• سید حسن رسولی   hasanrasouli@

  1397/06/18 ساعت 22:56

  برپایی وتامین منابع مالی آیین عاشورایی توسط عاشقان امام حسین (ع) انجام میشود.#شهرداری_تهران با #منابع محدودی که از سوی مردم تأمین میشود،حداقل مسئولیت رادارد و باید نقش تسهیل‌گری داشته باشد تامجامعی که مشغول عزاداری هستند بصورت یکسان از این تسهیلات استفاده کنند #شورای_شهر_تهران

 • سید حسن رسولی   hasanrasouli@

  1397/05/27 ساعت 21:48

  باید مسئولیت اداره بحران به افرادی واگذار شود که سابقه مدیریت چندبحران را داشته باشند و به پاک دستی مشهور باشند، کسانی نباشند که برادران یا سایربستگانشان در معرض اتهامند. به جرات میگویم اگرمن تصمیم گیر بودم به تعدادی از وزرای کنونی دولت روحانی اداره یک شهرستان را واگذار نمی‌کردم

 • سید حسن رسولی   hasanrasouli@

  1397/04/21 ساعت 22:39

  نسل جوان وانقلابی دانشجویی نسبت به شخصیتهای متدین ودرستکار #دولت_موقت همچون مهندس عباس #امیرانتظام تحت تاثیر التهابات ناشی ازفضای #انقلاب وعدم دسترسی به اطلاعات معتبر رفتار ناصواب داشته اند. مرورخاطرات آن دوران ودریافت خبر درگذشت مرحوم امیرانتظام احساس ناگواری برایم ایجاد کرد