• عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/05/29 ساعت 17:50

  یزدی وآملی لاریجانی که ۲۰سال ازعمرریاست قوه قضائیه دریدبی کفایت شان بوده؛ درقضاوت هایشان چه ظلم هایی برمردم روا داشتندخدامیداند! حال که جای پای شان اندکی سست شده؛پته همدیگرراروی آب میریزند؟! انصافاعجب صبری میرحسین وکروبی وخاتمی دارندکه ده ساله یکسویه ناسزاوافترا می‌شنوندوسکوت..

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/05/08 ساعت 12:39

  خاتمی رابرغم همه انتقادات ومخالفت هایی که می‌شود بامواضع ایشان داشت اما انصافا نمی‌توانم نقش تخریب چی خاتمی رابازی کنم مَی توانیم خاتمی رانقدکنم وبر نقاط قوتش صحه بگذارم، به جایگاه ارزشمندش احترام بگذارم؛ امانه اینکه انتظاراین باشدکه بعنوان بخشی از ارابه تخریب خاتمی عمل کنم

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/04/28 ساعت 16:20

  به هر حال مطمئنا با شرایط فعلی و ناکارآمدی نهاد پارلمان و گزینش استصوابی و قهر و سرخوردگی مردم ؛من و امثال من هم شرکت بکنیم چه گلی میخواهیم با انتخاب کردنمان بر سر ملت بریزیم؟!مگر آنکه واقعا شرایط بطور اساسی تغییر کند که برای مردم درک تغییر شرایط نیز قابل درک باشد

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/04/27 ساعت 00:39

  انتظارجامعه ازمدعیانی که درشرایط فعلی درهرموقعیت موثری که ایفای نقش دارندپایان بخشیدن به رنج مردم و بهبودی است،اینکه جامعه ازگشوده شدن قفلهای پیش رو برخوردارگرددوکلیدطلایی حل مشکلات کشوردرید بیضایی مدعیان انتخاباتی باشد خوب ازهم اکنون دست بکار شوند؟!

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/04/24 ساعت 01:06

  بمناسبت سالروز درگذشت امیرانتظام:سرنوشت امیرانتظام نشان ازآمال ومطالبات تحقق‌نیافته ست که این ناکامی رنج بزرگ ملی است که همه‌ی مارارنجور و بی‌تاب کرده. امیرانتظام نمادی ازفضیلت شجاعت دربرابر اقتدارگرایی وتحقیر وتخفیف انسان است. متن کامل درزیتون: https://zeitoons.com/۶۵۱۱۶

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/04/14 ساعت 17:16

  قابل توجه دوستان عزیز ؛آدرس توئیت پس از هک شدن توئیت سابق آقای مجتهدزاده وکیل دادگستری اکانت زیر را معرفی نموده

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/24 ساعت 20:40

  حامیان سیل زدگان لرستان جهت مبالغ نقدی : شماره حساب ۱۱۲۸۸۰۰۱۰۳۳/۰۵ شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۲۴۹۵۲۹۲۱۱ شماره مشتری ۲۸۵۲۸۳۷۴۱ شماره شبا IR۸۳ ۰۱۵۰ ۰۰۰۰ ۰۱۱۲ ۸۸۰۰ ۱۰۳۳ ۰۵ بانک سپه شعبه شهدای بهرامی خرم آباد به نام «انجمن اسلامی معلمان استان لرستان»باامضای: ۱)سعید عباس آبادی و …

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/22 ساعت 02:02

  اقدام آمریکا درقرار دادن نام سپاه پاسداران به عنوان بخشی ازحاکمیت ایران درتعارض با منافع ملی ایرانیان است وبی شک هیچ وطن پرستی نمی‌تواندازقرار گرفتن بخشی از حاکمیت کشورش برغم انتقادهای جدی و اصولی به حضورسپاه چه درحوزه سیاست داخلی واقتصاد وایفای نقش درسیاست خارجی کشور استقبال کند

