• غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1397/02/04 ساعت 10:27

  سخنان دکتر دینانی در دانشگاه شیراز در ادامه فایل صوتی سخنان دکتر دینانی در دانشگاه شیراز همایش محبت و عشق از دیدگاه اهل بیت را می‌توانید دریافت کنید https://ift.tt/۲HmzoI۱

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1397/01/28 ساعت 10:00

  من عرف نفسه فقد عرف ربه.

  چرا نگفت: من عرف عقله، من عرف روحه؟

  گفتم: زیرا #نفس محیط است به همه، نفس #وجود چیزی است که به خردگی باید آن خو گرفتن. تعلم ما فی نفسی و لا أعلم ما فی نفسک

  شمس الدین محمد تبریزی - مقالات ۳۱۰#

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1397/01/27 ساعت 10:31

  و گفت: «محبت، #امانت خداست»

  و گفت: «هر محبت که به عوض بود، چون عوض برخیزد، محبت برخیزد»

  و گفت: #محبت درست نشود مگر در میان دو تن که یکی دیگری را گوید که: ای من!

  تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/12/21 ساعت 05:38

  مغالطه ابهام ساختاری

  مغالطه ابهام ساختاری وقتی صورت میگیرد که شخصی جمله‌ای به کار برد که بیش از یک معنا داشته باشد و آن جمله برای مخاطب مطابق با یک تفسیر صحیح باشد و مطابق با تفسیر دیگر خطا. اگر آن جمله را در مقدمات استدلال خود با معنای مطابق با تفسیر ا… http://ift.tt/۲FuhNNx

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/12/18 ساعت 21:23

  برنامه معرفت هجدهم اسفند ۱۳۹۶

  چرا آسایش بزرگان در این است که به ستم دیدگان، مظلومان، بیچارگان و تهی دستان بیاندیشد و کمک کند؟ بانو پروین اعتصامی در این شعر، به چند نکته مهم از جمله «آلایش دنیا» و «خراباتی بودن» اشاره دارد

  مطلب برنامه معرفت هجدهم اسفند … http://ift.tt/۲Fpu۲ef

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/12/09 ساعت 01:49

  آیا خودشناسی از غیرشناسی حاصل می‌شود؟

  مطلب آیا خودشناسی از غیرشناسی حاصل می‌شود؟ به تازگی در فیلسوف یار منتشر شد

  http://ift.tt/۲CpkJsB

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/12/07 ساعت 21:49

  کشف المحجوب

  کشف المحجوب یعنی از روی رخسار حقیقت، پرده برداشتن. اسم کتاب بسیار زیباست. سوال این است که آیا فقط کتاب کشف المحجوب جناب هجویری، کشف المحجوب است یا هر کتابی پرده از چهره حقیقت بر می‌دارد.

  مطلب کشف المحجوب به تازگی در فیلسوف یار منتشر شد

  http://ift.tt/۲F۶J۵bx

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/11/27 ساعت 21:36

  برنامه معرفت بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۶

  جهنم و قیامت با توجه به آیات {کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ, لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ} از سوره مبارکه تکاثر چگونه قابل درک عقلانی هستند؟ اینکه گفته شده: آتش جهنم ، آتش درون انسان است آیا این سخن به منزله دنیو… http://ift.tt/۲BA۰BmH

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/11/05 ساعت 19:19

  #⁣فیلسوف فرانسوی #دکارت از بُعد و اندیشه سخن می‌گوید و به چیزی که بیرون از بُعد و اندیشه باشد، باور ندارد. او از طریق اندیشه به #اثبات آنچه «#من» خوانده می‌شود، می‌پردازد. در حالی که بدون توجه و آگاهی به آنچه «من» خوانده می‌شود، از #اندیشه سخن به میان نمی‌آید.
  #دکتر_دینانی

