• نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/22 ساعت 23:47

  ترامپ می‌خواهد مانند پلیس هر کشور و سازمان بین المللی که با او همراه نباشد را جریمه کند! وی در پیشنهاد مذاکره با ایران نه تنها صداقت و برنامه برای حل مشکلات ایران و آمریکا را ندارد بلکه اولا« بدنیال اغراض شخصی است و ثانیا» اهداف غیر شفافی دارد و به دنبال مصرف داخلی است.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/20 ساعت 22:54

  https://www.isna.ir/news/۹۷۰۵۲۰۱۰۱۲۵/٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AC٪DB٪۸C٪DA٪A۹-٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪BE-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۹٪BE٪D۸٪B۰٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴-٪D۹٪۸۲٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۲٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳٪D۸٪AA … صحنه بین المللی دچار سونامی شده و ترامپ نقطه ثقل آنست که روابط بین الملل را با رفتار، اهداف غیر شفاف، عملکرد و رویکرد خود به هم می‌ریزد.هدف ژست صلح خواهی ترامپ بازی روانی برای ایجاد بلوا، شورش و در حقیقت بسیج مردم علیه دولت و حاکمیت است. امید به وی نیست!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/09 ساعت 00:34

  در حاشیه پیشنهاد دیدار بدون پیش شرط ترامپ با روحانی: بدون پیش شرط، بدون نتیجه، بدون ضرر ولی ضروری! حداقلش میشود گفت از برجام چون میراث اوباماست بیرون رفتی!چرا در اجرای تعهداتت از سوریه بیرون نمیروی؟! غیر قابل اعتماد و از روی ناچاری! اما سر و سامان اوضاع داخلی مهمتر از عامل خارجی!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/27 ساعت 22:20

  We signed the JCPOA to engage with the international community and to gain benefits؛ if we feel those benefits no longer exist, naturally we will act in a different manner. The European countries at least claim to be with Iran and not Trump in this path. https://www.al-monitor.com/pulse/originals/۲۰۱۸/۰۵/iran-jcpoa-nuclear-deal-npt-exit-withdrawal-europe-eu.html …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/27 ساعت 08:25

  #فروپاشی_ترامپ؟! با این گندی که ترامپ در طول سفرش به اروپا و انگلیس و نهایتا" تغییر حرفش در هلسینکی در مورد عدم دخالت روسیه در انتخابات امریکا زده است، الان دغدغه آمریکائیها باید این باشد که وی در ملاقات خصوصی اش چی گفته و چه اطلاعاتی به پوتین داده است؟! https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۹۴۶۵/weblog/tajik …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/22 ساعت 13:20

  عذرتقصیرو قصور به پیشگاه ملت! چنین مظالمی فقط بر امیر انتظام‌ها نرفته!این اشتباهات که هنوز هم تمامی ندارد یک نهضت مردمی که میتوانست یک کشور را اباد و یک ملت را سربلند نماید را به این روز کشانده ایم!سیستم سالم اجازه نمیدهد که نه تنها اشتباهات بلکه نیات سوء عده ائی به آن لطمه بزند!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/21 ساعت 20:30

  اگرچه جو ضد روسی در ایران قوی است،روسها نیز معتقدند ایران در انتها امریکائی است و می‌خواهد از روسها استفاده ابزاری کند!پس مدل تزار- فتحعلیشاه و یاحتی شاه-جنگ سرد بلکه مدل تبدیل مزیتهای نسبی به رقابتی برای مقابله با یکچانبه گرائی ترامپ در شان قدرت ملی ماست. https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۹۴۶۵/weblog/tajik …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/18 ساعت 12:41

  سلام. اینهائی که ایشون نام برده است بهتر که نرقصند! چون هشتکش هم نابود میشود چه رسد به خود رقص! فکر نمیکردم اینقدر بد سلیقه باشد! یا نمیداند رقص چیه و یا اینها را نمیشناسد؟! هنر نزد ایرانیان است و بس! ببخشید اگر نا موزون بود و خدانگهدارتان

