• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/24 ساعت 13:57

  «وزیر نیرو در آیین بهره برداری از تصفیه خانه … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲٪db٪۸c٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۲٪db٪۸c٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪aa٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۷-٪d۸٪ae/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/24 ساعت 13:53

  «مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در جمع مدیران روابط … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۰٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۸-٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۱٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹-٪d۹٪۸۵٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۱/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/24 ساعت 13:37

  «توزیع بسته‌های حمایتی دولت باید به تصویب مجلس برسد» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲٪db٪۸c٪d۸٪b۹-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪ad٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪aa٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴٪d۸٪aa-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪aa٪d۸٪b۵/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/24 ساعت 13:15

  «بن‌سلمان با طرح ترور سردار سلیمانی به دنبال گریز از وضعیت بن‌بست است» #محمدبن‌سلمان با #جوخه‌های_اعدامی که تشکیل داده به دنبال آن است که #رهبران_مقاومت از جمله #سردار_قاسم_سلیمانی، را مورد هدف قرار دهد تا بتواند گریزگاهی برای خلاصی از این وضعیت … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۶٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۸٪b۷٪d۸٪b۱٪d۸٪ad-٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 21:12

  «صفحه اول پنجشنبه ۲۴ آبان» #معاون_وزیر_صنعت از اعلام قیمتهای جدید #خودرو درهفته آینده خبر داد طرح #آزاد_سازی قیمت خودرو در بن بست #روحانی #نفت #ایران http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۱٪d۸٪ad٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۹٪be٪d۹٪۸۶٪d۸٪ac٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪db٪b۲٪db٪b۴-٪d۸٪a۲٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 20:21

  «نایب رئیس اتاق ایران: بخش ‌خصوصی توافقی برای … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪a۸-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪e۲٪۸۰٪۸f-٪d۸٪a۸٪d۸٪ae٪d۸٪b۴-٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪ae٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۵٪db٪۸c-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 20:19

  «مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات: دعوت از صندوق ضمانت برای پوشش بیمه‌ای صادرات نفت» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات می‌گوید وزارت نفت از این صندوق درخواست کرده است برای پوشش بیمه‌ای صادرات نفت کشور وارد عمل شود. http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪af٪d۹٪۸a٪d۸٪b۱٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۲-٪d۸٪b۶٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪aa-٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪e۲٪۸۰٪۸f-٪d۸٪af٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۸٪d۸٪aa-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 18:35

  «رشد ۹۰۴ درصد تعداد پرونده‌های احتکار» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۱٪d۸٪b۴٪d۸٪af-٪db٪b۹٪db٪b۰٪db٪b۴-٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪b۵٪d۸٪af-٪d۸٪aa٪d۸٪b۹٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪d۹٪be٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪ad٪d۸٪aa٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 18:31

  «هند و روسیه مشتریان جدید سیب ایرانی» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪af-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۴٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ac٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۸٪a۸-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 18:07

  «نزول معاملات مسکن در پایتخت برخلاف جریان کشور» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۳٪da٪a۹٪d۹٪۸۶-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۹٪be٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪aa٪d۸٪ae٪d۸٪aa-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪ae٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱-٪d۸٪ac٪d۸٪b۱٪db٪۸c/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 18:03

  «موضع ایران تاکید بر استفاده صلح آمیز از فضای سایبری است» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۶٪d۸٪b۹-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪da٪a۹٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۹٪۸۱٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۴٪d۸٪ad-٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۸٪b۲-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 17:59

  «نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران» نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳-۲۲/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 16:41

  «با حضور وزیر نیرو انجام شد: کلنگ زنی عملیات اجرایی ۱۲ … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۸٪ad٪d۸٪b۶٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲٪db٪۸c٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪ac٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵-٪d۸٪b۴٪d۸٪af-٪da٪a۹٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۶٪da٪af-٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 16:36

  «مدیر کل ستاد اقامه شنماز استان کردستان: شرکت گاز … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪b۱-٪da٪a۹٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪da٪a۹٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/22 ساعت 18:55

  ««تامین مواد اولیه» سد بزرگ صنعت قطعه سازی» مرتضوی با اشاره به … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۳٪d۸٪af-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۲٪d۸٪b۱٪da٪af-٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۹٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۲٪d۸٪b۷٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/22 ساعت 18:39

  «افزایش ۴۰۰ برابری قیمت قیر در دو دهه اخیر» به … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۴-٪db٪b۴٪db٪b۰٪db٪b۰-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۸٪b۱-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪af٪d۹٪۸۸-٪d۸٪af٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪ae٪db٪۸c/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/22 ساعت 18:34

  «نرخ‌های جدید خرید برق تجدیدپذیر تا پایان آبان‌ماه ابلاغ می‌شود» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۱٪d۸٪ae٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪ac٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۸٪ae٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۲-٪d۸٪aa٪d۸٪ac٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪af٪d۹٪be٪d۸٪b۰٪db٪۸c٪d۸٪b۱-٪d۸٪aa٪d۸٪a۷-٪d۹٪be٪d۸٪a۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/22 ساعت 18:28

