• محمد دهقان   drmdehghan@

  1398/03/14 ساعت 17:51

  امروز مانع اصلی برای تداوم راه امام خمینی(ره) دنیاپرستان غرب گرا و زراندوزان غارت‌گر هستند.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/12/25 ساعت 18:10

  اشتباه در توئیتی که به نام اینجانب درخصوص جنایت تروریستی نیوزیلندمنتشر شد ناشی از یک ناهماهنگی وخطای انسانی ادمین بودکه انشاالله تکرار نمی‌شود.
  ضمن عذرخواهی، تاکید می‌کنم توطئه سردمداران غربی صهیونیستی علیه اسلام فارغ از مرزها وکشورها ،وارد مراحل جدیدی شده است.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/12/24 ساعت 22:59

  آنجا اروپاست. همجنس بازی وفحشاوهرگونه فساد اخلاقی وهرکار حیوانی آزاد است ولی مجازات نماز و خداپرستی که بافطرت انسانی هماهنگ است گلوله مرگ است. شهادت مظلومانه نمازگزاران اروپایی به دست حرامزادگان مزدور صهیونیست تسلیت باد.
  #حمله_تروریستی_نیوزیلند

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/12/05 ساعت 11:41

  اینکه افراد غیردولتی علنی محاکمه شوند اما #مسئولان دولتی پشت درهای بسته محاکمه شوند افکار عمومی را قانع نمی‌کند.از قاضی پرونده تقاضا داریم افراد وابسته به #دولت نیز با حضور #خبرنگاران و در جلسه #علنی #محاکمه شوند تا مردم متوجه پشت صحنه #مفاسد_اقتصادی آقای #فریدون شوند.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/11/27 ساعت 00:36

  حضورعظیم مردم درراهپیمایی #۲۲بهمن وبلافاصله جنایت جریان تکفیری در به #شهادت رساندن #پاسداران اسلام به خوبی نشان می‌دهدکه مرکز تصمیم گیری واتاق فرماندهی این جانیان در #آمریکا و #عربستان برای انحراف افکارعمومی جهان از این حضور بی نظیروالقای ناامنی درکشور دستوراین جنایت راصادر کردند

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/11/19 ساعت 14:00

  اصل بر اینست که همه اموال محکوم به صحت است. موضوع اینست:من در یک پستی قرار دارم و بدلیل موقعیتم قراردادی با بستگانم می‌بندم و به یکباره ۵۰۰ میلیارد تومان ثروت به جیب می‌زنم، درحالی که هیچ ردپایی از خود بجانمی‌گذارم و هیچ جرمی انجام نمی‌دهم.
  #اعاده_اموال_نامشروع_مسئولین_کشور

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/11/12 ساعت 09:39

  تمام واحدهایی که از سال ۸۰ تاکنون واگذار شده اگر بیش از ۱۰ درصد موجب ضرر به #بیت_المال شده و کمتر از قیمت واقعی فروخته شده باید به قیمت بیت المال به قیمت #همان_زمان بازگردانده شود وکارشناسانی که با قیمت گذاری اشتباه، موجب ضرر شدند #مجازات می‌شوند.
  #خصوصی_خواری

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/10/17 ساعت 13:23

  چرابرای جایگزین کردن ارزهای دیگربه جای دلاروکاهش اثردلار،انعقاد پیمانهای دوجانبه وچندجانبه ارزی باکشورهای مختلف راپیگیری نمی‌کنید؟چرا بجای معطل کردن کشورجهت ایجادکانال مالی با اروپا که ماههاست کشوررا سرکار گذاشته اند کانالهای مالی خاص با چین وهند و روس وسایرکشورها ایجاد نمی‌کنید؟

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/09/30 ساعت 12:32

  نمایندگان ومسئولان کشور تا زمانی مورد احترام ملت هستند که احترام خود را حفظ کنند. درنظام جمهوری اسلامی مردمی بودن وتواضع در برابر مردم اصلی غیر قابل تغییر است وعبوراز این اصل هزینه بالایی دارد. هیچ مقامی نمی‌تواند پارا ازگلیم خود فراتر بگذارد و الا با برخورد مردم مواجه می‌شود.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/09/16 ساعت 15:42

  پرچمدار #شفافیت، #عدالت و #مبارزه_با_فساد باید شما #دانشجویان باشید. درخواست کنید چرا بر قراردادهای #ماشین_سازی، #هواپیما برای مردم مهر #محرمانه زده می‌شود اما برای #خارجی_ها باید همه چیز #شفاف باشد؟
  #دانشجو
  #FATF
  #حق_طلبی

