• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/24 ساعت 06:26

  ۱۱- با دقت بر سخنان ماکرون و تصویر تازه‌ای که از دنیا ارائه کرده است و همچنین با کنش و واکنش‌های چند وقت اخیر #ایران، بنظر می‌رسد که ما نیز تصمیم به حضور در حلقه قدرت سوم دنیا گرفته‌ایم. اینکه این تصمیم مناسب است یا خیر و تامین کننده #منافع_ملی ما است، گذر زمان نشان خواهد داد.

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/24 ساعت 06:24

  ۹-دوم،باید درباره استراتژیمان بیاندیشیم چراکه اکنون آمریکا و چین دو قدرتی هستند که کارتهای واقعی را در اختیار دارند. ما ۲گزینش دربرابر این دگرگونی بزرگ داریم: -متحدکوچک یکی از این۲ یا کمی از این و کمی از آن باشیم -تصمیم بگیریم که سهم خودرا در این بازی داشته باشیم و اثر بگذاریم …

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/24 ساعت 06:24

  ۷- خطر این چرخش بزرگ با یک چرخش ژئوپولیتیک و نظامی دو برابر می‌شود چرا که در جهانی هستیم که در آن منازعات شدت می‌گیرد و من دو خطر اصلی می‌بینم. نخست اینکه سرشت این منازعات تغییر کرده و روز به روز بیشتر قربانی‌های غیرنظامی می‌گیرد. دوم اینکه وحشیگری از نو آغاز شده …

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/24 ساعت 06:24

  ۵-ماکرون گفت: یک دگردیسی و تغییر آرایش ژئوپولیتیک و استراتژیک را شاهدیم. ما احتمالا در دوران پایان هژمونی #غرب بر جهان زندگی می‌کنیم. اوضاع اکنون تغییر کرده است. این تغییر برآمده از اشتباهات غربی‌ها در برخورد با پاره‌ای از بحرانها است. این تغییرات ما را ناگزیر میکند که درباره …

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/24 ساعت 06:24

  ۳- ماکرون در این سخنرانی از اصطلاحات #مارکسیست ی استفاده کرد،از جنگ سنگری و جنگ مانووری(اصطلاحات گرامشی)گفت، یا #اومانیسم را شالوده تمدن نوین اروپایی معرفی و اعلام کرد «همانطور که #سوسیالیسم در یک کشور نتوانست به لحاظ تاریخی موفق شود، اومانیسم در یک کشور نیز موفق نخواهد شد».

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/24 ساعت 06:24

  ۱-تصویر تازه از دنیا در سخنرانی #ماکرون میان سفرای #فرانسه: هژمونی غرب بر جهان که از دو سده پیش،اروپا در چارچوب آن میاندیشید و سیاستگزاری میکرد پایان یافته است. جهان به ۲قطب آمریکا و چین درحال تقسیم است و دیگر کشور‌های جهان اگر نمی‌خواهند به زائده‌ای از این دو تبدیل شوند …#رشتو

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/23 ساعت 11:04

  علت عدم آگاهی مطلوب عموم از فواید #اقتصاد_آزاد،این است که برخلاف #سوسیالیست‌ها وحامیان #اقتصاد_دولتی،کسانی مروج ویا نماد آن هستندکه فکرمیکنند اگر ادبیات خودرا عامه فهم کنند،به شأن و جایگاه علمی آنها لطمه واردمیشود. باید از برج عاج‌ پایین بیایید والا همچنان ضد فقرا..محسوب میشوید.

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/22 ساعت 22:23

  ۸- دیگر نمی‌توان فجایع اخیر را غیرمترقبه تلقی کرد. اگر بخواهیم خواست‌های اجتماعی را در تقابل با #ایدئولوژی و فلسفه وجودی سیستم لحاظ کرده و شیوه تقابل خود را سخت و غیراجتماعی انتخاب کنیم، این ناهنجاری ادامه دار خواهد بود و امیدی به بهبود آن وجود نخواهد داشت.#جوان #باهم_میتوانیم

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/22 ساعت 22:23

  ۶- بخشی محدود با تمام توان قصد ممانعت از حضور افکار و افراد تازه در دایره تصمیم‌سازی را دارند، به همین خاطر یک تفکر با شیوه تکراری، سالهاست که اِعمال میشود و …. وقتی یک فردی عاصی شده است و فکر میکند هیچ کس او را نمیفهمد …#دختر #پسر #جوانان