  «انتقال آب خزر به سمنان توجیه‌پذیر شد» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪aa٪d۹٪۸۲٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴-٪d۸٪a۲٪d۸٪a۸-٪d۸٪ae٪d۸٪b۲٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪ac٪db٪۸c٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪be٪d۸٪b۰٪db٪۸c٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۴٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/22 ساعت 17:32

  «قیمت نفت ایران افزایش یافت» قیمت نفت ایران افزایش یافت http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۴-٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa-۲/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/22 ساعت 00:24

  #قیمت #نفت_خام #سبد_پایه #اوپک تا پایان هفته گذشته #سقوط کم سابقه‌ای را تجربه کرد. سبد نفت خام پایه اوپک هفته گذشته را با قیمت۶۸.۸۹ #دلار در هر #بشکه به پایان برد. انتظار می‌رود هفته آینده هم برای #خریداران بازار خوبی را رقم بزند و #فروشندگان هم چنان روزهای اندوهباری داشته باشند.

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/21 ساعت 18:49

  «۲۳درصد آب‌ تهران هدر می‌رود» به گفته #مدیرعامل_شرکت_آب_و_فاضلاب_استان_تهران، پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده ۷ تا … http://jahaneghtesad.com/٪db٪b۲٪db٪b۳٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪b۵٪d۸٪af-٪d۸٪a۲٪d۸٪a۸٪e۲٪۸۰٪۸c-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۷٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/21 ساعت 18:35

  «انبوه‌سازی در بازآفرینی شهری معنا و مفهوم ندارد» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷-٪d۹٪۸۸-٪d۹٪۸۵/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/21 ساعت 18:30

  «مرگ صنعت قطعه سازی خودروی ایران نزدیک است» عضو هیأت رئیسه #انجمن_نیرو_محرکه_همگن و #قطعات_خودروی کشور بیان داشت:‌ ۵۰ درصد مجموعه‌های #قطعه‌سازان خودرو در سطح استان‌ها در حال تعطیلی است. http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۱٪da٪af-٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۹٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۲٪d۸٪b۷٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۲٪d۸٪af٪db٪۸c٪da٪a۹-٪d۸٪a۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/21 ساعت 18:25

  «خسارت سنگینی به همه خودروسازان وارد شده است» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪ae٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪aa-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۶٪da٪af٪db٪۸c٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪af-٪d۸٪b۴٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/21 ساعت 18:19

  «نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران» نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳-۲۰/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/24 ساعت 13:58

  «مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام: مجتمع پتروشیمی ایلام … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۴٪d۸٪b۱٪da٪a۹٪d۸٪aa-٪d۹٪be٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵-٪d۹٪۸۵٪d۸٪ac٪d۸٪aa٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹-٪d۹٪be٪d۸٪aa/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/24 ساعت 13:55

  «تشکیل کمیتۀ توانمند و ملی برای بومی سازی تجهیزات … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪d۸٪b۴٪da٪a۹٪db٪۸c٪d۹٪۸۴-٪da٪a۹٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۸٪aa٪db٪۸۰-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪af-٪d۹٪۸۸-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/24 ساعت 13:43

  «طرح‌های ضد ایرانی نیابتی بن‌سلمان با هدف ایجاد نقش فرادستی برای عربستان در منطقه است» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۷٪d۸٪b۱٪d۸٪ad٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪b۶٪d۸٪af-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪aa٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۶٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/24 ساعت 13:30

  «کاهش آثار تحریم با شفافیت و تقویت رابطه دولت با نخبگان» http://jahaneghtesad.com/٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۴-٪d۸٪a۲٪d۸٪ab٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪aa٪d۸٪ad٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۵-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۲٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۷٪d۹٪۸۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/24 ساعت 00:34

  #طلا به #روند یک هفته‌ای حرکت در شیب تند نزولی پایان داد. #قیمت هر #اونس طلا در #بازارهای_جهانی با ۹.۷ #دلار #افزایش (برابر با ۰.۸۱ درصد) به ۱۲۱۲.۶۰ دلار در هر اونس رسید. #gold #price #USD #iol #سکه #بهار_آزادی #سلطان_سکه #ایران

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 20:26

  «چرا سیاست‌های اقتصادی بدون سرمایه اجتماعی شکست می‌خورند؟» «بحران اقتصادی» خفیف‌ترین عبارت نزدیک به واقعیتِ وضع موجود است که هر چند جنبه‌ای از واقعیت اقتصادی را بازگو می‌کند؛ اما همان‌گونه که شرح داده خواهد شد از توصیف تمام‌قد حقیقت عاجز است. http://jahaneghtesad.com/٪da٪۸۶٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷-٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪d۸٪aa٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪af٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪ac٪d۸٪aa/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 20:21

  «استارت‌آپ‌ها از ظهور تا ورشکستگی» در طول روز ده‌ها استارت آپ نوظهور با ایده‌های مختلف اعلام موجودیت می‌کنند که هر کدام با تمرکز بر موضوعی خلاقانه سعی دردست گرفتن بازار دارند، http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪aa٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۲٪d۹٪be٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪b۸٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪aa٪d۸٪a۷-٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪b۴٪da٪a۹٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪da٪af٪db٪۸c/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 18:38

