• … متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید http://www.irna.ir/fa/News/۸۲۹۵۶۹۲۹ … … در مصاحبه اختصاصی امروز با ایرنا : روابط عمومی راهبردی یا اطلاع رسانی… https://www.instagram.com/p/Bkqa۴_ohAkwbX۳qjd۱۶Jsjzc۰vqkqX۱g۰hxs۳۰۰/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱fb۵v۳۴on۷hfu …

 • … ششمین سمینار تخصصی- آموزشی روابط عمومی‌های خوزستان برگزار… https://www.instagram.com/p/BfRLar-BuG_mKfLXqm۳IyF۴T۱۳nA۶nmFgh۲chE۰/ …

 • جای پای یک #روابط_عمومی حرفه‌ای و هوشمند در دولت همیشه خالی بوده، روابط عمومی قادر است در چنین شرایط حساسی فضای ملتهب را به فضای آرامش مدیریت کند.اما مدیران «خود همه چیز دان» حضور چنین روابط عمومی را بر نمی‌تابند.نگرش ارتباطی دولتمردان گاهی در حدصفر است.

 • … کارگاه آموزشی و دو سخنرانی یک موضوع در دو… https://www.instagram.com/p/Bb۴jOm۴Bv۶IdE۰JMQf۸XWwPf۸Ub۰yluvEEH۳Bw۰/ …

 • «قانون بسیار مهم ارتباطات در وضعیت بحرانی: ۱ به همه آن را بگو، ۲ زودبگو، ۳ با صداقت بگو» …است. روابط عمومی‌ها بایستی درحیطه وظایف و ماموریتهای خود نسبت به آرام سازی روانی افکار عمومی متاثر از بحران از رویکرد انفعال خارج و فعالانه وارد عمل شوند

 • … برای ایجاد روابط عمومی استراتژیک، لازم است نگرش ارتباطی،… https://www.instagram.com/p/BZzMbDuhZFdc_۱gkt۱vBelW_rv۱N۳۳dJDvI۴rk۰/ …

 • … … ارائه مقاله در پنجمین کنفرانس حرفه‌ای گرایی در روابط عمومی با موضوع؛ "خلق ارزش برای… https://www.instagram.com/p/BYjMbNbhfw۴/

 • نمایندگان مردم، حق دسترسی آزاد همگان به اطلاعات را از مردم نگیرید.. در مصاحبه با ایسنا مطرح شد..

 • تشکیل معاونت ارتباطات #روابط_عمومی و#اطلاع رسانی در ریاست جمهوری ضرورتی اجتناب ناپذیر. http://www.isna.ir/news/۹۶۰۲۲۷۱۷۹۷۸/ … حمید شکری در مصاحبه با#ایسنا

 • ‍ جامعه کنونی درگیر «بافت موقعیت ارتباطی هشدار»است. روابط عمومی‌ها بدانند شفاف سازی ، گزارش عملکرد نویسی نیست روابط عمومی برای«باز امید آفرینی» و برگشت آرامش منجر به اعتماد بایستی برنامه ارتباطات و استراتژی «بافت موقعیت ارتباطی هشدار »را طراحی کنند.

 • روابط عمومی،اطلاع رسانی نیست؛ مدیریت هوشمند ارتباطات انسانی است. روابط عمومی‌های دولتی بایستی بابیان کلمات صادقانه وابراز احساسات صمیمانه به جامعه پیرامونی آرامش هدیه دهند …روابط عمومی دولتی نه ساختارمند است و نه کارآمد و نه لازم می‌بیند خود را با نیازهای جامعه وفق دهد …

 • … آیاگلوگاههای ارتباطی سازمان را می‌شناسیم؟ پارادایم ارتباطی… https://www.instagram.com/p/BcW۰sq۰B۰IJYiB۱RMEsvntAbGsxBHDxFY۸JDds۰/ …

 • … کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ارتباطی در روابط عمومی … برنامه… https://www.instagram.com/p/BbpYroohwsy/

 • … در کارگاه آموزشی بیست‌وسومین نمایشگاه #مطبوعات ایران لازمه #خبرنگاری حرفه‌ای ایجاد #برند… https://www.instagram.com/p/Ba۷flMmh۲mI/

 • در سالهای اخیر روابط عمومی‌های دولتی کارکردهای ارتباطی خود را از دست داده و اغلب بر اطلاع رسانی غیر حرفه‌ای تمرکز کرده اند @ strategicPR

 • … اصول و مهارتهای ارتباطی در روابط عمومی ، کارگاه آموزشی دو روزه ویژه خبرنگاران و اعضای فعال… https://www.instagram.com/p/BYbMNgLB_BJ/

 • #دولت برای گسترش شتابان«سرمایه ارتباطی»در سایه اعتمادسازی ویکپارچگی کشور،تغییرات چشمگیردرنظام ارتباطات را از«تحول در#روابط_عمومی‌ها»آغازکند

 • جناب #رییس_جمهور #روابط_عمومی را دریابید،ابزارهای ارتباطی کارسازنیست،دولت #مدیر روابط عمومی بامعیارهای #نظام_ارتباطی هوشمند میطلبد