• نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/23 ساعت 11:34

  https://www.khabaronline.ir/detail/۸۱۲۰۶۷/weblog/tajik … توپخانه عربستان در هفته سوم بحران #خاشقچی آغاز به کار کرد! سعودیها بعد از دو هفته سکوت نسبی با یارگیری و استفاده از ابزارهای قدرتشان همچون نفت و عدم خرید تسلیحات آمریکائی و اعطای پایگاه به روسیه و حتی لولو سازی رابطه نزدیک با ایران! وارد فاز تهاجمی شدند!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/17 ساعت 13:47

  https://www.khabaronline.ir/detail/۸۱۰۹۸۱/weblog/tajik … در پی پس لرزه‌های یمن که چهره بزک شده عربستان را خدشه دار کرده، سعودی‌ها برای ممانعت از فعال شدن گسلهای بحران جانشینی و نزاع‌های درون خاندانی و در چشم‌پوشی و خوشایند غرب، با روشهای تروریستی #رژیم_صهیونیستی وارد دوران یکدست کردن خانواده سلطنتی شده‌اند.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/16 ساعت 08:59

  وارد دوران یکدست کردن خانواده سلطتنتی نموده اند. جنگ یمن چهره بزک کرده سه دهه اخیر سعودیها را عریان و زیست سیاسی اجتماعی عربستان را متاثر ساخته است.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/15 ساعت 23:58

  نیز نه تنها به اراده و یا تمایل اروپا برای همکاری با ایران، بلکه بنا به ضرورت این امر و ایستادن نهادهای اروپایی که منادی چند جانبه‌گرایی در مقابل یک‌جانبه‌گرایی ترامپ هستند. همکاری ما با اروپا و همراهی با هنجارهای جهانی چندجانبه‌گرا نه یک انتخاب، بلکه ضرورت راهبردی است.#دهن_کجی؟!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/13 ساعت 11:38

  ۳-زیرا این تحریم‌ها دامنه فراسرزمینی داشته و هدف آنها اثرگذاری مستقیم بر نحوه چینش روابط خارجی دولت‌های حاکم و مستقل است و این نقض اصل بنیادین عدم مداخله به نحو مصرح در منشور ملل متحد است.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/13 ساعت 11:38

  https://www.khabaronline.ir/detail/۸۰۹۵۸۸/weblog/tajik … ۱- ایران در لاهه یک استراتژی دولایه داشت: ۱-شکلی: هزینه خروج آمریکا از برجام را برای دولت ترامپ سنگین و هزینه زا کند و از قبل آن اردوگاه طرفدارانش در برجام را نیز تقویت کند. ۲- محتوائی: به یک سطح حداقلی از فوائد برجام برای رونق اقتصادی کشور برخوردار گردد.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/11 ساعت 12:31

  پیروزی ایران بر آمریکا در عراق یک فرصت است. زیرا اهداف آمریکا و هم پیمانانش غیر شفاف و غرب این کشور در مرز با سوریه که توسط نیروهای نظامی اش و گروههای تند روی مسلح در سوریه دارای آلودگیهای نظامی امنیتی است میتواند نقطه ائی برای تسری نا امنیهای جدید باشد. https://www.khabaronline.ir/detail/۸۰۹۳۶۷/weblog/tajik …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/08 ساعت 09:23

  https://www.al-monitor.com/pulse/originals/۲۰۱۸/۰۹/iran-trump-direct-talks-offer-iranian-public-opinion-reacts.html … «It is true that even if there were direct negotiations with Trump, we could not achieve much in terms of substance for various reasons. But with political planning, we can neutralize him and not be played in his field.»

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/29 ساعت 12:18

  امکان تفاهم مفید و پایدارفعلا" با ترامپ نیست امابرای عدم انفعال تا زمانی که هست نیاز به استراتژی مثلثی است تا:۱-اقدامات وی کم خطر شود ۲-منزوی بماند و سایرین را پشت سر خود نکشاند ۳-زمینه یک مذاکره با سطوح درخواست حداقلی ونه حداکثری از سوی دو طرف فراهم شود. https://www.khabaronline.ir/detail/۸۰۵۹۷۵/weblog/tajik …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/28 ساعت 00:54

