• بخش تبلیغات توییتنا   Tweetna_ir@

  1397/05/20 ساعت 21:52

  گر بخواهید تمامی فایل‌ها و متن‌های موجود در گروه‌ها و کانالهای تلگرام و یا فایل‌های شخصی خود را به صورت یکجا دانلود کنید؛ تنها راهکار TelegramZIP است. https://www.tel۲zip.com @Tel۲Zip

 • بخش تبلیغات توییتنا   Tweetna_ir@

  1397/04/21 ساعت 20:31

  با سایت TelegramZIP تنها با یک کلیک تمامی متن‌ها، فایل‌ها و محتوای تلگرام خود را به صورت یکجا دانلود کنید اشتراک طلایی رایگان سه روزه با تمامی امکانات https://www.tel۲zip.com @Tel۲Zip

 • بخش تبلیغات توییتنا   Tweetna_ir@

  1397/05/22 ساعت 03:03

  اگر بخواهید تمامی فایل‌ها و متن‌های موجود در گروه‌ها و کانالهای تلگرام و یا فایل‌های شخصی خود را به صورت یکجا دانلود کنید؛ تنها راهکار TelegramZIP است. https://www.tel۲zip.com @Tel۲Zip

 • بخش تبلیغات توییتنا   Tweetna_ir@

  1397/04/26 ساعت 20:00

  با سایت TelegramZIP تنها با یک کلیک تمامی متن‌ها، فایل‌ها و محتوای تلگرام خود را به صورت یکجا دانلود کنید اشتراک طلایی رایگان سه روزه برای همه کاربران https://www.tel۲zip.com @Tel۲Zip