• یادداشت من در #شرق امروزبا عنوان «کرونا و استقلال نهادی»
  #کرونا

  @SharghDaily

 • @habibmoazami

 • وقتی ۱۱فرورودین کارگروه ویژه فضای مجازی #ستاد_ملی_کرونا اعلام موجودیت کردیادسکانس پایانی #فیلم_مسافر استاد #عباس_کیارستمی افتادم که نوجوانی رانشان می‌دهدکه می‌خواهد مسابقه‌ای فوتبال راببیند اما وقتی میرسدکه مسابقه تمام شده و ورزشگاه خالیست.
  #ویروس_کرونا@S_A_Salehi @saeednamaki

 • امروزاتفاقی دیدمش حیفم آمد که اینجا ننویسمش:
  ذٰلک بأن الله لم یک مغیرا نعمة أنعمها علىٰ قوم حتىٰ یغیروا ما بأنفسهم
  معنای ساده و خودمانی: خدا نعمتی که داد پس نمی‌گیره مگر گیرنده‌ها خرابش کنند.انفال،۵۳
  #ویروس_کرونا #خودحبسی #قرنطینه

 • نقدی نوشتم برتصمیم کمیته رسانۀ #ستاد_ملی_کرونا درمورد ممنوعیت نشرکاغذی مطبوعات در ایران تا پایان طرح #فاصله‌گذاری_اجتماعی با عنوان :
  «منع انتشار کاغذی مطبوعات» تصمیم درستی است؟
  منتشره در اینجا:
  http://porcesh.ir/fa/content/۲۶۷۳۴…

  #ویروس_کرونا

 • با وجود سقوط پی در پی بازارهای بورس جهان در پی کرونا، #بورس_تهران پی در پی رشد دارد و امروز ۱۶ / ۲ درصد رشد داشت.
  هر پدیده جهانی می‌تواند در حوزه بومی و ملی ابعاد و واکنش‌های متفاوت خود را داشته باشد.
  شاید وصل نبودن به اقتصاد جهانی بعضی مواقع بد نباشد.

 • روایتی ازتاریخ:
  #مرگ_سیاه (طاعون)بهار۱۳۴۸م. تافرانسه وایتالیا گسترش یافت بیشترجهان را درنوردیدودرهرمنطقه تعدادبسیاری رانابود کردبوکاچیو نویسندۀایتالیایی وشاهدشیوع نوشت:طاعون بصورتی هولناک وغیرمنتظره شایع شدتااثرات فاجعه بارش راآشکارسازد
  *چراملتهاشکست می‌خورند؟انتشارات روزنه۱۳۹۴

 • #وی_او_ای #صدای_آمریکا شده مثل برخی رسانه‌های داخلی که گزارش واقعیت،تابع سیاست وایدئولوژی است وبااستفاده ازتکینک برجسته سازی و بزرگنمایی عیب دشمن، ضعف خودرا پنهان می‌کند.آمریکاکشوراول بیشترین مبتلابه کروناوخبراول جهان شده اماتعداد مبتلایان ایران تیتراول می‌شود
  #Agenda_Setting

 • مطرح شدن موضوع #لوینسون در این شرایط، بخاطر توجیه عدم واکنش مثبت آمریکا به اجماع جهانی برای لغو یا کاهش تحریم‌ها علیه ایران، نیست؟

 • هیچگاه در تاریخ بشر مگر الان، یک مساله، مساله اول همۀ انسان‌ها نبوده است.
  #ویروس_کرونا

 • خدایا ! سفیدپوشان را سلامت بدار

 • احترام

 • ویروس جهانی ، پنهانکاری جهانی

 • تلاش فداکارانه راکادروزارت بهداشت وبیمارستانهادارندکه فرصت تبلیغ خودراهم ندارندنه آن عضوغیرمسئول کمیته اطلاع رسانی ستادکروناکه زنگ میزندبه صداوسیماتابه #فرمول_یک دعوتش کنندتاتبلیغش شودودرپاسخ به سئوال #علی_ضیا حتی آمارسادۀمبتلایان ومرگ وبهبودرانمی داند@S_A_Salehi @saeednamaki

 • چیز جدید و عجیبی نیست به شکلی دیگر جانسون و مرکل و کونته و ترامپ هم گفته‌اند.