  https://www.isna.ir/news/۹۷۰۶۲۶۱۲۹۱۹ … حساسیت رسانه‌ها،همراهی نخبگان و تبدیل آن به خواست عمومی برای #اقدام_قاعده_مند_و_مثبت_دیپلماتیک جهت تاثیرگذاری برکشورهای عضو شورای امنیت باحضور رئیس جمهوردر جلسه،عقلای اطراف ترامپ رانسبت به پوست خربزه #هیلی وبررسی ترازنامه هزینه فایده وعقب نشینی متقاعد کرد!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/26 ساعت 00:22

  https://www.khabaronline.ir/detail/۸۰۴۹۷۲/weblog/tajik … این اشتباه استراتژیک است ولی قدرت‌های خارجی باید مسئولانه‌ عمل کنند،ایران الگوی جدیدی درمنطقه برای تبدیل اهرم‌های قدرت به ابزار منع وخامت بیشتر اوضاع منطقه ارائه و عربستان سعی نکند گسلهای سیاسی اجتماعی اش را با فرا فکنی و بزک شکافها، فراموش و یارگیری کند!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/24 ساعت 14:13

  یکی از راه‌های عبور ایران از این گردنه در مقابله با زورگوئی ترامپ تشکیل اتاق تسویه حساب یوروئی است (Euro Clearing House) که هم سازوکارش از منظر حقوقی و مالی معلوم است و هم میتواند با اضافه کردن کارکردهای جدید مانند سوئیفت اروپائی نیازهای کنونی ایران و طرفهای تجاریش را برطرف کرد.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/23 ساعت 15:58

  https://www.khabaronline.ir/detail/۸۰۴۳۱۱/weblog/tajik … حداقل حضور پر قدرت و در سطج مناسب در جلسه شورای امنیت که بتواند توجه بین المللی بیشتری جلب کند اینست که اهداف، رویکرد، منافع، سیاستهایمان و خطرات اقدامات ترامپ برای جامعه بین المللی را بطور شفاف بیان کنیم. هم مذاکره است و هم نیست! اما برای قدم اول بد نیست!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/21 ساعت 17:50

  حمایت آمریکا و حامیان منطقه ائی اش مانند ترکیه، قطروعربستان به ایران پرداخت شود!این کمی به نحوه تعاملات خارجی ایران برمیگردد اما غیرمنصفانه بودن تنظیمات بین المللی و خصومت بیش از حد با ایران و ترجمه غلط اهداف و نیاتش در کنار بی برنامگی دولت ترامپ و ویژگیهای شخصیتی وی به این وضعیت

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/21 ساعت 09:24

  https://www.khabaronline.ir/detail/۸۰۳۶۸۵/weblog/tajik … استقرار صلح و ثبات در سوریه با حداقل خسارت انسانی در ادلب که آخرین نقطه‌ امید جنگ‌های نیابتی برای اهداف سیاسی و تغییرات سرزمینی بود سخت است. حامیان آنها هم اکنون سرمایه‌گذاری‌های مادی‌ومعنوی خویش را در شرف از بین رفتن میبینند و طبیعی است که مقاومت کنند.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/01 ساعت 21:48

  https://www.wsj.com/articles/pecker-granted-immunity-in-cohen-case-۱۵۳۵۰۴۱۹۷۶?m … با اعطای مصونیت دادستان به یکی از اعضای هیات مدیره شرکتی که تحقیقات ملی را منتشر میکند و در جریان اقدامات کوهن است کار دارد بیخ پیدا میکند! داره قطره قطره جمع میشود تا کی دریا شود؟!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/01 ساعت 10:48

  خیلی دور نیست نقاشی سیمپسونی ترامپ مقابل قاضی مولر در صفحات اول روزنامه‌ها نقش ببندد! اگر ترامپ نیاید خود را بیشتردرمعرض آسیب قرار میدهد،حمایت بخشی از جمهوریخواهان را هم از دست میدهد،یک قدم به استیضاح نزدیک ویا مجبوربه استعفا خواهد شد مانند نیکسون در سال ۱۹۷۲که میکفت بی گناه است!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/31 ساعت 14:02

  تغییرسخت است امامحال نیست.راهی جز اداره کشور توسط چندحزب بزرگ نیست تا اموربجای خود بازگردد.با مشکلاتی که در خورده فرهنگها و همچنین عادات ناپسند ایرانیان داریم و حل آنها نیازمندفعالیتی مستمرو درازمدت فرهنگی است تا هم مردم اصلاح شوند و هم قوای هیات حاکمه تابرای توسعه کشور بسیجشوند

