• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/23 ساعت 23:04

  آقا پاى کار هستین وعده شام حماد رو همین شب جمعه محقق کنیم؟ یک برنامه عکاسى از یک خانه قدیمى را هم شما اجرا کنین و ما یاد بگیریم و حظّ ببریم از بودنتان؟ @papakoorosh @FKamrannia @Hemadnazari

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/21 ساعت 00:04

  چون در ممالک اکثر خلق بر شرب خمر و تناول مسکرات اقدام مى نمودند و همواره در بازار‌ها و مجامع به سبب مستى،مردم در عربده و گفت و گوى مى بودند و به هلاک بعضى مودّى مى شد و بعضى مجروح و افگار مى گشتند و یار غوى ایشان مى بایست داشت در همه مذاهب و ملل مسکرات منهىٌ عنه و حرام است.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/19 ساعت 22:06

  گفت:«هرکه پندارد که نزدیک‌تر است،او به حقیقت دور‌تر است.چون آفتاب که بر روزن می‌افتد،کودکان خواهند که تا آن ذره‌ها بگیرند.دست در کنند.پندارند که در قبضه‌ی ایشان آمد.چون دست باز کنند،هیچ نبینند.» #عطار_نیشابورى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/19 ساعت 12:19

  … …. چشمه هاى خشک را سرشار کن دشت خشکیده ست و دهقان نا امید رود هاى خفته را بیدار کن باغ پژمرده ست و غمگین باغبان این سراسر خار را گلزار کن روح باران را بگو اى تابناک بحر را سرریز کن،رگبار کن جان مارا زین پلیدى‌ها بشوى کار کن!اى ابر نیسان کار کن #فریدون_مشیرى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/18 ساعت 07:30

  والّا آن ناموافقى به خشم و غضب انجامد و به غضب زیستن عادت سباع است و هر آینه مودّى به تنفّر باشد و با وجود نفرت ، حصول توالد و تناسل صورت نبندد،بدین سبب راه طلاق گفتن بى هیچ مانعى گشاده فرمود. #تاریخ_مبارک_غازانى #رشیدالدین_فضل_الله

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/17 ساعت 02:51

  رفیق باز بود، عینهو کفتر باز،امّا همه رفاقت هاش رو توى بازى باخت.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/17 ساعت 01:38

  چرت عمیق نیم ساعته پاى تلویزیون خواب از چشمم ربود.یاد نجف دریابندرى افتادم و روزهاى ناخوش او سلام آقاى ویل کاپى چرا چنین کنند بزرگان؟

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/17 ساعت 00:46

  آبى است آبرو که نیاید به جوى باز از تشنگى بمیر و مریز آبروى خویش #صائب

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/16 ساعت 21:23

  بعد از یکى دو روز بد حالى به خودم گفتم اعتماد به نفس من بیشتر از این حرف‌ها مى ارزه و موضوع کم کم برام تبدیل شد به خاطره و تجربه !از خاطره و تجربه بعدى در پاریس بگم میگین حتماً یک چیزیت میشه.تکرار ماجرا و ایندفعه یک دختر کولى داخل مترو کیفم رو انداخت جلوى پام .١١٠٠ تا ورداشته بود

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/16 ساعت 21:04

  توى پاریس ایستاده بودمداخل مترو منتظر حرکت .یک جیپسى سکه اى به سمت پام پرتاب کرد و با سرعت به سمتم آمد و پاها را بلند مى کرد که سکه را بیابد.کلافه شده بودم .یکهو ولم کرد و خارج شد نفسى کشیدم سوت براى حرکت به صدا در آمد قبل از بسته شدن در چیزى پرت شد جلوى پام به نظرم رسید آشناست

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/15 ساعت 21:49

  گَردِش:پیچ(جاده) در بلندى هاى نزدیک قله،گردشى نیم دایره و سراشیبى تند بود که اگر از آنها به پایین نگاه مى کردى سرت چرخ مى خورد. #فارسى_ناشنیده #واژگان_کاربردى_افغانستان #حسن_انوشه #غلامرضا_خدابنده_لو #نشر_قطره