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/09/15 ساعت 20:41

  روز #دانشجو بر آن دانشجویانی که پرچم #حق_طلبی را در دانشگاه‌ها برافراشته اند و خود را برای جنبش بزرگ #اصلاح_گری در برابر #غرب گریان و متحجران آماده می‌کنند مبارک باد.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/09/07 ساعت 22:30

  چه کسی دراین سالها باقاچاق مواد مخدر که منجربه پولشویی شده برخورد کرده؟ آقای ظریف که عضو ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق بودند، تاکنون۱جلسه هم دراین جلسات شرکت نکردند.آقای رئیس‌جمهور،رئیس مستقیم ستادکه مدیران دولتی را منصوب کرده‌، باید پاسخ دهندکه این چندسال چه اقداماتی انجام داده‌اند.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/08/28 ساعت 22:30

  مواضع آقای ظریف که مبارزه باپولشویی رامنوط به تصویب کنوانسیون CFTقرار داده است ناشی از بی سوادی وی نیست. یک حاشیه سازی غیرصادقانه برای فرارازپاسخگویی بویژه در خصوص شکست مجدد برجام اروپایی رادنبال می‌کند. رسوایی‌های برخی مسئولان دولتی مبارزه باپولشویی هم بی تاثیرنیست.
  #برجام
  #FATF

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/08/18 ساعت 23:54

  امروزامام جمعه تهرانFATF رابه کاپیتولاسیون تشبیه کرد.من۱۳روزپیش گفتم:کاپیتولاسیون فقط۱امتیازقضایی به اتباع آمریکایی بود،پایبندی به الزاماتFATFیعنی دولت ایران احکام سیاسی(نه قضائی)خزانه داری آمریکارا علیه اتباع ایرانی اجرا وآنهارا از زندگی ساقط کند.یعنی صدبار بدتراز کاپیتولاسیون

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/08/05 ساعت 22:34

  اصراررئیس مجلس براشتباه خودمبنی برتصمیم به جای مجلس موجب تثبیت بدعت وپائین آوردن شان مجلس ونمایندگان است به نظرمن بهتربود رئیس اشتباه خودرابپذیرد وبهتر بودکه آقای رحیمی به جای توجیه اشتباه رئیس کمی مطالعه می‌کردو به روشنی با رئیس در نقض قسم خودوزیر پاگذاشتن آئین نامه شریک نمی‌شد

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/08/04 ساعت 00:26

  سلام بر اربعینیان. مدیریت اشرافی یعنی دلار۴۲۰۰ تومانی برای مسافران آنتالیاوغیره به راحتی دردسترس ولی زائران اکثرا پابرهنه اما باغیرت اربعین برای تحقیر نشدن ریال ایرانی باید درمرزهای بیابانی وخیابانهای عراقی درصف دریافت دینارباقیمت نزدیک به آزاد باشند.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/07/25 ساعت 06:36

  چرا #دولت در حوزه ثبت سفارش #شفاف عمل نمی‌کند ؟ توافق اولیه را با #FATF #پنهانی امضا کردند. چرا همه چیز در #داخل پنهان اما برای #خارجی‌ها شفاف است؟!
  ما بایدتحریم‌ها را دور بزنیم، هیچ چاره دیگری نداریم. امیدی که دوستان به برخی راههای دیگر، هیچگاه #محقق_نمی_شود.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/07/16 ساعت 18:02

  #ملت_ایران بداند، علت افزایش #دلار به ۱۹هزار تومان اجرای الزامات #FATF توسط #دولت بود. مسئولان طی دو سال گذشته برای اینکه ثابت کنند کاملاً تعهدات FATF را اجرایی می‌کنند، اجازه ورود #ارز به کشور را ندادند.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/07/08 ساعت 23:06

  نماینده مجلس اگر نماینده #مردم ایران است، باید آنقدر #شجاعت داشته باشد که #رأی خود را #علنی اعلام کند.

  #شفافیت_آرا_نمایندگان
  #تیتر_امشب
  #شبکه_خبر

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/07/03 ساعت 19:21

  اینکه جمعی از نمایندگان و به ویژه #هیأت_رئیسه_مجلس مرتب بر تصویب کنوانسیون‌های دیکته شده توسط #FATF تاکید کنند که همه مبادلات مالی ما برای #بیگانگان شفاف شود اما در برابر #شفافیت اطلاعات مالی در داخل کشور مقاومت می‌کنند، جای #تعجب دارد!

