• عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/25 ساعت 16:04

  مخاطب #اصلاح_اصلاحات فقط آقای خاتمی نیست.پیام این تحول خواهی برای کل مجموعه تئورسین‌ها واستراتژیست هاست وهمه کسانی که یابنام اصلاح طلبی هزینه میپردازند ویاازاصلاح طلبی بهره میبرند.دیر بجنبیم ممکن است فرصت انطباق با مطالبات جدید مردمی ازدست برود.#افشاءفساد #بازسازی_ساختار_راهبرد

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/24 ساعت 00:16

  مطلب منتشر شده درروزنامه سازندگی:خالی شدن گفتمان اصلاحات از ماهیت اصلاح طلبی ازنقاط ضعف در سالهای اخیر بوده،واینکه صرف تصرف قدرت مساله تک بعدی اصلاح طلبی نباید نباشد

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/23 ساعت 00:26

  مهندس بازرگان پیش از مرگ گفته بود:«دست من از قبر بیرون می‌ماند تا بی گناهی امیرانتظام ثابت شود.»

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/22 ساعت 02:34

  #عباس_امیر_انتظام که شرح قصه‌ی پر غصه‌ی #مظلومیتش «یکی داستان است پر آب چشم» وقتی به سالهای متوالی حبس امیر انتظام به عنوان #دیر_پاترین_زندانی_سیاسی پس از انقلاب می‌اندیشم بی اختیار با آن کلام تکان دهنده‌ی شاملوی بزرگ همراه می‌شوم: که #ای_کاش_داوری_داوری_داوری_درکاربود".

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/19 ساعت 18:06

  مطلبم در روزنامه شرق ۱۹تیر، تعدّد احزاب؛بلای جان اصلاحات!هر حزبی به فراخور وزن و اعتبار اجتماعی از سوی مردم اصل نمایندگی درپارلمان را تصاحب کند و نه رویش دائم‌التزاید احزابی که صرفا تداعی‌کننده کارکرد شبه‌انتخاباتی معطوف به سهم‌خواهی باشد. http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/۱۹۱۰۵۷ …

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/18 ساعت 13:24

  شیوه تحقیر مردم در انگاره‌های حکومت نشانه روشنی ازانحطاط وسراشیبی بحران مشروعیت ازکف رفته است ؛کاش مملکت را صاحبی بودکه ناموس ایران رابرای همگان حیا می‌دانست نه فقط برای حرامی خوران فاسد مردم فریب،که لقمه حرام بر نسل وذریه اشان خوب خودنمایی میکند #مائده_هژبری فرزندایران است

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/18 ساعت 02:57

  شیوه تحقیر مردم در انگاره‌های حکومت نشانه روشنی از انحطاط وسراشیبی وبحران مشروعیت ازکف رفته است؛کاش مملکت را صاحبی بودکه ناموس ایران رابرای همگان حیا می‌دانست نه فقط برای #حرامی_خوران فاسدمردم فریب،که لقمه حرام بر نسل وذریه اشان خوب خودنمایی میکند #مائده_هژبری فرزندایران است

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/18 ساعت 00:23

  #اپیدمی_فسادو #ایدز برای توصیف زوال و تحقیرایران گواه روشن هژمونی مفسدین وغارتگران بردولت است؛طنز تلخ اقتصادی اینکه ناقلان فساد در دولت مقرب ترندهر چه فاسدتر پرطرفدارتر ومطرح‌تر واین سرنوشت غم انگیز وکاریکاتوری دولت روحانی است؛#پورمحمدی_رئیس #بانک_مرکزی #پرونده_۳هزارمیلیاردی

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/14 ساعت 19:14

  «تمحیص (آزمون سخت)اصلاح طلبی»در روزنامه اعتماد برای پیش‌برندگی نمی‌توان به اصلاح جزیی بسنده کرد.نیروهای سیاسی به انگیزه وخون تازه‌ای نیازمندندکه با یک جراحی جدی امکان‌پذیر نیست.اصلاح‌طلبی نه ازجنس لابی‌گری‌های ماندن درقدرت،بلکه افرادی پاکدست و#ضد_فساد ومقاوم وجامعه‌پذیر نیاز است