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/14 ساعت 23:02

  @AmehBookshop

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/12 ساعت 19:22

  سال ٦٣ عده اى از تکنیسین هاى شاغل در بخش ساختمانى بنیاد مامور به خدمت شدن در شرکتى که قرار بود در چهار نقطه کشور پایانه باربرى بسازد.یک روز اسماعیل جوشکار با ورقه گزینش در دست آمد و پرسید اینو من چى جواب بدم: شما قرآن را تجوید میخوانید یا‌تر تیل یا قرائت؟

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/12 ساعت 12:27

  زبان همان گونه که ابزار تفاهم است بین آدمیان،مایه سوء تفاهم نیز هست. از همین روست که مولوى زبان را دوزخ مى نامد و حافظ از آن چه در سر دارد و به زبان در نمى آید دل تنگ است،سعدى سپاس گزار لحظه هاى نادر خطیرى است که هنگام هم ترازى حس و زبان است و احوالش هم چون برق جهان. #کتاب_آمه

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/11 ساعت 23:12

  پاچه نخورم که هم زیان است #مولوى راسته قصابانِ بازار #طنجة

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/10 ساعت 23:44

  @papakoorosh @Hemadnazari @FKamrannia

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/10 ساعت 23:35

  سى سال پس ازپیامبر (ص) نوشته استاد دکتر موحد،سوزنى سمرقندى و هجوِ نظامى نوشته استاد دکتر شفیعى کدکنى و پرونده انور خامه اى،تنها بازمانده ٥٣ نفر از جمله مطالب خواندنى این شماره است. #نشریات_مستقل_را_حمایت_کنیم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/09 ساعت 02:53

  چون وفا آن عشق افزون مى کند کِى وفا صورت دگرگون مى کند؟ #مثنوى_معنوى #دفتر_دوم #مولوى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/04 ساعت 01:59

  البته خودمانیم«بیش از دو هزار فالوور را از صفحه اینستاگرام پاک کردن»؟ منظورم همان حذف کردن بود.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/04 ساعت 00:06

  «اسنپ باکس» با آن شعار «مدنى» روى جعبه زرد رنگ پشت سر راننده، چه خواهد کرد با آن بریده روزنامه اى که بخشى از شماره موتور سیکلت را براى گریز از مقررات پوشانده است.؟

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/02 ساعت 03:51

  چون گل بر دیوار زنى اگر در نگیرد نقش آن لامحاله بماند. #مرزبان_نامه

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/04/30 ساعت 02:10

  عکسى که امروز از رافائل دیدم داغم رو تازه کرد.زمانى که دولت ایتالیا تصمیم به واگذارى اون‌ها گرفت مردم در ایتالیا در مخالفت با آن تظاهرات کردند.ماجرا مربوط به حدود پنجاه سال پیشه.دولت وقت ایران هم نمى دانست این دو خواهر زیبا به چه درد مردم ایران مى خورند.سرنوشت غم انگیزى داشتند

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/04/30 ساعت 01:46

  چیزى در داخل کشتى باقى نمانده بود و نگه دارى اش جز هزینه چیزى نداشت وضع مالکش کشتى سازى خلیج فارس هم تعریف نداشت.بالاخره تصمیم گرفتند که آن را به اوراقى‌ها بفروشند.همان ابتدا پیشنهاد شده بود که با توجه به کمبود هتل در بندر عباس از آن به عنوان هتل استفاده شود ولى به جایى نرسید

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/04/30 ساعت 01:31

  بعد از انقلاب افسران کشتى‌ها رو ترک کردن و آنها لمیدند کنار بندر بى هیچ خاصیتى به رغم زیبایى هاى بسیارى که از هنر ایتالیا بر در و دیوار خود داشتند.رافائل به تیر غیب هواپیماهاى عراقى گرفتار شد و آن همه زیبایى،تابلو‌ها و مجسمه هاى گرانقیمت رفتند به اعماق خلیج فارس و اما میکل آنژ …