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/06/15 ساعت 06:36

  رد طرح #مبارزه‌با‌مفاسد‌اقتصادی ضربه‌ای به #حیثیت_مجلس بود. زمانی که اخطار رای می‌آوردرئیس جلسه میتوانداصلاحات پیشنهادی را بپذیرد، یا مورد اشکال راحذف کند و یاطرح را مجددا به کمیسیون ارجاع دهد.آقای #پزشکیان بدون توجه به این راهکارها در آیین نامه این طرح را ازدستور کار #خارج کرد

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/06/11 ساعت 12:42

  اگر شما طلا نداشته‌اید چرا دولت شما بازار را #تحریک کرده و مردم را برای خرید سکه به صف کرد و بیش از ۶۱ تن #سکه را به کمتر از نصف قیمت به #تعداد_معدودی فروخت و هزاران میلیارد تومان #سرمایه_مردم را به جیب تعدادی #دلال و #سودجو واریز کرد؟

  #سوال_از_رئیس‌جمهور

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/05/29 ساعت 21:57

  حضور جناب آقای دکتر دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی چناران ، طرقبه شاندیز در پخش زنده شبکه خبر.

  برنامه : تیتر امشب (شبکه خبر)

  زمان :
  امشب ١٣٩٧/٠٥/٢٩
  ساعت: ٢٢:١٥

  موضوع : طرح مبارزه با جرایم اقتصادی

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/05/23 ساعت 17:03

  دودختر دانشجو و یک دختر و یک پسر دانش آموز دارم که همگی در تهران مشغول تحصیل هستند.
  #فرزندت_کجاست

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/05/17 ساعت 13:25

  دولتمردانی که آمادگی برای جنگ اقتصادی ندارند، به دولت، مردم و آبروی خود کمک کنند و جای خود را به افراد آماده دهند!

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1398/10/13 ساعت 12:38

  شهادت مجاهد خستگی ناپذیر سردارحاج قاسم سلیمانی و آمیخته شدن خون او باخون مجاهدان بزرگ عراقی را تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم. این اتفاق نقطه عطفی دراقتدار جبهه مقاومت اسلامی و افول مستکبران وظالمان آمریکایی وجمع شدن بساط آنها از منطقه خواهد بود.
  #انتقام_سخت
  #شهید_قاسم_سلیمانی

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1398/03/10 ساعت 00:34

  #روز_قدس فرصت اعلام نفرت و انزجار علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی، آل سعود و همه ابرستمکاران و روز بازخواست از جریان #غربگرایی است که ساده لوحانه یا خائنانه با عقب نشینی‌های پی درپی، دشمنان ملت ایران راجری‌تر کرده است.
  #فلسطین

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/12/25 ساعت 09:49

  عملیات تروریستی چند حرامزاده علیه نمازگزاران نیوزلندی حاصل نفرت پراکنی حجیم دستگاه تبلیغی صهیونیستی -غربی علیه مسلمانان مظلوم است. شایدخون این خداپرستان چراغی برای زدودن تاریکی‌های دنیای کفر والحاد باشد.شهادتشان را تبریک وتسلیت می‌گویم
  #حمله_تروریستی_نیوزیلند

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/12/15 ساعت 22:58

  ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت به واردکنندگان تعلق گرفته که با وجود این رقم هر کیلو گوشت حدود ۲۲ هزار تومان باید به فروش برسد.اما این روزها قیمت گوشت به ۱۵۰ هزار تومان هم رسیده است. دستگاه قضایی باید نسبت به این مسئله ورود و بازرسی کل کشور بر اساس آیین دادرسی کیفری برخورد کند.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/11/27 ساعت 00:37

  وقت آن است که #موشکهای_دوربرد #سپاه_پاسداران به نحو ممکن کاخ‌های عنکبوتی فرماندهان #تروریستها را برسرشان ویران سازند.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/11/22 ساعت 11:15

  باوحدت می‌توانیم از تحریم عبور کنیم.البته وحدت شرط هایی دارد، وحدت باید پشت سر ولایت وهمراه باسلامت باشد.ماقطعاباکسانی که اموال مردم را می‌دزدند و پشت سر مقام معظم رهبری نمی‌ایستند، وحدت نخواهیم کرد.کسانی که فرمانبر رهبری هستند، مرزشان را بادزدهای بیت المال مشخص کنند

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/11/19 ساعت 06:01

  اصل ۴۹ قانون اساسی مطلق است نه فقط برای قبل از انقلاب!
  هژبر یزدانی که فقط مربوط به دوران شاه نیست، ممکن است هژبر یزدانی‌ها بعد از انقلاب هم به وجود آمده باشند!
  آنچه که برای دیگران می‌خواهید برای خود هم بخواهید.
  #مبارزه_با_فساد_مسئولین
  #اعاده_اموال_نامشروع_مسئولین_کشور

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/10/18 ساعت 16:11

  بررسی بخشی از پرونده‌ها نشان می‌دهد از ۱۸ میلیارد دلار #ارز۴۲۰۰تومانی پرداخت شده ۲میلیارد وهفتصد میلیون دلار آن در بازار به قیمت آزاد فروخته شده است چرا بانک مرکزی #شفاف_سازی نمی‌کند ومتخلفان را به دستگاه قضایی معرفی نمی‌کند؟

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/10/06 ساعت 15:35

  امروز شاگردان فتنه سال۸۸درپی تحمیل فتنه اقتصادی هستند.غارت اموال ملت باعنوان خصوصی سازی وتقریبا مفت فروشی برخی کارخانجات مادر مثل ماشین سازی تبریز،آلومنیوم بندرعباس ونیشکر ۷ تپه خوزستان واعمال سیاست‌های مشکوک اقتصادی وارزی که منجربه قفل شدن زندگی مردم شدگوشه‌ای ازفتنه اقتصادی است

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/09/23 ساعت 15:34

  وقتی دوسال است دولت بی سروصدا و موبه مو الزامات FATFرا اجرامی کند وهمین اقدامات منجربه گرانی ۴برابری #دلار وسکه وگرانی چندبرابری قیمت کالاها وقفل شدن اقتصادکشور شده است،این ادعا که عدم اجرای #FATF منجربه #گرانی ۲۰ درصدی می‌شود سخنی #فریبکارانه واز فرافکنی‌های بزرگ وغیرصادقانه است

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/09/16 ساعت 07:55

  روز #دانشجو بر آن دانشجویانی که پرچم #حق_طلبی را در دانشگاه‌ها برافراشته اند و خود را برای جنبش بزرگ #اصلاح_گری در برابر #غرب_گرایان و متحجران آماده می‌کنند مبارک باد.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/09/10 ساعت 17:01

  شهید مدرس:خداوند دوچیزرابه من ندادیکی ترس دیگری طمع.هرکس بامصالح ملی وامور مذهبی همراه باشدمن هم بااوهمراهم والافلا.
  شهادت مردی که نماد مبارزه بااستعمار واستبدادبود ودربرابر غربزدگان ومتحجرین مقاومت کردوالگوی انقلابیگری درمیان اکثریت نمایندگان دنیاپرستِ وابسته به قدرت شدتهنیت باد

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/08/29 ساعت 00:26

  ما در #مجلس_هفتم قانون #مبارزه_با_پولشویی را تصویب کردیم و #لایحه_ضعیف دولت روحانی در خصوص پولشویی را ما در کمسیون #تقویت و #تصویب کردیم
  مطابق قانون، اولین مسوول مبارزه با پولشویی خود #قوه_مجریه است وقوه قضائیه پس از اعلام #دولت موظف به همکاری است.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/08/28 ساعت 07:21

  حدود ۹ نفر از مسئولان سابق #بانک_مرکزی و تعدادی از مسئولان #وزارت_صمت در زندان هستند و #قوه_قضاییه باید کسانی که ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور، ده‌ها تن سکه را تضییع کردند و #ثروت_کشور را به یک سوم کاهش دادند #تحت_‌کیفر قانونی قرار دهد.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/08/18 ساعت 22:13

  امروزامام جمعه تهرانFATF را به کاپیتولاسیون تشبیه کرد.من۱۳روزپیش گفتم:کاپیتولاسیون فقط۱امتیاز قضایی به اتباع آمریکایی بود،پایبندی به الزاماتFATFیعنی دولت ایران احکام سیاسی(نه قضائی)خزانه داری آمریکارا علیه اتباع ایرانی اجرا وآنهارا از زندگی ساقط کند.یعنی صدبار بدتراز کاپیتولاسیون

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/08/05 ساعت 22:21

  مطابق ماده ۲۰۰ قانون آئین نامه مجلس هرگاه به هردلیلی شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکرد این نمایندگان مجلس هستندکه تشخیص می‌دهند بر مصوبه مجلس اصرار وآن را به مجمع تشخیص بفرستند وروشن است که رئیس مجلس نمی‌تواند از طرف نمایندگان چنین تصمیمی بگیرد

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/07/30 ساعت 22:36

  حق ملت برحاکمان اینست که درجریان همه امور کشورباشند وجز سوءاستفاده دشمن هیچ ملاحظه‌ای نداشته باشند شفافیت آرای نمایندگان از ابتدایی‌ترین حقوق ملت است که انتظاراست کمیسیون آئین نامه مجلس باتصویب شفافیت آرای نمایندگان خواست مردم را اجابت کنند

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/07/20 ساعت 11:00

  ما یک سوال از #دولت و از یاران دولت درمجلس و آقای #لاریجانی داریم؛ اینکه در ماجرای هسته‌ای بالاخره شما عقب نشستید،اماامروز دیدیدکه چه اتفاقی رخ داد و کشور به لحاظ اقتصادی هیچ پیشرفتی نکرد، بلکه مثل روز روشن است که وضعیت از گذشته هم بدترشده است. حالاچرا همان اقدام را #تکرار کردید؟

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/07/14 ساعت 14:19

  اولین خطر #FATF که الان هم دولت دارد اجرا میکند اینست که #اطلاعات_اقتصادی را به صورت برخط در اختیار آنها قرار می‌دهند.
  در #جنگ_اقتصادی نباید اطلاعات اقتصادی را در اختیار #دشمن قرار داد.این یک موضوع سیاسی نیست ولی باید بدانیم که آنها اصل #نظام_جمهوری_اسلامی مخالف هستند.

  #FATF

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/07/06 ساعت 09:15

  نمایندگان مجلس۲بار و هر بار باحدود ۲۰۰ امضا #تقاضا کرده اند که وزرای #اقتصادی را عوض کنند اما متاسفانه اقدامی صورت نگرفته است. آقای #زنگنه، آقای #آخوندی و به ویژه آقای #شریعتمداری شما که در این پنج سال نتوانستید وظیفه خود را در هدایت #نقدینگی انجام دهید، فکری به حال خودتان کنید!

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/06/29 ساعت 12:57

  گستاخی« مهرداد »عضو شورای شهرنیشابور به مداحان و عزاداران سیدالشهدا نشان دهنده بی تعادلی و حماقت اوست. متاسفم که این آدم نادان با اصرار نماینده اصلاح طلب نیشابور وجلب نظر عضودیگر هیات نظارت علیرغم مخالفتمن و وجود محکومیت قضایی در پرونده‌اش توانست بااغواگری به شورای شهر راه یابد.

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/06/14 ساعت 00:36

  طرح ۲ فوریتی #شفافیت فعالیت #نمایندگان مجلس و راه‌اندازی سامانه نمایش #عمومی با ۱۹۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

  #شفافیت

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/06/10 ساعت 11:13

  من به وکالت از بخش مهمی از #ملت_ایران که بار سنگین #تورم و #گرانی کمر آنها را خم کرده از شما می‌پرسم کدام کارشناس تجویز کرده بودکه دولت جنابعالی دریکی دو سال گذشته #ده‌هامیلیارد دلار ارزکشور را #بدون_برنامه برای واردات کالاهای لوکس و #غیرضرور اختصاص دهد?

  #سوال_از_رئیس_جمهور

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/05/27 ساعت 10:40

  باتوجه به اینکه #رهبر_انقلاب این درخواست #رئیس‌قوه‌قضائیه را #تأیید کرده اند، انتشارجریان محاکمات با تشخیص قاضی انجام خواهد شد و #برگزاری_دادگاه_علنی هم #نیاز_کشور و #درخواست_مردم است که جنبه قانونی به خودش می‌گیرد.

  #دادگاه_علنی

 • محمد دهقان   drmdehghan@

  1397/05/22 ساعت 15:11

  هرچندبخشی از بندهای۱۲گانه #نامه‌رئیس‌قوه‌قضائیه به رهبرانقلاب در قوانین موجود ودر طرح ۵۰ ماده‌ای مبارزه با جرایم اقتصادی پوشش یافته است با این حال #حکم‌رهبرمعظم درمبارزه بافساد مقاومتهادربرابر طرحهاواقدامات ضدفساد را میشکند وامید به اقدامی بنیادین در #مبارزه‌بافساد راافزایش میدهد