• مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/26 ساعت 16:01

  باج دهی آمریکا برای پر کردن خلاء توزیع نفت ایران http://bit.ly/۲pcAtGL

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/26 ساعت 16:01

  مولفه‌های رونق گردشگری http://bit.ly/۲pfxa۱u

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/26 ساعت 12:12

  ریشه‌های آشفتگی بازار ارز http://bit.ly/۲peln۳S

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/26 ساعت 11:39

  لزوم برخورد قاطع قوه قضائیه با محتکران http://bit.ly/۲pdOWCn

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/25 ساعت 13:45

  افتتاح رسمی مجتمع مسکونی ۲۶۸ واحدی کارکنان دیوان محاسبات کشور با حضور آقای دکتر عادل آذر - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ http://bit.ly/۲MDMGOl

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/25 ساعت 11:34

  خواستار اجرای قانون اصلاح تبصره(۱) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها و ارسال گزارش اقدامات انجام یافته شد - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ http://bit.ly/۲p۹VWjB

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/25 ساعت 10:59

  مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی http://bit.ly/۲p۹۶۰JM

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/21 ساعت 19:33

  قانون تنفس جنگل‌ها مجالی برای تنفس قاچاچیان چوب http://bit.ly/۲CMMsoc

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/21 ساعت 19:33

  پایبندی به برجام برای ایران امتیاز است http://bit.ly/۲CMMgFu

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/21 ساعت 19:00

  سازمان مالیاتی در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی عمل کند http://bit.ly/۲CO۶VJj

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/21 ساعت 15:43

  آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن http://bit.ly/۲p۰SNCV

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/21 ساعت 13:26

  اصلاح تصویب نامه شماره ۵۴۴۲۸/ت۵۵۵۲۸ه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ http://bit.ly/۲CLkCsj

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/20 ساعت 16:45

  سلامت بیمار اولویت انتخاب و ارائه دارو http://bit.ly/۲oXDL۰x

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/20 ساعت 16:45

  نیاز ۲۰ هزار کیلومتری کشور به خطوط ریلی http://bit.ly/۲oWL۸۸w

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/20 ساعت 16:45

  نوسانات نرخ ویزیت پزشکان http://bit.ly/۲oYJaV۵

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/20 ساعت 15:39

  معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع را به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ http://bit.ly/۲oZnYy۸

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/19 ساعت 18:50

  آسیب پشتوانه پول ملی http://bit.ly/۲CEOuH۰

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/19 ساعت 16:06

  لزوم زمانبندی برای خروج سیستم بانکی از بنگاه داری http://bit.ly/۲oVx۶۷۱

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/19 ساعت 16:06

  مسائل بازار خودروهای داخلی http://bit.ly/۲oUlnWn

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/19 ساعت 16:06

  برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل در دیوان محاسبات کشور - ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ http://bit.ly/۲oW۰cDy

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/19 ساعت 10:02

  ملت ایران از اخم آمریکا نهراسید و آن را به شکست و عقب نشینی کشاند http://bit.ly/۲MZFtwR

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/17 ساعت 15:09

  تاکید بر اقدامات جدی و عملی و ضمانت‌های اروپا در زمینه برجام http://bit.ly/۲MWMoXR

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/17 ساعت 10:12

  رأی شماره ۱۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۳۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل. عدم ابطال بند ۱۳۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری آمل در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر آمل http://bit.ly/۲CK۱f۳d

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/17 ساعت 09:39

  رأی شماره ۲/۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال مصوبه شماره ۴۲۰/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی بندر امام خمینی ناظر بر وضع عوارض تفکیک اراضی با کاربری‌های مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی از تاریخ تصویب http://bit.ly/۲MVNEdM

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/17 ساعت 09:07

  رأی شماره ۱۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳ ۱۶/۷/۱۳۹۲ و ۱۸۳۲ ۱۹/۱۰/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر سبزوار http://bit.ly/۲oR۱Hms