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/10/17 ساعت 12:51

  #فلسفه چیست؟

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/10/06 ساعت 01:43

  گزارش کامل بزرگداشت دکتر دینانی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  لینک: http://ebrahi.me/۳w

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/09/28 ساعت 14:29

  آیین رونمایی از «اختیار در ضرورت هستی»

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/09/18 ساعت 18:24

  اختلاف فهم از آیات قرآن

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/09/16 ساعت 10:07

  قلب و عقل

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/09/14 ساعت 18:17

  اختیار در ضرورت هستی

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/09/11 ساعت 01:41

  برنامه معرفت دهم آذر ۱۳۹۶

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/08/26 ساعت 21:03

  برنامه معرفت بیست و ششم آبان ۹۶

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/08/20 ساعت 13:34

  برنامه معرفت نوزدهم آبان ۱۳۹۶

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/08/15 ساعت 20:57

  تاریخ و طبیعت

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/08/12 ساعت 13:14

  برنامه معرفت پنجم آبان ماه ۱۳۹۶

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/07/29 ساعت 20:15

  متنی که خوانده نشود

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/07/25 ساعت 08:12

  آیا خدا نیز ظاهر و باطن دارد؟

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/07/22 ساعت 08:16

  تفسیر و کشف قناع

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/07/21 ساعت 08:15

  ریشه تنهایی انسان

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/07/20 ساعت 08:11

  تازگی شعر حافظ

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1397/02/08 ساعت 22:21

  برنامه معرفت هفتم اردیبهشت ۱۳۹۷ معنی لا احب الآفلین یعنی طلب جاودانگی؛ این عالم در عین اینکه بهترین عالم است افول دارد، پس چون افول دارد نمی‌توان به آن دل بست. آنچه شایسته دلبستگی است که با اطمینان بتوان به آن دل بست و آن خالق بهترین عالم است و افول ندار… https://ift.tt/۲FpbohJ

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1397/02/04 ساعت 08:27

  برنامه معرفت سی و یکم فروردین ۹۷ ابن سینا می‌گوید از خود وجود به خود وجود پی بردن، برهان صدیقین است. اهل صدق یعنی آنهایی که از تفکراتی بالاتر رفته اند. برهان صدیقین متعلق به اصحاب صدق است https://ift.tt/۲K۸y۶hG

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1397/01/27 ساعت 21:00

  و گفت: «#تصوف صافی کردن #دل است از مراجعت خلقت و مفارقت از #اخلاق طبیعت و فرو میرانیدن صفات بشریت و دور بودن از دواعی نفسانی و فرو آمدن بر صفات #روحانی و بلند شدن به علوم #حقیقی و به کار داشتن آنچه اولی‌تر است الی الابد؛»

  تذکرة الاولیاء #عطار نیشابوری

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/12/24 ساعت 19:31

  چگونه ما تفاوت‌ها را می‌فهمیم؟

  هنگامی که انسان چشم به روی جهان می‌گشاید و با موجودات روبرو می‌شود، بدرستی درمی یابد که آنچه می‌بیند و به آنها می‌رسد، هستند؛ ولی یکسان نیستند. ما چگونه تفاوت را می‌فهمیم

  مطلب چگونه ما تفاوت‌ها را می‌فهمیم؟ به تازگی در فی… http://ift.tt/۲GuPCLz

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/12/21 ساعت 05:38

  مغالطه اشتراک لفظ

  مغالطه اشتراک لفظ علاوه بر «اشتراک اسم» «اشتراک فعل» و حتی «اشتراک حرف» را نیز در بر میگیرد و تعدد معانی هریک می‌تواند موجب ارتکاب مغالطه شود. مثلا: خانه ارزان، کمیاب است. هر چیز کمیاب گران است. پس خانه ارزان گران است. این تناقض گویی ک… http://ift.tt/۲FuhLVV