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/29 ساعت 12:51

  https://twitter.com/NosratolahTajik/status/۱۰۲۶۵۰۸۲۶۵۶۱۲۶۱۵۶۸۲ … آمریکا حداقل یک عذر خواهی نه فقط به مردم بلکه نهضت دمکراسی خواهی ایران که سابقه بیش از یکصد ساله دارد بدهکار است. مخصوصا" به آندسته که نهضتهای ملی شدن نفت و مقاومت در سال ۳۲ را پشتیبانی کردند و نسلهای بعدیش که با خون خود در ۱۳۵۷ دولت کودتا را سرنگون کردند.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/27 ساعت 22:43

  https://www.khabaronline.ir/detail/۷۹۷۹۸۰/weblog/tajik … سند اهداف توسعه هزاره که برای اولین بار کشورهای مختلف اهداف خود فقر،نابرابری و مرگ و میر کودکان در سطح جهانی تعریف کردند و همچنین تغییر ساختار و کوچک سازی سازمان ملل از افتخارات کوفی عنان هفتمین و از دبیر کلهای موفق این سازمان بود.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/25 ساعت 19:15

  اما ترامپ این ساختار را به چالش کشیده و تبدیل به تعامل دوجانبه با مرکزیت آمریکا نموده تا با شعار «اول آمریکا» ستون جهانی شده و این پلیس با برخورد گزینشی آن دست از کشورهائی که همراه نبوده و یا مضر یا یاغی می‌داند را با اعمال فشار و ابزار تحریم مهار نماید! ۲ https://www.khabaronline.ir/detail/۷۹۷۴۲۱/weblog/tajik …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/24 ساعت 23:37

  ترکیه وقتی سوگلی آمریکا است که بعنوان یک کشور اسلامی میانه رو در مقابل ایران مطرح شود که با غرب و رژیم صهیونیستی نیزروابط خوبی داشته ولی وقتی میوه ممنوعه راخورد بایداز بهشت آمریکائی! بیرون رود! اما ما هم از هول حلیم تو دیگ نیفتیم! #بندبازی_اردوغان؟! http://irdiplomacy.ir/fa/news/۱۹۷۸۴۶۵/٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪BA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۸-٪D۸٪AC٪DB٪۸C٪D۸٪A۸-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷- …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/22 ساعت 23:47

  خروج ترامپ از برجام و نامعلومی سرنوشت سیاسی اش، مذاکره با وی شرط بندی روی اسب مرده است!یکی از تبعات این ژست صلح خواهی ترامپ از سوئی استفاده سیاسی و حقوقی از این موضع و از سوی دیگر انداختن بخشی از مردم و ناراضیان ایرانی به جان دولت و حکومت است!مشکلات کشور هم بیشتر ریشه داخلی دارد!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/21 ساعت 10:30

  فساد سیستماتیکی که در تمامی زوایای کشور و حتی در سیاست و حکومت نیز لانه کرده است میتواند نظام سیاسی را زمین بزند. اما دستگاه فاسد نمیتواند مبارزه ضد فساد موفق و سالمی داشته باشد و لذا باید #کمیته_ملی_مبارزه_با_فساد متشکل از عناصر وطن پرست و پاکدست خارج از دولت و حاکمیت تشکیل شود.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/09 ساعت 22:41

  https://www.khabaronline.ir/detail/۷۹۳۵۶۴/weblog/tajik … فعلا"زمینه ملاقات بین ترامپ و روحانی به دلیل عملکرد، شخصیت، رویکرد و اهداف ترامپ نیست،اما اتخاذ سیاست علنی و پنهانی متفاوت خوبه. باید هدف دیدار دو وزیر خارجه باشد تا توپ در زمین ترامپ برود بدون آنکه در زمین او بازی کنیم!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/24 ساعت 08:08

  http://www.entekhab.ir/fa/news/۴۳۵۰۸۳/٪D۸٪AA٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸-٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪DA٪۸۶٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪B۶٪D۸٪AF٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪BE-٪D۸٪A۲٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪DB٪۸C٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷ … گزارش ویدیویی «انتخاب»: لابی ایران با چهره‌های ضدترامپ؛ آری یا نه؟ این ویدیو به بررسی موضوع فوق پرداخته و در گفت و گو با نصرت الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن و کارشناس مسائل سیاست خارجی، این پیشنهاد را تحلیل کرده است.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/19 ساعت 23:42

