• مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/03/25 ساعت 15:21

  بیلبوردهایی با مضمون باهم قهرمانیم فقط در میدان ولیعصر تغییر کرده بزرگراه خرازی غرب به شرق همچنان خانمها حذف شدند.اگر تا قبل از اعتراضها میگفتید اشتباه سهوی بوده حالاچه پاسخی دارند؟یعنی‌ مسولی نباید در این شهرباشد که پاسخگوی این اشتباه باشد

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/03/23 ساعت 13:45

  زن شکایت کردکه شوهردوستش به او تجاوز کرده،شوهرطلاقش داد و از دیدار بچههایش محروم کرد.زن شکایت را پس گرفت تا حکم برائت برای متهم بیاید و شوهرش مطمئن شودبه او تجاوز نشده و اجازه دهد بچههایش را ببیند! به نظر من جرم شوهراین زن از متهم سنگینتراست #دادگاه_کیفری

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/03/18 ساعت 14:50

  کلاس اول بودم یپاترول که۳تا مردتوش بودن کوبیدبه در واردمدرسه شدمسلسل داشتن از پنجره بیرون گرفته بودن درعقب پاترول بازشدپسری پشت نشسته‌بودماموربااسلحه پیاده شدنرفتن وسط راهرو دخترراهنمایی که شیف مقابل مابودازکلاس بیرون اوردن موهاش دوردستشون پیچوندن انداختن توماشین.#کابوس_مدرسه

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/03/17 ساعت 12:56

  آقای ابطحی نماینده خمینی‌شهروظیفه‌شما‌تصویب‌لایحه‌حمایت‌از حقوق‌کودک است‌که‌چندسال‌است‌درمجلس‌مانده‌،نه‌صدور‌ دستور‌برکناری‌مقامی‌که بارسانه‌ای‌کردن‌خبرتجاوز‌به‌کودکی‌جلوی‌شایعات‌ودرگیری‌قومیتی‌را‌گرفت‌‌.درعصر‌ارتباطات‌هستیم‌اگردرکی‌از‌آن‌ندارید‌شما‌استعفادهید

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/03/09 ساعت 12:42

  آیا واقعا میشود به ۴۰ پسردبیرستانی که تقریبا همگی جثه کاملی دارند تجاوز جنسی کرد!توزیع فیلم مستهجن دادن سیگار و مشروب تجاوزجنسی نیست، کودک آزاری و سوء استفاده از کنجکاوی جنسی بچه هاست.بار معنایی کلمات را درنظربگیریم بعد صحبت کنیم. جزئیات اتفاق در شرق امروز

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/02/22 ساعت 14:12

  شبکه‌های جم بار همه کم کاریهای نمایندگان مجلس و تلویزیون ایران را به دوش میکشد و در تیزرهایی به کودکان اموزش میدهد چطور از خود دربرابر تجاوز محافظت کنند.این شبکه زرد و معاند و کثیف بیشتر از نمایندگان مجلس ما به فکر کودکان ایرانی است #لایحه_حمایت_از_حقوق_کودک

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/02/19 ساعت 15:16

  زندگی با سندروم دان سخت نیست اگر جامعه همراهی را بلد باشد انگار داریم یاد میگیریم و این خوشحال کننده است

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/01/20 ساعت 13:46

  پدر بچه‌ها در راه رفتن به سمت فرزندانش است اما هنوز از جزئیات ان چیزی نمیداند

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/01/19 ساعت 23:58

  عظیم پدر ۲تن از ۶ کودک افغانستانی گمشده میگوید:راننده‌تاکسی‌که بچه‌هاراسوارکرده‌بود خودمان‌شناسایی‌کرده‌وبه‌پلیس‌تحویل‌دادیم‌ گفت‌ازبچه‌ها۲۲هزار‌و۵۰۰تومان‌گرفته‌به‌سه‌راه‌‌ افسریه‌برده‌.بچه‌ها‌اصلا پول‌نداشتند‌‌!راننده آزاد شد

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/01/19 ساعت 20:06

  ۶کودک‌افغانستانی که دخترعمو‌پسرعمو هستند از ۱۲فروردین در پارکی درگرمسارگمشدندراننده تاکسی گفته بچه‌هارا به سه راه افسریه برده پدران آنها که دوبرادرهستند مسیر تهران گرمسار را قدم‌به‌قدم‌گشته‌اند اما خبری ازآنها نیست

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1396/12/19 ساعت 14:33

  پدردوفرزندش رابخاطرخریدترقه آنقدرکتک زده یکی مرده ودیگری مدتها درکمابود.پدر به ۱۰سال حبس محکوم شد و نکته این استکه پدرهنوز بردخترنوجوانش که او را شکنجه کرده هنوزولایت داردوقانون حمایت ازحقوق کودک درمجلس خاک میخورد وبرخی نمایندگان درپی سهمخواهی وزیر استیضاح میکنند

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1396/12/16 ساعت 17:17

  وقتی کودکی هنروشادیش را باشهردار تقسیم میکند و ازسوی شهردار تقبیح و دادستان مسئول رسیدگی به پرونده‌اش میشودامنیت و آرامشش را گم میکند ازشهردار دست شستیم کاش اعضای شورای شهر فکری به حال روح وحشت زده این بچهها بکنند @ElhamFakhari @zahra_nezhad @N_Khodakaram

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1396/12/12 ساعت 01:21

  وزیری که جسورانه به عاشقی از ۱۵ سالگی اعتراف میکندو البته چه خودافشاگری ساختارشکنانه و خوبی است ای کاش همسرش را عیال خطاب نمیکردتا باور میکردیم به برابری جنسیتی هم اعتقاددارد.گفتگوی‌وزیر به لحاظ زبان بدن نکته‌ها بسیار داشت اما جسارتش ستودنی است. @azarijahromi