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/18 ساعت 12:18

  اقدام خوبی برای خروج از دوران بحرانی روابط ایران و آمریکا که برای هیچ طرفی نافع نیست! اگر چه ترامپ به دنبال بهره برداری داخلی از این رویکرد ایران است اما، ایران هم نباید به عکس العمل بیفتد که جبران مافات کند! رقابتهای داخلی ایران آنقدر جدی نیست که در آمریکا هست! #دوران_گذار؟!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/18 ساعت 10:55

  سلام. گویا کمی بیش از راحت! خانم مجری کم آورد و سئوالاتش یادش رفت! او می‌خواست از گذشته و زندانش در ایران صحبت کند ولی خانم بدنساز تو حال زندگی میکرد و پاسخ میداد! علاوه بر بیش راحتی خانم مثبتی هم است. خدانگهدارتان

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/15 ساعت 12:11

  اگر چه بیشتر تحلیلگران غربی به دلایلی موضع رئیس جمهور در سوئیس را نشانه ائی از قصد ایران برای بستن تنگه هرمز تلقی کردند اما این شاید یکی از اقدامات احتمالی و آخرین آنها باشد.ایران روشهای متعددی برای حفظ سهم بازار فروش نفت خود از جمله راه حلهای نفتی، تشویقی، ممانعتی و ایذائی دارد.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/13 ساعت 19:58

  http://www.entekhab.ir/fa/news/۴۱۷۲۸۹/٪D۸٪AA٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸-٪D۸٪A۲٪DB٪۸C٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪AD٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳-٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪BE-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۲-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪AF … ویدئوی گفت‌وگوی«انتخاب»بانصرت الله تاجیک:آیا روحانی ترامپ را به بستن«تنگه هرمز»تهدید کرد؟ تاجیک: ما راه‌های متعددی برای استفاده مردممان از منابع زیر زمینی و برخورد با کسانیکه بخواهند ما را از آنها محروم کنند داریم.بستن تنگه یکی از گزینه‌ها و آخرین آنهاست!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/12 ساعت 14:09

  سلام. دیگی که برای من نجوشد، کله سگ توش بجوشد! اما متاسفانه یکی از ضعفهای سیاست خارجی که بطور جزیره ائی اداره میشود اینست که نمی‌تواند از ظرفیتها، توانمندیها و سرمایه گذاریهای کشور استفاده کند. https://twitter.com/jamshidiiraj۱/status/۱۰۱۴۰۶۴۷۹۲۴۰۱۸۵۸۵۶۰ …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/10 ساعت 10:22

  این اقدامات، عکس العملهای ایران را تند و روند توسعه و استقرار دموکراسی را دچار تاخیر و نقصان میکند. آمریکا در سال ۱۳۳۲ با سرنگونی حکومت ملی مرحوم #مصدق دچار همین اشتباه شد! و بار دوم نیز همراه همپیمانانش در #جنگ_تحمیلی با کمک به صدام آنرا تکرار کردند! و الان #چنگ_به_هر_چیز!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/04 ساعت 22:42

  سلام. به صورت نقطه ائی ممکن است درست باشد. البته امروز هم گویا از بازار پارچه فروشها شروع شده است. اگر چه در مجموع نمیتوان مشکلات ساختاری و کارکردی سیاست و حکومت و ضعف دولت را نادیده گرفت اما روند و تحلیل تکنیکال سیاسی اجتماعی ریشه‌ها را نشان میدهد! https://twitter.com/NosratolahTajik/status/۱۰۱۱۳۰۱۵۰۹۰۰۹۷۲۳۳۹۳ …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/02 ساعت 20:17

  https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۵۳۸۹/weblog/tajik … برجام در ترازو یا ای‌سی‌یو؟! ما تا زمانی که برجام برای ما منافع دارد نه تنها باید در آن بمانیم بلکه حرمتش را هم حفظ کنیم! و هنوز هم دارد چون تا کنون بدیلی برای آن نداریم. نه به آن دلیل که بی‌عیب و نقص است بلکه به آن جهت که ما خود را بی‌دلیل نسبت به تحولات