  https://www.khabaronline.ir/detail/۸۱۱۳۲۶/weblog/tajik … استعفای هیلی بدون توضیح رسمی بیشتر ناشی از ۱-سردرگمی سیاست خارجی آمریکا، ۲-اختلافات در مراکز قدرت، ۳- فقئان تجربه دیپلماتیک در سازمانی پیچیده و تو در تو، ۴- عدم درک روابط درون گفتمانی چند جانبه گرائی، ۵-تندروی و تلاش برای قطبی سازی تعاملات بین المللی است!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/16 ساعت 08:59

  و سرکیسه کردن شاهزادگان عربستانی، حریری گیت و این ماجرا که نوعا" روشهای تروریستی رژیم صهیونیستی را به یاد می‌آورند به نظر میرسد سعودیها با سابقه خشونت داخلی، جنگها و گردن زدنهای ابتدای تاسیس و تثبیت حکومتشان هم اکنون گسل بحران جانشینی و نزاعهای درون خاندانی را در چشم پوشی غرب

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/16 ساعت 08:58

  ۱- ابهامات غیبت کنونی #خاشقچی و دلایل، زمینه‌ها و انگیزه‌های حضورش در کنسولگری عربستان در استانبول و اینکه وی در آنجا نگهداری، کشته و یا ربوده شده است زیاد است. سیاست و حکومت در عربستان پوست انداخته و از لاک محافظه کاری سیاسی اجتماعی و مذهبی خارج و ماجرای هتل ریتز کارلتون ریاض

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/15 ساعت 23:58

  https://www.khabaronline.ir/detail/۸۰۹۹۵۴/weblog/tajik … ۱- اگر چه اروپا به دلایلی بیش از حد و حتی غیرضروری زیر سایه سیاسی اقتصادی آمریکا قرار گرفته است، اما با خروج آمریکا از برجام یک فرصت بی‌بدیل برایش فراهم شده تا دستش را از زیر ساطور آمریکا خارج کند. آن قسمت از زمینه‌های سیاسی صدور حکم موقت لاهه به نفع ایران

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/13 ساعت 11:38

  ۲- ایران از دادگاه لاهه خواست: ۱- امریکا مانع روابط تجاری کشورهای دیگر با ایران نشود، ۲- دیوان به سایر حوزه‌های مهم از جمله فروش هواپیما و اجرای سفارش‌هایی که تاکنون صورت پذیرفته نیز بپردازد، ۳- عدم مشروعیت تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران از منظر حقوقی را تائید کند،

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/11 ساعت 13:40

  https://www.khabaronline.ir/detail/۸۰۹۴۵۰/weblog/tajik … اگر نه تنها زبان بین المللی بلکه زبان سیاست و حکومت را پاس بداریم و اصولش را رعایت کنیم خیلی از دردسرهایمان کم میشود! جدای از ترتیبات اجرائی این حکم موقت، نفس بازنده شدن و تبعات منفی اش برای آمریکا،نشان اراده ما برای همزیستی مسالمت آمیز با جامعه جهانی است.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/10 ساعت 21:22

  https://www.khabaronline.ir/detail/۸۰۹۰۲۶/weblog/tajik … منطقه ائی که بیشترین نقش در تامین انرژی جهان را دارد باید عاری از سلاح هسته ائی باشد. این ایده را باید میان مردم منطقه و مخصوصا" داخل سرزمینهای اشغالی و مرزهای رژیم صهیونیستی برد تا صلح طلبی یک فشار درونی و جنگ روانی علیه سران این رژیم ایجاد کند.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/07/03 ساعت 07:17

  https://twitter.com/NosratolahTajik/status/۱۰۴۳۹۹۹۵۸۷۵۹۲۲۲۰۶۷۶ … بوی کباب به مشامشان رسیده!غافل از اینکه خرداغ میکنند! اما خوبه کمی یشتر به اوضاع داخلی، تحولات و اهداف پیرامونی وهمدلی بامردم بیاندیشیم!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/29 ساعت 00:14

