• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 19:31

  «سه عامل ریزش بازار سهام در هفته گذشته» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۸٪b۲٪d۸٪b۴-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷-٪da٪af٪d۸٪b۰٪d۸٪b۴٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:55

  «در نشست موسسه دین و اقتصاد مطرح‌شد: هزینه مدیریت … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۴٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۳٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۷-٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪d۸٪aa٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۷٪d۸٪b۱٪d۸٪ad٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪b۴٪d۸٪af٪e۲٪۸۰٪۸f-٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۲/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:32

  «نامتوازنی توزیع منابع در بخش کشاورزی و صنعت ملموس است» به اعتقاد #رئیس_اتاق_ایران اگر قرار باشد که #تولید_ایرانی، رقابت‌پذیر باشد و زمینه #توسعه_پایدار برای آن ایجاد شود، باید از بخش عرضه در کنار تقاضا حمایت شود. http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲٪db٪۸c٪d۸٪b۹-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۹-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸٪d۸٪ae٪d۸٪b۴-٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:28

  «سرانه حضور ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی یک ساعت است» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷-٪d۸٪ad٪d۸٪b۶٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۴٪d۸٪a۸٪da٪a۹٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪ac٪d۸٪aa/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:24

  «سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها اوج گرفت» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪da٪af٪d۸٪b۰٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪aa٪d۸٪ac٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪af٪d۹٪be٪d۸٪b۰٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪ac-٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:15

  «نامتوازنی توزیع منابع در بخش کشاورزی و صنعت ماموس است» به اعتقاد #رئیس_اتاق_ایران اگر قرار باشد که #تولید_ایرانی، رقابت‌پذیر باشد و زمینه #توسعه_پایدار برای آن ایجاد شود، باید از بخش عرضه در کنار تقاضا حمایت شود. http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲٪db٪۸c٪d۸٪b۹-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۹-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸٪d۸٪ae٪d۸٪b۴-٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:11

  «ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویان در خزر تمدید شد» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۹٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪d۸٪b۵٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۸٪aa٪d۸٪ac٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ae٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪ae٪d۸٪b۲٪d۸٪b۱/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:08

  «عده‌ای نمی‌خواهند طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس مطرح شود» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۹٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪af-٪d۸٪b۷٪d۸٪b۱٪d۸٪ad-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۹٪۸۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 17:54

  «وزارت صنعت: مشکلی در صادرات سرب و روی وجود ندارد» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪aa-٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۹٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۴٪da٪a۹٪d۹٪۸۴٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۸٪a۸-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸٪d۸٪ac/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 21:47

  «رئیس سازمان برنامه و بودجه: حقوق کارکنان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد» رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده است. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۱٪d۸٪a۶٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۸٪af٪d۸٪ac٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸f-٪d۸٪ad٪d۹٪۸۲٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۲-٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪da٪a۹/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 21:42

  «نایب رییس اتاق ایران: ۹۰درصد مشکل بانکی واحدهای تولیدی با یک قانون حل می‌شود» نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اجرای بند 'و' تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷، موجب رفع ۹۰ درصد مشکلات بانکی واحدهای تولیدی می‌شد اما بانک‌ها مجاب به … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸a٪d۸٪a۸-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸a٪d۹٪۸a٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸a٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪e۲٪۸۰٪۸f-٪e۲٪۸۰٪۸f۹۰٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪b۵٪d۸٪af-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۴٪da٪a۹٪d۹٪۸۴-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 21:41

  «در پاسخ به اتهام انتقال پول به شبه نظامیان عراق … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۹٪be٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪ae-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪aa٪d۹٪۸۲٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴-٪d۹٪be٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۴٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪db٪۸c/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 18:40

  «بازآفرینی شهری وارد فاز جدیدی شد» #دبیر_شورای‌عالی_شهرسازی_و_معماری ایران ادامه … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪af-٪d۹٪۸۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪ac٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪af٪db٪۸c-٪d۸٪b۴٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 18:34

  «موافقت با افزایش عوارض برق» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۹٪۸۲٪d۸٪aa-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۴-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪b۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۲/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 18:32

  «کشف سفره آب زیرزمینی در سیستان صحت علمی ندارد» http://jahaneghtesad.com/٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۱-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۲٪d۸٪a۸-٪d۸٪b۲٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۵٪d۸٪ad٪d۸٪aa-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۵٪db٪۸c/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 18:27

  «قیمت نفت ایران کاهش یافت» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۴-٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa-۲/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 18:20

  «ائتلاف جهانی برای حل چالش‌های امنیت غذایی» #رئیس_سازمان_مرکزی_تعاون_روستایی ایران گفت: ایران از نخستین کشورهای عضوICA است که یکی از گسترده‌ترین #شبکه‌های_تعاونی را با بیش از پنج میلیون عضو در بخش #کشاورزی تحت پوشش دارد. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۸٪a۶٪d۸٪aa٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪ad٪d۹٪۸۴-٪da٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪b۴٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪d۸٪ba/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 18:18