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/30 ساعت 12:34

  این روش باعث میشود بخش خصوصی نقش بیشتری در اقتصاد کشور بازی کند، گردشگران داخلی و خارجی از لذت زیست موقت در چنین فضاهائی بهره مند شده و این بناها از ورطه نابودی نجات پیدا نموده و هم هزینه مرمت، احیا و نگهداری آن نیز از بودجه عمومی کشور حذف گشته و دولت به اولویتهای دیگرش بپردازد!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/27 ساعت 19:41

  قرار نیست روشهای نمد مالی که در داخل استادیم در مداکرات خارجی فراموش شود! قرار نیست درسهائی که از برجام گرفته ایم در مذاکرات بعدی فراموش شود! قرار نیست تعهدات در مذاکرات را دولتهای بعدی لزوما" اجرا کنند! قرار نیست نتیجه هر مذاکره ائی را حکومت بپذیرد! #قرار_نیست از مذاکره بترسیم!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/27 ساعت 10:54

  قدرت چانه زنی (Bargaining Power) باید با تحرکات دیپلماتیک و استفاده از ابزار سیاسی-اقتصادی، حاکمیت تفکر سیاسی که مصالحه (Compromise) جزء اصلی آنست، منافع ناشی از ژئوپلیتیک ایران و نقش سازنده ما از طریق مذاکره برای تامین منافع ملی حداکثری و نه هنجار شکنی بین المللی استفاده شود.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/26 ساعت 11:09

  به دلیل آسیب پذیری در عرصه سیاسی،اجتماعی و اقتصادی لازم است روابط داخلی و تعاملات خارجی خود را به نحوی تعریف کنیم که در داخل و خارج کمتر آلوده به تنش‌هایی شود که زندگی روزمره مردم را تحت‌الشعاع قرار میدهد. حرف حقمان هم باید منطبق با افکار عمومی دنیا باشد. https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۳۳۸۷/weblog/tajik …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/24 ساعت 10:24

  اینهم جالب است و از تبعات ملاقات ترامپ و اون! این سلسله سر دراز دارد! در آستانه آغاز بازیهای جام جهانی فعلا" توپ در زمین ترامپ است! https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۳۳۸۷/weblog/tajik …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/23 ساعت 17:03

  https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۳۳۸۷/weblog/tajik … بالاخره اون خواست چندین دهه کره شمالی برای مذاکره مستقیم با آمریکا را بر ترامپ تحمیل کرد و بین دو طرف یک سند همکاری امضا شده است که کلی گوئی و فاقد ویزگیهای لازم برای اطمینان به وصول به مقدمات اجرائی از سوی دو طرف است. آغاز راهی طولانی؟!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/22 ساعت 13:50

  فیل موش زائید! ترامپ در حالی به دنبال استفاده از آثار تبلیغاتی ملاقات با رهبر کره شمالی است که آمریکا چندی پیش از سوی وی مورد تهدید قرار گرفت! اون تعهدی برای انهدام تسلیحات هسته ائی نداده و آنچه را که منهدم کرده در اخرین آزمایش دچار خسارت شده و روغن ریخته نذر امامزاده شده است!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/19 ساعت 14:39

  محمد صابر،گذشته از غلط املائی ات:برجام واکردن گره ائی بود که دولت مهرورزتان در حاکمیت یکدست بر مملکت زد!یک نون بخورید و صد نون شکر کنید که نجات یافتید و از سوراخ آمدید بیرون! یا کشور را نمیشناسی و یا معنی دره را نمیدانی؟!حرمت، قدرت و تاثیر نهی را هم در روز قدس نشان دادید! خجالت؟!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/19 ساعت 12:54

  ترامپ می‌گوید خروج امریکا از برجام، رفتار ایران در خاورمیانه را تغییر داده و امیدوار است در آینده نزدیک، ایران هم مثل کره شمالی برای توافقی تازه پای میز مذاکره بیاید! یا اوضاع و پیچیدگیهای خاورمیانه را نمیشناسد، یا سهل میگیرد تا بازی برد- برد تمام شود و یا مثل بقه حرفهایش است.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/22 ساعت 23:47

