15:37

  زیان کنیم و خوش باشیم

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/03 ساعت 10:49

  🔥🔥

  https://www.clubhouse.com/join/٪D۹٪۸۵٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹-٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۲٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۸٪A۷٪D۸٪AF/۹RLUBTBr/xnJvkNww?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=Cm۸EEx۸_z-۲۷۰sfQ۵uS۳bw-۲۹۵۰۹۷

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/03 ساعت 06:46

  مک‌کنزی؛ طبل توخالی

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/02 ساعت 07:37

  نه

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/01 ساعت 15:24

  هنگام مذاکره نیوزویک با پل ساموئلسون چند سال بعد از ترور کندی و در سال ۱۹۶۶ قرار شد برای هر ستون حدودا ۱۰۰۰ کلمه‌ای ۴۰۰ دلار (معادل ۳۴۵۰ دلار ۲۰۲۰) پرداخت کنند. اما بعد از شروع کار این رقم به ۷۵۰ دلار معادل ( ۵۸۰۰ دلار ۲۰۲۰) افزایش یافت.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/24 ساعت 10:43

  کارچاق‌کنی (کسب‌وکار آریایی-اهورایی)

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/23 ساعت 23:46

  در هر حال، آدم‌ها دو دسته‌اند؛ آنان که خانه دارند و بی‌خانمان‌ها

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/22 ساعت 21:31

  دو سال از فروپاشی سایشی فرسایشی #بورس به دست توهم تدبیر و امید گذشت

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/20 ساعت 20:12

  در باب اهمیت تاریخ تولد به فصل اول کتاب #غیرمعمولی‌ها نوشته ملکم گلدول رجوع کنید.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/20 ساعت 12:20

  بعد از درگذشت امیر #هوشنگ_ابتهاج سمیعی گیلانی، سایه، به نظرم از نسل آدم‌های عجیب و بعضا خاص، حالا،
  محمدعلی موحد و ابراهیم گلستان
  رفتند فینال.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/18 ساعت 23:48

  چطوری برای کتاب بازاریابی کنیم!

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/16 ساعت 21:54

  🔥🔥🔥
  دستمزدهای نجومی مدیران در آمریکا
  روایت شنیدنی محمد قادری (@MohaGhaderi از این ماجرا

  https://www.clubhouse.com/join/٪D۹٪۸۵٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹-٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۲٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۸٪A۷٪D۸٪AF/۴pHxlrwq/MEAw۲GXA?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=Cm۸EEx۸_z-۲۷۰sfQ۵uS۳bw-۳۱۴۴۷۹

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/16 ساعت 20:48

  چنین جریمه‌ای به نظر من درست نیست؛ جریمه گرفتن یعنی پولی کردن قطع درختان؛ باید چند طبقه از ساختمان را کتابخانه عمومی کنند.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/16 ساعت 13:40

  این درسته

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/14 ساعت 23:09

  این درسته

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/14 ساعت 01:22

  این درسته

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/11 ساعت 09:24

  نصایح و پندهای اخلاقی خوب‌اند،
  اما این انگیزه‌ها هستند که کار می‌کنند.

  قال اقتصاددان

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/10 ساعت 22:40

  عنوان‌دار سطح یک آریایی اهورایی: سلطان خالی‌بندی.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/09 ساعت 23:29

  🔥🔥
  استثنائا چهارشنبه شب این هفته.

  ارائه‌کننده این مقاله جذاب از
  توماس پیکتی و همکاران:
  کیارش حسینی @kiarashhoseiny

  https://www.clubhouse.com/join/٪D۹٪۸۵٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹-٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۲٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۸٪A۷٪D۸٪AF/YVDeMsXY/PYLV۰۵Kv?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=Cm۸EEx۸_z-۲۷۰sfQ۵uS۳bw-۳۰۴۴۹۰

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/09 ساعت 06:26

  در حد فاصل مرداد ۹۹ (با تدابیر دولت توهم تدبیر و امید) تا مرداد ۴۰۱ ما سهامداران مرده‌ایم.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/08 ساعت 18:48

  به زودی #اقتصادینو ( https://t.me/eghtesadiino/۳۸) اپیزود مربوط به کتاب
  چین چگونه از فقر فرار کرد را منتشر می‌کند.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/07 ساعت 22:39

  بروبچه‌های شیکاگو و پینوشه و
  میلتون فریدمن
  قسمت دوم

  https://t.me/eghtesadiino/۳۸

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/07 ساعت 22:28

  یک ماه گذشته هر روز عصر وقتی از محل کارم بیرون آمدم، طرفداران همایون شجریان را دیدم که جلو وزارت کشور صف‌ کشیده‌اند؛ دوست‌داران محمدرضا و همایون؛ متوسط سن ۳۰ تا ۵۰؛ با خودم گفتم چقدر زیادند. با خودم گفتم چه می‌کنه همایون.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/07 ساعت 18:30

  ۱ شهریور (۲۳ اوت): انقلاب میجی در ژاپن - امیررضا انگجی
  https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/making-reform-and-stability-compatible-with-each-other-elite-redeployment-in-meiji-japan/B۹B۴F۵۸D۹CE۶۰۲۰۴۷۲۵E۱B۷۹۲AB۳۶۲۴۷

  ۸ شهریور (۳۰ اوت): سرمایه‌داری آمریکا در مسیر انحصار - کیوان حسین‌وند


  ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر): اخلاق پروتستان؛ آیا وبر درست می‌گفت؟ - لیلا عراقی

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/07 ساعت 03:12

  عجم، عاصم، آصم و …

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/03 ساعت 22:59

  شنیدم که امروز یکی از مشکلات بزرگ صنعت بیمه رفع شده است؛ به امید رفع همه مشکلاتش.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/03 ساعت 15:35

  هیچ

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/03 ساعت 06:51

  #بورس: کارخانه زیان از مرداد ۹۹ تا کنون.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/02 ساعت 08:05

  رفتم دندون‌پزشک: گفت دندونات مثل روشنفکرای ایرانیه. جلو خوب و عقب داغون.

 • محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

  1401/05/01 ساعت 23:40

  ای شاهد هر مجلسی،
  و آرام جان هر کسی
  گر دوستان داری بسی،
  ما نیز هم بد نیستیم …

  #ما_رو_دور_ننداز به زبان سعدی