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/12/11 ساعت 21:32

  برنامه معرفت یازدهم اسفند ۱۳۹۶

  اختیار انسان، خود از نفس ناطقه او ناشی می‌شود و نفس ناطقه انسان در حوزه عالم امکان به ظهور می‌رسد. اکنون اگر اختیار و اراده انسان در حوزه امکان منشا اثر شناخته می‌شود، آیا این اختیار در مبدا خود که همان نفس ناطقه است تا چه… http://ift.tt/۲oKaMN۷

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/12/09 ساعت 01:49

  آیا خودشناسی از غیرشناسی حاصل می‌شود؟

  مطلب آیا خودشناسی از غیرشناسی حاصل می‌شود؟ به تازگی در فیلسوف یار منتشر شد

  http://ift.tt/۲CpkJsB

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/12/06 ساعت 15:49

  برنامه معرفت چهارم اسفند ۱۳۹۶

  آیا انسان از طریق ادراک هستی به هستی خود، آگاهی پیدا می‌کند یا بالعکس به واسطه هستی خود از معنی هستی آگاه می‌شود؟ اگر انسان جزئی از هستی است، چگونه می‌تواند به هستی آگاهی پیدا کند. هستی مقدم است یا آگاهی به هستی

  مطلب برنام… http://ift.tt/۲CiF۳vY

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/11/24 ساعت 19:36

  برنامه معرفت بیستم بهمن ۱۳۹۶

  قرآن کریم می‌فرماید: «نحن اقرب الیه من حبل الورید» سوال این است که: همیشه بحث از لقاء الله مطرح است و ما باید خود را نزدیک کنیم. از طرفی دیگر اگر خداوند همه جا هست، دیگر رسیدن به خدا و نزدیکی او چه معنی می‌تواند داشته باشد؟
  … http://ift.tt/۲BqYiSB

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/10/23 ساعت 20:39

  سه واقعه‌ای که بشر را ناخرسند کرد

  دانشمندی غربی گفته در گذشته، بشر خرسندتر زندگی می‌کرد. سه واقعه موجب ناخرسندی بشر شده است. این سه واقعه چه هستند؟

  نوشته سه واقعه‌ای که بشر را ناخرسند کرد در آثار و اندیشه‌های دکتر دینانی به تازگی منتشر شد

  http://ift.tt/۲AWCmLg

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/10/17 ساعت 12:44

  #فیلسوف چه میکند؟

  کار یک فیلسوف راستین، شناختن #حقایق است و کسی که می‌خواهد به حقیقت دست یابد، باید از خود مایه بگذارد و از خویشتن فاصله بگیرد تا با حقیقتی که تا کنون با آن فاصله داشته، #متحد و یگانه شود.

  من و جز من اثری از دکتر #دینانی

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/09/30 ساعت 21:20

  معنی عشق در حریم عرفان

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/09/24 ساعت 22:16

  برنامه معرفت ۲۴ آذر ۱۳۹۶

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/09/17 ساعت 23:42

  برنامه معرفت هفدهم آذر ۹۶

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/09/15 ساعت 09:57

  با همه چیز است اما نه به نحو همدوشی

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/09/11 ساعت 09:41

  چون به نفعمه درسته!

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/09/10 ساعت 13:41

  برنامه معرفت سوم آذر ۱۳۹۶

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/08/25 ساعت 12:53

  معنای اهدنا الصراط المستقیم

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/08/17 ساعت 20:57

  عالم امر، عالم خلق

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/08/13 ساعت 13:14

  برنامه معرفت دوازدهم آبان ماه ۹۶

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/08/01 ساعت 16:46

  گزارش کامل همایش مولانا و دنیای امروزما

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/07/29 ساعت 09:10

  برنامه معرفت ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/07/22 ساعت 20:15

  کتاب روش تدریس فلسفه دکتر دینانی

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/07/21 ساعت 23:10

  برنامه معرفت بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۶

 • غلامحسین ابراهیمی دینانی   ebrahimi_dinani@

  1396/07/20 ساعت 20:16

  قرآن، عقل الله