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/11 ساعت 15:27

  #فساد تارو‌پودمناسبات اقتصادی کشور رادربرگرفته،تمرکز اقتصاد کشورو تخصیص سرمایه هادراختیارجریانی کم مایه باروابط گزینشی موجدرانت وفسادگشته موجب طمع درافرادشده تاازقبل نزدیکی باتیم اقتصادی برمنافع حاصل ازنفت کشوردست اندازی کنند#تغییرات_اقتصادی دولت وانتخاب افراد #پاکدست ضروریست

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/10 ساعت 10:28

  ریشه مشکلات کشور از نارضایتی‌های معیشتی واعتراضات مختلف مردم تامشکل #آب_خرمشهر ،ازکشاورزان اصفهان واعتصاب کامیون داران واعتراض #دراویش به تضییع حقوق تااعترضات کارگری،ازنارضایتی معلمان تااعتراضات زنان به نابرابری به #بحران_کارآمدی و #چالش_مشروعیت حاکمیت برمیگرد. #حاکمیت_پاسخگو

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/09 ساعت 16:21

  تجربه نشان داده است که #قدرت بدون #پاسخگویی همواره با #فساد عجین شده است … مهمترین راه #مبارزه با فساد این است که #تمام ارکان قدرت، خود را #پاسخگو بدانند! #شفافیت #پاسخگویی

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/06 ساعت 17:02

  استاد قدیانی و دکتر رجایی : ملت ما تا این لحظه هزینه‌ی سنگینی در قبال تسلیم‌طلبی برخی که عنوان اصلاح‌طلبی برایشان نام ونان داشته ‌است، پرداخته‌اند.برای آن‌ها «اپوزیسیون» کلمه‌ی ممنوعه است و بیش از هر چیز تلاش می‌کنند ازاین نام برائت بجویند.متن کامل بیانیه http://zeitoons.com/۵۲۰۸۳

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/06 ساعت 16:58

  استاد قدیانی و دکتر رجایی :جابه‌جایی افراد، در تغییر امور تأثیری بر جای نمی‌گذارد بلکه برنامه‌ریزی برای اقدام‌های عملی و مقاومت مشخص در برابر استبداد از هر نوع است دراین راه به انتظار کسی نیز نباشند. صد جوان امضا کننده به‌عنوان اولین گام، شکستن نظارت استصوابی را مدنظر قرار دهند.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/06 ساعت 16:51

  دکتر رجایی و قدیانی : از جدیت و اهتمام صد جوان امضاکننده‌ی بیانیه چنین بر‌می‌آید که آن‌ها نمی‌پذیرند پروژه‌ی اصلاح‌طلبی به خدمت استیلا و استبداد در‌‌آید و رأی و نظر مردم نیز کاربستی جز نقش و نگار و آذین‌بندی وضع موجود نداشته‌ باشد.#اصلاح اصلاحات

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/06 ساعت 16:46

  از بیانیه ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی در خصوص #اصلاح اصلاحات : ملت ما تا این لحظه هزینه‌ی سنگینی در قبال تسلیم‌طلبی برخی که عنوان اصلاح‌طلبی برایشان نام و نان داشته ‌است، پرداخته‌اند.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/04 ساعت 17:27

  خدا دوست ندارد کسی باصدای بلند(فریاد)سخن بگوید مگرظلم شده باشداین آیه اجازه ابدی وازلی فریاد مظلومان است.نمی شود به مردم ابلاغ کردکه درمقابل نابودی زندگیتان سکوت کنیددرحالیکه کاسبان سرنوشت مردم حالیا خوش باشندحاکمیت صدای بلنداعتراض رابشنودنه فقط بشنودبلکه به الزامات شنیدن تن دهد.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/03 ساعت 16:08

  دیروز نرخ ارز به۸۰۰۰ تومان رسید! به راستی تیم اقتصادی دولت تاکِی می‌خواهد برنرخ ارز مصنوعی ۴۲۰۰ تومانی پافشاری کند؟! پای حراج #ذخایر_ارزی بانک مرکزی و #فسادی عظیم در میان است؛اگر دولت با مشقت اقتصادی مردم ناهمراه است تاکِی قراراست #سکوت کند ونظاره‌گرباشد؟#منافع نفت #آقازاده‌ها

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/02 ساعت 15:57

  وقتی صدای #اعتراض_مردم به فساد سیستمی بلند است، تنها راه اصلاح و جلوگیری از فساد، #اصلاح_سیستم است. هر کاری غیر از این، به منزله #نشنیدن صدای مردم است!