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/22 ساعت 22:23

  ۴- به همین دلیل راهکارهای آنها همانی است که دربرابر ورود ویدیو داده بودند. باید قبول کنیم: - سطح سواد بالا رفته است - تسلط به زبانهای خارجی افزایش یافته است - تغییرات بنیادین در نهاد‌های اجتماعی بخصوص نهاد #خانواده اتفاق افتاده و #والدین دیگر قدرت سابق در کنترل را ندارند …#مردم

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/22 ساعت 22:23

  ۲- اجتماعی، خالی است و قادر به واکنش مناسب دربرابر تحولات جهانی در حوزه #اجتماعی و #فرهنگی نیستیم و به همین خاطر بهترین راهکار را کشیدن حصاری به دور خود و ممانعت از آگاهی نسل‌های جدید از جامعه‌ی جهانی دانستند. اما آن نظریه بخاطر عدم آگاهی از دنیای #تکنولوژی#ایران #مادر #پدر

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/22 ساعت 16:45

  احمدخاتمی: مشکلات و گرانی در کشور، «هزینه‌های انقلابی ماندن و زیر بار سلطه نرفتن مردم #ایران»است. آقای خاتمی،#مردم دارند هزینه‌ی #انقلابی نماندن #انقلابی‌نما‌ها را میدهند. مردم هزینه‌ی عدم انجام وعده‌های #انقلاب را توسط انقلابی‌نماها را میدهند. مردم چه زمانی میتوانند فایده ببرند؟

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/21 ساعت 16:53

  در پاسخ ادعاها و نظرات مشعشع «برخی» تکرار میکنم «برخی» از مدیران و نمایندگان باید گفت: اگر #شایسته_سالاری حاکم بود، الان درجایی از #ایران بکار واقعی خود مشغول بودید، حتی نام شما را نمی‌دانستیم، چه برسد که داعیه صاحب نظری و یا تصمیم‌سازی داشته باشید. #مردم هم راحت زندگی می‌کردند.

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/20 ساعت 12:53

  شهید بهشتی: «ستم‌پذیری»از دیدگاه #اسلام، همان اندازه گناه است که «ستم‌گری». ای انسان، تو #آزادی. اگر ستم‌پذیر شدی، خود را ملامت کن. #بهشتی، #حقوق_شهروندی

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/19 ساعت 15:31

  ۳- حال می‌خواهد مال یک فرد باشد یا مال یک تشکیلات. تشکل انحصار طلب و انحصار اندیش از جانب هر فرد و هر گروه و هر جمع باشد، شیطانی از آب در می‌آید. معنای #طاغوت همین است، طاغوت میگوید من! غیر از من هیچ چیز! آن وقت در برابر #حق و در برابر خلق کارش به طغیان کشیده می‌شود، سرکش می‌شود!

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/19 ساعت 15:31

  شهید #بهشتی: ۱- تشکل ضد #خدا و ضد #اسلام، آن تشکلی است که با ۲نفر یا ۳نفر یا ۱۰نفر یا ۱۰۰۰ نفر یا ۵۰۰ هزار نفر یا ۲میلیون نفر یا پنج میلیون نفر دور هم جمع بشوند بگویند فقط ما! #آدم خوب کجا پیدا می‌شود؟ البته در داخل ما! بیرون چطور؟ خبری نیست! #رشتو #ایران #شایسته_سالاری #طاغوت

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/19 ساعت 15:25

  آقا اندیشه‌ی خوب کجا پیدا می‌شود؟ اگر می‌خواهی سراغ آن را بگیری بیا همین جا دور و بر ما ! آن طرف‌تر چطور؟ نه دیگر، بیرون ما خبری نیست! برنامه ریزی خوب کجا پیدا می‌شود؟ فقط ما ! اخلاص در نیت کجا پیدا می‌شود؟ البته در جمع ما !

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/19 ساعت 00:48

  امسال آریسا خانم برای اولین بار در #محرم برای عزاداری زنجیر زد. انشاا … خداوند به او نظر کرده و صالحی و #آزادگی خصلت او شود.

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/18 ساعت 12:57

  #من_رویایی_دارم که در آن،وقتی وارد #دادگاه‌ی میشوم،اطمینان دارم #قاضی عادلی آنجاست که با تمام وجود در پی دفاع ازحقوق طرف محق است. در این رویا اکثرمردم اطمینان کامل به سلامت،عدالت و بیطرفی #قوه_قضاییه دارند،مکانیزم درست و نظارت مردم بعنوان ضمانت کارآمدی و سلامت درنظر گرفته شده است