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/19 ساعت 18:30

  مدیرکوتوله وبی فرهنگی درپاسخگویی پاسخ شریعتی استاندارخوزستان به پیرمردی که ازسرفقر وفلاکت می‌نالدحکایت ازلمپنیزم داردونشان دهنده زوال تعین‌های اخلاقی برخی ازدولتیان است که این چنین روح ملت رادچار خدشه میکند مدیرانی ازاین دست چنان شیفته ومرعوب قدرت اندکه اخلاق نزدآنها مرده است.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/18 ساعت 12:50

  توئیتی گله آمیز و ازسر درد درخصوص سیل لرستان موجبات سوءتفاهم بخشی از هموطنان عزیزم راموجب گردید که ازاین حیث توضیح ذیل ضروریست: بنده غلط بکنم که برای ایران عزیزمان چنین ملغمه‌ای ازبیسوادی وبی شعوری یعنی تجزیه طلبی تئوریزه بکنم ایران سرای من است وهمه وجودم فدای تمامیت ایران باد

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/18 ساعت 02:55

  ظلم و تبعیض مضاعف درسیل لرستان بیداد میکند؛لرستان نه مثل شهرهای مذهبی متولی و آستان قدس داردو نه مثل یزد و اصفهان و کرمان صنعت وکارخانجات دارد؟!لابد بدرد کشور نمیخورد. لرستان تکه‌ای لایتچسبک برای ایران است که فقط برای زمان جنگ ودفاع ازمیهن کاربرد داشت

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/15 ساعت 14:58

  ابعادفاجعه سیل درلرستان بسیار عمیق است که به لحاظ وضعیت انسانی ومایحتاج اولیه معیشتی شرایط مضطر است؛وضعیت مردم و نابسامانی و عدم دسترسی به اسکان مناسب،وسایل گرمایشی،پوشاک،مواد غذایی،برق،آب وجاده مشکل مردم است که زیست شرافتمندانه انسانی را در معرض هدم و‌نابودی قرار داده است

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/12 ساعت 01:16

  همزمان باجلسه مدیران اجرایی وستادبحران باحضور جهانگیری که پوپولیسم،ژست وشوی تبلیغاتی ورسانه‌ای نماینده ولی فقیه ونمایندگان مردم و ..بیدادمیکردشاهدسیل وریزش کوه بودیم. ازصدرتاذیل مدیریت کشورنمایشی برای حضورست وکمترین دغدغه کاستن از رنج و‌مرارت مردم است

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/12/24 ساعت 13:55

  نگاه تابش به انتخابات: «ائتلافی بین عقلاءومعتدلین هردوجناح صورت بگیرد» ازمجلس ششم تاکنون بانظارت استصوابی صلاحیتش تاییدشده وحتی تندترین لایه‌های اصلاحات دررابطه باانتخابات آینده میگویندمثلاتابش تاییدشدحمایت کنیم! http://www.icana.ir/Fa/News-Video/۴۲۰۷۳۲/ …اصول-اصلاح-طلبان-برای-انتخابات-پیش-رو

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/12/20 ساعت 02:33

  متن محسن نامجو تلنگری برای وجدان بیدار انسانیت بود؛انسانیت درهرلباسی؛اگرچه «برخی با تصاحب قدرت انسانیت شان رخت برمیبندد».مگر می‌شودانسان بودوبا شارلاتانیزم واپورتونیسم؛به محاق رفتن شرافت رابه نظاره نشست وبدتراینکه با سرمستی مرجع «دیگه تمومه ماجرا»رابه ضمیر«آن آقاوخانم»هم ربط داد.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/12/18 ساعت 23:25

  دستاورداصلاحات وشرکت درانتخابات: سیاست اصلاحی تنهابه تقویت نیروهای اپورتونیست وضداصلاحی منجر شده که آینده برخورداری ازتنعم ورانت رابرپایبندی به اصلاحات ترجیح میدهند هزینه هایی که جامعه پرداخته به موقعیت قدرت برای امثال وکیلی بدل شده نتیجه فقدان مسولیت وپاسخگویی جریان اصلاحات است

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/12/17 ساعت 01:07

  اصلاح طلبان درانتخابات آینده کدام سیاست رابرگزینند که هم بانه مردم ونه حاکمیت تحقیر نشوند:اتحاذ سیاست دوری ازقدرت ورفتن به سمت بازسازی تشکیلات و تغییرراهبردهای سیاسی ونقدوضعیت مستقرکه به عدم مشارکت درانتخابات بیانجامد. این تنهاراهیست که می‌تواند اندکی مرهم برای زخم‌های مردم باشد.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/12/14 ساعت 01:05