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/03/31 ساعت 16:35

  ٩سال پیش درعصر ٣١خردادبعدازیک هفته تعقیب وگریز به دفتر #ستادشهروندآزاد_ رفتم رسیدم توساختمان درب راازپشت کلید کردم وازبدشانسی کلیدهاافتادداخل دستشویی،ناچارا موندم اونجا تا ریختندوبردندمارا ٢٠٩،سخت‌ترین روز انفرادیم هم بافروکردن سروصورتم در دستشویی گذشت.#یادمان جنبش سرافراز سبز_

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/01/16 ساعت 18:14

  آقای دکتر #روحانی! انفعال #اعتدال نیست. از ریاست جمهوری شما حمایت کردیم تا با #بحران‌ها مواجه شوید و آن‌ها را به نفع اراده #مردم حل کنید. شما قانونا و اخلاقا مسئولید. #حصر #وزارت_زنان #رکود_اقتصادی، #تنش‌زدایی و …

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1396/08/22 ساعت 10:45

  تاسف‌آور اینکه همیشه محروم‌ترین هموطنان در بلایایی چون #زلزله متحمل سنگین‌ترین هزینه‌های جانی و مالی می‌شوند. #Earthquake #ایران_تسلیت #کرمانشاه_تسلیت

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1396/07/24 ساعت 16:32

  #عبدالله_نوری: اگرنیاز به تعامل باحکومت هست،نبایدبه قیمت ازدست دادن پشتیبانی رای‌دهندگان باشد/ #اصلاح‌طلبان خواست #مردم را جدی‌تر بیان کنند.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1396/06/30 ساعت 16:26

  #سیاوش_حاتم دانشجوی خستگی‌ناپذیر سابق و فعال سیاسی #اصلاح‌طلب وامیدوار امروز است. بازداشت او علیه امید و نتیجه نشناختن معنای #امنیت_ملی است.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1396/06/10 ساعت 15:50

  دردهای #زندان گویا تمامی ندارد. زخم‌های باز ۸۸ را کاش مرهم تدبیر و #عدالت التیام بخشد. #علیرضا_رجایی #حصر

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/26 ساعت 17:29

  بعد از ظهر #جمعه٢٦تیر٨٨درانفرادی بند٢٤٠بازجو آمدبسراغم وبرخوردمناسبی؟! داشت وبرگه تعهدعدم شرکت دراجتماعات وچندتوصیه که بوی آزادی داشت،تا چندروزمنتظر آزادی؟!امابرخوردجدی شروع شدوشکنجه هاو..بعدهامتوجه شدم بحث آقای هاشمی درنمازجمعه آزادی زندانیان بوده #تعددمراجع_ #آشفتگی_امنیتی‌ها

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/25 ساعت 14:58

  مجید انصاری: جریان سومی در داخل کشور جوانان تندرو و احساسی اصلاحطلب هستند،آنان انتظارات فراتر از توان و یا مصلحت ملی از آقای #خاتمی و اصلاحات دارند واقعا اگر جناب آقای خاتمی مشاورش آقای انصاری باشد تکلیف سرمایه اجتماعی اصلاحات بیش از پیش روشن است #درک_واقعیت_تغییر #دغدغه_پست

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/23 ساعت 01:05

  شب اول قبر مردی است که در دهه شصت روزها و‌ماههای زیادی شب اول قبر را توسط فاشیست‌ها تحمل کرده،پس امشب این مرد بزرگ براحتی آسوده می‌خوابه و این ظالمان هستند که تا ابدیت آسودگی نخواهند داشت #امیرانتظام

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/22 ساعت 12:08

  #امیرانتظام مردی برای #ایران_آزادی_دموکراسی. بی آنکه طعم آزادی را بچشدروح بزرگش متعالی شد. #ایستاده_برآرمان_ملی_مصدق وجان فدای ایران بود،سه دهه زندان #جورجائر اوراازمسیر ملی گرایی خسته وناامیدنکرد و از همه مهمتر تاآخرین لحظه آزادی رااز این مرد بزرگ دریغ کردند. #ممانعت_تشییع