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/17 ساعت 12:25

  ۱۰-من رویاهای خودرا در چارچوب قانون و بدون افراطی‌گری دنبال میکنم تا آنها را به حقیقت مبدل کنم.#رویای_من زیباست و نباید به دشنام یا دشمنی آلوده شود. رویاهای من اینجا متولد شدند و از داخل مرزهای این سرزمین محقق میشوند،بی‌آنکه بخواهند مانع رشد رویای دیگران شوند. #من_رویایی_دارم

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/17 ساعت 12:25

  ۹-#من_رویایی_دارم که در آن، #ایران قدرتی برتر از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و کشورهای جهان به احترام آن کلاه از سر برمی‌دارند.#توسعه #شایسته_سالاری

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/17 ساعت 12:25

  ۶-#من_رویایی_دارم که در آن، #قانون حاکم مطلق در جامعه است. تمام امور شفاف هستند و مردم ناظر بر عملکردها می‌باشند. هیچ کس بر دیگری برتری ندارد و شایستگی تنها دلیل رشد محسوب می‌شود.#حاکمیت_قانون

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/17 ساعت 12:25

  ۵-#من_رویایی_دارم که در آن، صبح که از خواب برمی‌خیزم، با رغبت رادیو و تلویزیون را روشن می‌کنم تا با نشاط کامل به سراغ کار روزانه خود بروم. استرس برای من بی‌معناست و هرآنچه می‌شنوم سرشار از امید است.#شفافیت

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/17 ساعت 12:25

  ۱-#من_رویایی_دارم که در آن، #زندگی زیباست. مردم با یکدیگر مهربان هستند و بجای اخم، در صورت خود لبخندی زیبا نشانده‌اند. #رشتو

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/25 ساعت 19:40

  تیوا را یکی از #هم‌نسلان شایسته ما، آقای حافظ حکمی مدیریت می‌کند. برنامه‌های توسعه‌ای ایشان، نمونه آشکاری از توانمندی #نسل_ما در مدیریت است. امیدوارم شاهد حضور هرچه بیشتر #شایستگان_نسل_ما در بخش‌های مختلف باشیم.@hafez_hakami

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/24 ساعت 06:24

  ۱۰-اگر ما به همین راه ادامه دهیم برای همیشه کنترل را از دست خواهیم داد و آن زمان از صفحه روزگار محو خواهیم شد. من این را با یقین به شما می‌گویم. «تمدن نابود خواهد شد و همچنین کشور ما و اروپا.» اروپا نابود خواهد شد و جهان در حول دو قطب، سازماندهی میشود: #آمریکا و #چین

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/24 ساعت 06:24

  ۸-و در این عرصه نیز نظمی که یقین ما و سازماندهی ما بر روی آن قرار داشت درحال نابودی است. ما اکنون معاهدات مربوط به محدودیت تسلیحات را در سکوت و معصومیت کنار می‌گذاریم.همه این‌ها پرسش‌هایی عمیق را دربرابر ما قرار می‌دهد. نخست اینکه داده‌های گذشته و عادتهای ما دیگر معتبر نیستند …

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/24 ساعت 06:24

  ۶-پیامد‌های آن در منازعات #خاورمیانه،نقاط نزدیک و نقاط دیگر بازاندیشی کنیم.لازم است دوباره درباره ۱استراتژی عمیق دیپلماتیک،نظامی و شاید عناصرهمبستگی که گمان میکردیم برای همیشه پایدار است بیاندیشیم. این همبستگی را باهم در لحظه‌های ژئوپولیتیکی شکل دادیم که اکنون تغییر یافته است …

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/24 ساعت 06:24

  ۴-ماکرون با این سخنان از ۱سمت می‌خواهد تمدن نوین اروپایی ادعایی خود را به نوعی تکرار تجربه سوسیالیسم در شوروی معرفی کند و مدعی راهی تازه باشد،از سوی دیگر تحقق آن را در کوتاه مدت تعلیق به محال کند و مشروط به پیوستن همه جهان به آن کند. او خواهان تجدیدنظر در معاهدات بین‌المللی شد..

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/24 ساعت 06:24

  ۲- باید باهم متحد و همکاری کنند و وزنه متقابل یا سومی در جهان بوجود آورند. مرکز ثقل این وزنه اتحادیه اروپاست و برای این هدف باید در روابطش با روسیه تجدیدنظر و آنرا نوسازی کند،مناسباتش را با هند-آسیا گسترش،پایه نوینی برای روابط با افریقا بدور از منطق هژمونی،برمبنای همکاری بنا کند

