• سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/19 ساعت 04:34

  گفتم: فعال سکوت پیشه کنید

  حسین موسویان: سفیر ایران در آلمان در دولت هاشمی از معدود افرادی بود که هاشمی را از شرکت در انتخابات مجلس نهی کرد چون معتقد بود اصلاح طلبان از هاشمی حمایت نخواهند کرد و حضور او در مجلس در نهایت باعث اختلافش با رهبر انقلاب خواهد شد http://www.eqtesaddan.ir/٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۸٪ad٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷-٪d۸٪af٪da٪a۹٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪d۸٪ad٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ae٪d۸٪a۷٪d۸٪b۷٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۸٪b۴/

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/16 ساعت 20:43

  مهمترین منابع کسب اخبار توسط ایرانیان کدام است؟

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/14 ساعت 19:57

  کتاب عاریسازی خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی نوشته سید حسین موسویان و عماد کیایی قراربود توسط موسسه بروکینگزمنتشر شود.اما ناگهان انتشار این کتاب درواشینگتن متوقف شد درحالیکه مراحل انتشار پایان و بروکینگزنیز خبر انتشار کتاب را دروبسایت خود منتشر نموده بود https://www.khabaronline.ir/news/۱۶۵۸۷۸۷/٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸٪DB٪۸C-٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳٪D۸٪AA-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۸٪AA٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۲٪D۹٪۸۱

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/14 ساعت 15:33

  بزرگ علوی
  روز گذشته در برلین،از لوح یادبود بزرگ علوی در خانه‌ای که ۴٠ سال ساکن آن بود، پرده‌برداری شد.او از بنیانگذاران ایران‌شناسی در دانشگاه هومبولت و صاحب کرسی ایران‌شناسی بین سالهای ۶٩-١٩۵٩ بود.در این تابلو از او به عنوان یکی از «پدران ادبیات مدرن فارسی» یاد شده است.

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/12 ساعت 04:46

  هدایت هوشمندانه سیلاب در سازه هاى آبى شوشتر، شاهکار مهندسى هخامنشیان و ساسانیان.

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/09 ساعت 17:04

  بایدن پولهای بلوکه شده ایران را جهت جبران خسارات سیل آزاد کند | اقتصاددان http://www.eqtesaddan.ir/٪d۹٪be٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۸٪da٪a۹٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۴٪d۸٪af٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷-٪d۸٪ac٪d۹٪۸۷٪d۸٪aa-٪d۸٪ac٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ae٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷/

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/08 ساعت 16:10

  Iraq’s Parliament today

  وضعیت امروز پارلمان عراق

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/07 ساعت 04:42

  Iranian press review: ۹۵ percent of region's largest saltwater lake dries up | Middle East Eye https://www.middleeasteye.net/news/iranian-press-review-۹۵-percent-middle-easts-largest-saltwater-lake-dies

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/05 ساعت 20:36

  موسویان:
  احتمال جدی وجود دارد که برجام شکست بخورد https://www.sharghdaily.com/٪D۸٪A۸٪D۸٪AE٪D۸٪B۴-٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA-۶/۸۵۱۷۶۸-٪D۸٪A۷٪D۸٪AD٪D۸٪AA٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴-٪D۸٪AC٪D۸٪AF٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF-٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AF-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪D۸٪B۴٪DA٪A۹٪D۸٪B۳٪D۸٪AA-٪D۸٪A۸٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۸٪AF

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/03 ساعت 20:17

  قالیباف رئیس مجلس:
  اقتصاد ما آلوده به ریاست و ربا و جنگ با خداست. بسیاری از مشکلات کشور با نگاه فرهنگی قابل حل است https://www.etemadonline.com/٪D۸٪A۸٪D۸٪AE٪D۸٪B۴-٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪DB٪۸C-۹/۵۶۵۳۶۳-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۲٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۸٪A۷٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۶٪DA٪AF-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪D۸٪AE٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۴٪DA٪A۹٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪DA٪A۹٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۴-٪D۸٪AD٪D۹٪۸۴-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/01 ساعت 04:50

  مقاله موسویان در روزنامه دنیای اقتصاد:

  سخنی با رئیس‌جمهوری https://www.donya-e-eqtesad.com/٪D۸٪A۸٪D۸٪AE٪D۸٪B۴-٪D۸٪B۳٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷-۲۸/۳۸۸۴۰۳۶-٪D۸٪B۳٪D۸٪AE٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/30 ساعت 14:47

  Why is Biden joining the warpath against Iran? - Responsible Statecraft https://responsiblestatecraft.org/۲۰۲۲/۰۷/۲۰/why-is-biden-joining-israel-on-the-warpath-against-iran/

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/28 ساعت 04:04

  اقتصاد ۱۰۰ تریلیون دلاری جهان

  تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ بر اساس برآورد بانک‌مرکزی ۲۸۲ میلیارد دلار است،بسیار پایین‌تر از ترکیه،عربستان،مصر و امارات متحده عربی. طبق چشم انداز ۲۰ ساله برای ۱۴۰۴ قرار بود ایران اقتصاد اول منطقه شود. در آن زمان ایران اقتصاد دوم منطقه بود!