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/21 ساعت 10:39

  #اصلاح_اصلاحات فقط ضرورتش در اصلاح سازمان اصلاحات نیست. متناسب با نیازهای عینی اصلاحات در گفتمان و راهبرد هم باید مسیر اصلاح و بازسازی طی کند. خواست تغییرخواستی است که دربدنه حامیان باخواست #صوری #کانفرمیست_نورمالیزاسیون متفاوته وعقبه خواست تغییرجدی فراگیرست. #اصلاحات_ساختاری

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/18 ساعت 13:25

  با عرض پوزش از تذکر بجا و اخلاقی برخی از عزیزان که در خصوص انتشار عکس‌ها داشتند،اگرچه با کمترین سرچ در اینترنت این عکس‌ها در دسترس قرار میگرفتند اما با این حال این موجبی برای انجام عملی که نبایستی انجام میگرفت نبوده و نیست

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/18 ساعت 13:09

  جعبه جادویی #بیکس_کش است درشرایطی که طوله‌های سارقان وغارتگران اموال ملت می‌رقصند در #بالماسکه هاو درقلب پرتپش دیسکوها و کازینوهاازجیب هرایرانی با #امنیت_آهنین،اما بنگاه بانگ و رنگ مظلوم کش ودروغ پراکن باپخش #کجراهه نشان دادبی حیایی اش بی انتهاست.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/18 ساعت 02:46

  جعبه جادویی #بیکس_کش است درشرایطی که طوله‌های سارقان وغارتگران اموال ملت می‌رقصند در #بالماسکه هاو درقلب پرتپش دیسکوها و کازینوهاازجیب هرایرانی با #امنیت_آهنین،اما بنگاه بانگ و رنگ مظلوم کش ودروغ پراکن باپخش #کجراهه نشان دادبی حیایی اش بی انتهاست.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/16 ساعت 16:27

  #متولد ١٣٦٣،داماد یکی ازوزرای روحانی درفعالیت‌های بازرگانی فعال است، #رضوی دریک پرونده در#مجتمع_مفاسداقتصادی درجریان بوده بخاطر #٢٥٠میلیارد تومان تسهیلات بانکی کم سودکه اقساط آنراپس نمیدهدبا #قرارکفالت که برای٢٠میلیون میپذیرند آزاد شده. #عدالت_قضایی،#فساد_وزراء، #آقازاده_داماد

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/13 ساعت 22:21

  جلوی صدور نفت مارابگیریدتانتیجه‌اش راببینید..هیچ نفتی ازمنطقه صادرنخواهد شد!؟اظهارات روحانی یادآورتهدیدهای توخالی احمدی نژادنیست؟درشرایطی اروپادربرجام مانع شکل گیری اجماع جهانی برعلیه ایران بوده منطقی نیست،#دیپلماسی_صلح طلبی درپرتومنافع ملی با #ماجراجویی_تنش درتعارض است.#عقلانیت

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/10 ساعت 18:43

  از ممیزه-های #حکمرانی_خوب توان اقناع به جای توان اعمال آمریت است.# سرکوب مطالبات آنها را از بین نمی‌برد پس به جای پاک کردن صورت مساله، مسولانه به #پاسخگویی بپردازید.آیا وقت آن نرسیده که مردم و سخنشان را گردن نهید؟ #امنیت در با مردم بودن است نه بر مردم بودن.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/10 ساعت 03:44

  نرگس محمدی ازکوشندگان ومدافعان حقوق بشر باآگاهی ازمخاطرات؛نوربه #تاریکخانه‌های _نقض حقوق بشرو سرکوب #حقوق _شهرندی می‌افکند ودرمسیر افشاءجانیان وناقضین حقوق بشرهزینه‌های سنگینی می‌پردازد،کمترین وظیفه ماحمایت ودرخواست رسیدگی جدی به وضعیت جسمی ایشان است. #حقوق شهروندی_حقی همگانی.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/08 ساعت 18:20

  تا وقتی که بسیاری از مسئولیت‌های ارشد هر سیستمی #مادام_العمر باشند، نباید انتظار مبارزه واقعی با #فساد را داشت.#اصلاحات_دموکراتیک

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/06 ساعت 17:00

  دکتر رجایی و استاد قدیانی: از جدیت و اهتمام #صد_جوان امضاکننده‌ی بیانیه چنین بر‌می‌آید که آن‌ها نمی‌پذیرند پروژه‌ی اصلاح‌طلبی به خدمت استیلا و استبداد در‌‌آید و رأی و نظر مردم نیز کاربستی جز نقش و نگار و آذین‌بندی وضع موجود نداشته‌ باشد.#اصلاح_اصلاحات