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/23 ساعت 13:16

  افسر محترم #راهنمایی_رانندگی،آقای #پلیس، وقتی مهر و دست خط شما، ۲ریال برای بیمه ارزش ندارد، چرا کروکی نمی‌کشید؟ افسر پلیس، اجتهاد شخصی میکند، #بیمه ۱/۴ پول زیان دیده را نمیدهد و ….آنچه در این میان اهمیت ندارد، وقت و اعصاب #مردم است. #بیمه_دانا #نیروی_انتظامی

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/22 ساعت 22:23

  ۹- باید نفسی عمیق کشید و برای یک بار هم که شده، تمام افکار را دور یک میز نشاند و نقشه راهی متناسب با شرایط روز تهیه کرد. مراقب باشیم که کشور را به مردم و سیستم تفکیک نکنند که اگر این تفکیک اتفاق بیفتد، آنزمان راهکارها برای بهبود بسیار سخت و پرهزینه خواهند شد.#ایران #باهم_میتوانیم

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/22 ساعت 22:23

  ۷- خانواده پشتیبان او نیست یا والدین موثری‌ ندارند؛ سیستم با او به چشم مجرم یا غیرخودی برخورد میکند، سیاسیون مدام ناامیدی را پمپاژ میکنند، رسانه‌های موثر متعلق به مخالفین هستند، درک درستی از نیازهای جوانان وجود ندارد، افراد آینده‌ای روشن و جذاب برای خود متصور نیستند و …

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/22 ساعت 22:23

  ۵- - وضعیت بد #اقتصاد ی و ناتوانی والدین در برآورده ساختن نیازهای فرزندان، جایگاه آنها را بشدت متزلزل کرده است بنظر نقشه راهی در حوزه اجتماعی که متناسب با شرایط فعلی باشد،وجود ندارد. نگاه امنیتی وسخت به حوزه اجتماعی،موضوعات این حوزه را سرفصل تقابل کرده است..#باهم_میتوانیم #بانوان

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/22 ساعت 22:23

  ۳- نبود #آینده‌پژوهی و نداشتن چشم‌انداز، موفق نشد و پس از ویدیو، #ماهواره و #اینترنت و شبکه‌های مجازی شدند بلایای آسمانی که تا همین امروز هم گرفتار کرده‌اند و جالب‌تر اینکه برخی از کسانی که قصد مقابله با آنها را دارند،افتخارشان نداشتن گوشی هوشمند و تکنولوژی است … #باهم_میتوانیم

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/22 ساعت 22:23

  ۱- اتفاقات تلخ چندوقت اخیر،توجه ویژه و تغییر روش در حوزه اجتماعی را بیش از پیش ضروری کرده است. سالهاست در این حوزه درحال تلاش برای پیاده ساختن نظرات خود به هر طریق ممکن هستیم. دوستی میگفت آنکه طرح مقابله با ویدیو را داد،درست فکر کرده بود.زیرا میدانست دست ما در رقابت فرهنگی..#رشتو

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/22 ساعت 01:13

  کاسبی جدید #فرانسه،خط اعتباری ۱۵میلیاردی است. بنظرشما #اروپا، حقیقتا خواستار ارتباط #ایران با آمریکا است؟ تحرکات اخیر اروپا و فرانسه برای برقراری ارتباط میان ۲کشور، ۱نمایش است، چراکه درصورت ارتباط، سیطره اروپاییان بر صنعت ایران بخاطر تکنولوژی پایین‌(نسبت به #آمریکا)ازبین میرود.

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/21 ساعت 12:51

  اگر توانستیم راه استفاده از ویدئو و ماهواره را ببندیم، با فیلتر، استفاده از شبکه‌های مجازی را قطع کنیم و … حتما اینبار هم نمیگذاریم #زنان وارد استادیوم شوند، موتورسیکلت برانند.. چندبار یک اشتباه را باید تکرار کنیم؟ چرا براحتی زمینه دخالت دیگران در امور داخلی‌مان را فراهم میکنیم؟

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/20 ساعت 00:30

  مشکل کشور، از کمرنگی #حاکمیت_قانون است نه نبود قانون. برای تصمیم‌گیری فقط استناد به مر قانون مجاز است. مسوولان برای مسایل شخصی میتوانند از مرجع تقلید خود استفتا کنند، نه امور کشوری. در موضوعات حاکمیتی تنها استفتا از #رهبری که برتمام امور اشراف دارند جایز است.#قانون را ذبح نکنید.

