• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/28 ساعت 00:34

  فشرق حتى لیس للشرق مشرق وغرب حتى لیس للغرب مغرب #ابوالطیب_المتنبی #شعر من به سوی #شرق رفت به گونه‌ای که فراتر از آن شرق، مشرقی وجود نداشت و به سوی مغرب رفت به گونه‌ای که فراتر ازآن #غرب، … https://www.facebook.com/M.Naghipourfar/posts/۱۰۲۱۴۲۷۱۶۵۸۰۱۰۶۰۴ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/28 ساعت 00:22

  أغالب فیک الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب #ابوالطیب_المتنبی با #اشتیاق تو دست و پنجه نرم می‌کنم و با آن برنمی‌آیم، (با داشتن چنین اشتیاقی) از این #فراق درشگفتم در حالی که #وصل تو از فراق هم شگفت‌انگیزتر است. کتاب شرح گزیدۀ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/28 ساعت 00:03

  یخلف من لم یأت دارک غایة ویأتی فیدری أن ذلک جهده #ابوالطیب_المتنبی کسی که به پیشگاه تو نیامده است، بی‌گمان به مقصود خود نرسیده است، اما وقتی که به درگاه تو آمد، یقین می‌کند که به بالاترین مقصود خود دست یافته است. کتاب شرح گزیدۀ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/27 ساعت 23:55

  ألا لیت یوم السیر یخبر حره فتسأله واللیل یخبر برده #ابوالطیب_المتنبی ای کاش از روزها و شبهایی که به سوی تو می‌آمدم سوال کنی تا گرما و سرمای آنها از رنجهایی که کشیده‌ام تو را باخبر سازند. کتاب شرح گزیدۀ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/27 ساعت 23:42

  وأتعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهی النفس وجده #ابوالطیب_المتنبی درمانده‌ترین مردم کسی است که همتش بلند باشد، ولی تنگ دستی او را از رسیدن به خواسته‌اش باز دارد. (همتم بلند است، … https://www.facebook.com/M.Naghipourfar/posts/۱۰۲۱۴۲۷۱۳۷۹۰۸۳۶۳۱ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/27 ساعت 23:35

  أود من الأیام ما لا توده وأشکو إلیها بیننا وهی جنده #ابوالطیب_المتنبی چیزی را از #روزگار انتظار دارم که خود روزگارآن را نمی‌پسندد (#وصل دوستان) واز دست #جدایی به روزگار #شکایت می‌برم، … https://www.facebook.com/M.Naghipourfar/posts/۱۰۲۱۴۲۷۱۳۳۲۵۶۲۴۶۸ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/26 ساعت 12:53

  من سال ۷۴ پدرم رو به خاطر #سیگار کشیدن و در اثر ابتلا به #سرطان از دست دادم. لطفا این #رشتو رو بخونید، شاید راضی شدید که به خاطر جلوگیری از #صدمه جسمی و روحی به خودتون، #خانواده تون، #دوستان و اطرافینتون دست از #سیگارکشیدن بردارید!

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/25 ساعت 00:54

  وإذا لم یکن من الموت بد فمن العجز أن تکون جبانا کل ما لم یکن من الصعب فی الأن فس سهل فیها إذا هو کانا #ابوالطیب_المتنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/25 ساعت 00:54

  صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعناهم من شأنه ما عنانا وتولوا بغصة کلهم من ه وإن سر بعضهم أحیانا ربما تحسن الصنیع لیالی ه ولکن تکدر الإحسانا وکأنا لم یرض فینا بریب ال دهر حتى أعانه من أعانا

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/25 ساعت 00:21

  ولو أن الحیاة تبقى لحی لعددنا أضلنا الشجعانا #ابوالطیب_المتنبی اگر مرگ در میان نبود، هر آینه دلیران را گمراه‌ترین انسانها می‌شمردیم!( برای اینکه دلیران بی‌باکانه به پیشواز مرگ می‌روند) کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 23:57

  صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعناهم من شأنه ما عنانا #ابوالطیب_المتنبی گذشتگان، پیش از ما به این دنیا آمدند و امور دنیا، آنان را نیز مانند ما به خود مشغول ساخت. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 19:07

  تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بکف کل جبان #ابوالطیب_المتنبی شمشیر بران در دست دشمن ترسو، چون خود ترسوست و کاری از پیش نمی‌برد. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 18:42

