• کار به جایی رسیده حاضریم مدیر دهن بین داشته باشیم به امید اینکه به دهن ادمهای خردمند نگاه کنه برای مدیر خود رای راه امیدی نیست

 • خدایا ما را از افتادن به تله
  «من میدانم و بس»محافظت بفرما

 • به دور کاری هم میکه «خونه کاری»

 • دختر من زیر درخت آلبالو گم شده ….

 • آیا دل دلیله ؟؟
  دلیل محکمه پسند .
  دلم میخواد یا دلم میخواست شما رو قانع میکنه ؟؟

 • قصه حضرت علی و همراهش بزرگترین درس رسانه‌ای است همراه اخر راه فهمید همراهش امام و خلیفه است ما از اول ارتباط میخواهیم برتری جایگاهیمون رو گوشزد کنیم

 • منظورشون چیه ؟؟
  میگن شرایطش رو کامل داری اما شاملت نمیشه!!!!!!

 • مطالبه شکلی یعنی پرخاش و خواستن به هر قیمتی و در هر موضوعی
  مطالبه محتوایی اما مبتنی بر خرد و حاصل تحقیق و در نظر گرفتن شرایط و معادله اختیار و وظیفه است
  روی هر فریادی اسم مطالبه نگذاریم

 • رعیت صفر است با اینهمه بهای هر سلطان به رعیت است و هیچ عدد بی صفر بزرگ نشود
  طومار شیخ شرزین بهرام بیضایی

 • خدایا ما را از افتادن به تله
  «من میدانم و بس»محافظت بفرما

 • اصل بر رفتن است
  ماندن موقتی است
  هرجا
  در دنیا
  در مقام
  در …..
  کاش یادمان بماند

 • خاله‌ام در ادای کلمات شاهکاره
  میگه برهان کورنا کی تموم میشه ؟؟
  منظورش بحرانه
  جالبتر اینکه میگه شما عاقلید مواظب باشید
  منظورش ناقله …..
  جمله هاش یک ترم فلسفه رو پوشش میدن

 • چگونه دموکراسی می‌تواند در جامعه‌ای پا بگیرد که اکثر قریب به اتفاق جمعیت آنرا دیکتاتور‌های کوچک و بزرگ تشکیل داده‌اند که
  «دلشان »خواسته هر کاری بکنند ؟؟؟

 • میگردم و می‌افتم در دایره غمها
  من گمشده‌ای دارم در چهره آدمها

 • سرگردانی همه گیر شده است
  ما قرار بود مطلع باشیم نه معطل

 • وقتی کسی حرف نمی‌زند، دلیل این نیست که نمی‌تواند حرف‌بزند و نمی‌تواند خوب حرف‌بزند.ضرورت گفتن مهم است نه گفتن.

  #آتش بدون دود~ نادر ابراهیمی