  مسولان دولتی اندکی مروت ،انسانیت و شرافت را چاشنی برنامه هایشان نمایند https://www.instagram.com/p/BumceH۰By۹۱/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ejrpo۸۵hgn۴v …

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/12/10 ساعت 19:37

  آقای کدخدایی روسیاهی نصیب شماست که مردم راازحق انتخاب کردن وانتخاب شدن محروم میکنید؛شمایی که درجایگاه خدایان روی زمین ایستاده ایدبه زودی زودشرمسار خواهیدشددرپیشگاه ملت. شماباافکارتحریم شده تان مهربطلان به هر آنچه دلسوزملک وملت است زدیدوفقط مجیز گویان وچاپلوسان درباورتان تاییدند.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/11/23 ساعت 08:02

  ثمره۴۰ سال انقلاب که قرار بودآزادی، برابری وعدالت رادرپرتوحاکمیت قانون برای ایرانیان به ارمغان بیاورد؛دستاوردش اشتراک درسفره انقلاب برای قدرتمندان بود. اصلاح طلبان موتلف اعتدالیون درقدرت بهمراه اصولگرایان،رهاوردانقلاب رابه رانت وفساد برای اقوام نسبی،سببی و ژنهای برترتقلیل دادند.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/11/02 ساعت 10:15

  وزارت اطلاعات پاسخ دهد اگرآقای بخشی وخانم قلیان بااعمال خشونت به اعتراف گیری تن ندادند،پس چراپس ازآزادی وباپخش«طراحی سوخته» مجددابازداشت وسخن شان مواضع پیش ازبازداشت هست. پر مسلم است که امنیتی هاگرفتار شیوه‌های نخ نماشده‌ای اندکه با تهدیدو ارعاب می‌تواننداختناق مقطعی ایجاد کنند.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/11/01 ساعت 14:54

  #بازداشت_کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نشان می‌دهدکه سناریوی حکومت «تور زندان»برای هرگونه حرکت مخالف باوضع موجودویا هزینه تغییرخواهی است. انتقاد به هزینه‌های صورت گرفته در سوریه وشهدای مدافع حرم جرم نیست بلکه می‌تواند دفاع ازمنافع ملی باقرائتی غیر ازایدئولوژی رسمی باشد.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/27 ساعت 20:24

  نوبخت ابوالمشاغل: «برخی ازمسولان ازجنس مردم نیستندو حسی به مردم ندارند؛قطعا عذرچنین مدیرانی رامیخواهیم» حضرت نوبخت خوش شانس؟!اگر قرار هست عذرکسی خواسته بشوداولین نفر شخص شخیص شماهستیدولی چه کنیم باسیاست کلونی مآبی حضرت رئیس جمهور بی توجه به دردمردم

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/27 ساعت 13:19

  در طول عمرم دروغی سیاسی نگفته‌ام ؛خوشحال میشم که شکسته بشوم واصرار برناراست را ادامه ندهم با خواندن توئیت آقای #زاکانی من رسما ازایشون وازهمه مخاطبین عذرخواهی میکنم و حمل بر صحت ادعای آقای زاکانی می‌ذارم. آقای زاکانی بذارید به حساب ۹ماه انفرادی وآلزایمر ولپهای گل انداخته ما ؟!

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/26 ساعت 12:44

  تفاوت یک کنش نمادین(شورای شهرتهران)بایک کنش واقعی رئیس جمهور اتریش در پیگیری وانجام امورانضمامی: نگاه مردم داخل مترو به قهرمانان ملی؟!درکسوت شورای شهرراببینید،که شورائیان به فکرخویش و ژست و عکس گرفتن هستند؟!نگاه بی تفاوت مردم اتریش رابه فردی درحال خدمت انگار بخشی ازواگن هست؟!

