• غزاله پورخاکی   ghazaleh1981@

  1396/12/19 ساعت 22:40

  آقایون! همین بیخ گوش تهران هنوز جایی هست به اسم که مردمش توی غیربهداشتی‌ترین جای ممکنه زندگی می‌کنند و آب رو دبه‌ای ٨٠٠ تومان می‌خرند!!خبر دارید؟! چند تا اتاقک کنار هم که هر کدومش به یه خانواده اجاره داده شده و موش از این سر به اون سر میره! خوابید یا هوشیار؟

 • غزاله پورخاکی   ghazaleh1981@

  1396/11/19 ساعت 14:31

  و هنوز چهره معصوم کودکانه ش توی ذهنمه و با خودم کلنجار میرم که چرا نتونستم کمکش کنم … و گر دست محبت سوی کس یازی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است

 • غزاله پورخاکی   ghazaleh1981@

  1396/11/19 ساعت 14:24

  به کمی آرامش فکری و ذهنی و روحی برای تسلی خاطر خودم نیازمندم!

 • غزاله پورخاکی   ghazaleh1981@

  1396/06/01 ساعت 09:55

  من درد مشترکم مرا فریاد کن !

 • غزاله پورخاکی   ghazaleh1981@

  1395/09/10 ساعت 08:44

  خوشبختی یه جایی تو دلته دنبالش نگرد احساسش کن

 • غزاله پورخاکی   ghazaleh1981@

  1396/12/19 ساعت 22:53

  وای که دختره و تمام ادا اطوارهاش … وای که تمام این نازها از الان کشته شد … وای که چه ترسی از رقصیدن توی دلشون جا گرفت … وای که … باور کنید تمام کودکانه هاشون یک طرف و اتفاقات این چند روزه هم یک طرف! امیدوارم بتونند فراموش کنند!!!

 • غزاله پورخاکی   ghazaleh1981@

  1396/12/19 ساعت 22:44

  خسته از خستگی‌های این دل وامونده! کاش بخوابم و چشم باز کنم ببینم من، یکی دیگه‌ام توی یه جای دیگه و خبری هم از این هم بلا و نکبت نیست … خدایا! به نظرت بسمون نیست؟

 • غزاله پورخاکی   ghazaleh1981@

  1396/12/19 ساعت 22:37

  اینقدر همه چیز توی ذهنم داره می‌چرخه که نمی‌دونم اول به کدومش رسیدگی کنم! کاش نگاه‌های ریزبین و تیزبین و موشکافانه حضرات درخصوص بدبختی و فحشا و آمار بالای همه نکبت‌ها می‌تونست وجود داشته باشه!! نه دو تا قر ریز چهار تا دختر بچه زیر سن تکلیف!

 • غزاله پورخاکی   ghazaleh1981@

  1396/11/19 ساعت 14:27

  دور نیست! پشت چراغ قرمز یکی از چهارراه‌های خیابان سعادت آباد، پسربچه‌ای حدودا ١١-١٠ ساله رو دیدم … اگر با چشمهای خودم ندیده بودم، باورم نمی‌شد که به جای پول، درخواست سیگار می‌کرد! تا اومدم به خودم بجنبم و از تاکسی پیاده بشم، برم سراغش، چراغ لعنتی سبز شد!

 • غزاله پورخاکی   ghazaleh1981@

  1396/11/19 ساعت 14:20

  در من زنی هر روز از عشق زاده می‌شود و هر روز از عشق می‌میرد ای که زنده می‌گردانی و می‌میرانی!

 • غزاله پورخاکی   ghazaleh1981@

  1395/09/10 ساعت 08:47

  بالاخره بعد از کلنجارهایی که با خودم رفتم، اومدم Twitter ! کلنجار؟! آره … برای اینکه چند وقتیه از بیشتر آدما گریزونم … سلام