  شب عاشورای ۹۷، دارالزهرا، تهران: الناس عیال الله و حق الناس برحقوق الهی مرجح است! در واقعه عاشورا نیز اصلاح دین تادیه حق الناس از سوی ابا عبدالله (ع) بود تا دین، دیندار و دینداری تلاشگر تکمیل کرامت انسانی که هدف بعثت بود، ضد ظلم و برای اقامه عدل و قسط بمانند.این شد #فلسفه_تاریخ؟!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/28 ساعت 00:23

  دین زیر ساخت ایمان و هر دو از نوع نرم که هرگز نسبتی با هیچ بخشی از قدرت نرم تا سخت ندارد. دین میتواند و باید قدرت نرم تولید کند اما با قدرت نظامی که تبلور قدرت سخته بیگانه است. در واقعه عاشورا دین و اصلاح آن توسط سید الشهدا در مقابل قدرت نظامی یزید ایستاد! و شد #فلسفه_تاریخ؟!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/26 ساعت 00:22

  تحولات منطقه‌ای و جهانی به سمت و سویی رفته که باید اجازه ندهیم قدرت‌های خارجی براساس منافع‌شان الگوبندی جدید ایجاد و منطقه را بهم بریزند. ترامپ توازن ژئوپلیتیکی منطقه را بهم زده و عربستان میخواهد با استفاده از زمان و قدرت خارجی، تعادل و توازن منطقه ائی را به نفع خودش رقم بزند.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/24 ساعت 09:03

  https://www.khabaronline.ir/detail/۸۰۴۶۲۱/weblog/tajik … ترامپ پاس گل به جان کری داد! او باانتقادش از مذاکره کری با ظریف وی را که برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری دور آینده آمریکا آماده میشود، بیشتر مطرح کرده! لابیگری و ظرفیت سازی در سیاست خارجی ایران ترامپ راعصبانی ومساله ایران رادرمرکز انتخابات آمریکا آورده!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/21 ساعت 17:50

  دامن میزنند.سوریه هدف تغییرات ژئوپلیتیکی و سرزمینی با دخالت خارجی و گسیل جنگجویان وارداتی توسط آمریکا و هم پیمانانش واقع شد تا امنیت رژیم صهیونیستی حداکثر شود.هم اکنون همه پیچیدگیهای سوریه در ادلب خلاصه شده و مرحله گذار سختی است تا شرق فرات که باید با درایت از این گردنه عبور کرد!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/21 ساعت 17:50

  https://www.khabaronline.ir/detail/۸۰۴۲۱۴/weblog/tajik … از ادلب تا شرق فرات؟! سود اصلی برطرف شدن سایه ترس از تثبیت و تحکیم موقعیت داعش و گسترش تروریسم و خشونت را غرب و درراس آن اروپا برد.اما هزینه سنگین این تلاش نصیب ایران شد بدون آنکه از طرف غرب قدردانی و ما به ازای این ایستادگی در برابر جنگجویان نیابتی مورد

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/01 ساعت 22:06

  http://thehill.com/homenews/administration/۴۰۳۲۸۵-sessions-fires-back-at-trump-justice-will-not-be-improperly?userid=۹۴۲۳۴ … Sessions fires back at Trump: Justice will not be improperly influenced by political considerations https://newrepublic.com/article/۱۵۰۸۴۷/cohen-guilty-plea-trump-impeachment?utm_source=TNR+Newsletters&utm_campaign=efe۲۹۷faa۶-EMAIL_CAMPAIGN_۲۰۱۸_۰۸_۲۳_۰۴_۰۶&utm_medium=email&utm_term=۰_۵۰cc۸۴۳۸۸۶-efe۲۹۷faa۶-۶۳۸۰۰۴۱۷ … America Enters the Great Unknown http://www.rollcall.com/news/politics/schumer-republicans-co-conspirators-trump-silent-cohen-manafort?utm_source=just-in&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=۰۸۲۳۱۸&bt_ee=Hc۸icIp۸dzYcI۲eFSlYpKlzBSi۷۲pUKivo۶x۳r۴BJrz۳۱VeIFLEib۱P۰C۳eqaToW&bt_ts=۱۵۳۵۰۴۴۰۱۱۴۹۲ … Schumer: Republicans ‘Co-Conspirators’ With Trump If Silent on Cohen, Man

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/06/01 ساعت 10:48

  نیکسون در جریان واتر گیت هم در حالیکه مانند ترامپ معتقد بود هیچ کار غیر قانونی انجام نداده همین مسیر را رفت! قطره قطره دارد جمع میشود تا کی دریا شود؟!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/31 ساعت 14:02

  اعتماد به نهادهای مدنی و مردم نهاد راه مطمئن‌تری است تا بتوان جامعه و کشور را سامان داد. این نیازها فقط در پرتو بازنگری نه تنها در سیستم مدیریتی کشور بلکه نحوه دید ماه به سیاست و حکومت در کشور و اجرای آنست تا بیش از این از دین و اخلاق مردم هزینه نکنیم!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/31 ساعت 14:02

  http://www.khabaronline.ir/detail/۷۴۸۸۸۶/weblog/tajik … مثلث دین-اخلاق-سیاست و حکومت زمانی متوازن و گردش امور راحت و جاری است که مردم توسط خودشان و نهادهائی که تاسیس میکنند اداره شوند.چاره ائی ندارم جز اینکه روش گردش: ۱-قدرت، ۲- اطلاعات،۳-ثروت و ۴-تخصیص بهینه منابع و ۵- تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور را عوض کنیم.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/27 ساعت 22:43

  در دوران وی سازمان ملل با اوج گرفتن اسلامگرائی، حملات یازده سپتامبر و بحران‌هایی جهانی چون شیوع ایدز و همچنین اشغال عراق از طرف نیروهای آمریکایی و بریتانیایی و متحدانشان که شواهد قوی نیزنداشت، روبرو و باعث شد که کوفی عنان این اشغال را غیر قانونی و رابطه‌اش با دولت آمریکا سرد شود!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/26 ساعت 16:13

  #نقشهای_عزت_الله_انتظامی: نقش وی در مینای شهر خاموش در یادآوری تاثیرات اجتماعی زلزله بم، مخصوصا" در قنات رفتنش و آب در آوردنش! نمیدانم این قناتهای تخریب شده اعتماد عمومی را کی و کِی قرار است بازسازی و آب آنرا به مزرعه ملت برای بهبود اوضاع و شادابی عمومی برگرداند؟!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/25 ساعت 19:15

  معادلات حاکم بر روابط بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس همکاری‌های چندجانبه تدوین و با حاکمیت نگاه جهان محور سازمان‌های بین‌المللی بمنظور کاهش اثرات منفی ناشی از خاصیت آنارشیسم روابط بین‌الملل تاسیس شدند تا در فقدان قوه قهریه نظم لازم برای تداوم جریان زندگی بشری متحقق شود.۱

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/24 ساعت 10:12

  https://www.khabaronline.ir/ (X(۱)S(٪C۲٪BF'٪C۲٪BF٪۲۲))/detail/۷۹۶۹۸۳/weblog/tajik اگرچه ترامپ در صدد کسب محوریت رسانه‌ها برای مصرف داخلی است اما همواره مدلهای بالا به پائین برای حل مشکلات پاسخگو نیست و سلسله اقدامات زیر ساختی برای فراهم کردن زمینه حل مشکلات مورد نیاز است.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/22 ساعت 23:47

  ترامپ می‌خواهد مانند پلیس هر کشور و سازمان بین المللی که با او همراه نباشد را جریمه کند! وی در پیشنهاد مذاکره با ایران نه تنها صداقت و برنامه برای حل مشکلات ایران و آمریکا را ندارد بلکه اولا« بدنیال اغراض شخصی است و ثانیا» اهداف غیر شفافی دارد و به دنبال مصرف داخلی است.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/20 ساعت 22:54

  https://www.isna.ir/news/۹۷۰۵۲۰۱۰۱۲۵/٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AC٪DB٪۸C٪DA٪A۹-٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪BE-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۹٪BE٪D۸٪B۰٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴-٪D۹٪۸۲٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۲٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳٪D۸٪AA … صحنه بین المللی دچار سونامی شده و ترامپ نقطه ثقل آنست که روابط بین الملل را با رفتار، اهداف غیر شفاف، عملکرد و رویکرد خود به هم می‌ریزد.هدف ژست صلح خواهی ترامپ بازی روانی برای ایجاد بلوا، شورش و در حقیقت بسیج مردم علیه دولت و حاکمیت است. امید به وی نیست!