  «طرح آزادسازی قیمت خودرو در بن بست» زرآبادی با اعتقاد و تاکید بر اینکه #خودرو … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۷٪d۸٪b۱٪d۸٪ad-٪d۸٪a۲٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۳٪d۸٪aa/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 18:33

  «صنایع معدنی که بابت رد دیون واگذار شدند؛ درآستانه ورشکستگی‌اند» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۹-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪af٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪da٪a۹٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪aa-٪d۸٪b۱٪d۸٪af-٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪da٪af٪d۸٪b۰٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۴٪d۸٪af٪d۹٪۸۶٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 18:30

  «بازار فناوری اطلاعات باید به سمت کاهش سهم مخابرات حرکت کند» درسال ۹۱ #سهم_ارزش_افزوده ICT ۱.۴۱ درصد از کل #اقتصاد بود که در سال ۹۵ این رقم به ۱.۵۲ درصد افزایش یافت. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۱٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa-٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۴-٪d۸٪b۳/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 18:06

  «باران‌ پاییزی کم‌آبی‌ها را جبران نمی‌کند» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪e۲٪۸۰٪۸c-٪d۹٪be٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪db٪۸c٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪da٪a۹٪d۹٪۸۵٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۲٪d۸٪a۸٪db٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷-٪d۸٪ac٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪db٪۸c/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 18:01

  «سقوط قیمت نفت ایران» سقوط قیمت نفت ایران http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۲٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۷-٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 17:57

  «هیچ مسکن اجتماعی احداث نشد» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۷٪db٪۸c٪da٪۸۶-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۳٪da٪a۹٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۸٪ac٪d۸٪aa٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۸٪b۹٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪ad٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪ab-٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۴٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/23 ساعت 16:40

  «مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان خبر داد: واگذاری … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۴٪d۸٪b۱٪da٪a۹٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۵٪d۸٪ae٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۱٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ae٪d۸٪a۸/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/22 ساعت 20:55

  «صفحه اول چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷» #روحانی در جلسه شورای عالی #اجتماعی #کشور مطرح کرد #فقر_زدایی نیازمند اقدامات عملی است #صادرات_نفت #قطعه_سازی #ایران #جهان_اقتصاد #ظریف http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۱٪d۸٪ad٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪da٪۸۶٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪db٪b۲٪db٪b۳-٪d۸٪a۲٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪db٪b۱٪db٪b۳٪db٪b۹٪db٪b۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/22 ساعت 18:42

  «تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران چقدر مشروعیت دارد؟» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪d۸٪ad٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۵-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪d۸٪aa٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪db٪۸c-٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪da٪a۹٪d۸٪a۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪da٪۸۶٪d۹٪۸۲٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۵/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/22 ساعت 18:36

  «نرخ مسکن پایتخت رکورد زد» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۱٪d۸٪ae-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۳٪da٪a۹٪d۹٪۸۶-٪d۹٪be٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪aa٪d۸٪ae٪d۸٪aa-٪d۸٪b۱٪da٪a۹٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪af-٪d۸٪b۲٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/22 ساعت 18:33

  «مالکان پروژه‌های نیمه کاره باید تمهیدات ایمنی را فراهم کنند» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪be٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪da٪۹۸٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷-٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷٪db٪۸c٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/22 ساعت 18:26

  «برگزاری نمایشگاه بین‌المللی دریایی برای عبور از تحریم‌ها» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪da٪af٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۴٪da٪af٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪db٪۸c٪d۹٪۸۶٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۴٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪db٪۸c-٪d۸٪a۸/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/22 ساعت 17:29

  «نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران» نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳-۲۱/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/21 ساعت 20:18

  «صفحه اول سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷» عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی: وزیر جدید کار به مداخله #دولت در سازمان #تامین_اجتماعی پایان دهد #صنعت #ایران #برجام #بنگاه‌های_اقتصادی http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۱٪d۸٪ad٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪db٪b۲٪db٪b۲-٪d۸٪a۲٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪db٪b۱٪db٪b۳٪db٪b۹٪db٪b۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/21 ساعت 18:41

  «نیمی از بافت‌های فرسوده تهران با زلزله تخریب می‌شود» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۸٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۴٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۷-٪d۸٪aa/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/21 ساعت 18:32

  «اروپا در حمل و نقل کنار ایران خواهد بود» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪be٪d۸٪a۷-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪ad٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴-٪d۹٪۸۸-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۲٪d۹٪۸۴-٪da٪a۹٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۸٪af-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/21 ساعت 18:27

  «آخرین قیمت مبادلات نفت جهانی» آخرین قیمت مبادلات نفت جهانی http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۲٪d۸٪ae٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-۳/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/08/21 ساعت 18:22

  «گروه صنعتی و پژوهشی زر صادرکننده منتخب صندوق ضمانت صادرات ایران شد» http://jahaneghtesad.com/٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۹٪d۸٪aa٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸-٪d۹٪be٪da٪۹۸٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۴٪db٪۸c-٪d۸٪b۲٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪da٪a۹٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪aa٪d۸٪ae٪d۸٪a۸/ …