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/07/11 ساعت 00:48

  «منتشر شده در ماهنامه آینده نگر» نهاد دانشگاه چگونه میتواند در مسیریابی توسعه متوازن کمک کند؟ دانشگاه کارگزار قدرت نیست نظام آموزشی که بخواهد سمت گیری توسعه گرایانه داشته باشد در جهت حرکت در مسیر توسعه متوازان نقش پیشرو داشته باشد

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/05/12 ساعت 09:00

  ساختار تبعیض‌آمیز اصلاح‌طلبانه تحقق همبستگی ملی منوط به پذیرش تکثر اجتماعی و سیاسی و رفع محدودیت‌های سیاسی است وهمبستگی بدون امکان مشارکت واقعی ودموکراتیک معنایی جز «همبستگی با من» ندارد چگونگی استراتژی اصلاح طلبان را دردوره آتی مردم تعیین می‌کنند http://sazandeginews.com/News/۵۸۶۲

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/04/29 ساعت 03:50

  اگرناکارآمدی وفسادحاکم رانتیجه سپردن «مدیریت دورهمی»به جنتی وحداد عادل و..بدانیم؛بدفرجامی اصلاحات نیزنتیجه سپردن سیاستگذاری اصلاحات به«خوابیده درآب نمک نظام»است ایران امروز ناامیدترازآن هست که صرف«تکرار»آنرا مجاب وامیدوارسازد. پایمردی برسر حق ملت اراده یی صادقانه وجسورانه میطلبد.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/04/28 ساعت 16:09

  اعضای شورای نگهبان وهژمونی تصمیمات همچنان باجنتی۹۳ساله گفته می‌شدکه رهبری نظام عملکردمجلس فعلی راضعیف میداند؛زمانی مردم ازبین گزینه‌های استصواب شده انتخاب نمودند؛ضعف وناکارآمدی مجلس به نهادگزینشگر برنمیگردد؟! اعتراض به انحصارحق تعیین سرنوشت مردم در ید استصوابگران حقی ست همگانی.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/04/25 ساعت 06:57

  یکی ازدلایل ریزش پایگاه اجتماعی اصلاحات عدم توجه شما وامثال شمابه آنچه که واقعیت اجتماعی،خواست ومطالبه افکارعمومی بوده(به حاشیه سازیها توجه نمیکنم)و است،البته این بی توجهی وتبختر پس از رای گرفتن وتصاحب قدرت ازجیب ملت رویه متعارف فرصت طلبان است؛انتخابات ریاست جمهوری نیزدرپیش است

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/04/19 ساعت 20:09

  دفاعیات محمدرضا خاتمی دراثبات تقلب سند محکم دیگر بروجود تقلب درانتخابات ۸۸ است؛اگرچه هزینه افشاگری خاتمی دوسال زندان رابهمراه داشت،امابعدازگذشت ده سال ازاین رخداد حفره هایی که این کودتا ایجاد نموده برپیکره جامعه خودنمایی میکند و باپاک نمودن صورت مساله واحکام زندان ترمیم نمی‌شود.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/03/22 ساعت 12:20

  ۲۲خرداد سالروز شهادت هدی صابر:«خرداد،ماه کیفی است و مهندس سحابی همیشه دوست داشت در این ماه از دنیا برود و..خرداد ماه شهدا هم هست ….»وخود نیز نیک می‌دانست که انتهای این جمله نقطه پایانی ندارد. یادش گرامی و راهش پررهرو

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/22 ساعت 12:49

  تسخیر دولت بدست لوک خوش شانسی مثل نوبخت،کاملتر می‌شود؛نظام مالیاتی که یکی از گلوگاههای فسادست رامیخواهند به یکی دیگرازحیاط خلوتهای مافیایی شان بدیل کنند؛تلاش درانتخاب پناهی مریدعسکری رئیس مالیاتی احمدی نژادکه بستگانش رااز قبل درآنجاگمارده،گزینه موردحمایت نوبخت درنظام مالیاتی ست؟!