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/04/30 ساعت 01:01

  سه بار بگو :اى یاس برو،اگر نرفت تو برو

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/24 ساعت 17:35

  ٤٢٠٠٠ قطعه شیشه و چوب بدون پیچ و مهره موزه میراث فرهنگى #سنندج

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/23 ساعت 07:01

  این عکسو دوستى که نگران پدرشه در ولایت شما از پشت شیشه نه چندان تمیز اتوبوس گرفته یاد بگیرین مهر بى ملاحظه خورشید خستگى ناپذیر ⁦@Hemadnazari⁩ ⁦@papakoorosh⁩ ⁦@FKamrannia⁩

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/21 ساعت 00:01

  جناب سروان محترم امروز وسط هفته است و جمعه نیست سر جدّت جریمه نکن

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/19 ساعت 21:18

  کتاب برنا در چابهار .تنها امکان شهر به مفهوم اخص یک کتاب فروشى است.در محاصره موبایل فروش‌ها در یک مال پر تردد.مى کوشد که بماند.در طرح هاى فصلى کتاب فروشان شرکت نمى کند،چون کتاب‌ها را نقدى مى خرند و نمیتوانند چند ماه معطل پرداخت خانه کتاب بمانند. #خانه_کتاب ⁦@S_A_Salehi⁩

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/19 ساعت 11:08

  این هم صبح جمعه ما در همان کافه

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/18 ساعت 07:25

  پادشاه اسلام خلّد ملکه فرمود که حکمت الهى در شرع مناکحت آن است که میان آدمیان تناسل و توالد باشد و از این جهت فرموده شریعت آن است که اگر کسى طلاق گوید خواه به جدّ و خواه به هزل خواه به رغبت و خواه از سر غضب فى الحال واقع شود چه اگر میان زن و شوهر موافقت نباشد اولى آن که جدا شوند.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/17 ساعت 02:46

  دوست دارم برم یک گوشه اى یک نفس این کتاب آیدا را بخوانم.آیدا دنیا دیده است و شگفت زده‌ام که چگونه به روایت زیبایى آدم و عنصر ایرانى در متن جهانى مى پردازد #شهرهاى_گمشده #آیدا_مرادى_آهنى #کتاب_سده

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/17 ساعت 01:31

  آرزوهاى زیادى هستن که مطابق میل ما پیش نرفتن! مهم نیست ! مهم اینه که ما خواستیم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/16 ساعت 21:25

  دو سه روز حالم بد بود دو باره به خودم اومدم و گفتم پول رو که از دست میدى میتونى دوباره به دستش بیارى ولى اعتماد به نفس اگه بره معلوم نیست کى برگرده

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/16 ساعت 21:11

  کیف پولم بود!برش داشتم !بله خودش بود. فورى محتویاتش را نگاه کردم و دیدم دو اسکناس ٥٠٠ یورویى که رفیقم به زور گذاشته بود توى جیبم نیست!حالم بد شد خودم را سرزنش کردم که چرا بى حواس بودم و حقّه طرف را نفهمیدم . روز وشبم به گند کشید احساس کردم اعتماد به نفسم را دارم از دست میدم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/16 ساعت 20:39

  هى گفتم این کسره به جاى ه استفاده شده گفت نه! مگه میشه؟ این سرکش کافه! رفتیم داخل سوال کردیم گفتند همان کافّه است براى جلب توجه این طورى نوشتیم. کسره به جاى ه ندیده بودیم که دیدیم.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/14 ساعت 23:57

  نصیحت همه عالم چو باد در قفس است به گوشِ مردم نادان و آب در غربال #سعدى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/14 ساعت 08:44