  ووضع الندى فی موضع السیف بالعلىٰ مضر کوضع السیف فی موضع الندىٰ #ابوالطیب_المتنبی بخشش کردن در جایی که باید شمشیر کشید، برای بزرگی همان اندازه زیانبار است که شمشیر کشیدن در جایی که باید بخشش کرد! کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 17:02

  مطاعة اللحظ فی الألحاظ مالکة لمقلتیها عظیم الملک فی المقل #ابوالطیب_المتنبی چشمان او، فریبا و دلرباست و فرمانروایی و پادشاهی در میان چشم‌ها، از آن چشمان اوست. (اگر کسی به چشمان او بنگرد، دلبرده و شیفتهٔ آن چشمها می‌شود) کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 16:11

  إذا رأیت نیوب اللیث بارزة فلا تظنن أن اللیث یبتسم #ابوالطیب_المتنبی هرگاه دیدی دندان شیر پیداست، مپندار که شیر لبخند می‌زند! کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 14:42

  وهان فما أبالی بالرزایا لأنی ما انتفعت بأن أبالی #ابوالطیب_المتنبی من به حوادث و مصیبت‌های روزگار عادت کرده‌ام، بنابراین بیمی از آنها ندارم، زیرا از بیم داشتن سودی نمی‌برم. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 13:16

  فلا عبرت بی ساعة لا تعزنی ولا صحبتنی مهجة تقبل الظلما #ابوالطیب_المتنبی دمی از عمرم نمی‌گذرد که بر عزتم نیفزاید و روحی که زیر بار ستم برود، با من همراه نمی‌شود. (همواره عزیزم و هرگز زیربار ستم نمی‌روم) کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 12:56

  ألقائل الصدق فیه ما یضر به والواحد الحالتین السر والعلن #ابوالطیب_المتنبی او حق می‌گوید، هرچند به زیانش باشد و ظاهر و باطنش یکسان است و ریاکار نیست. از قصیده مدح خصیبی کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 12:45

  قد هون الصبر عندی کل نازلة ولین العزم حد المرکب الخشن #ابوالطیب_المتنبی #صبر و #بردباری، همهٔ مصیبتها را برایم آسان گردانیده و #عزم و #اراده پولادین، توسن دشواری‌ها را برایم رام گردانیده است. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/23 ساعت 23:14

  أفاضل الناس أغراض لذا الزمن یخلو من الهم أخلاهم من الفطن #ابوالطیب_المتنبی مردان بزرگ، آماج تیرهای بلای زمانه‌اند و حال آن‌که مردانی که از هوش و ذکاوت بی ‌بهره‌اند، غم و اندوهی ندارند.(غم و اندوه انسانها در خور همت آنهاست) کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/23 ساعت 22:50

  ولو حملت صم الجبال الذی بنا غداة افترقنا أو شکت تتصدع #ابوالطیب_المتنبی اگر اندوهی که روز فراق ما را می‌فشرد بر کوههای محکم و استوار بار می‌گشت، بی‌درنگ از هم می‌پاشید. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/23 ساعت 22:41

  حشاشة نفس ودعت یوم ودعوا فلم أدر أی الظاعنین أشیع #ابوالطیب_المتنبی روزی که یاران از پیش من رفتند، جانم نیز با آنها رفت و من ندانستم کدامیک از آنها را بدرقه کنم؟ (جانم را یا یارانم را؟) شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/23 ساعت 22:08

  عش عزیزا أو مت وأنت کریم بین طعن القنا وخفق البنود #ابوالطیب_المتنبی با عزت زندگی کن، یا بزرگوارانه در میان نیزه‌زنی‌ها و وزش پرچم‌ها (=در میدان جنگ)بمیر! شرح گزیده‌ی دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/23 ساعت 21:00

  شاهکار مرحوم #پرویزمشکاتیان

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/20 ساعت 23:35

  https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=۱۰۲۱۴۲۱۹۳۹۰۳۴۳۹۴۵&id=۱۳۹۰۴۲۷۶۵۵ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/28 ساعت 00:54

  سی #فناوری دهه #آینده که #مزیت_رقابتی برای شما ایجاد خواهد کرد! ۱ - #هوش_مصنوعی ۲ - #اینترنت_اشیا ۳ - اپ موبایل/شبکه اجتماعی ۴ - #بلاکچین ۵ - #داده‌های_عظیم