  «نمای عمومی معاملات گروه فرآورده‌های نفتی» نمای عمومی معاملات گروه فرآورده‌های نفتی http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۱-۶/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 18:13

  «پرونده واردات خودرو گسترده‌تر از موبایل و ارز است» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪be٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸-٪da٪af٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۸٪aa٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪db٪۸c/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 16:12

  «افتتاح منطقه عملیاتی شرکت گاز در جوار بارگاه … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۸٪ad-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۷٪d۹٪۸۲٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪db٪۸c-٪d۸٪b۴٪d۸٪b۱٪da٪a۹٪d۸٪aa-٪da٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 16:09

  «مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی مطرح کرد: لزوم رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی همزمان با شروع فصل سرما» سید محمود هاشمی مدیرعامل #شرکت_گاز استان خراسان جنوبی با اشاره به سرد شدن هوا در استان ، در استفاده از #وسایل_گرمایشی بدون در نظر … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۴٪d۸٪b۱٪da٪a۹٪d۸٪aa-٪da٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ae٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۸٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 15:08

  «تعلیق پایتخت با دلایل مبهم و چندپهلو» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۲-٪d۹٪be٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪aa٪d۸٪ae٪d۸٪aa-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۸٪af٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۴-٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵-٪d۹٪۸۸-٪da٪۸۶٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۹٪be٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۸/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 14:54

  «تدوین الگوی منطبق با شریعت برای «وارانت» در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪d۸٪af٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪da٪af٪d۹٪۸۸٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۷٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۲-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۸٪b۴٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۸٪b۹٪d۸٪aa-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/06 ساعت 20:56

  «صفحه اول چهارشنبه ۷ آذر» هیأت رئیسه جدید #پارلمان اصناف #کشور انتخاب شدند پایان هفت ماه #رقابت انتخاباتی در #اصناف #پایتخت #شهردار #صادرات #نفت #جهان_اقتصاد # ایران http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۱٪d۸٪ad٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪da٪۸۶٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪db٪b۷-٪d۸٪a۲٪d۸٪b۰٪d۸٪b۱/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/06 ساعت 18:54

  «زنگ خطر قاچاق گندم به صدا درآمد» طبق قانون و سیاست #وزارت_جهاد_کشاورزی، هر سال باید در اواخر … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۶٪da٪af-٪d۸٪ae٪d۸٪b۷٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۲٪d۸٪a۷٪da٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲-٪da٪af٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۹٪۸۵-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۵٪d۸٪af٪d۸٪a۷-٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 19:45

  «صفحه اول شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷» در نشست موسسه #دین_و_اقتصاد مطرح‌شد: #هزینه مدیریت بازار #ارز را #مردم پرداخت کردند #اتاق_ایران #اصناف http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۱٪d۸٪ad٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪db٪b۱٪db٪b۰-٪d۸٪a۲٪d۸٪b۰٪d۸٪b۱-٪db٪b۱٪db٪b۳٪db٪b۹٪db٪b۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:56

  «چالش نبود سکاندار پیش‌روی اتاق اصناف ایران» شش نفز از … http://jahaneghtesad.com/٪da٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪b۴-٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۸٪af-٪d۸٪b۳٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۹٪be٪db٪۸c٪d۸٪b۴٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:35

  «نمای عمومی مبادلات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸-۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:30

  «بهره‌برداری‌ گسترده در پردیس با تزریق اعتبار در سال ۹۸» #طاهرخانی با اشاره به کند بودن روند پیشرفت پروژه‌ ۱۰ هزار واحدی واقع در فازهای ۵ و ۹ قدیم #پردیس عنوان کرد: پیمانکار این پروژه #انبوه_سازان_مسکن هستند که توان اجرای پروژه‌های بزرگ را ندارند. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c-٪da٪af٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۹٪be٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۸٪aa٪d۸٪b۲٪d۸٪b۱٪db٪۸c/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:26

  «سهم ناچیز دولت در سرمایه گذاری بخش مسکن» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵-٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪da٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪b۲-٪d۸٪af٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴٪d۸٪aa-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۳٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۷-٪da٪af٪d۸٪b۰٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪ae٪d۸٪b۴-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۳٪da٪a۹٪d۹٪۸۶/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:18

  «تکریم ارباب رجوع حلقه مفقوده توسعه» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪da٪a۹٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۵-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸-٪d۸٪b۱٪d۸٪ac٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۹-٪d۸٪ad٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۲٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۱٪d۹٪۸۲٪d۹٪۸۸٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۳٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:12

