• بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/07/01 ساعت 09:57

  . . ساعت خانه‌ی ما فصل نمی‌شناسد؛ تو که می‌آیی جلو می‌رود تو که می‌روی می ایستد! #روشنک_آرامش #ساعت # https://www.instagram.com/p/BoDv۰RoFSms/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱xox۸jt۵i۵fmx …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/04/06 ساعت 11:25

  . اینکه شمعدانی را «جانم» صدا می‌زنم، دست خودم نیست همیشه فکر می‌کنم که گل‌ها را تو به دنیا آوردی به گل‌های مریم و نرگس و یاس یا همین بنفشه و شب بو نگاه کن زیبایی شان به تو… https://www.instagram.com/p/BkhNGfvF۱Ye/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱cimrt۶ul۰wcm …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/03/28 ساعت 20:33

  . #دکتر_شریعتی می‌فرماید : صحبت از… https://www.instagram.com/p/BkLAj۴۷llx۷/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱c۹kq۱gdysr۰i …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/03/26 ساعت 22:44

  . هنوز هم میتوان شادبود … حتی با وجود… https://www.instagram.com/p/BkGF۹۰eFayb/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=i۴u۶ugnu۷vaj …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/03/22 ساعت 12:21

  . نوشتیم : #میر_حسین_موسوی… https://www.instagram.com/p/Bj۶qHddFb۵P/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱۶۵ofquyy۵n۳e …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/03/18 ساعت 10:17

  . کارگاه آموزشی یکروزه عکاسی سینما و… https://www.instagram.com/p/BjwHV۳ClBx۱/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱jhgaes۶pjzff …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/27 ساعت 20:27

  . # وقتی که می‌رفتی بهار بود تابستان که… https://www.instagram.com/p/Bi۴mZGslYma/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱uywxr۰bavbrr …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/26 ساعت 17:26

  . رفتن با شرافت را ترجیح دادید جناب افشار… https://www.instagram.com/p/Bi۱ZrqClDJU/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۵yxk۸۵s۸۷j۰s …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/09 ساعت 04:39

  . مرا گویند بامش از چه سویست از آن سویی که آوردند جان را از آن سویی که هر شب جان… https://www.instagram.com/p/BiIjqTbFEeQ/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/08 ساعت 10:02

  . ز روزگار جوانى خبر چه مىپرسى چو برق آمد و چون ابر نوبهاران رفت جوانی را غنیمت شمار روز… https://www.instagram.com/p/BiGj۵۱GFX۶I/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/08 ساعت 07:05

  . طلوع صبحی دیگر از زندگی بر شما مبارک دلتان شاد از غم‌ها آزاد خانه امیدتان آباد زندگی… https://www.instagram.com/p/BiGPoVhFjoD/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/04 ساعت 19:31

  . # ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط ، و یا جای غلط بودیم در زمان درست. و همیشه… https://www.instagram.com/p/Bh۹Rvj۵lDy۶/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/04 ساعت 11:09

  . از افلاطون پرسیدند :شگفت انگیز‌ترین رفتار انسان چیست؟ پاسخ داد : از کودکى خسته مى شود… https://www.instagram.com/p/Bh۸YT۹۲F۷Cy/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/04 ساعت 06:45

  . ﺣﺎﻟﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷود ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ… https://www.instagram.com/p/Bh۷۶LYXlQWk/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/03 ساعت 11:49

  . مراقب شمعدانی هایت باش اردی بهشت ماه ِ عاشقی هایِ بی ملاحظه است #دوشنبه بارانی اردی… https://www.instagram.com/p/Bh۵۴KPkFN۰a/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/02 ساعت 21:42

  . آدم‌ها در دل هم شکل می‌گیرند هم را می‌بینند سلام می‌کنند، رد می‌شوند لبخند می‌زنند… https://www.instagram.com/p/Bh۴XJ۵llPMz/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/02 ساعت 08:57

  # حرفهای ما هنوز ناتمام … تا نگاه می‌کنی:وقت رفتن است باز هم همان حکایت همیشگی بیش از… https://www.instagram.com/p/Bh۲_pcWlnHv/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/02 ساعت 07:23

  . عشق یعنی طلوع صبح به افق چشمان تو … #یاس_سپید درود و سپاس بر شما سحر… https://www.instagram.com/p/Bh۲۰۴kFlUT۶/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/01 ساعت 18:49

  . هم.اکنون گالری گویا اولین دوره عکاسی مقدماتی بهار در اولین روز از فصل زیبای اردی بهشت در… https://www.instagram.com/p/Bh۱elGoFBht/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/01 ساعت 08:02

  # خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم / ما را عجب ار… https://www.instagram.com/p/Bh۰UhfMFT۷i/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/01 ساعت 04:12

  . دو قدم مانده به خندیدن برگ یک نفس مانده به ذوق گل سرخ چشم در چشم بهاری دیگر تحفه ای… https://www.instagram.com/p/Bhz۶NVTFrYh/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/01/31 ساعت 15:14

  . . . همه‌ی ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم که جهان را بی جهت یک جور عجیبى جدی… https://www.instagram.com/p/BhyhKciF_d۰/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/01/31 ساعت 10:13

  . اگر چه قیاس مع الفارق می‌باشد اما قابل تفکر. می‌باشد یکی مسلحانه سرقت می‌کند و پشیمان… https://www.instagram.com/p/Bhx-tQklVKv/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/01/31 ساعت 07:09

  . صبح خورشید آمد دفتر مشقِ شبم را خط زد میروم دفتر پاک نویسی بخرم زندگی را باید از سر… https://www.instagram.com/p/BhxpseiFpSh/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/01/30 ساعت 19:20

  . بچه که بودم فکر می‌کردم حس چشایی مربوط به چشم است! حالا مطمئنم! از وقتی که آمده‌ای چشم… https://www.instagram.com/p/BhwYhZFFxiI/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/07/03 ساعت 05:32

  . تو صبح عالم‌افروزی و من شمع سحرگاهی گریبان باز کن در صبح تا من جان برافشانم #صائب_تبریزی سلام صبح بخیر سه شنبه تون مملو از شادی و مهر درود و سپاس بر شما سحر خیزان همیشه همراه… https://www.instagram.com/p/BoIbCEvlQag/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱۵tbp۸hs۸nh۵x …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/06/28 ساعت 07:41

  . امروز زاد روز ستاره بی بدیل موسیقی سرزمینم ایران. زنده یاد استاد مصطفی کمال پورتراب می‌باشد یاد و نامش همیشه جاویدان و ماندگار باد استاد در سال ۱۳۰۳ در تهران به دنیا آمد. پدرش از افسران… https://www.instagram.com/p/Bn۵GLWMFcxp/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱logs۸۳q۴vv۱e …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/03/31 ساعت 08:34

  . ﺣﺎﻟﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷود ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽ… https://www.instagram.com/p/BkRctG-lMdt/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۳۸ef۰mmfdpnl …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/03/28 ساعت 15:11

  ِ حقیقت این است فرودگاه‌ها، بوسه های… https://www.instagram.com/p/BkKbtAzl۰B۳/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱asf۹b۱cslc۰e …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/03/22 ساعت 22:21

  . بیرونتان رامرتب نکنید، درونتان رامرتب… https://www.instagram.com/p/Bj۷wJ۴۸l_DD/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱p۳wdv۰szhom۸ …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/03/20 ساعت 15:25

  . خوشبخت‌ترین مخلوقی خواهی بود اگر ،… https://www.instagram.com/p/Bj۱۳BUNFPUI/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=p۱e۱n۲i۲oglx …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/03/12 ساعت 07:26

  . صبحتان نورانی و رنگین‌تر از رنگین… https://www.instagram.com/p/BjgVqq۰FWRT/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱۵c۳i۱ycad۷۷۳ …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/27 ساعت 07:54

  . امروز زاد روز ستاره بی بدیل و تکرار… https://www.instagram.com/p/Bi۳QUsjltgp/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱h۱eegzegvqaq …

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/09 ساعت 08:48

  # امروز زاد روز یگانه ستاره. بی بدیل و تکرار نشدنی و گوهر گرانبهای هنرهای نمایشی زنده یاد… https://www.instagram.com/p/BiJAJ۸_F۴T۸/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/08 ساعت 10:54

  . مهلت ارسال آثار تا ۱۰ اردیبهشت ۹۷ . اطلاعات بیشتر http://top.doorbin.net doorbinet doorbinet… https://www.instagram.com/p/BiGpz۸۶FSoL/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/08 ساعت 07:21

  . امروز زاد روز ستاره بی بدیل و تکرار نشدنی هنرهای نمایشی و سینما زنده یاد سرکار خانم… https://www.instagram.com/p/BiGRZIWlaTA/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/07 ساعت 21:34

  . روز جهانی گرافیک بردوستان گرافیست و اساتید این رشته که کمک می‌کنند سواد بصری جامعه ما… https://www.instagram.com/p/BiFOEiylivU/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/04 ساعت 15:05

  .تصویر و پست تکراری است امروز خیلی به یادش بودم به واسطه . باران زیبای این روزها از و… https://www.instagram.com/p/Bh۸zVjclos۸/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/04 ساعت 07:34

  . # در چنین روز در سال (۱۳۱۹ش) رادیو ایران تأسیس و آغاز به کار. کرد این روز را به همه… https://www.instagram.com/p/Bh۷_sv۸F۹۲s/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/03 ساعت 21:14

  . # به آفتابگردان گفتند: چرا شب‌ها سرت را پایین می‌اندازی؟ گفت: ستاره‌ها چشمک می‌زنند،… https://www.instagram.com/p/Bh۶۴xkQlrB-/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/03 ساعت 06:34

  . چپاک‌ترین هوای دنیا همان لحظه‌ای ست که دلهایمان هوای همدیگر را می‌کند سلام صبح… https://www.instagram.com/p/Bh۵UB-۲FsVQ/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/02 ساعت 16:12

  . دموکراسی این نیست که مرد از سیاست بگوید و کسی به او اعتراض نکند دموکراسی این است که زن… https://www.instagram.com/p/Bh۳xeu_lbne/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/02 ساعت 08:42

  . # امروز سالروز درگذشت.زنده یاد ملک الشعرا بهار ستاره بی بدیل ادبیات کشورم ایران زمین می… https://www.instagram.com/p/Bh۲۹۹Ewl-x۷/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/01 ساعت 21:13

  . زنگ باران به صدا می‌آید آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی، سایه‌ی نارونی تا ابدیت… https://www.instagram.com/p/Bh۱vEdAFxUf/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/01 ساعت 14:06

  . . خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه آنهاست همیشه فاصله ای… https://www.instagram.com/p/Bh۰-Nwfldmk/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/02/01 ساعت 07:44

  . # امروز سالروز در گذشت ستاره بی بدیل ادبیات کشورم سهراب سپهری عزیز است یاد و نامش همیشه… https://www.instagram.com/p/Bh۰ShARFi۴۸/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/01/31 ساعت 18:00

  . . زمان آدم‌ها را دگرگون می‌کند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می‌دارد. هیچ چیزی… https://www.instagram.com/p/Bhy۰JbAlBA۹/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/01/31 ساعت 13:19

  . . دلخوشی‌ها را هراس رفتنت دلشوره کرد … #کاظم_بهمنی #lgv۲۰photography #Lg#lgv۲۰ https://www.instagram.com/p/BhyUAX۴Fnhx/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/01/31 ساعت 07:28

  . امروز سالروز درگذشت هنرمند دوست داشتنی و تکرار نشدنی زنده یاد حمیده خیر آبادی است یاد و… https://www.instagram.com/p/Bhxr۲hhlhIj/

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1397/01/30 ساعت 22:30

  . وای از جمعه‌ای که صبحش پر باران باشد …! تا غروبش چشم هایم هزار راه می… https://www.instagram.com/p/BhwuRjBlFtf/