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/22 ساعت 02:01

  سپاهی نیستم ناشایستگانی که تا دیروز قرار بود در مقام نمایندگان مردم؛امید ملت باشند با اقدامی چاپلوسانه در راستای مجیز قدرت امروز رخت نظامی بر تن کردند با این اقدام میخواهند به موکلین شان اعلام کنند که ما همگی سرو ته یک کرباسیم وباخیال راحت ازفیلتر فسادانگیز شورای نگهبان عبور کنند

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/19 ساعت 02:08

  با هدف تأمین بخشی از نیاز‌های سیل زدگان لرستان شماره حساب : شماره حساب ۱۱۲۸۸۰۰۱۰۳۳/۰۵ شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۲۴۹۵۲۹۲۱۱ شماره مشتری ۲۸۵۲۸۳۷۴۱ شماره شبا IR۸۳ ۰۱۵۰ ۰۰۰۰ ۰۱۱۲ ۸۸۰۰ ۱۰۳۳ ۰۵ نزد بانک سپه شعبه شهدای بهرامی خرم آباد به نام «انجمن اسلامی معلمان استان لرستان»

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/18 ساعت 12:40

  شماره واریزی‌ها برای وجوه نقدی شماره حساب = ۱۱۲۸۸۰۰۱۰۳۳/۰۵ شماره کارت = ۰۰۰۵۸۹۲۱۰۱۲۴۹۵۲۹۲۱۱ شماره مشتری = ۲۸۵۲۸۳۷۴۱ شماره شبا = IR۸۳ ۰۱۵۰ ۰۰۰۰ ۰۱۱۲ ۸۸۰۰ ۱۰۳۳ ۰۵ به نام « انجمن اسلامی معلمان استان لرستان»

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/15 ساعت 20:52

  باعنایت به پیگیری وهمدلی عزیزانی که درخصوص اعلام شماره حسابی برای حمایت ازسیل زدگان لرستان ازمجاری معتبر؛ به استحضار هموطنان عزیز می‌رساندکه بزودی شماره حساب تشکل صنفی خوشنام انجمن اسلامی معلمان لرستان برای آندسته از عزیزانی که مایل به کمک رسانی ازکانالی معتبرند اعلام می‌گرد.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/12 ساعت 01:31

  کسی مخالف کمک قوای مملکت دربحرانهای مختلف نیست؛اماتاکی درظلم وپاسخگویی وژست گرفتن تبعیض بایدباشه. تعدادتلفات مالی وجانی درلرستان بعداز شیراز درکشوربیشتر ازهمه جاست. اماانگار عادت داریم به توسعه ناپایدار نیم بندوتبعیض . فقدان پاسخگویی ومدیریت اصولی درکشور وظلم مضاعف دردمردم ست.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1398/01/01 ساعت 02:15

  درسال جدیدبرای مسولان صداقت،پاکدستی،امانت داری،وفای به عهد،عمل به قانون وتن دادن به خواست مردم وکاستن ازستم ورنج ملت باشد وسال تغییرمناسبات حاکم وگذاردموکراتیک مسالمت جویانه وبهبودشرایط وتغییرشرایط سخت اقتصادی برای ایرانیان تحولخواه آرزومندم. به امیدرهایی محصورین وزندانیان

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/12/24 ساعت 05:06

  دوره ۱۰ساله ریاست آملی لاریجانی برقوه قضائیه که ازآن به عنوان تاریک‌ترین وسیاه‌ترین وضعیت درخصوص حقوق بشر یادمی شود،واقعا هیچ وقت به این فکر افتاده اندکه اگردیگران بخواهند بمانندایشان مدعی در برابرستم هاوظلم‌های صورت گرفته لب به شکوه بگشایندآیا توان یک لحظه آرامش را خواهندداشت ؟!

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/12/19 ساعت 02:08

  ۳سال زندان برای قدیانی بخاطرمخالفت بااستبدادازسوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب: ابوالفضل قدیانی از فعالان سرافراز سیاسی بخاطربیان آنچه درتوصیف جنبش سبزوتببین موانع دموکراسی،پایداری استبدادو اقتدارگرایی نوشته«جنبش سبز چیزی نبوده و نیست جزحضور مستمر وایستادگی آگاهانه و به دورازخشونت مردم»

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/12/17 ساعت 02:44

  با رای۱۷عضو شورا وتصویب شورای شهر تهران،۶۲ پرونده برج باغ که قبل از ۷ فروردین ۹۷ به پرداخت عوارض اقدام نموده‌اندبلامانع اعلام شد. این مصوبه نشان می‌دهدکه اگرچه شورای شهردرانتخاب شهرداراختلاف داشتندامابرسر منافع اشتراکی حاصل ازاعطای مجوز به برج باغ‌ها هم رای وهم شورهستند.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/12/15 ساعت 01:11