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/27 ساعت 05:38

  روایت احمد غلامی از مکان‌ها و آدم‌ها
  تبعید از زندان به غربت جهان.من تا این لحظه نمی‌دانستم دکتر سیدحسین موسویان،نامش امیرحسین است.چه تفاوتی هم می‌کند. چه امیر باشی چه نباشی،در سلول انفرادی باید به طناب‌های خاطراتت محکم بچسبی تا از تاریخ به بیرون پرتاب نشوی https://www.sharghdaily.com/٪D۸٪A۸٪D۸٪AE٪D۸٪B۴-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷-۱۰۰/۸۵۰۹۲۳-٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/26 ساعت 23:58

  عید سعید غدیر خم عید ولایت و امامت مبارک

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/25 ساعت 17:45

  John Bolton said he ‘helped plan coups d’etat’ in other countries!!!

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/24 ساعت 01:48

  مصاحبه روزنامه اعتماد با موسویان:

  ناگفته‌های دادگاه ترور رستوران میکونوس آلمان و کالبدشکافی عوامل تخریب سیاست خارجی
  https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/۱۸۷۷۰۳/٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪DA٪AF٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۹٪۸A-٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸A٪D۹٪۸۳٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۸-٪D۹٪۸۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۸٪D۸٪AF٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸A-٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴-٪D۸٪AA٪D۸٪AE٪D۸٪B۱٪D۹٪۸A٪D۸٪A۸-٪D۸٪B۳٪D۹٪۸A٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA-٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AC٪D۹٪۸A

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/22 ساعت 19:09

  A solution to the deadlock on JCPOA:
  If the US withdraws again,Iran would have the right to leave the JCPOA.Further,if Iran remained committed to NPT& additional protocol to the NPT safeguards agreement,world powers would not refer Iran's file to the UNSC https://www.middleeasteye.net/opinion/us-middle-east-iran-biden-visit-reviving-stabilise-region

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/18 ساعت 19:06

  Wish everyone a happy, blessed, safe and healthy Eid al Adha!

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/17 ساعت 20:38

  Sultan Amir Ahmad bathhouse in Kashan, Iran. It was constructed in the ۱۶th century, during the Safavid era.

  نمایی از جادوی رنگ‌ها در حمام تاریخی سلطان امیر احمد کاشان

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/14 ساعت 22:23

  دکتر صالحی وزیر پیشین خارجه:
  دردوران احمدی نژاد فرصت خوبی را از دست دادیم.اگر زمانی که مقام رهبری موافقت فرمودند مذاکره دوجانبه با آمریکا را سریعا آغاز می‌کردیم،دوستان همراهی می‌کردندومذاکره را پیش می‌بردیم، اصلا به برجام نمی‌رسیدیم چون ۲سال فرصت داشتیم https://www.sharghdaily.com/٪D۸٪A۸٪D۸٪AE٪D۸٪B۴-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷-۱۰۰/۸۵۰۱۰۳-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF٪D۸٪B۳٪D۸٪AA-٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/12 ساعت 19:03

  A good evidence why human rights is not the real issue for the west

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/09 ساعت 19:35

  موسویان: مذاکره بی‌واسطه زمینه امتیاز دهی آمریکا را فراهم می‌کند - ایسنا https://www.isna.ir/news/۱۴۰۱۰۴۰۸۰۵۵۹۷/٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۰٪D۸٪A۷٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۸٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/09 ساعت 00:25

  US-Iran-EU nuclear talks in Doha was neither a failure nor a breakthrough. In this round, US & Iranian negotiators got acquainted with the limits of minimum and maximum maneuvering power of the other side for possible agreement in the next round.

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/08 ساعت 15:05

  روند تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه از سال ۱۹۷۶ تا سال ۲۰۲۰

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/19 ساعت 15:45

  درگذشت هوشنگ ابتهاج شاعر نامدار ایرانی، تسلیت باد.