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/28 ساعت 00:27

  وقد یترک النفس التی لا تهابه ویخترم النفس التی تتهیب #ابوالطیب_المتنبی گاهی #مرگ کسی را که از آن نمیترسد، رها می‌کند و کسی را که از آن می‌ترسد، هلاک می‌کند. کتاب شرح گزیدۀ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/28 ساعت 00:08

  إذا کنت فی شک من السیف فابله فإما تنفیه وإما تعده #ابوالطیب_المتنبی اگر در شمشیرت تردید کردی، آن را بیازمای، یا آن را کنار می‌گذاری و یا برای جنگ آماده می‌سازی. (یعنی مرا بیازمای، چنانچه شایسته‌ام، ولایتم بده وگرنه رهایم کن) کتاب شرح گزیدۀ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/27 ساعت 23:59

  وألقى الفم الضحاک أعلم أنه قریب بذی الکف المفداة عهده #ابوالطیب_المتنبی هرگاه کسی را #خوشحال و #خندان ببینم، شکی ندارم که او تازه از پیش تو بازگشته است. کتاب شرح گزیدۀ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/27 ساعت 23:49

  ونمتحن النشاب فی کل وابل دوی القسی الفارسیة رعده #ابوالطیب_المتنبی در میان باران تند تیرها، تیرهای خود را می‌آزماییم، درجایی که بانگ کمانهای فارسی مثل بانگ رعد به آسمان برخاسته است. کتاب شرح گزیدۀ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/27 ساعت 23:38

  یباعدن حبا یجتمعن ووصله فکیف بحب یجتمعن وصده #ابوالطیب_المتنبی روزگار محبوبی را که وصل او حاصل است، دور می‌کند، چگونه انتظار داشته باشم، محبوبی را که از من دور است به من برساند. کتاب شرح گزیدۀ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/26 ساعت 15:13

  امروز فکر می‌کردم که تو شش سال گذشته، هر #کسب_و_کار و یا #استارتاپ رو که به عنوان موردهای خیلی #موفق آینده به دوستان و #سرمایه‌گذار‌ها پیشنهاد کردم و جدی نگرفتن الان برای خودشون یلی شدن! نمیدونم بخاطر اینه که تشخیصم خوبه یا چون سرمایه‌گذارها جدی نگرفتن، موفق شدن!!

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/26 ساعت 09:59

  #بداهه‌ای در اداره مالیات! ——————————- خسته‌ام، خسته از تمنایت جستن چشمهای زیبایت خسته از طعنه‌های بی‌حاصل از رقیبان ناشکیبایت خسته از غرق چشم بر راهم در هجوم سرشک دریایت بی تو باز این بهار پاییزی ست سودی او را … https://www.facebook.com/۱۳۹۰۴۲۷۶۵۵/posts/۱۰۲۱۴۲۵۹۵۵۱۲۶۷۹۴۳/ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/25 ساعت 00:54

  کلما أنبت الزمان قناة رکب المرء فی القناة سنانا ومراد النفوس أصغر من أن تتعادى فیه وأن تتفانى غیر أن الفتى یلاقی المنایا کالحات ولا یلاقی الهوانا ولو أن الحیاة تبقى لحی لعددنا أضلنا الشجعانا

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/25 ساعت 00:54

  این #قصیده از #ابوالطیب_المتنبی رو فقط سعی کنید بخونید و لذت ببرید! #متنبی یکی از بزرگترین شعرا و مفاخر عرب است. قسمتهایی از اون رو با معنی قبلا توئیت کردم و در #رشتو پایین متن رو هم میزارم.