  براى کار بیهوده کردن چندین ضرب المثل در زبان فارسى استفاده مى شود و بیشتر با آب و باد،آب با غربال پیمودن،آب به ریسمان بستن،خشت بر آب زدن،نقش بر آب زدن،آب در هاون کوفتن،آب دریا به کیل پیمودن ،باد در قفس کردن،باد پیمودن،گره به باد زدن،باد به چنبر بستن و …آهن سرد کوفتن #ضرب_المثل

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/12 ساعت 12:28

  @AmehBookshop

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/12 ساعت 00:23

  هزار از بهر مِى خوردن بُوَد یار یکى از بهرِ غم خوردن نگه دار #خمسه #خسرو_شیرین #نظامى_گنجوى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/11 ساعت 00:17

  @navid_bhz @mohamad_balochz

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/10 ساعت 23:43

  @AbdolhakimBahar @tiam_abi

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/10 ساعت 23:28

  شماره ١٢٥ بخارا منتشر شد سه یادداشت هم از من چاپ شده است: ١-تحویل سال در روستاى دوستدار کتاب رمین ٢-شهر کتابها ٣-وقف فرهنگى،خانه فرهنگ گیلان انوش صالحى هم به معرفى کتاب جمعیت فرهنگ رشت(١٢٩٦-١٣١٠) نوشته محمد حسین خسرو پناه پرداخته که در سال گذشته توسط شیرازه منتشر شده است. #بخارا

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/06 ساعت 20:55

  از او پرسیدم:پروز جان منظور تو از مضمونى که در این نقاشى به تصویر کشیدى و در آثار دیگرى هم تکرار شده چیست؟ گفت:ایده خاصى نداشتم،فقط به نظرم رسید که باید نقاشى اش کنم. نظر تو چیه؟ گفتم:آن چه که من مى بینم اندکى حیات میان نیستى،ذرّه اى امید میان نا امیدى! گفت:شاید #پرویز_کلانترى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/04 ساعت 01:54

  بیش از دو هزار فالوور را از اینستاگرام خود پاک کرده و دلشادم!

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/02 ساعت 04:20

  خواهان کسى باش که خواهان تو باشد #ضرب_المثل

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/05/01 ساعت 20:56

  دریغا اوّل حرفی که در لوح محفوظ پیدا آمد، لفظ «محبّت» بود؛ پس نقطهٔ «ب» با نقطهٔ «نون» متّصل شد، یعنی «محنت» شد. مگر آن بزرگ از اینجا گفت که در هر لطفی، هزار قهر تعبیه کرده‌اند؛ و در هر راحتی، هزار شربت به زهر آمیخته‌اند. #تمهیدات_عین‌القضات_همدانی #خوابگرد @khabgard

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/04/30 ساعت 01:57

  یک پاکستانى برنده مزایده شد.با وسایل و تجهیزات و در مقابل بهت ما افتادند به جان کشتى!مانند جراحان خوش دست شروع کردند به بریدن،طبقه به طبقه.عملیات روزهاى متمادى به طول انجامید.تا عاقبت فقط یک کاسه باقى ماند.کاسه را بستند به یدک کش و بردند.تنها بارى بودکه براى مرگ یک شیئ گریه کردم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/04/30 ساعت 01:39

  میکل آنژ پس از نابودى خواهرش چند سالى در بندر عباس کنار اسکله نظاره گر حوادث بود.شوربختانه بر نحوه نگه دارى اش نظارتى نبود و از غارت اهالى در امان نماند.در هر خانه اى در بندر عباس اثرى از میکل آنژ مشاهده مى شد.از قاشق و چنگال تا صندلى و میز و مبل تاظروف و وسایل خواب

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/04/30 ساعت 01:24

  این عکس کشتى تفریحى رافائل خواهرى هم داشت به نام میکل آنژ و مثل دو موزه سیار در آبهاى ایتالیا روان بودند.دولت ایتالیا در قبال بخشى از بدهى خود دو کشتى را به ایران واگذار کرد.کاربرى شان تغییر کرد و شدند محل اسکان افسران نیروى دریایى،رافائل در بوشهر و میکل آنژ در بندرعباس