• قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/29 ساعت 22:09

  یا أیها الذین کفروا لا تعتذروا الیوم إنما تجزون ما کنتم تعملون تحریم (٧) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/28 ساعت 21:49

  قل سیروا فی الأرض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة إن الله علی کل شیء قدیر عنکبوت(٢۰) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/26 ساعت 22:27

  ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺲ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺮﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ [ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻣﻰ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ . ] الرحمن (٤١) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/26 ساعت 10:17

  ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله إن فی ذلک لآیات لقوم یسمعون و از جمله آیات او خفتن شما در شب و روز و طلب معاش شما از فضل اوست بىیگمان در این [امر] براى کسانى که گوش شنوا دارند، مایههاى عبرت است الروم (۲۳)

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/25 ساعت 21:43

  واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم طور (۴٨) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/24 ساعت 22:06

  ﭘﺲ [ ﺑﺮ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﺸﺮﻛﺎﻥ ] ﺷﻜﻴﺒﺎ ﺑﺎﺵ ، ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻃﻠﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺏ ﺁﻥ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺱ ﻭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮﻱ ، ق (٣٩) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/24 ساعت 10:10

  وإن کلا لما لیوفینهم ربک أعمالهم إنه بما یعملون خبیر و قطعا پروردگارت [نتیجه] اعمال هر یک را به تمام [و کمال] به آنان خواهد داد چرا که او به آنچه انجام مى دهند آگاه است هود (۱۱۱) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/23 ساعت 22:16

  یعلم ما یلج فی الأرض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور سبا (٢) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/21 ساعت 22:43

  وإن لکم فی الأنعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیها منافع کثیرة ومنها تأکلون مومنون (٢١) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/19 ساعت 22:36

  ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ [ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ، ﻧﺒﺎﺕ ، ﺣﻴﻮﺍﻥ، ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﺛﺎﺭ ] ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ ، ﺯﻳﻨﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﺗﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻣﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻜﻮﺗﺮﻧﺪ کهف (٧) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/18 ساعت 12:51

  الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما کرد تا کشتیها به فرمانش در آن حرکت کنند تا از نعمت او روزى خود بجویید و شاید شکر نعمتهایش را بجا آورید الجاثیة (۱۲)

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/17 ساعت 22:58

  ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا ۚ أولئک لهم عذاب مهین لقمان (۶) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/16 ساعت 21:55

  روزى که آن را می‌بینید، (آنچنان وحشت سراپاى همه را فرامی گیرد که) هر مادر شیردهى، کودک شیرخوارش را فراموش مىکند؛ و هر باردارى جنین خود را بر زمین مىنهد؛ و مردم را مست می‌بینى، در حالى که مست نیستند؛ ولى عذاب خدا شدید است! حج(٢) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/16 ساعت 12:06

  قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر إنک على کل شیء قدیر آل عمران ﴿۲۶﴾ #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/15 ساعت 21:54

  وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم إن عذابی لشدید و (همچنین به خاطر بیاورید) هنگامى را که پروردگارتان اعلام داشت:اگر شکرگزارى کنید، (نعمت خود را) بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسى کنید مجازاتم شدید است! ابراهیم (٧) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/14 ساعت 21:45

  واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین پروردگارت را در دل خود، از روى تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان، یاد کن؛ و از غافلان مباش! اعراف (٢۰۵) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/13 ساعت 22:13

  إنما المؤمنون الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا وعلى ربهم یتوکلون انفال (٢) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/12 ساعت 09:52

  لله ملک السماوات والأرض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء إناثا ویهب لمن یشاء الذکور فرمانروایى [مطلق] آسمانها و زمین از آن خداست هر چه بخواهد مى آفریند به هر کس بخواهد فرزند دختر و به هرکس بخواهد فرزند پسر مى دهد الشورى (۴۹) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/10 ساعت 21:44

  وقل اعملوا فسیرى الله عملکم ورسوله والمؤمنون ۖ وستردون إلى عالم الغیب والشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون توبه (١۰۵) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/08 ساعت 21:49

