• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/06/23 ساعت 16:45

  با شماتت #سلبریتی‌ها مشکلی حل نمی‌شود. دلیل واقعی فرهنگ سلبریتی کم مایگی نیست، فقر محبت است در جامعه‌ای که معمولی بودن مساویست با نادیده گرفته شدن و بی توجهی به کرامت انسانی. راه‌های بیابیم تا محبت، صبوری و توجه بیشتری صرف مردم شود.

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/06/20 ساعت 14:51

  اگر به اطلاع ما می‌رساندند که چه حجم از پیچیدگی پشت پرده یک تصمیم گیری وجود دارد، مساله‌ای که هیچ کس تلاشی در جهت اشکار ساختنش ندارد، به نظرتان #نوچه_های_رسانه‌ای و #احزاب می‌توانستند به کاسبی شان در دنیای خبر ادامه دهند.

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/06/20 ساعت 14:11

  هیچ چیزی به این مملکت اسیب نمی‌زند الا #فساد و #مدیران_میانی . (البته اشرافیت و اقازاده‌ها قبلا هزار بار گفته شده)

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/06/20 ساعت 13:51

  با عرض معذرت از دوستان بابت این مطلب وسط مسائل مهم سیاسی. مسئولان محترم #شهرداری تهران پیاده روهای #خیابان_ولیعصر ، #انقلاب و #درخونگاه رسما داره منهدم میشه و نیاز به بازسازی داره.

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/06/15 ساعت 11:37

  ابتذال بالاخره از فرهنگ و هنر به سیاست هم رسید.

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/06/09 ساعت 01:15

  به قول عزیزی تمدن مثل درخت نخل می‌مونه. مهم نیست نخل چقدر قدمت داره سرش را که بزنی نخل می‌میره. حالا قیاس کنید نخل را با تمدن چند هزارساله ما.‌ وضع فعلی اخلاقی جامعه نشان از تمدنیه که سرش را قطع کردن.

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/04/27 ساعت 02:07

  زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند عرصهٔ شطرنج رندان را مجال شاه نیست این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمتست کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1397/11/19 ساعت 09:54

  و می‌شد جنگلی انبوه باشی از خودت اما قناعت کردی و از خاک گلدان سر در آوردی …

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1397/10/01 ساعت 01:35

  به منت دگران خو مکن که در دو جهان رضای ایزد و انعام پادشاهت بس به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ دعای نیم شب و درس صبحگاهت بس

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1397/09/25 ساعت 22:58

  . در گفتگوی خویشم و در جستجوی خویش هیچ آرزوم نیست به جز آرزوی خویش عمریست بر کناره دریا نشسته‌ام تا آب رفته باز رسانم به جوی خویش آیینه وار روی به بیگانه تا به کی؟ آیینه‌ای به دست کنم روبروی خویش ما نیز جامه‌های کرامت رفو کنیم تا جامه عاریت نکنیم از عدوی خویش

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1397/09/20 ساعت 13:27

  طریق عشق جانا بی بلا نیست زمانی بی بلا بودن روا نیست اگر صد تیر بر جان تو آید چو تیر از شست او باشد خطا نیست از آنجا هرچه آید راست آید تو کژ منگر که کژ دیدن روا نیست بلاکش، تا لقای دوست بینی که مرد بی بلا مرد لقا نیست #عطار

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1397/01/19 ساعت 15:01

  و اگر بر تو ببندد همه ره‌ها و گذرها ره پنهان بنماید، که کس آن راه نداند

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/06/23 ساعت 18:59

  احمقانه است اگر فکر کنیم درین کشور بدون وابستگی سببی و نسبی به این و آن می‌توانیم درون سیستم پیشرفت کنیم و خدمت کنیم. در بهترین حالت ابزاری هستیم دست مدیرانی که سرسپردگی شان را خیلی قبل‌تر‌ها! ثابت کرده‌اند. شما مهم نیستید _اصلا منگل باشید_ مهم این است که پشتتان چه کسی ایستاده.

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/06/20 ساعت 15:01

  تا باور نکنیم که اصولا چیزی به نام #سیستم در کشورمان وجود ندارد که بخواهیم ان را اصلاح یا به ان انتقاد کنیم و همچنین پذیرش این نکته که #بضاعت_مدیریتی مدیران کشور در بهترین شرایط در سطوح مختلف همین وضع موجود است تلاشی برای اصلاح اساسی امور نخواهیم کرد.

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/06/20 ساعت 14:32

  اگر #کاسبان_سیاست و #کاسبان_خبر به اطلاع مردم می‌رساندند که چقدر اتخاذ تصمیمات مهم در امر کشورداری سخت است انگاه به نظرتان چطوری می‌توانستند کاسبی کنند.

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/06/20 ساعت 14:07

  امروز رفتم یک سر به کتابفروشی‌های انقلاب بزنم هنوز بازار #پایان_نامه_فروشی داغه. پس چی شد وعده‌های پایان دادن به این نوع کلاشی‌ها. بهتر نیست هر کسی متمرکز بر کار و مسئولیت خودش باشه.

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/06/17 ساعت 03:53

  فیلم بی نظیر و شاهکار #پارازیت محصول کشور کره جنوبی را ببینید تا با مفهوم جدیدی از فقر، فرودستی و رفتار متفاوت طبقات مختلف اجتماعی آشنا شوید.

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/06/14 ساعت 15:13

  وقتی از صحنه حق و باطل زمان خویش غایبی، هرکجا که خواهی باش! وقتی در صحنه حق و باطل نیستی، وقتی که شاهد عصر خودت و شهید حق و باطل جامعه‌ات نیستی، هرکجا که می‌خواهی باشد، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکی است. #شریعتی

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/06/08 ساعت 14:15

  نصف برنده نصف بازنده وجود نداره باید تا ته تهش پیش رفت. یا می‌بری یا می‌بازی. #دنیای_این_روزای_ما

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1397/12/22 ساعت 21:13

  گاهی باید قدم برداشت، با عدم قطعیت، به‌سوی آینده‌ای که از پیش نمی‌دانیم چگونه خواهد بود.

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1397/10/06 ساعت 02:48

  ابراهیم گلستان در فیلم «اسرار گنج دره جنی» به نوعی سرنوشت رژیم پهلوی را با کنایه‌های مکرری که در فیلم به روحیه مدرنیزاسیون آمرانه شاه و نوسازی سطحی او دارد پیشگویی می‌کند. از این منظر فیلم دلم می‌خواد فرمان آرا فیلم بسیار مهم و قابل تاملی است برای دوره‌ای که در آن به سر می‌بریم.

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1397/09/27 ساعت 21:28

  چون ساقی رندانی، می‌با لب خندان خور چون مطرب مستانی نی با دل خرم زن گر تکیه دهی وقتی، بر تخت سلیمان ده ور پنجه زنی روزی، در پنجه رستم زن گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1397/09/21 ساعت 14:23

  مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

 • مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1397/09/17 ساعت 12:27

  امام علی (ع): هرگاه به شخص بزرگوار مهربانی و محبّت شود نرم می‌شود، و هرگاه با فرومایه به نرمی و ملاطفت رفتار شود سخت می‌شود.