  او در بخشی از خاطراتش می‌گوید:

  پس از انقلاب زندانی بودم، ترانه «ایران ای سرای امید» در زندان پخش شد؛ زدم زیر گریه … یکی پرسید چرا گریه می‌کنی؟ گفتم: شاعر این ترانه منم!

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/18 ساعت 16:07

  Russia launches Iranian satellite into space from Kazakhstan base
  The launch signals the beginning of ‘strategic cooperation’ between the two countries in the space industry, according to the Iranian ICT minister.

  https://www.aljazeera.com/amp/news/۲۰۲۲/۸/۹/russia-launches-iranian-satellite-into-space-from-kazakhstan-base

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/15 ساعت 17:52

  ایام عاشورا و شهادت اباعبدالله الحسین ع و اصحابش تسلیت باد

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/14 ساعت 15:49

  Voters Favor Diplomacy, Not War, When It Comes to Stopping Iran’s Nuclear Program

  نظرسنجی نشان می‌دهد آمریکایی‌ها از دیپلماسی در مقابل جنگ با ایران حمایت می‌کنند

  ۷۴ درصد از توافق (اکثریت دو حزبی) در مقابل ۸ درصد برای اقدام نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند https://www.dataforprogress.org/blog/۲۰۲۲/۸/۳/voters-favor-diplomacy-not-war-when-it-comes-to-stopping-irans-nuclear-program

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/13 ساعت 16:14

  «کتاب ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی؛ رویکرد جدید به عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای»

  تالیف: سید حسین موسویان
  و
  عماد کیایی

  مترجم: عبدالرضا غفرانی
  ناشر: گروه تاریخ شفاهی رسانه نوید صبح

  http://navidesobh.ir/?p=۴۲۶۶۹

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/12 ساعت 02:33

  Inside Mexico's deep and unexpected legacy of Iranians | Middle East Eye https://www.middleeasteye.net/discover/inside-mexico-iranian-legacy-deep-unexpected

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/08 ساعت 17:12

  سیل در استان فارس و عملکرد کانال دفع آب تخت جمشید بعد از ۲۵۰۰ سال

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/07 ساعت 20:03

  Floods in Iran killed and injured hundreds of people and caused billions of dollars of damages.

  Time for Biden to approve immediate release of $۵ billions of Iran’s funds in other countries for humanitarian reasons https://m.youtube.com/watch?v=Ov۴ac۰mXf_۸

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/06 ساعت 18:10

  Christcian Iraqi Al-Hashd Al-Sha’abi‘s parade before Ashura.
  Ashura is a holiday on the ۱۰th day of Muharram:Marks the day that Musa was saved by God; Marks the martyrdom of Husayn ibn Ali and members of his family in Karbala.

  دسته عزاداران مسیحی
  قبل از شروع ماه محرم در عراق

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/05 ساعت 01:24

  Iran Rank #۱: Youth not in employment, education or training (NEET)

  ایران رتبه اول NEET درجهان.
  NEET واژه‌ای است در مورد وضعیت جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال که نه در حال تحصیل اند، نه مشغول کار و نه مهارت آموزی

  در ژاپن این مقدار ۳٫۱ ٪، در ایسلند ۴٫۹ ٪، سوئد و هلند ۵٫۱ ٪ است

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/05/03 ساعت 05:48

  محمدحسین عادلی:
  رشد ۷۰۰٪ قیمت گاز موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت،به خصوص این روزها که گاز به جذاب‌ترین کالا در جهان تبدیل شده است.اما برای کشوری مثل ایران که دارای دومین منابع گاز طبیعی دنیاست،دستیابی به این بازار در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. https://hammihanonline.ir/۱۴۵۹/٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪BE٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶/

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/31 ساعت 06:20

  ابوعلی سینا می‌گوید سه نکته را اگر رعایت کنید زندگی آرامی خواهید داشت:

  🔹️خوشحال هستید ''قول'' ندهید
  🔹️عصبانی هستید ''جواب'' ندهید
  🔹️ناراحت هستید ''تصمیم'' نگیرید

  🔹️یادش امروز گرامی

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/30 ساعت 14:20

  Iran: Dried out | Financial Times https://www.ft.com/content/۵a۵۵۷۹c۶-۰۲۰۵-۱۱e۴-ab۵b-۰۰۱۴۴feab۷de

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/27 ساعت 17:53

  💢 ترکیب قومی اعضای کابینه طالبان

  🔸 پس از یازده ماه از حاکمیت طالبان، پژوهش آماج نشان می‌دهد که ۸۲٫۷ درصد کابینه پشتون و ۹۶٫۵ درصد طالب هستند

