• مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/07/23 ساعت 09:13

  اصلاحیه امنیتی مایکروسافت در ماه اکتبر ۲۰۲۱ در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۸۶… قابل مطالعه است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/07/03 ساعت 18:37

  گزارش خدمات مرکز ماهر در شهریور ماه ۱۴۰۰ در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۸۱… قابل مشاهده است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/06/31 ساعت 09:25

  هشدار در خصوص آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور ZERO-CLICK موجود در دوربین‌های امنیتی HIKVISION در https://cert.ir/news/۱۳۲۷۷ قابل مطالعه است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/06/23 ساعت 21:35

  جهت اطلاع از هشدار به شرکت‌های بازرگانی که تبادلات مالی بین‌المللی دارند، به https://cert.ir/news/۱۳۲۷۳ مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/06/18 ساعت 10:39

  هشدار در خصوص آسیب‌پذیری موجود در دوربین‌های HIKVISION در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۷۰… قابل مطالعه است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/06/15 ساعت 13:40

  جهت اطلاع از آسیب‌پذیری موجود در ATLASSIAN CONFLUENCE SERVER AND DATA CENTER به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۶۸… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/06/05 ساعت 10:27

  فهرست مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌هایی که منجر به حمله در دستگاه‌های لینوکسی شده‌‌اند در https://cert.ir/news/۱۳۲۶۳ آمده است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/06/01 ساعت 09:11

  برای اطلاع از آخرین آسیب‌پذیری موجود در محصولات CISCO به https://cert.ir/news/۱۳۲۵۹ مراجعه نمایید.
  هشدار در خصوص آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات ADOBE در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۶۰… قابل مطالعه است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/05/21 ساعت 22:51

  جهت اطلاع از آسیب‌پذیری‌های بحرانی در Magento و Adobe Connect به https://cert.ir/news/۱۳۲۵۷ مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/05/19 ساعت 18:45

  گزارش آسیب پذیری MICROSOFT EXCHANGE در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۵۵… قابل مطالعه است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/05/16 ساعت 18:35

  به‌روزرسانی محصولات VMWARE در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۵۳… قابل مطالعه است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/05/10 ساعت 20:38

  جهت اطلاع از آسیب‌پذیری موجود در NODE.JS به https://cert.ir/news/۱۳۲۴۸ مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/05/02 ساعت 14:42

  جهت اطلاع از آسیب‌پذیری بحرانی در محصولات JIRA به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۴۳… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/05/02 ساعت 14:07

  جهت اطلاع از چندین آسیب پذیری در WEBLOGIC به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۴۲… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/04/27 ساعت 20:11

  برای مطالعه آسیب‌پذیری بحرانی در محصول SBR CARRIER JUNIPER NETWORKS و افزونه وردپرسی WOOCOMMERCE به ترتیب به https://cert.ir/news/۱۳۲۳۹ و https://cert.ir/news/۱۳۲۴۰ مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/04/23 ساعت 06:54

  برای اطلاع از آسیب‌پذیری روز صفرم RCE در محصولات سولارویندز به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۳۶… مراجعه نمایید

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/04/16 ساعت 11:28

  مراکز تخصصی آپای دانشگاهی استان‌ها با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ موفق به برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه امنیت به میزان ۴۴۵۹۵ نفر-ساعت شده‌اند.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/04/14 ساعت 17:59

  با توجه به افزایش حملات باج‌افزاری در روزهای اخیر در کشورهای مختلف دنیا، اکیدا توصیه می‌شود، پشتیبانی از اطلاعات با ارزش، تهیه شود. مهاجمان از روش‌های مختلف مبادرت به نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای نموده و جهت برگرداندن اطلاعات، از قربانیان درخواست باج‌ می‌کنند.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/04/05 ساعت 21:24

  جهت اطلاع از هشدار در خصوص آسیب‌پذیری‌های موجود در VMWARE به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۲۷… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/03/31 ساعت 07:14

  برای مطالعه خبر بهره‌برداری فعال از آسیب‌پذیری مرورگر کروم به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۲۴… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/03/24 ساعت 08:06

  جهت اطلاع از هشدار آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات SAP به https://cert.ir/news/۱۳۲۲۱ مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/03/24 ساعت 08:06

  جهت اطلاع از هشدار آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات ADOBE به https://cert.ir/news/۱۳۲۲۰ مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/03/06 ساعت 17:05

  جهت مطالعه هشدار در خصوص آسیب‌پذیری‌های موجود در VMWARE به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۱۸… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/03/02 ساعت 16:36

  جهت اطلاع از چهار آسیب‌پذیری روز صفرم در اندروید به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۱۵… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/03/02 ساعت 16:35