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/06 ساعت 16:53

  دکتر رجایی و قدیانی :#بوروکراتیزه‌شدن اصلاحات هیچ معنایی به جز کمک به بازتولید انسداد سیاسی و انحصار رانت‌جویانه‌ی اقتصادی نخواهد داشت و زیربناهای فاسد ایدئولوژیک را نیز دست‌نخورده باقی خواهد گذاشت.#اصلاح اصلاحات

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/06 ساعت 16:49

  از بیانیه قدیانی ودکتر رجایی در خصوص #اصلاح اصلاحات: در زمانه‌ای که رهبران سرفراز جنبش سبز همچنان در حصرند و فعالان سیاسی و مدنی تحت فشار، فقط #اصلاح‌طلبی پیشروانه می‌تواند در مقابل واپس‌گرایی‌های ارتجاعی، تبدیل به نیروی مقاومت برای تأمین دموکراسی و شکستن انحصار و استیلا شود.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/05 ساعت 23:54

  دیشب تیم ملی سطح بالایی از بلوغ و کار جمعی را نشان داد، در صورتی از همه‌ی سرمایه‌های ملی ایرنیان با هر گرایش و سبک زیست در سطوح ملی و بین المللی استفاده شود ایرانی امکان بالندگی دارد. # فوتبال ملی الگوی سیاست

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/04 ساعت 15:07

  چه جریان اصلاحات، چه دولت اعتدالی(راست میانه) مستقر و چه حکومت باید اسباب و لوزام پاسخگویی را تن دهند و تمهید کنند و این راز #کار آمدی سیستماتیک است. ناکارآمدی سیستماتیک محصول تن ندادن به لوازم و اسباب پاسخگوییست. #پاسخگویی قدرت #اصلاحات بنیادین

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/03 ساعت 13:37

  استعفای آقای#فتحی نماینده تهران_پیام مهمی برای حاکمیت واصلاح طلبان، مردم ونیروهای سیاسی دارد.اوگفته امکان اصلاح دراین چارچوب وجودندارد.آیابه تعبیر شارروان #دکتر یزدی_در مرحله«آخرین تلاشهادرآخرین روزها»قرارداریم؟ آیاتجربه عملی آقای فتحی به مانمیگویدکه تحول رامدلی دیگر ببایست.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/04/01 ساعت 22:19

  در سیاستگذاریهای دولتمردان اقدامی جدی برای حل مشکلات معیشتی مردم صورت نگرفته،برای رفع موانع تحقق حلقه گمشده#عدالت که اعتدالیون واصلاح طلبان در دولت هنوز ضرورتش را احساس نکرده اند اراده‌ای ملی میخواهیم. #فسادسیستماتیک_#خاصه خواری ورانت بری-ظلم بزرگ به مردم جان به لب رسیده است.

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1397/03/31 ساعت 06:42

  مصاحبه‌ام با #روزنامه_سازندگی:ساختار اصلاحات باید دموکراتیک شود،نبایستی صرفا محدود به کارکرد#انتخاباتی باشد؛جایگاهی باشد که گفتمان تولید کند،به عضویت در آوردن چهره‌های امتحان پس داده که نماد اصلاح‌طلبی‌اند و سپردن مدیریت شورا به یکی از شخصیت‌‌‌‌‌های #مقاوم وجامعه پذیر .

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1396/10/14 ساعت 23:02

  دانشجویان صدای بی‌پیرایه ملتند، آنها را بشنوید نه اینکه سرکوب کنید. #بازداشت_دانشجویان

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1396/08/02 ساعت 20:02

  #اصلاح_طلبان تحقق شعارهای #روحانی چون #رفع_حصر،تنش‌زدایی ورفع مشکلات محرومان را می‌خواهند، آیاتحقق شعارها با مدیران #اصواگرا امکان‌پذیر است؟

 • عبدالله مومنی   abmomeni@

  1396/06/29 ساعت 23:33

  وظیفه حاکمیت است که خود را متعهد به #حقوق_کارگران بداند. نیز همه گروه‌های سیاسی که ادعای اصلاح‌طلبی دارندباید حامی جدی این حقوق باشند. #اراک