  خروج ترامپ از برجام و نامعلومی سرنوشت سیاسی اش، مذاکره با وی شرط بندی روی اسب مرده است!یکی از تبعات این ژست صلح خواهی ترامپ از سوئی استفاده سیاسی و حقوقی از این موضع و از سوی دیگر انداختن بخشی از مردم و ناراضیان ایرانی به جان دولت و حکومت است!مشکلات کشور هم بیشتر ریشه داخلی دارد!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/21 ساعت 10:30

  فساد سیستماتیکی که در تمامی زوایای کشور و حتی در سیاست و حکومت نیز لانه کرده است میتواند نظام سیاسی را زمین بزند. اما دستگاه فاسد نمیتواند مبارزه ضد فساد موفق و سالمی داشته باشد و لذا باید #کمیته_ملی_مبارزه_با_فساد متشکل از عناصر وطن پرست و پاکدست خارج از دولت و حاکمیت تشکیل شود.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/09 ساعت 22:41

  https://www.khabaronline.ir/detail/۷۹۳۵۶۴/weblog/tajik … فعلا"زمینه ملاقات بین ترامپ و روحانی به دلیل عملکرد، شخصیت، رویکرد و اهداف ترامپ نیست،اما اتخاذ سیاست علنی و پنهانی متفاوت خوبه. باید هدف دیدار دو وزیر خارجه باشد تا توپ در زمین ترامپ برود بدون آنکه در زمین او بازی کنیم!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/05/01 ساعت 08:11

  https://www.khabaronline.ir/detail/۷۹۱۶۴۲/weblog/tajik … درسته نمیشود دماغ وندی شرمن و پای کری بشکند و سود سیاسی و اقتصادیش را دیگران ببرند!اما راهش قلدری نیست!آمریکا از برجام هم انتظار منافع اقتصادی برای ورود به بازار ایران داشت وهم سیاسی تا منافع ایران در خاورمیانه را نفی کند که عملی نیست! #StopMeddlingInIran

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/27 ساعت 20:36

  دیوار زیاده خواهی ترامپ در رویاروئی با ایران که به دنبال فروپاشی کشور است با همبستگی ملی و طراحی سیاست خارجی متنوع که همه اطراف سود ببرند قابل ترک خوردن است. هیچ زمانی تا این حد به رئیس جمهور آمریکا بی اعتمادی داخلی و خارجی وجود نداشته است!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/26 ساعت 10:41

  واقعا" این بار فیل موش خرمائی زائید! هیچ زمانی رئیس جمهور آمریکا اینچنین نه در میان دشمنان که در میان دوستان خود تحقیر نشده است! و نه حتی هیچ زمانی خود رئیس جمهور امریکا تا این میزان باعث سرشکستگی این کشور نشده بود! متولیان نظارت استصوابی در آمریکا؟! https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۹۴۶۵/weblog/tajik …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/22 ساعت 11:13

  آفرین! پمپاژ یاس و نا امیدی نه تنها کمکی به حل مشکلات و مصائب ما نمیکند بلکه از سوی تزریق کنندگان با اهدافی خاص ترویج و تشویق میشود! نیاز به شروع یک نهضت مردمی توانمند سازی آحاد جامعه و فرهنگ سازی برای ساختن کشور کاملا" احساس میشود. همه چیز در حکومت و دولت خلاصه نمیشود!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/21 ساعت 00:03

  نه پوتین تزار است و نه ما فتحعلیشاه که اینقدر از روسها میترسیم! کار با برنامه با پوتین قدرت بازیگری ما را افزایش میدهد. ترامپ نقاط ضعف و پرونده‌های زیادی در دست پوتین دارد. و اینگونه نیست که روسیه در موضع ضعف کامل باشد و هر شرطی از سوی ترامپ را بپذیرد. http://www.entekhab.ir/fa/news/۴۱۸۳۶۹/٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AA٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۸-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۸٪AD٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵-٪D۹٪BE٪D۹٪۸۸٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF-٪D۸٪B۳٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷٪E۲٪۸۰٪۸C٪DA٪AF٪D۸٪B۰٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪BE-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۴٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۸-٪DA٪AF٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۸٪B۴٪DA٪A۹-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳٪D۸٪AA-٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۹٪BE٪D۹٪۸۸٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪BE-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۶٪D۸٪B۱٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۸٪AF …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/18 ساعت 12:32