  «تعیین تکلیف رفع توقیف و قیمت‌گذاری گوشی‌های موجود» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪d۸٪b۹٪db٪۸c٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۸٪aa٪da٪a۹٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۱-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۹-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۹٪۸۱-٪d۹٪۸۸-٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa٪e۲٪۸۰٪۸c٪da٪af٪d۸٪b۰٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪da٪af٪d۹٪۸۸/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 18:09

  «قیمت نفت ایران کاهش یافت» قیمت نفت ایران کاهش یافت http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۴-٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa-۳/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/09 ساعت 17:56

  «۹۰ درصد جنگ اقتصادی متوجه بخش کشاورزی است» http://jahaneghtesad.com/٪db٪b۹٪db٪b۰-٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪b۵٪d۸٪af-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۶٪da٪af-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪d۸٪aa٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪ac٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪ae٪d۸٪b۴-٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۸٪a۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 21:50

  «چرا خصوص سازی در ایران ناکارآمد است ؟» هراندازه یک دولت سهم … http://jahaneghtesad.com/٪da٪۸۶٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷-٪d۸٪ae٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۵-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪af-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۸٪۹f/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 21:47

  «در مراسم سیزدهمین اجلاس بین‌المللی تعاون در آسیا … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۵-٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۸٪b۲٪d۸٪af٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۸٪ac٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۸٪db٪۸c٪d۹٪۸۶٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۴٪db٪۸c-٪d۸٪aa٪d۸٪b۹/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 21:41

  «همزمان با پنجمین سالگرد تأسیس / اعطای ۵۵۵۵ جایزه نقدی به مشتریان خوش شانس افق کوروش» شرکت فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش پنجمین سالگرد افتتاح این فروشگاه را با ۵۵۵۵ جایزه نقدی با مشتریان وفادار و همیشگی خود جشن می‌گیرد. http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۹٪be٪d۹٪۸۶٪d۸٪ac٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪af-٪d۸٪aa٪d۸٪a۳٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۹٪d۸٪b۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪db٪b۵٪db٪b۵/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 21:12

  «صفحه اول پنجشنبه ۸ آذی ۱۳۹۷» رئیس سازمان برنامه و بودجه برای سال ۹۸ خبر داد: #افزایش ۲۰ درصدی #حقوق کارمندان #دولت #حناچی #شهردار #تهران #مجلس #شهری #ایران #جهان_اقتصاد http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۱٪d۸٪ad٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۹٪be٪d۹٪۸۶٪d۸٪ac٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪db٪b۸-٪d۸٪a۲٪d۸٪b۰٪db٪۸c-٪db٪b۱٪db٪b۳٪db٪b۹٪db٪b۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 18:36

  «گرانی اجاره بها گردن اصناف افتاد» http://jahaneghtesad.com/٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪ac٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷-٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 18:34

  «نمای عمومی مبادلات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۱٪d۸٪aa٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸-۶/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 18:31

  «میزان بارش در تهران ۷ برابر شده است» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪b۴-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪db٪b۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۴٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 18:22

  «نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران» نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳-۲۹/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 18:19

  «افزایش قیمت خودرو معقول خواهد بود» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۴-٪d۹٪۸۲٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۲٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۸٪ae٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۸٪af-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۸٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 18:15

  «فروش پوشاک قاچاق به نام برند» http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۴-٪d۹٪be٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۴٪d۸٪a۷٪da٪a۹-٪d۹٪۸۲٪d۸٪a۷٪da٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۶٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 16:14

  «مشارکت علمی دو تن از کارشناسان اداره کل بنادر و … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۴٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪da٪a۹٪d۸٪aa-٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۹٪۸۸-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷-٪da٪a۹٪d۹٪۸۴/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 16:11

  «معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷-٪da٪a۹٪d۹٪۸۴-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۸٪a۷/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 16:07

  «مدیر آب وفاضلاب شهرستان فلاورجان: کاهش هدر رفت آب … http://jahaneghtesad.com/٪d۹٪۸۵٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۲٪d۸٪a۸-٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۶٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪a۸-٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۱٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱٪d۸٪ac٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۴/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 14:59

  «برخی بدیهیات قرآنی در جهان اسلام محل جدل شده است» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪ae٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۸٪af٪db٪۸c٪d۹٪۸۷٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۲٪d۸٪b۱٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵-٪d۹٪۸۵٪d۸٪ad٪d۹٪۸۴-٪d۸٪ac٪d۸٪af/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/07 ساعت 12:16

  #واعظی در #حاشیه #دولت خبر داد: امروز #حکم #پیروز #حناچی به عنوان #شهردار #تهران از سوی #وزیرکشور صادر می‌شود. #tehran #iran

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/09/06 ساعت 19:09

  «تسهیلات بانکی و اشتغال پایدار» http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪da٪a۹٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۴٪d۸٪aa٪d۸٪ba٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴-٪d۹٪be٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪af٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱/ …