• ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/25 ساعت 22:37

  أن اشکر لی و لوالدیک..لقمان/۱۴ برای من و پدر و مادرت شکر به جا آور.. (تشکر از پدر و مادر هم ردیف تشکر از خدا)

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/22 ساعت 14:24

  امام سجاد علیه السلام : هرگز کسى را به سبب گناهش خوار نکن.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/19 ساعت 22:52

  امام حسین علیه السلام: زهد آن نیست که مالک چیزى نباشى، بلکه زهد آن است که چیزى مالک تو نباشد.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/17 ساعت 16:18

  پیامبر(ص) برترین جهاد آن است که آدمى صبح کند و در اندیشه ستم به کسى نباشد.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/16 ساعت 20:55

  جانشین خدا تنها فرق خدا و انسان در اینکه خدا خالقه و انسان مخلوق،انسان به صورت بالقوه تمام قدرتهای خداوند را دارد و با دینداری(انسان شدن) این قدرت‌ها بالفعل میشود.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/11 ساعت 22:47

  خداوند انسان آسان گیر گشاده رو را دوست دارد. حضرت محمد(ص)

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/09 ساعت 23:50

  در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری/ تا قمر را وانمایم کز قمر روشنتری..

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/09 ساعت 13:03

  خشم و شهوت مرد را احول کند/ ز استقامت روح را مبدل کند. آدم احول(لوچ) همه چیز رو دو تایی میبینه،خشم و شهوت روح را لوچ می‌کنه و قادر به تشخیص حق از باطل نیست.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/08 ساعت 12:28

  *هنر دوست ساختن از دشمن* ای پیامبر اگر تندخو و سخت‌دل بودی(با همه معجزاتی که داری)مردم از گرد تو متفرق می‌شدند(آل عمران ۱۵۹)

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/07 ساعت 00:20

  در نماز میخوانیم که از مغضوبین و ضالین نباشیم. اگر در تائید ظالم حرف یا عمل یا سکوتی کردیم قطعا از مغضوبین و ضالین هستیم. و لا تکن للخائنین خصیما(۱۰۵ نساء) به نفع خائن خصومت نورز.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/12/16 ساعت 11:56

  امام کاظم(ع): حسن همسایگی این نیست که به همسایه آزار نرسانی، بلکه حسن همسایگی آن است که در برابر آزار همسایه شکیبا باشی.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/12/14 ساعت 20:12

  امام علی(ع): کسى که قدرت بر گناه کردن دارد اما عفّت ورزد [و گناه نکند] همانا فرشته‌ای از فرشتگان خداوند است.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/12/14 ساعت 09:02

  امام صادق (ع) : کمترین حد نیکی به دیگران لبخند زدن است.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/12/11 ساعت 13:39

  حضرت محمد(ص): دعای زبانی باید به اندازه نمک غذا باشد. در واقع دعا باید عملی باشد تا پذیرفته شود نه زبانی. مثلا برای حفظ آبرو باید آبروی دیگران را حفظ کنیم تا خدا آبروی ما رو حفظ کنه. باید به دیگران احسان و نیکی بکنیم تا نعمت و احسان خدا شامل حال ما شود.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/10/16 ساعت 09:57

  #تکامل_برزخی روح انسان از خداست و با طی مراتبی به بدن مادی رسیده و در بازگشت الی الله نیز منازلی باید طی بشه،مرگ و برزخ یکی از منازله و همه حجاب‌ها از بین نمیره،تکامل برزخی برای همه یکسان نیست و کسی که حجاب‌ها را در دنیا کنار زده،توقف کمتری در برزخ داره.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/10/15 ساعت 08:53

  تکامل جنین انسان از دیدگاه قرآن و علم جنین شناسی. علم جنین شناسی که در نیمه دوم قرن بیستم پدید آمد،نظر قرآن(سوره مومنون آیه ۱۴) را از طریق تکنولوژی و تجهیزات جدید تایید نموده است. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=۲۰۵۱۴۱ …

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/10/08 ساعت 23:29

  #معرفی_کتاب #خواص جامع نیستن ولی ارزش خوندن دارن. کتاب خواص و لحظه‌های تاریخ ساز،موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت. کتاب جام عبرت،بررسی عملکرد خواص و عوام در حادثه عاشورا،سید اسحاق حسینی. کتاب عبرتهای عاشورا،بررسی علل جهت گیری نادرست خواص،سید احمد خاتمی.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/10/07 ساعت 10:45

  #خواص در زمان خلیفه دوم حقوق افراد بر اساس سوابق اسلامی،قبیله و مهاجرت تنظیم میشد ک باعث شکل گیری طبقه اشراف و شکاف طبقاتی انجامید. زمان خلیفه سوم به سبب خویشاوندی،بنی امیه را بر امور مسلمین مسلط ساختند و نخبگانی چون عمار،حجربن عدی،ابوذر و ..منزوی شدند.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/09/02 ساعت 19:44

  بشنو از نی چون تمام مثنوی شرح کلمه «بشنو» است،انسان به نی تشبیه شده،نی اگر تو خالی نباشد بهترین نوازنده هم نمیتواند با آن بنوازد،انسان هم تا خالی نشود از امیال و شهوات،ندای حق درونش دمیده نمیشود که اثری زیبا به نام انسان خلق شود. #بشنو

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/26 ساعت 11:27

  َأَقِیمُوا الصَّلَاةَ …نماز را به پا دارید. (به پا داشتن،منظور نماز جماعت است نه تنهایی خواندن)

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/22 ساعت 23:49

  امام صادق(ع): محبوب‌ترین برادرم کسى است که عیب هایم را به من هدیه کند. (هدیه‌ای رو با بی احترامی به کسی بدیم ما رو پس میزنه،حالا فرض کنید عیب رو با بی احترامی تذکر بدیم!! )

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/19 ساعت 23:42

  امام حسین علیه السلام: از نشانه هاى نادانى، جدل با بى فکران است.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/17 ساعت 17:43

  امام صادق علیه السلام: با یارانت، جز در معصیت خداوند سازگار باش.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/17 ساعت 12:40

  حضرت علی(ع) من صلح را، تا آن گاه که مایه وهن اسلام نباشد، کارسازتر از جنگ یافته‌ام.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/15 ساعت 23:26

  مرغ پر نارسته چون پران شود/ لقمهٔ هر گربهٔ دران شود …

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/10 ساعت 13:31

  ای دوست شکر بهتر یا آنک شکر سازد/ خوبی قمر بهتر یا آنک قمر سازد..

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/09 ساعت 15:08

  رسول الله(ص) هر که در میان سخن کسی بدود، چنان است که چهره او را بخراشد.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/08 ساعت 23:59

  گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد قسمت یک روزه‌ای کوزهٔ چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/07 ساعت 20:31

  خدا بالاتر از آن است که در قیامت از شما سؤال کند این سیب را چه کردی،این آب را چه کردی،این نان را چه کردی. سؤال می‌کند با ولایت چه کردی؟ اگر آن حل شد همهٴ نعم حل می‌شود و اگر او حل نشد همهٴ نعم می‌شود نقم. (تفسیر سوره حمد_جوادی آملی)

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1398/01/05 ساعت 23:07

  راه‌های رسیدن به خدا زیاد است،انسان از هر راهی برود به خدا می‌رسد.منتها اگر به صراط مستقیم رفت به خدای ارحم الراحمین میرسد اگر بیراهه رفت به همان خدا می‌رسد ولی آن خدایی که اشد المعاقبین است.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/12/15 ساعت 11:55

  امام حسین(ع): احتیاج و مراجعه مردم به شما از نعمت‌های الهی است،از نعمت‌ها روی برنگردانید.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/12/14 ساعت 09:36

  فلسفه و دلیل احکام شرعی فقط و فقط یک چیز است و آن اینکه میزان بندگی و عبد بودن و چشم گفتن ما نسبت به خدا مشخص گردد.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/12/11 ساعت 18:21

  هر کاری بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع شود ابتر است و به ثمر نمیرسد منظور صرفا گفتن لفظ نیست،بلکه هم حسن فعلی داشته باشد،یعنی فی نفسه عمل خیر باشد و هم حسن فاعلی،یعنی برای رضای خدا انجام شود. منظور از به ثمر رسیدن عمل این است که در قیامت به کار انسان آید

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/12/07 ساعت 08:57

  حضرت زهرا(س) کار خانه را با خدمتکارش(فضه) تقسیم کرده بود،یک روز خودش و یک روز فضه کارها را انجام میداد،در پرتو رفتارهای انسانی و معنوی،یک خدمتکار چنان رشد کرد که تا بیست سال با آیات قرآن سخن می‌گفت.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/10/15 ساعت 14:25

  #شاد بودن یک انتخاب است نه اتفاق. بین سلامت روان و شوخ طبعی کاملا ارتباط وجود دارد http://ensani.ir/fa/article/۳۷۲۶۹۰/٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۸٪B۴-٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪AE-٪D۸٪B۷٪D۸٪A۸٪D۸٪B۹٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳-٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪DA٪۹۸٪DA٪AF٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪B۴٪D۸٪AE٪D۸٪B۵٪DB٪۸C٪D۸٪AA٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۸-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶ …

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/10/15 ساعت 08:28

  #مثلث_تاریک_شخصیت ابعاد تاریک شخصیت شامل سه صفت شخصیتیه: خودشیفتگی،جامعه‌ستیزی(گستاخی،پرخاشگری،سنگ دلی و..)و ماکیاولیسم(رفتار طبق میل دیگران،فریب و خودخواهانه …برای رسیدن به هدف)است. رابطه مستقیمی بین این صفات و خیانت در رابطه زناشویی وجود دارد.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/10/07 ساعت 11:35

  #خواص_حق_شناس اکثر خواص دوران حضرت علی حق شناس و طرفدار حق بودند ولی یا قادر به درک شرایط پیچیده سیاسی اجتماعی نبودند یا دنیا طلب بودند،نتیجه این که عمر چهار سال و نه ماه حکومت حضرت دایما در جنگ با این خواص حق شناس و حق طلب گذشت و خودش نیز به دستشان شهید شد.

 • ابوذر امیدوار   abuzar_ir@

  1397/10/07 ساعت 00:24

  معاویه در نامه‌ای به امیرالمومنین نوشت من با مردمی به جنگ تو می‌آیم که وقتی روز چهارشنبه به آنها میگویم بیائید نماز جمعه بخوانیم همه می‌آیند..سلاح فتنه گران،عدم آگاهی مردم ب مسائل سیاسی و اجتماعی و دینی است با آگاهی دادن به مردم فتنه‌گر را میشود خلع سلاح کرد.