  نفاق اصلاح طلبانه یعنی اینکه درایام انتخابات رئیسی راعامل فجایعی ازاعدامهای ۶۷تاسرکوبهای.. وقالیباف راعامل فسادازخلقت بشر تا.. اماپس ازانتخابات؛رئیسی بهترین قاضی القضات؟!وقالیباف نیروی تکنوکرات معقول … اندکی شرافت،اخلاق وصداقت بامردم .. البته خروجی این ۴تایی همگی فلاکت مردم بود

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/12/13 ساعت 00:09

  دیدن عکس میرحسین و خانم رهنوردهم غرور آمیز و هم باعث شرمساری است: افتخار برای ماست که برسرحق انتخاب آزاد ایستاده برآرمان ست وسیه روزی برای کودتاچیان وغاصبان رای ملت که در داوری مردمی برای همیشه تاریخ سرافکنده‌اند؛ومارابرحق انتخابات آزادودموکراتیک وحاکمیت ملت مصرتروجسورترمیسازد.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/11/26 ساعت 02:18

  سماجت کروبی و میرحسین و خانم رهنورد بر سرخواست ملت اگرچه تسهیل گر ورود اعتدالیون به حاکمیت شدامانتیجه اعتدال یاس وسرخوردگی برای مردم شد شجاعت مدنی وایستادگی در برابر استبداد کمترین درس ثلاثه محصور بود اما وضعیت آشفته و راکد سیاسی ایران نیز ثمره عمل کاسبان انتخاباتی ازحصر است.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/11/14 ساعت 19:11

  مادرسعید ملک پور:سعید پدر ندارد و ظاهرا من هم پدر و هم مادر او هستم، اما او بعدازخدا تنها تکیه‌گاه من است که بیش از ده سال ازآغوش مادر دور افتاده و در آغوش زندان ودیوار است.اواگر هر جرمی کرده باشد ده سال سخت که خودتان می‌دانیدچندسالش را درانفرادی یا زندان بسته بوده برایش بس است.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/11/01 ساعت 16:56

  کرباسچی آزادشد تدبیری که درخصوص کرباسچی برای عدم اجرای حکم موثرافتادقابل ستایش ست. آزادی کرباسچی برای جامعه ارزشمند است. کاشکی دیگرزندانیان عقیدتی وسیاسی که بی گناه،مظلوم اندومورد شکنجه وتبعیض مضاعف بودندنیز مدبرانه آزادشوند. #آزادی_بخشی_قلیان ودیگر فعالان خواست جامعه ست .

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/30 ساعت 13:00

  پخش مستنداعتراف گیری نشان از سناریوسازی نهادهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن به شکنجه‌های غیر انسانی وفرارازپاسخگویی دربرابر رفتارهای غیرخشونت آمیز وحفظ حقوق شهروندی واحاله همه مشکلات و ناکارآمدی به #دشمن . مطالبه حقوق بنیادین بشرحقی است همگانی.#منع_شکنجه

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/27 ساعت 17:16

  محمدامین_هادوی ازباورمندترین زندانیان سبز بود که زیست انسانی،مسالمت جویانه‌ای بازندانیان با عقاید متفاوت داشت. فیلم موجود نشان ازظلم آشکار #جاسبی_غاصب اموال خانواده هادوی است ونشان ازدست اندازی آشکار وتجاوز به حق مالکیت بااعمال خشونت عریان برای بنگاه بی دروپیکردانشگاه آزاد بود

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/10/26 ساعت 23:20

  مناظره تاجزاده و زاکانی: جدای ازدروغ پردازیها،خودمطلق پنداریهای واتهام پراکنی‌های آقای زاکانی اما یک دروغ شاخدار درسخنانش بودکه مربوط به روز۲۳تیر ۱۳۷۸بود. آقای زاکانی گفت که درروز۲۳تیر۱۳۷۸سخنران دانشجویی تجمع بودند،درحالیکه روز۲۳تیر باایشان دراردوی دانشجویی مدینه ومکه بودیم.