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/19 ساعت 16:45

  آقای #پناهی و #نمایندگان طرفدار #شفافیت_آرای_نمایندگان،بسم‌ا …،آزمون شفافیت را شروع کنید. باتوجه به فوت #دختر_آبی و خواست جامعه برای توجه به #حقوق_شهروندی شان،موضوع حضور #زنان در استادیوم را در #مجلس مطرح کنید تا آرا را ببینیم. نشان دهید موضوع شفافیت،سیاسی نیست. #نماینده #مردم

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/19 ساعت 15:31

  ۲- آقا اندیشه‌ی خوب کجا پیدا می‌شود؟ اگر میخواهی سراغ آن را بگیری بیا همین جا دور و بر ما! آن طرف‌تر چطور؟ نه دیگر، بیرون ما خبری نیست! برنامه ریزی خوب کجا پیدا میشود؟ فقط ما ! اخلاص در نیت کجا پیدا میشود؟ البته در جمع ما ! بیرون جمع شما چطور؟ آنها همه شیطانی و اهریمنی است.#طاغوت

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/19 ساعت 15:25

  بیرون جمع شماچطور؟ آنهاهمه شیطانی و اهریمنی است.میخواهد مال ۱فردباشد یا ۱تشکیلات. تشکل انحصارطلب و انحصار اندیش از جانب هر فرد،گروه وجمع باشد،شیطانی از آب در میآید. معنای #طاغوت همین است،طاغوت میگوید من،غیراز من،هیچ چیز!آنوقت دربرابر حق و خلق کارش به طغیان کشیده میشود،سرکش میشود

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/19 ساعت 01:33

  #جان_انسان ارزان نیست که به آسانی بتوان آن را گرفت. فوت یک انسان تنها بخاطر آنچه که حق اولیه او و از بدیهیات #حقوق_شهروندی است هیچ توجیهی ندارد. حتما #فیفا باید اجبار کند؟ چرا امیدها را از داخل قطع می‌کنید؟ چقدر ارزان خود را در برابر خواسته میلیونها نفر قرار می‌دهیم.#دختر_آبی

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/18 ساعت 17:22

  باآقای #پناهیان و توهین‌کنندگان مخالفم،اما اگر #نماینده‌ ای صرفا بخاطر ترس از #رد_صلاحیت،مخالف #شفافیت_آرای_نمایندگان است،همان بهتر که در مجلس نباشد. نماینده ترسو،منفعت و عافیت طلب جایش در #مجلس نیست. به نمایندگان آگاه،شجاع،سالم و با تفکر ملی نیاز داریم که بدنبال منافع ملت باشند.

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/18 ساعت 01:15

  چرا شهریه #مهدکودک، ماهی چند میلیون؟ شهریه #مدارس_غیرانتفاعی و مهدهای کودک براساس چه معیاری تعیین می‌شوند؟نقش وزارتخانه چیست؟ #جهت_اطلاع،حق #آموزش_رایگان و همگانی از حقوق شهروندان و از حقوق بنیادین بشر است. #قانون_اساسی،حق آموزش رایگان و همگانی برای شهروندان را به رسمیت میشناسد.

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/17 ساعت 12:25

  ۸-#من_رویایی_دارم که در آن، با همسر و دخترم به استادیوم می‌رویم و تیم ملی را تشویق و با هم دوچرخه سواری می‌کنیم و حجاب درون خویش را به بهترین شکل ممکن حفظ می‌کنیم.در رویای من، خانواده تنها در درون خانه گردهم نمی‌آیند و در هرمکانی اعضای خانواده همراه هم هستند.

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/17 ساعت 12:25

  ۷-#من_رویایی_دارم که در آن، جامعه‌ای وجود دارد که وقتی دخترم از منزل خارج می‌شود نگران هیچ چیز نیستم. هموطنانی دارم که به دختران #میهن خویش، همچون ناموس خود نگاه می‌کنند و اجازه نمی‌دهند هیچ کس و هیچ چیز موجب آزار آنها شود.

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/17 ساعت 12:25

  ۳-#من_رویایی_دارم که در آن، سیاستمداران تنها به فکر #منافع_ملی هستند. مردم بکار خویش می‌پردازند و آن قدر به سیاسیون اطمینان دارند که وقت خود را برای پیگیری مسایل سیاسی هدر نمی‌دهند. در این جامعه، جنگ سیاسیون در برابر دشمن خارجی است و در داخل تنها به رقابت می‌پردازند.

 • شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1398/06/17 ساعت 12:25

  ۲-#من_رویایی_دارم که در آن، کار، بخشی از زندگی است، نه همه آن. #مردم کار می‌کنند و متناسب با دستمزدی که به ازای کار خود دریافت می‌کنند در خانه‌ای شایسته سکونت داشته و زندگی آبرومندی دارند و دغدغه‌ای برای تفریح همراه با خانواده و هزینه‌های جاری زندگی خود ندارند.