• مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1398/02/30 ساعت 14:03

  #UNESCO Tehran Cluster Office participates in the International #Museum Day ۲۰۱۹

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1398/02/30 ساعت 13:54

  گرامی داشت روز جهانی #خانواده توسط موسسه مادران امروز

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1398/02/24 ساعت 11:22

  Visitors of the ۳۲nd #Tehran_International_Book_Fair learned about the UN

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1398/02/24 ساعت 07:37

  Vienna International Model United Nations (#VIMUN), ۰۴-۰۸ August ۲۰۱۹ @ UN Office at Vienna, Austria, Europe. https://bit.ly/۲Q۴KiDt

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1398/02/23 ساعت 10:26

  Don’t have plans for the Summer yet? How about saving the world ? Join #SummerOfSolutions and submit your ideas to solve climate challenges through innovative solutions for a chance to be featured at the @UN Climate Summit ۲۰۱۹. Apply today: http://bit.ly/SUMSOL۱۹

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/12/13 ساعت 15:03

  https://un.org.ir/farsi-news/item/۵۱۸۷-۳march۲۰۱۹-۳-billion-people-depend-marine-coastal-biodiversity-for-livelihoods-un-chief-farsi … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/12/13 ساعت 14:59

  https://un.org.ir/farsi-news/item/۵۱۹۰-۲march۲۰۱۹-charity-ski-race-darbandsar-marks-national-international-women-s-day … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/12/13 ساعت 12:56

  https://un.org.ir/farsi-news/item/۵۱۹۲-۲۸feb۲۰۱۹-tehran-municipality-managers-employees-learn-un-farsi … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/12/13 ساعت 12:54

  https://un.org.ir/farsi-news/item/۵۱۷۶-۲۸feb۲۰۱۹-un-iran-partnership-historical-photos-documents-exhibited-dezful-farsi … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/12/10 ساعت 21:23

  ثبت نام فردا (شنبه ۱۱ اسفند ماه ۹۷) تا قبل از ساعت ۹:۳۰ صبح در محل گیشه ورودی پیست دربندسر نیز امکان پذیر می‌باشد.

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/12/07 ساعت 10:36

  مسابقات جایزه بزرگ اسکی آلپاین خیریه شنبه ۲ مارس برابر با ۱۱ اسفندماه

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/29 ساعت 16:01

  خطرات نگران‌کننده در پسِ رشد جهانی پیوسته http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۷۳:۲۰۱۹-۰۲-۱۷-۰۸-۰۹-۱۰&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/23 ساعت 15:28

  پیام آنتونیو گوترش در روز زنان و دختران در علم

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/21 ساعت 12:26

  پایان دادن به فقر ممکن است، اما به معنای رویارویی با نابرابری داخل کشورها و بین آن هاست http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۶۵:۲۰۱۹-۰۲-۰۷-۰۷-۲۳-۵۹&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/17 ساعت 10:50

  http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۶۳:۲۰۰&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷&Itemid=۲۳۱&lang=fa … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/16 ساعت 09:00

  پیام رییس سازمان جهانی بهداشت در ایران به مناسبت روز جهانی #سرطان https://www.aparat.com/v/aduZE #WeCanICan #World_cancer_day

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/12 ساعت 11:31

  توضیحاتی به جامعه بین المللی درباره اصلاح نظام توسعه‌ای سازمان ملل متحد

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/07 ساعت 21:45

  به مناسبت یادبود خاطره قربانیان هولوکاست:فراخوان گوترش برای اتحاد جهت ساختن ارزش‌های جهانی و دنیایی سرشار از برابری http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۵۰:۲۰۱۹-۰۱-۲۷-۱۱-۰۳-۴۳&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/04 ساعت 14:32

  رهایی ۴۲۰ میلیون نفر از فقر در صورت گذراندن آموزش متوسطه برای تمامی دختران و پسران – گوترش http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۴۸:۴۲۰&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF …٪ @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/10/16 ساعت 15:54

  http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۴۳:۲۰۱۹-۰۱-۰۳-۰۹-۲۷-۴۹&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/10/10 ساعت 00:10

  همکاری بین المللی شرط برنده بودن جهان - گوترش http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۳۸:۲۰۱۸-۱۲-۳۰-۰۶-۳۸-۱۸&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/09/30 ساعت 19:53

  گرامی داشت روز جهانى مهاجران http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۳۳:۲۰۱۸-۱۲-۲۱-۰۷-۱۹-۰۴&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/09/27 ساعت 14:34

  فراخوان دبیر کل سازمان ملل متحد جهت مهاجرت موثر برای همگان http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۳۰:۲۰۱۸-۱۲-۱۸-۰۶-۵۳-۱۷&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/09/27 ساعت 14:33

  دکتر محقق هماهنگ کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه-- اپدیم ایران را به قطب اطلاعات و دانش مدیریت بحران در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل می‌کند http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۲۶:۲۰۱۸-۱۲-۱۸-۰۶-۳۳-۳۳&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/09/25 ساعت 17:02

  جشنواره جهانی فیلم مهاجرت،مسابقه مجازی فیلم واقعیت به نام «از طریق چشم مهاجر» را برای جوانان کشورهای در حال توسعه بین ۱۵ تا ۳۰ سال برگزار کرده است. تعداد ۱۰ حوزه برتر به دور دوم می‌روند که در آن این افراد یک کیت واقعیت مجازی و مجموعه‌ای از وبینارها را دریافت می‌کنند