  سلام. شما نیز کمی، هم از خودتان و هم کشور پدر و مادری تان انتظار بیش از حد دارید! اگر چه ناراحت کننده است اما کمی راحت بگیر داداش! مانند خانم بدنساز که در برنامه شصت دقیقه مصاحبه کرده!بیش حساس نباش خدای ناکرده افسرده میشوید و کارها روی زمین میماند!خدانگهدارتان #اینجا_ایران_است!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/18 ساعت 12:18

  توئیت ترامپ دو روز پس از ئویت خبرنگار فاکس نیوز! با موضوع گیری آمریکا در زمینه شایعه بستن تنگه هرمز از سوی ایران همخوانی دارد! اینکه یک نظامی دست چندم آمریکائی در این مورد موضع بگیرد و نه اینکه ترامپ آنرا توئیت کند نشان از علاقه دو طرف برای کاهش و کنترل تنشهای بین دو کشور دارد.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/15 ساعت 12:11

  آمریکا متوجه بود که این روند قابل اجرا ولی مخاطراتی برای همه دارد و در این گرداب هیجانی نیفتاد! بی دلیل نبود که یک نظامی رده پائین بر تضمین آزادی تردد دریایی و گردش آزاد تجارت حسب مجوزهای قوانین بین‌الملل تاکید کرد و ترامپ آنرا توئیت نکرد! فعلا" راه‌های سیاسی و کم هزینه ارجح است!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/14 ساعت 08:30

  از همین الان میگوئیم اروپا هم دنبال منافع،دغدغه‌ها و سیاستهای خودش است و درآینده نزدیک اگر سیاستها و روش پیگیری منافعمان را تغییر ندهیم با اروپا مشکل پیدا میکنیم.در مورد ظرفیتهای داخلی هم اثبات شی نفی ما عدا نمیکند ولی هشت سال کشور دست شما بود چیکار کردید؟! احترام به #شعور_مردم؟!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/13 ساعت 12:26

  https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۷۷۶۷/weblog/tajik … یکی از اهداف سیاست‌خارجی باید همکاری منطقه ائی با اروپا علیه یکجانبه‌گرایی ترامپ باشد تا اجازه ندهیم طرح‌هایش علیه اقتصاد ایران موفق شود. خروج ترامپ از برجام او را تنها، اروپا را عصبانی و فاصله‌ این دو را افزایش و سیاست خارجی ما را به مدار اصلی برگردانده!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/11 ساعت 21:22

  اروپا حلقه اول آسیب پذیر هر گونه تنش و نا امنی در خاورمیانه است. همکاری و تعامل ایران و کشورهای اروپائی در زمینه مسائل خاورمیانه که مزیت نسبی ماست می‌تواند این اراده را در آنها بوجود آورد که هم منطقه را امن و خود را ایمن و هم ترامپ را که اروپا را به پشیزی نمیپندارد منزوی سازند!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/10 ساعت 10:22

  مهمترین مشکل ایران و امریکا چرائی و دلایل وجود منافع ایران در خاورمیانه است،حتی بیش از مشکلات تاریخی دو کشور و اختلاف نظرهای دیگر! اگر روشهای پیگیری این علائق از سوی ایران را کنار بگذاریم، مجموعه اقدامات آمریکا و همپیمانانش در منطقه نشان از ورود آنها به حوزه امنیت ملی ایران دارد.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/04/04 ساعت 22:04