 • قرنطینه سطوح گوناگون محدودسازی دارد. در ایتالیا حداقل شهر رم را که من اطلاع موثق دارم؛قرنطینه با این تصوری که می‌شود، نیست. پایه قرنطینه در این کشور بر رعایت و همکاری کردن مردم است، چیزی که در ایران انتظار بیش از این را داشتیم. در ایتالیا ادارات فعالند اما تا ساعت ۱ بعدازظهر.

 • «روزگار فتنه و فساد و آفت و آسیب»
  ابن عربی ، عنقاء مغرب، ص۲۲

 • بررسی‌های آماری من نشان می‌دهد که سرعت شیوع #کرونا در حدود ۱۰ روز اخیر در پنج استان #مازندران ، #گیلان ، #قم ، #خراسان_رضوی و #اصفهان (از بیش از ۲۰ تا بیش از ۳۰ درصد) بسیار بیش از دیگر استان هاست.
  روشن است که وجه مشترک این استان‌ها، گردشگر و زائرپذیر بودن آنهاست.

 • آدرسو اشتباه رفتی. مشوق و مروج پیام رسان‌های داخلی دیگرانند.

 • امیدوارم ادای ایتالیایی نباشه و همه جا در خانه بمانیم حتی بدون دوربین و موسیقی

 • درست اما دیرهنگام!

 • مرع همسایه غازه!

 • شباهت‌های این روزهای گربه و چکمه

 • متاسفانه پس ازگذشت یکماه ازبروزبحران کرونا درکشور،هیچگونه سیاست مدون ویامشابه آن ازسوی ارشادبرای ایفای نقش موثرتررسانه هادراین بحران،استفاده ازظرفیت رسانه‌های اجتماعی،کمک به رسانه هابخصوص برای ممانعت ازتجمع اداری درآنها،مقابله بااخبارجعلی واطلاع رسانی صیحح وسریع و …صورت نگرفته

 • بحث ایستادن و توقف زمان اصلا برای قابل تجسم و تصور نبود تا اینکه الان همه چیز درحال تعطیلی و توقف و تعویق است، گویی زمان متوقف می‌شود و خلایی و گپی ایجاد می‌شود و کارها به بعد موکول.
  #ویروس_کرونا

 • کشوری نمی‌تونه #پروپاگاندا را دردیگر کشورها طوری نقد و محکوم کنه گو اینکه خودش گرفتار آن نیست. پروپاگاندای رسانه‌ای دولتی پدیده‌ای جهانیست و هرقدر رسانه از استقلال خود بکاهد و به منابع دولتی بیشتر وابسته باشد، به پروپاگاندا بیشتر میل می‌کند.
  #صدای_آمریکا
  #برایان_هوک
  #VOA

 • @habibmoazami

 • نقدی نوشته‌ام در راه اندازی کارگروه ویژه فضای مجازی #ستاد_ملی_کرونا در #روزنامه_شرق امروز۱۷ فروردین
  #ویروس_کرونا@SharghDaily @S_A_Salehi
  @saeednamaki

 • امروزاتفاقی دیدمش حیفم آمد که اینجا ننویسمش:
  ذٰلک بأن الله لم یک مغیرا نعمة أنعمها علىٰ قوم حتىٰ یغیروا ما بأنفسهم
  معنای ساده و خودمانی: خدا نعمتی که داد پس نمی‌گیره مگر گیرنده‌ها خرابش کنند.انفال،۵۳
  #ویروس_کرونا #خودحبسی #قرنطینه

 • به احترام #ناصر_تقوایی که دارد باز می‌گردد.

 • امروز نقدی نوشتم برتصمیم کمیته رسانۀ #ستاد_ملی_کرونا درمورد ممنوعیت نشرکاغذی مطبوعات در ایران تا پایان طرح #فاصله‌گذاری_اجتماعی با عنوان :
  «منع انتشار کاغذی مطبوعات» تصمیم درستی است؟
  منتشره در اینجا:
  http://porcesh.ir/fa/content/۲۶۷۳۴…