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/26 ساعت 16:36

  اثر تعمیق بازار ثانویه به منطقی شدن نرخ ارز http://bit.ly/۲MDY۲ln

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/26 ساعت 16:01

  حمایت عملی جهان از برجام، مهمترین اقدام در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکاست http://bit.ly/۲pfxjC۴

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/26 ساعت 12:12

  دیدار سفیر چین در تهران با دکتر جلالی http://bit.ly/۲pem۶C۸

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/26 ساعت 11:39

  نودوچهارمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی مجلس و راهبرد منتشر شد http://bit.ly/۲pc۹gUP

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/26 ساعت 10:09

  جزئیات قانون جدید ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها را تشریح کرد - ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ http://bit.ly/۲pexcqE

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/25 ساعت 13:45

  ارسال گزارش تخلفات ارزی به دادسرای دیوان محاسبات کشور - ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ http://bit.ly/۲MAKwio

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/25 ساعت 10:59

  تصویب نامه در خصوص خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی در شرایط ضروری http://bit.ly/۲pcqPUM

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/25 ساعت 10:27

  مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹-۱۳۹۷) سازمان اداری استخدامی کشور http://bit.ly/۲MC۳CEy

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/21 ساعت 19:33

  پیشنهاد احداث دبیرخانه دائمی نظارت بر شوراها http://bit.ly/۲CMW۷LB

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/21 ساعت 19:33

  دولت از کسب و کارهای اینترنتی حمایت کند http://bit.ly/۲CMVPnZ

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/21 ساعت 19:00

  سواستفاده برخی صادرکنندگان از معافیت‌ها برای صادرات ۲ کشور همسایه http://bit.ly/۲CM۰YwE

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/21 ساعت 13:28

  پیام تسلیت دکتر جلالی درپی درگذشت جانسوز آیت الله اشرفی شاهرودی http://bit.ly/۲CJa۶lz

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/21 ساعت 13:26

  مصوبه سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان ازطریق ورزش http://bit.ly/۲CVXuI۲

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/20 ساعت 16:45

  فرجام سوداگران بازار دارو http://bit.ly/۲oZh۴cy

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/20 ساعت 16:45

  طرح جامع بانکداری راهکاری برای استقلال بانک مرکزی http://bit.ly/۲oVI۰to

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/20 ساعت 16:12

  لزوم توجه به کسب و کارهای فضای مجازی http://bit.ly/۲CHlj۵V

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/19 ساعت 18:50

  تقویت استقلال بانک مرکزی لازمه‌ی اصلاح نظام بانکی http://bit.ly/۲CGn۲sx

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/19 ساعت 18:50

  لزوم رعایت عرف بازار در زمان بازگشت ارز صادراتی http://bit.ly/۲CEJIJx

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/19 ساعت 16:06

  راهکاری برای تسویه مطالبات بانک‌ها http://bit.ly/۲oTSQAn

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/19 ساعت 16:06

  اخذ آبونمان تلفن غیر قانونی اعلام شد - ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ http://bit.ly/۲oUTDRq

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/19 ساعت 10:35

  تخصیص یک میلیارد دلار برای حفظ و توسعه اشتغال http://bit.ly/۲N۱۸isZ

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/18 ساعت 13:24

  تغییر موگرینی اتفاق غیرمترقبه‌ای نیست http://bit.ly/۲CBXCMw

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/17 ساعت 10:12

  رژیم صهیونیستی جرات و توان رویارویی با ایران را ندارد http://bit.ly/۲CzAiPD

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/17 ساعت 09:39

  اصلاح تصویب نامه شماره ۴۹۷۵۰/ت۵۵۵۵۸ه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۷ http://bit.ly/۲MVNFhQ

 • مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

  1397/06/17 ساعت 09:39

  رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض به میزان ۳٪حق بیمه آتش سوزی، ۲٪ قراردادهای امانی و پیمانی، ده درصد سهم خدمات فنی، عوارض تفکیک و نقل و انتقال و عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک http://bit.ly/۲MVND۹I