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1398/02/31 ساعت 10:18

  World Bee Day https://bit.ly/۲Yx۷۸qe #WorldBeeDay #SavetheBees

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1398/02/30 ساعت 14:01

  Commemoration of International Day of Families

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1398/02/24 ساعت 11:25

  #UNESCO International Water Conference

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1398/02/24 ساعت 11:19

  شرکت کارگزاری‌های ملل متحد در سی و دومین #نمایشگاه_بین_المللی_کتاب تهران

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1398/02/23 ساعت 10:26

  Looking for a chance to showcase your innovation? This is your moment! The @UN is looking for young people with tech-based solution to solve climate challenges. Submit your ideas to #SummerOfSolutions for a chance to be featured at @UN Climate Summit! http://bit.ly/SUMSOL۱۹

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/12/14 ساعت 16:02

  International Essay Contest for Young People ۲۰۱۹: Participate by ۱۵ June! https://shar.es/amGF۷J @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/12/13 ساعت 15:02

  https://un.org.ir/farsi-news/item/۵۱۹۰-۲march۲۰۱۹-charity-ski-race-darbandsar-marks-national-international-women-s-day … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/12/13 ساعت 14:59

  https://un.org.ir/all-stories/item/۵۱۹۱-۲-march-۲۰۱۹-charity-ski-race-in-darbandsar-marks-national-international-women-s-day … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/12/13 ساعت 12:56

  https://un.org.ir/all-stories/item/۵۱۷۵-۲۸-feb-۲۰۱۹-un-iran-partnership-historical-photos-documents-exhibited-in-dezful-and-celebration-of-ancient-traditions-of-education-in-iran … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/12/10 ساعت 21:55

  Registration for the Garnd Prix Ski Competition is possible at Darbandsar entrance until ۹:۳۰ a.m. Saturday ۲ March ۲۰۱۹ #Ski #Darbandsar #UNICTehran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/12/07 ساعت 10:37

  Charity Grand Prix Alpine skiing competition ۲ March ۲۰۱۹

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/12/06 ساعت 11:28

  اطلاعیه http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۷۴:announcement۹۷&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷&Itemid=۲۳۱&lang=fa … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/24 ساعت 15:34

  فراخوان گوترش برای به رسمیت شناختن توان رادیو جهت تقویت گفتگو، بردباری و صلح http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۷۱:۲۰۱۹-۰۲-۱۳-۰۶-۳۹-۰۰&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/21 ساعت 12:29

  فراخوان دبیر کل سازمان ملل متحد برای مبارزه با تصورات غلط در خصوص توانایی‌های دختران http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۶۹:۲۰۱۹-۰۲-۱۰-۰۸-۲۰-۱۴&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/17 ساعت 10:52

  معرفی سازمان ملل متحد برای دانش آموزان دبیرستان مصباح علم http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۶۱:۲۰۱۹-۰۲-۰۶-۰۴-۲۱-۵۵&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/16 ساعت 10:44

  Briefing on #UN Development System #reform for the international community

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/12 ساعت 11:34

  Briefing on #UN Development System #reform for the international community

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/09 ساعت 15:07

  آشنایی بیشتر رایزنان فرهنگی با سازمان ملل متحد و وب سایت این سازمان جهانی http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۵۳:۲۰۱۹-۰۱-۲۹-۰۱-۳۸-۳۵&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/11/05 ساعت 11:52

  You can follow the UN Resident Coordinator in I.R. of #Iran on Instagram and Twitter. @daniels_ugochi شما میتوانید هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در #ایران را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید: @daniels_ugochi

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/10/29 ساعت 17:41

  برگزاری نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی همکاری سازمان ملل متحد و ایران در کرمانشاه http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۴۶:۲۰۱۹-۰۱-۱۷-۰۴-۵۳-۵۳&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/10/11 ساعت 10:53

  همایش بزرگ صلح، زنان و حقوق بشر در دانشگاه خوارزمی http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۴۱:۲۰۱۸-۱۲-۳۱-۰۵-۵۲-۴۴&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/10/05 ساعت 16:10

  اعلان شرکت در رقابت: جوایز آسیا – اقیانوسیه‌ی یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی سال ۲۰۱۹ http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۳۶:۲۰۱۹&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/09/29 ساعت 11:59

  گرامی داشت هفتادمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشردردانشگاه شهید بهشتی http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۳۲:۲۰۱۸-۱۲-۲۰-۰۰-۵۸-۵۰&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/09/27 ساعت 14:34

  تاکید نماینده ویژه جدید سازمان ملل متحد در عراق، خانم جنین هنیس-پلاسخارت، بر تداوم حمایت سازمان ملل از بازسازی عراق بعد از در دوره پس از مخاصمات http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۵۲۸:۲۰۱۸-۱۲-۱۸-۰۶-۵۰-۱۹&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1397/09/26 ساعت 09:53

  جشنواره جهانی فیلم مهاجرت https://www.aparat.com/v/۲ARSu مسابقه مجازی فیلم واقعیت به نام «از طریق چشم مهاجر» را برای جوانان کشورهای در حال توسعه بین ۱۵ تا ۳۰ سال برگزار کرده است. صفحه وب مسابقه مجازی واقعیت: (http://bit.ly/۲Au۷t۳Q )