  در دو طرف روز، و اوایل شب، نماز را برپا دار، چرا که حسنات، سیئات (و آثار آنها را) از بین می‌برند این تذکرى است براى کسانى که اهل تذکرند! هود (١١۴) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/08 ساعت 11:16

  وتوکل على الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبیرا و بر آن زنده که نمى میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوى و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است الفرقان (۵۸) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/06 ساعت 11:09

  متکبرانه روى از مردم برمگردان و در زمین با ناز و غرور راه مرو ، همانا خدا هیچ خودپسند فخرفروش را دوست ندارد و در راه رفتنت میانهرو باش ، و از صدایت بکاه که بیتردید ناپسندترین صداها صداى خران است لقمان( ۱۸ و ۱۹) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/05 ساعت 22:46

  وما لکم لا تؤمنون بالله ۙ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد أخذ میثاقکم إن کنتم مؤمنین حدید (٨) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/04 ساعت 21:44

  ادعوا ربکم تضرعا وخفیة ۚ إنه لا یحب المعتدین پروردگار خود را (آشکارا) از روى تضرع، و در پنهانى، بخوانید! (و از تجاوز، دست بردارید که) او متجاوزان را دوست نمی‌دارد! اعراف (۵۵) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/03 ساعت 10:42

  عسى ربنا أن یبدلنا خیرا منها إنا إلى ربنا راغبون اینک امیدواریم که پروردگار ما به جای آن، بستان بهتری به ما عطا کند، که (از این پس) ما همیشه به خدای خود مشتاقیم. القلم (۳۲) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/29 ساعت 22:10

  [ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮔﻮﻳﻨﺪ : ] ﺍﻱ ﻛﺎﻓﺮﺍﻥ! ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻲ ﻣﻜﻨﻴﺪ، ﻓﻘﻂ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻧﺠﺎم ﻣﻰﺩﺍﺩﻳﺪ، ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ. تحریم (٧) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/28 ساعت 21:50

  بگو: در زمین بگردید پس با تأمل بنگرید که چگونه مخلوقات را آفرید، سپس خدا جهان آخرت را ایجاد می‌کند زیرا خدا بر هر کاری تواناست عنکبوت (٢۰) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/27 ساعت 22:07

  أصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا وأحسن مقیلا ﺍﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ، ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻫﺸﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮔﺎﻫﺸﺎﻥ ﻧﻴﻜﻮﺗﺮ ﺍﺳﺖ. فرقان (٢٤) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/26 ساعت 22:26

  یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والأقدام الرحمن (۴١) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/25 ساعت 21:44

  ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺕ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻲ ، ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ [ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ]ﺑﺮﻣﻰ ﺧﻴﺰﻱ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺱ ﻭ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮﻱ . طور (٤٨) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/25 ساعت 10:15

  وما اختلفتم فیه من شیء فحکمه إلى الله ذلکم الله ربی علیه توکلت وإلیه أنیب در هر چیز اختلاف کنید داوریش با خدا است، این است خداوند پروردگار من، بر او توکل کرده‌ام، و به سوی او باز میگردم الشورى (۱۰) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/24 ساعت 22:06

  فاصبر علىٰ ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ق (٣٩) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/23 ساعت 22:17

  [ﺧﺪﺍ ] ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻓﺮﻭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻓﺮﻭﺩ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻟﺎ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ; ﻭ ﺍﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﻣﺮﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ سبا(٢)

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/21 ساعت 22:45

  ﻭ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺩﺍم ﻫﺎ ﻋﺒﺮﺗﻲ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻢ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻧﻮﺷﺎﻧﻴﻢ، ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺍﺯ [ﮔﻮﺷﺖ ] ﺁﻧﻬﺎ [ ﻧﻴﺰ ] ﻣﻰ ﺧﻮﺭﻳﺪ مومنون(٢١)

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/20 ساعت 23:05

  قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک أزکی لهم إن الله خبیر بما یصنعون ٭ وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها نور٣١,٣۲ #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/19 ساعت 22:35

