• …این فصلِ دیگری‌ست که سرمایش از درون درکِ صریحِ زیبایی را پیچیده می‌کند … مطلب از این قرار است: چیزی فسرده است و نمی‌سوزد امسال در سینه در تنم! #شاملو #بهار_٩٨

 • شبهاى سرد تهران را دریابید. قرار ما معرفى #گرمخانه هاى #تهران براى افراد بى سرپناه امکان استحمام، جاى خواب مناسب و غذاى گرم(شام و صبحانه) بصورت رایگان در ٢٢ منطقه تهران. لطفا نشر دهید

 • عکسهایى که اخیراازیک دولتمردسابق وهمسردومش درفضاى مجازى دیده میشود به نظر میرسد #عامدانه جهت انتشاردراختیار عده اى قرارگرفته چون اکثراسلفى ویا باژستى خاص جلو دوربین است وتوسط یک #پاپاراتزى وبدون اجازه گرفته نشده.ممکن است دلیل آن کسب شهرت وماجراجویى خانم جوان باشد!زیادجدى نگیرید!

 • لطفا شرکت تولید کننده شوینده #دامستوس توضیح دهد چرا در عرض سه روز ٢/٥ تا ٢/٨ قیمت محصولش هزار تومان گران شده در حالیکه در اردیبهشت ماه #دلار جهش نداشته. ضمن اینکه همین محصول در شهریور ماه حدود سه هزار تومان گران شده که مربوط به گران شدن دلار است لابد!

 • خبر زیر حکایت اینروزهاى کشور ماست اما معلوم نیست که آیا ما هم نجات پیدا بکنیم یا نه؟! چون اینروزها ما #مردم بیشتر از هر زمانى به استقبال #قحطى #گرانى #بحران و … مى رویم کافیست الان من بگویم مثلا : #حشره_کش_کمیاب_شده!!!

 • باری من با دهانِ حیرت گفتم: « ای یاوه، یاوه، یاوه، خلایق مستید و منگ؟ یا به تظاهر تزویر می‌کنید؟ از شب هنوز مانده دو دانگی. ور تایبید و پاک و مسلمان نماز را از چاوشان نیامده بانگی!» #شاملو

 • مدیر #شبکه_سه برنامه گذاشته که #احسان_علیخانى از خودش در برابر تهمتها دفاع کند. خوب است یادى کنیم از #آیت_الله_هاشمى_رفسنجانى که هرگز #صدا_سیما امکان دفاع ایشان از خودش در برابر تهمتهاى ناروا را فراهم نکرد. ظاهرا مرگ خوبه اما براى همسایه!

 • خورشید مرده بود و هیچکس نمیدانست که نام آن کبوتر غمگین کز قلبها گریخته، #ایمان است #فروغ_فرخزاد

 • اینکه یه مسوول تازه به دوران رسیده درجه سه متوجه نیست براى این مسوول شده تاکار مردم راراه بندازه،خودراپشت درهاى بسته پنهان میکندوقفل برقفل میزندجواب سلام نمیدهدوخودرامتفاوت ازدیگران فرض میکندنشان ازمیانمایگى آن فردوناکارآمدى سیستم مدیریت کشورداردکه به هرفرومایه اجازه ریاست میدهد

 • چندسال پیش درب #صدا_سیما یه خانم باحجاب کامل رابه دلیل مدل داربودن چادرش دقت کنیدچادرمدل دار! به داخل سازمان راه نداند.بعدالان یه مجرى مردآوردن که ازفرق سر تانوک پاعمل زیبایى کرده بعضاازنوع زنانه:دماغ عروسکى وزیرابرو و ..شده الگوى جوانان،رو آنتن توهین میکنه وکَکِ کسى هم نمى گزه.

 • "و قاف حرف آخرعشق است آنجاکه نام کوچک من آغاز مى شود" قیصر راخیلى دوست داشتم،لبخند مهربانش را وزمانهایى که براى ماشعرمى خواند.از محضرش بهره هابردم واکنون همتایى براى او نمیشناسم.کتاب«شعر و کودکى»راچندماه قبل ازفوتش برایم امضاءکرد. ٨ آبانماه سالروزدرگذشت #قیصر_امین_پور گرامى باد

 • دانى که کُله از چه ربایند ز سرها زیرا که سرى نیست بیارزد به کلاهى! #قانون_منع_به_کار_گیرى_بازنشستگان

 • ظریفى مى گفت آقاى #روحانى بس که حرفهایش ارزشمند است هربار که صحبت مى کند قیمت #دلار بلافاصله افزایش پیدا مى کند!!!

 • یکى به من بگه این توئیت جناب #آشنا در مقام مشاور #رییس_جمهور است یا مطالبه یک #شهروند مستاصل!!!! واقعا که …