  گزارش خدمات مرکز ماهر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ (۷۷۲مورد خدمت) در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۱۳… قابل مشاهده است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/07/23 ساعت 09:14

  هشدار در خصوص آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات ADOBE در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۸۷… قابل مطالعه است

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/07/06 ساعت 18:24

  سه آسیب‌پذیری بحرانی در نرم‌افزار IOS XE سیسکو در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۸۳… قابل مطالعه است

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/06/31 ساعت 09:26

  جهت اطلاع از آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات مایکروسافت به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۷۸… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/06/23 ساعت 21:45

  هشدار در خصوص آسیب‌پذیری‌های موجود در WORDPRESS در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۷۴… قابل مطالعه است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/06/19 ساعت 08:31

  آسیب پذیری در CISCO ENTERPRISE NFVIS در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۷۱… قابل مطالعه است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/06/18 ساعت 10:38

  هشدار در خصوص آسیب‌پذیری موجود در روترهای NETGEAR در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۶۹… آورده شده است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/06/15 ساعت 13:40

  هشدار در خصوص آسیب‌پذیری موجود در محصولات CISCO در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۶۷… قابل مطالعه است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/06/01 ساعت 12:31

  گزارش خدمات مرکز ماهر در مرداد ماه ۱۴۰۰ در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۶۱… قابل مشاهده است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/05/21 ساعت 22:51

  جهت اطلاع از آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات SAP به https://cert.ir/news/۱۳۲۵۸ مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/05/21 ساعت 22:51

  اصلاحیه امنیتی ماه آگوست مایکروسافت در https://cert.ir/news/۱۳۲۵۶ قابل مطالعه است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/05/16 ساعت 18:36

  آخرین آسیب‌پذیری‌های بحرانی در محصولات سیسکو در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۵۴… قابل مطالعه است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/05/10 ساعت 20:44

  فهرست مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌هایی که مرتبا مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۵۱… آورده شده است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/05/03 ساعت 21:38

  برای مطالعه در خصوص آسیب‌پذیری ویندوز سرورها در برابر حملات NTLM RELAY (PETITPOTAM) به https://cert.ir/news/۱۳۲۴۵ مراجعه نمایید

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/05/02 ساعت 14:40

  جهت اطلاع از آخرین آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات ADOBE به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۴۴… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/05/02 ساعت 13:54

  گزارش خدمات مرکز ماهر در تیر ماه ۱۴۰۰ در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۴۱… قابل مشاهده است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/04/27 ساعت 20:09

  جهت اطلاع از آخرین بروز رسانی‌های مایکروسافت به https://cert.ir/news/۱۳۲۳۷ و جهت اطلاع از هشدار SONICWALL در خصوص حملات باج‌افزاری بر روی تجهیزات SMA و SRA به https://cert.ir/news/۱۳۲۳۸ مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/04/21 ساعت 19:26

  با توجه به حملات سایبری اخیر به برخی از سازمانها، مدیران شبکه برای تشخیص و جلوگیری از حملات اخیر به دستورالعمل‌های آمده در https://cert.ir/news/۱۳۲۳۳ مراجعه کنند.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/04/16 ساعت 11:26

  گزارشی از مهم‌ترین رخدادهای امنیت سایبری و بررسی آماری آن‌ها در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز آپای اصفهان تهیه شده و در https://cert.iut.ac.ir/news/Annual-Report-۱۳۹۹… قابل مطالعه است.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/04/11 ساعت 09:31

  برای اطلاع از آسیب‌پذیری در سرویس PRINT SPOOLER ویندوز به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۲۸… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/04/02 ساعت 10:46

  گزارشی از ۸۰۴ مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۲۶… قابل مشاهده است

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/03/24 ساعت 11:08

  برای مطالعه از آسیب‌پذیری‌های موجود در سیستم‌عامل اندروید به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۲۳… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/03/24 ساعت 08:06

  برای مطالعه آخرین آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات مایکروسافت به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۲۲… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/03/19 ساعت 08:43

  جهت مطالعه آسیب‌پذیری در محصولات سیسکو به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۱۹… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/03/04 ساعت 12:54

  جهت مطالعه آسیب‌پذیری ORACLE WEBLOGIC SERVER به https://cert.ir/news/entry/۱۳۲۱۷… مراجعه نمایید.

 • مرکز ماهر   ir_cert@

  1400/03/02 ساعت 16:35

  برای مطالعه آسیب‌پذیری خطرناک در نرم‌افزار SONICWALL GMS به https://cert.ir/news/۱۳۲۱۴ مراجعه نمایید.