  #ویروس_کرونا

 • روایتی ازتاریخ:
  #مرگ_سیاه (طاعون)بهار۱۳۴۸م. تافرانسه وایتالیا گسترش یافت بیشترجهان را درنوردیدودرهرمنطقه تعدادبسیاری رانابود کردبوکاچیو نویسندۀایتالیایی وشاهدشیوع نوشت:طاعون بصورتی هولناک وغیرمنتظره شایع شدتااثرات فاجعه بارش راآشکارسازد
  *چراملتهاشکست می‌خورند؟انتشارات روزنه۱۳۹۴

 • #وی_او_ای #صدای_آمریکا شده مثل برخی رسانه‌های داخلی که گزارش واقعیت،تابع سیاست وایدئولوژی است وبااستفاده ازتکینک برجسته سازی و بزرگنمایی عیب دشمن، ضعف خودرا پنهان می‌کند.آمریکاکشوراول بیشترین مبتلابه کروناوخبراول جهان شده اماتعداد مبتلایان ایران تیتراول می‌شود

 • مطرح شدن موضوع #لوینسون در این شرایط، بخاطر توجیه عدم واکنش مثبت آمریکا به اجماع جهانی برای لغو یا کاهش تحریم‌ها علیه ایران، نیست؟

 • هیچگاه در تاریخ بشر مگر الان، یک مساله، مساله اول همۀ انسان‌ها نبوده است.
  #ویروس_کرونا

 • دین باورانی که بامعرفت‌های علمی سرناسازگاری دارند،هم درایران وهم در جهان بسیاربسیاراندکند. بشرازمرحله ناسازگارنمایی #دین_و_علم عبور کرده و این را بسیاری می‌دانند،اما برخی درپی مخالفت سیاسی خود با نظام حاکم بر ایران،سوژه یابی(سازی)می کنند که محتوایش ضدیت دینی و تقابل علم ودین است.

 • این قدر نگویید دیگران! اسپانیا بعد از اینکه رکورد جهانی را زد و با ۲۱۰۰ قربانی کرونا مقام سوم جهانی را گرفت #لالیگا را تازه امروز تعطیل کرد. لیگ ایران یک ماهه تعطیله.
  #صنعت_فوتبال
  #سلامت_انسان

 • یادش رفت این جمله را به خبرش اضافه کنه : « از ایران آمده بود»

 • تلاش فداکارانه راکادروزارت بهداشت وبیمارستانهادارندکه فرصت تبلیغ خودراهم ندارندنه آن عضوغیرمسئول کمیته اطلاع رسانی ستادکروناکه زنگ میزندبه صداوسیماتابه #فرمول_یک دعوتش کنندتاتبلیغش شودودرپاسخ به سئوال #علی_ضیا حتی آمارسادۀمبتلایان ومرگ وبهبودرانمی داند@S_A_Salehi @saeednamaki

 • «توانستن» را رییس دولت می‌تواند تشخیص دهد نه وزیر. «خواستن» از آن وزیر است.

 • مشکل ما اینه که چهره‌ها و افراد مرجع پراکنده گویی دارند از انتقاد و ایرادها تا …
  همین موضوع شما را یعنی تشویق به سفر نکردن و جا به جا نشدن را همه خط مشی اول و آخر خود قرار دهیم، موفق می‌شویم. باقی مسائل بماند برای بعد از غلبه بر این بلا!

 • قابل قدردانی از شما و آنها . امید است دیگرانی مثل مبین نت و شاتل هم بپیوندند.

 • «روزگار فتنه و فساد و آفت و آسیب»
  ابن عربی ، عنقاء مغرب، ص۲۲

 • خیابانی آدم پیچیده‌ای نیست فقط گاهی جوگیر میشه

 • اگر امکانات و پولش نبود، چی؟ باید جار بزنند تا آدم و عالم بدانند؟

 • دست مریزاد به آقای رحمانیان

 • یه ذره به خودمون بیاییم. هنگامۀ رنج مردم، موقع تسویه حساب سیاسی نیست. تاریخ سخت قضاوت خواهد کرد.

 • viva italia!

 • این نکته آن موقع قابل توجه‌تر می‌شود که وزارت ارشاد مسئولیت کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مدیریت کرونا را برعهده دارد.

 • ایران طی سال‌ها یکی از بحران زده‌ترین و مصیبت دیده‌ترین کشورهای جهان بوده اما دریغ از یک کرسی(آموزشی-دانشگاهی) به نام #روزنامه‌نگاری_بحران و حتی یک درس ثابت دانشگاهی به این نام!!!