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/25 ساعت 00:02

  ومراد النفوس أصغر من أن تتعادى فیه وأن تتفانى غیر أن الفتى یلاقی المنایا کالحات ولا یلاقی الهوانا #ابوالطیب_المتنبی خواست انسانها حقیرتر از آن است که انسانها به خاطر آن باهم … https://www.facebook.com/۱۳۹۰۴۲۷۶۵۵/posts/۱۰۲۱۴۲۴۷۷۸۷۹۷۳۸۶۸/ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 19:25

  إذا الجود لم یرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مکسوبا ولا المال باقیا #ابوالطیب_المتنبی هرگاه جود و بخشش با منت و اذیت همراه باشد، نه ستایشی به دست می‌آید و نه مالی می‌ماند. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 19:02

  الرأی قبل شجاعة الشجعان هو أول وهی المحل الثانی فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلیاء کل مکان #ابوالطیب_المتنبی #عقل و #خرد پیش از #دلیری دلاوران است، یعنی عقل در مرتبه … https://www.facebook.com/۱۳۹۰۴۲۷۶۵۵/posts/۱۰۲۱۴۲۴۶۲۴۰۵۳۵۱۸۳/ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 17:55

  إذا أنت أکرمت الکریم ملکته وإن أنت أکرمت اللئیم تمردا #ابوالطیب_المتنبی اگر آزاده‌ای را گرامی بداری، بندهٔ تو می‌شود، ولی اگر فرومایه‌ای را گرامی بداری، گردنکشی نموده و دشمن تو می‌گردد. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 16:34

  کم تطلبون لنا عیبا فیعجزکم ویکره الله ما تأتون والکرم #ابوالطیب_المتنبی چقدر می‌خواهید برای ما عیب بتراشید، ولیکن از یافتن آن عاجزید، هم خداوند و هم جوانمردی از این عمل شما بیزارند! کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 16:01

  وما انتفاع أخی الدنیا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم #ابوالطیب_المتنبی اگر نور و تاریکی پیش چشم انسان یکی باشد، دیگر چه بهره‌ای از چشمش می‌برد؟ کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 13:23

  لطفا به خاطر #شغل_شب افراد مسئولیت #شغل_روز رو به افراد نسپرید! باتشکر

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 13:05

  الخاطرین على أعدائهم أبدا من المحامد فی أوقى من الجنن #ابوالطیب_المتنبی همواره کسانی را که متکبرانه از کنار دشمنان می‌گذرند، می‌ستایم، کسانی که شکوه و مکارم‌شان، آنها را بیشتر از سپر و سلاح نگهداری می‌کند. #قصیده مدح خصیبی کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 12:50

  کم مخلص وعلى فی خوض مهلکة وقتلة قرنت بالذم فی الجبن #ابوالطیب_المتنبی بسا رهایی و سربلندی که با فرورفتن در گرداب‌های جنگ به دست می‌آید و بسا مرگ همراه با ننگ و خواری که در ترس و گریز از جنگ نهفته است. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/24 ساعت 11:52

  لا کما قد حییت غیر حمید وإذا مت مت غیر فقید #ابوالطیب_المتنبی و آنچنان زندگی نکن که تا زنده‌ای ناستوده باشی و چون مردی کسی برایت نگرید. (آنچنان زندگی کن که تا زنده‌ای تو را بستایند و چون مردی برایت بگریند). کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/23 ساعت 22:54

  بما بین جنبی التی خاض طیفها إلی الدیاجی والخلیون هجع #ابوالطیب_المتنبی جانم فدای دلبری باد که خیالش در شب تاریک به سراغم آمد، در حالی‌که بی‌خبران‌ از #عشق، به خواب فرورفته بودند. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/23 ساعت 22:44

  أشاروا بتسلیم فجدنا بأنفس تسیل من الآماق والسم أدمع #ابوالطیب_المتنبی دست خود را به نشانه بدرود بلند کردند و ما جان خود را نثار آنان کردیم، جانی که از گوشه‌های چشم ریزان بود و اشک نام … https://www.facebook.com/۱۳۹۰۴۲۷۶۵۵/posts/۱۰۲۱۴۲۴۰۱۱۳۳۴۲۰۰۷/ …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/23 ساعت 22:21

  فاطلب العز فی لظى ودع الذ -ل ولو کان فی جنان الخلود #ابوالطیب_المتنبی عزت را (حتی) در دوزخ بجوی و خواری را رها کن، هرچند که در بهشت جاودان باشد! شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/23 ساعت 22:01

  شیب رأسی و ذلتی و نحولی و دموعی على هواک شهودی ( #متنبی) سپیدی سرم، خواری‌ام، لاغری‌ام و اشک چشمانم، گواه عشق تواند. کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/22 ساعت 21:02

  دیر آمدی، کمی صنما بیشتر بمان ترسم که رفتن تو شود الرحیل جان #بداهه