  🔸 براساس این پژوهش ۸۲٫۳ درصد والیان پشتون و ۱۰۰ درصد طالب هستند

  🔸 هزاره‌ها و زنان در کابینه طالبان غایبند

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/27 ساعت 04:25

  Chris Hedges: War with Iran

  The United States, Saudi Arabia and Israel, responsible for military fiascos, hundreds of thousands of deaths and innumerable war crimes in the Middle East, are now plotting to attack Iran. https://scheerpost.com/۲۰۲۲/۰۷/۱۵/hedges-war-with-iran/

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/26 ساعت 17:07

  آیا برجام را می‌توان حفظ کرد؟ | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز http://www.ensafnews.com/۳۵۸۳۲۴/٪d۸٪a۲٪db٪۸c٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪ac٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷-٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪aa٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪ad٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۸-٪da٪a۹٪d۸٪b۱٪d۸٪af٪d۸٪۹f/

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/25 ساعت 17:37

  🔺گلایه محمود عباس خطاب به بایدن :

  ▫️بعد از ۷۴ سال از نکبت، آوارگی و اشغال، آیا وقت آن نرسیده که این اشغال تمام شود؟

  ▫️رمز دستیابی به هدف صلح پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین به پایتختی بیت المقدس شرقی در مرزهای ۱۹۶۷ توسط اسرائیل است!

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/23 ساعت 00:41

  پیشنهاد موسویان به بایدن درآستانه سفر به اسرائیل و عربستان http://www.ensafnews.com/۳۵۷۵۴۵/٪d۹٪be٪db٪۸c٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۸٪af-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۸٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪af٪d۹٪۸۶-٪d۸٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪a۲٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱/

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/22 ساعت 18:33

  A solution to resolve the current deadlock on JCPOA:
  If the US withdraws again,Iran would have the right to leave the JCPOA.Further,if Iran remained committed to NPT & additional protocol to the NPT safeguards agreement,world powers would not refer Iran's nuclear file to the UNSC

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/18 ساعت 17:10

  روزنامه اطلاعات:
  دیپلماسی و سیاست خارجی ما در کنش‌ها و واکنش‌های داخلی و متاسفانه جزمیت‌های سیاسی و یا گرایش‌های تشکیلاتی درونی، می‌چرخد. این باعث کوچ سرمایه‌ها و کادرهایی می‌شود که کشور سالها برای آنها در تشکیلات مدیریتی و وزارتخانه‌ای بویژه در وزارت خارجه،سرمایه‌گذاری کرده است

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/15 ساعت 00:58

  Why national pride is evaporating in America |

  Just ۳۹ percent of Americans are extremely proud of their country, according to a recent Gallup poll. For context, the same poll taken in ۲۰۱۱ had that number at ۶۹ percent.
  https://thehill.com/opinion/national-security/۳۵۴۴۷۲۰-why-national-pride-is-evaporating-in-america/

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/14 ساعت 16:20

  The One Issue Holding A New Iran Nuclear Deal Back | http://OilPrice.com

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/12 ساعت 00:58

  اگر گفت‌وگوهای ایران و آمریکا مستقیم باشد؛سرعت کار بالا می‌رود، از سوء تفاهمات احتمالی جلوگیری می‌شود، شانس توافق بیشتر می‌شود، و آمریکایی‌ها اگر بخواهند امتیاز ویژه‌ای بدهند، ترجیح می‌دهند در گفت‌وگوی مستقیم این مساله انجام شود تا اینکه به واسطه بدهند. http://www.eqtesaddan.ir/٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۰٪d۸٪a۷٪da٪a۹٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪db٪۸c٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪b۷٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪aa٪db٪۸c٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲-٪d۸٪af٪d۹٪۸۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۲٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۱٪db٪۸c/

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/09 ساعت 00:33

  مذاکرات هسته‌ای آمریکا‌و‌ایران با وساطت اتحادیه اروپا در دوحه قطر نه شکست بود و نه پیشرفت. در این دور، مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی با حدود حداقل و حداکثر قدرت مانور طرف مقابل برای توافق احتمالی در دور بعدی آشنا شدند. شانس دیدار بعدی و توافق منتفی نیست.

 • سید حسین موسویان   hmousavian@

  1401/04/08 ساعت 15:25

  A Middle Eastern NATO? Not Gonna Happen - The Washington Post https://www.washingtonpost.com/business/a-middle-eastern-nato-not-gonna-happen/۲۰۲۲/۰۶/۲۹/۳۴b۶d۱۸e-f۷۷۹-۱۱ec-۸۱db-ac۰۷a۳۹۴a۸۶b_story.html