  إنا جعلنا ما على الأرض زینة لها لنبلوهم أیهم أحسن عملا کهف (٧) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/17 ساعت 22:59

  و بعضى از مردم سخنان بیهوده را می‌خرند تا مردم را از روى نادانى، از راه خدا گمراه سازند و آیات الهى را به استهزا گیرند؛ براى آنان عذابى خوارکننده است! لقمان (۶) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/17 ساعت 12:48

  قال رب إنی أعوذ بک أن أسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی أکن من الخاسرین گفت پروردگارا من به تو پناه مى برم که از تو چیزى بخواهم که بدان علم ندارم و اگر مرا نیامرزى و به من رحم نکنى از زیانکاران باشم هود(۴۷) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/16 ساعت 21:55

  یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب الله شدید حج (٢) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/16 ساعت 11:59

  بگو: خدایا! ای مالک همه موجودات! به هر که خواهی حکومت می‌دهی و از هر که خواهی حکومت را می‌ستانی و هر که را خواهی عزت می‌بخشی و هر که را خواهی خوار و بی مقدار می‌کنی هر خیری به دست توست، یقینا تو بر هر کاری توانایی. آل عمران (۲۶) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/15 ساعت 10:29

  پس بر آنچه مى گویند شکیبا باش و پیش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن با ستایش پروردگارت [او را] تسبیح گوى و برخى از ساعات شب و حوالى روز را به نیایش پرداز باشد که خشنود گردى طه (۱۳۰) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/13 ساعت 22:14

  مؤمنان، تنها کسانى هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان میگردد؛ و هنگامى که آیات او بر آنها خوانده می‌شود، ایمانشان فزونتر می‌گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توکل دارند. انفال (٢) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/12 ساعت 21:49

  ولقد جعلنا فی السماء بروجا وزیناها للناظرین ما در آسمان برجهایى قرار دادیم؛ و آن را براى بینندگان آراستیم. حجر (١۶) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/10 ساعت 21:44

  بگو: «عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را می‌بینند! و بزودى، بسوى داناى نهان و آشکار، بازگردانده می‌شوید؛ و شما را به آنچه عمل می‌کردید، خبر می‌دهد!» توبه (١۰۵) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/09 ساعت 12:16

  ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا ۚ إنما عند الله هو خیر لکم إن کنتم تعلمون [آن] پیمان [که با] خدا [بسته‌اید] را به بهایی اندک نفروشید! زیرا آنچه [از بهشت و رضوان] نزد خداست اگر بفهمید برای شما بهتر است نحل (۹۵) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/08 ساعت 21:49

  وأقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من اللیل إن الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرى للذاکرین هود (١١۴) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/07 ساعت 21:45

  إن فی اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله فی السماوات والأرض لآیات لقوم یتقون مسلما در آمد و شد شب و روز، و آنچه خداوند در آسمانها و زمین آفریده، آیات (و نشانه هایى) است براى گروهى که پرهیزگارند (و حقایق را می‌بینند) یونس (۶) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/05 ساعت 23:07

  چرا به خدا ایمان نیاورید در حالى که رسول (او) شما را می‌خواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید، و از شما پیمان گرفته است (پیمانى از طریق فطرت و خرد)، اگر آماده ایمان آوردن هستید. حدید (٨) #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/05 ساعت 10:32

  إن تبدوا خیرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله کان عفوا قدیرا اگر (درباره خلق) آشکارا یا پنهانی نیکی کنید یا از بدی دیگران درگذرید خدا همیشه از بدیها در می‌گذرد با آنکه در انتقام تواناست النساء ﴿۱۴۹﴾ #قرآن

 • قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

  1398/04/03 ساعت 22:24

  لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور این بخاطر آن است که براى آنچه از دست داده‌اید تاسف نخورید و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید و خداوند هیچ متکبر فخرفروشى را دوست ندارد حدید (٢٣)