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/03/28 ساعت 11:31

  اگر یک میلیون تومان پول در ماشینت بود بازهم ماشین را روشن و در ان را بازمیگذاشتی؟ این سوال متهم به مرگ به بنیتا از پدر او بود. جوان معتاد و سابقهداری که امروز اعدام شد، کاش پدر بنیتا جواب این سوال را میداد

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/03/23 ساعت 17:37

  خانه از پای بست ویران است. شورای شهر و شهردار اصلاح طلب تهران حتی نگاه جنسیت زده ندارد نگاه تک جنسی دارند !شهر، کشور، قهرمانی

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/03/21 ساعت 02:52

  کاش از این آقای آذری میشد کپی گرفت یا میشد ایشون رو سندتو آل کرد برای همه.توییتهاشون رو که میخونم احساس میکنم در سرزمین اعجایب هستم.امیدوارم این حس خوب و خالصانه ادامه داشته باشه

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/03/18 ساعت 13:27

  هرروزبخشی اززندگی و اعمال مجرمانه یک قاتل سریالی را منتشر میکنیم این هفته را با سعیدحنایی قاتل ۱۶زن تن فروش مشهدی آغاز کردیم.قصدمان هم بررسی آسیب شناسی این نوع قتلهاست قسمت اول از پرونده سعیدحنایی را بخوانید و تحلیلهای خود را برای ما بنویسید:

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/03/12 ساعت 11:32

  مسئولان آ.پ :تجاوز به دانش آموزان ثابت نشده.بایددربرابرهرآسیبی هرچندکوچک ازبچه‌ها مراقبت کردوعمل ناظم هم آزاربوده وتاثیر آن روی بچه‌ها خواهد ماند.امابه کاربردن مدام واژه تجاوز برای بچه هایی که امتحان نهایی وکنکوردارندسرنوشت آنها راتغییر میدهددردوات بخوانید

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/02/22 ساعت 14:16

  @TayebehSiavash @zahrasaei_ir @S_FatemeHoseini @ir_aref

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/02/21 ساعت 12:55

  میان کشمکش انتخاب شهردارتهران،جنگ برای پول و قدرت،مردکارتن خواب ورشکسته به زنی ۵۰ ساله در پارک تعرض میکندوبه اعدام محکوم میشود.به همین راحتی مردم شهرتهران نابودمیشوندوچون پای فلان جریان سیاسی هم درمیان نیست آقای نماینده افشاگرسکوت میکند.اعضای شورای شهرهم اصلابا خبرنمیشوند

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/02/15 ساعت 12:41

  تلگرام خیلی خطرناک است، حتی از اسید خطرناکتر است، همین چند روز پیش فهمیدم وقتی استفاده از تلگرام با حکم یک بازپرس ممنون شد اما استفاده از اسید اشکالی ندارد،همین که قربانیانش هر روز جلوی چشممان هستند کافی است میفهمیم اسیدپاشی کار بدی است و انجام نمیدهیم.

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/01/20 ساعت 00:03

  برادرعظیم پدر ۴کودک گمشده میگوید:۶ فرزند داشتم چهارتایشان گمشدند از این سیاه‌ترهم مگر میشود!همسرم حتی گریه هم نمیتواند بکند.راننده‌تاکسی گفت یکی از دخترهاسوختگی روی‌سرش داشت برادرزاده‌ام این نشانی رادارد‌از آنجا مطمئن شدیم راست‌میگوید بچه‌هارا سوار کرده‌امادرباره‌زمان‌دروغ‌گفت

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1397/01/19 ساعت 20:09

  یکی از پدران گفت بچه‌ها ۱۲ تا ۴ سال بودند همگی در ایران به دنیا آمدند.تا۱۰ شب درپارک بودند اما بعد ناپدید شدند.از اینکه پیگیریها جدی نیست گلایه داشتند

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1396/12/26 ساعت 23:01

  خانم روح‌افزادر برنامه تیتر امشب شبکه ۶با عنوان‌چرا‌حجاب‌فرمودن زنی که حجاب نداره تیک میزنه.خانم محبوبی‌مستندساز‌فرمودن‌زنی‌که‌حجاب‌نداره‌تعرض‌به‌حقوق‌زنان‌دیگرانه‌‌واخرسرهم‌نتیجه‌گرفتن‌هرچی‌دارین‌خونه‌خرج‌کنین‌.مرزهای‌تحلیل‌جابه‌ جاشد‌در‌این‌برنامه ومافهمیدیم‌چرا‌حجاب!

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1396/12/18 ساعت 19:32

  یاللعجب آنجاست که هنوز جنازه‌های کشته شدگان هواپیمای تهران-یاسوج بالای کوه‌است.اقای نماینده‌ضجه‌خانواده‌ها را‌دستآویز استیضاح میکندتا انتقام منصوب نشدن رفیقش به فلان معاونت رابگیرد.بعد هم خودش را نماینده قشرروزنامه‌نگار می‌نامد!مردم بخدا اینها از ما نیستند

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1396/12/16 ساعت 15:35

  چراباید برای رقص چندکودک بیانیه دادآن هم درشرایطی که کشوربه شادی نیاز داردامابرای خریدماشین چندصد میلیونی سکوت کرد!چرا هیچکس ازشادی مردم دفاع نمیکند.کاش جسارتی که شهردار تهران درگفته هایش نسبت به خبرنگاران داشت دربرابرشادی مردم هم داشت.شئونات اسلامی با رقض کودکانه به خطر نمیافتاد

 • مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

  1394/01/28 ساعت 12:00

  گفت و گوی شرق با پدرسمیه زنی که به خاطر اسیدپاشی شوهرش چند روز قبل جان داد http://sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=۷۰۲&pageno=۱۳ …