  #کودتای_۱۲۹۹: مشکلات زیادی داریم اما براندازی خارجی و داخلی دو لبه قیچی اند!اولی به امید واهی تجزیه یا تغییر رژیم! و دومی #ظهور_مصلح_نظامی! نقطه وصل دو لبه پمپاژ نا امیدی برای فروپاشی ومشکل داخلی است برای جلوگیری از#ترمیم_گسیختگی_داخلی!همه برای#اقتدار_نهاد_دولت و مبارزه با #فساد!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/30 ساعت 21:58

  میدانم از فروپاشی دیوار برلین و آزاد سازی استادیوم آزادی تو پوست خودتون نمی‌گنجید! اما این نقاشی سیاسی را به مناسبت روز پناهندگان از دست ندهید!چند لحظه ائی در درونتون با آنها احساس همدردی کنید!۶۸ ملیون پناهنده در جهان شرایط خوبی ندارند!ترکیب صف و حالاتشان جالبه و بعضیها غایب!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/30 ساعت 12:34

  https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۴۸۶۲/weblog/tajik … صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی بناهای تاریخی بعنوان مزیت نسبی گردشگری کشور را از روشهای گوناگون و از جمله هنر به مزیت رقابتی تبدیل نموده، آنها را به چرخه اقتصادی درآورده و به افزایش ثروت ملی کمک میکند..

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/27 ساعت 10:54

  https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۴۱۱۰/weblog/tajik …

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/26 ساعت 13:14

  غربیها، شورای امنیت و سازمان ملل با چشم پوشی از جنایات سعودیها و شرکاء در یمن و طرح موضوعات انحرافی منتظرند آنها بندر حدیده را هم اشغال آنوقت دنبال آتش بس بیفتند! سعودیها از انگلیس درخواست کرده اند که به آنها فرصت داده شود تا با اشغال این بندر از موضع بالا با حوثیها مذاکره کنند!!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/25 ساعت 17:59

  در حاشیه خبرسازی فراخوانی سفیر اردن از ایران: سعودیها برای رقابت با ایران بابت جنسهای بنجل، تاریخ گذشته و آبدیده انباری هزینه گزافی داده و آنرا در بوق و کرنا میکنند! اردن دو سال است که در ایران سفیر ندارد!البته این از هنر اردنیها هم هست که چنین کالائی را به سعودیها غالب میکنند!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/23 ساعت 17:57

  سلام. ما وضعمان خیلی فرق میکند. امریکا حاضر است به کره شمالی امتیاز بدهد ولی به ما نه! در عین حال ما هم از منظر حکومت و سیاست و هم موقعیت و تاثیر گذاریمان بر منطقه و جهان با کره شمالی متفاوت هستیم. در عین حال فراهم کردن زمینه‌های تعامل با امریکا منتفی نیست و نکات شما هم درسته.

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/22 ساعت 13:50

  موتور حرکت این دیدار علاقه و اراده کره شمالی و جنوبی برای کاهش تنشها در شبه جزیره است و نه تقابل آمریکا با کره شمالی و لذا اون به نوعی در حال بازی کردن با ترامپ بوده و حاضر به انهدام تسلیحات هسته ائی اش و یا قبول برگشت ناپذیری آزمایشات هسته ائی نشده اس.ت!

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/22 ساعت 11:32

  برجام امضا شد تا قدرت نرم به ساماندهی روابط خارجی و تعامل با دنیا بپردازد و نه قدرت سخت مانند کره شمالی که به تهدید آمریکا رسید!اگر چه ترامپ بدلیل نگرشش به صحنه بین المللی زمینه را خراب کرده، اما خلق ظرفیتهای جدید میتواند به اقناع افکار عمومی برای تداوم دیپلماسی با امریکا کمک کند

 • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

  1397/03/19 ساعت 12:54

  حالت اول برای جهان فاجعه و منطقه زیانبار است و حالت دوم دربی باز کرده تا ایران هم یک قدم جلو بگذارد. ایران باید تصمیم بگیرد می‌خواهد با همپیمانان منطقه ائی آمریکا رو در رو باشد و در دو جبهه بجنگد و یا سنگهایش را با آمریکا وا بکند و به سمت موضعی انتقادی اما استراتژیک حرکت کند!