• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/31 ساعت 19:53

  طرح پایتخت کتاب و روستاهاى دوستدار کتاب در دولت یازدهم منشاء خیرات بسیارى شد و از جمله برنامه هایى بود که بدون سر و صدا با حد اقل هزینه ممکن اعتبار بسیارى براى ارشاد ایجاد کرد.بودجه حضور این اتفاق مهم در نمایشگاه ٣١ فقط ١٥ میلیون تومان بود.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/30 ساعت 23:28

  #روضة_الواعظین #محمد_بن_حسن_فتال_نیشابورى #محمود_مهدوى_دامغانى #نشر_نى گفتگوى ذوالقرنین با گروهى از امت موسى(ع) /٦ پرسید:چگونه است که به یکدیگر دشنام نمیدهید و قتلى میان شما اتفاق نمى افتد؟ گفتند:ما بر خواسته هاى نفسانى خود پیروز شده ایم و نفْس هاى خویش را لگام بردبارى زده ایم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/30 ساعت 04:57

  #روضة_الواعظین #محمد_بن_حسن_فتال_نیشابورى #محمود_مهدوى_دامغانى #نشر_نى گفتگوى ذوالقرنین با گروهى از خردمندان امت موسى(ع) /٤ پرسید:چرا بر یکدیگر برترى نمى جویید و تفاوتى ندارید؟ گفتند:چون بر یکدیگر مهربانیم و با یکدیگر مواسات کنیم.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/30 ساعت 00:50

  #روضة_الواعظین #محمد_بن_حسن_فتال_نیشابورى #محمود_مهدوى_دامغانى #نشر_نى گفتگوى ذوالقرنین با گروهى از خردمندان امت موسى(ع) /٢ پرسید : چرا خانه هاى شما در ندارد؟ گفتند :میان ما کسى دزد نیست و هیچ کس هم مورد سوء ظن نیست و همگان امین هستند.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/28 ساعت 22:53

  الو فردوسى به جاى شعر گفتن یک نامه بنویس به هلال احمر #پرویز_کلانترى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/28 ساعت 11:16

  ١-چند مورّخ همدوره خیام بوده اند و دو سه نفرى از ایشان از خیام یاد کرده اند ولى نه به شاعرى ٢-اولین رباعى منسوب به خیام ٩٠ سال پس از فوت وى منتشرشد ٣-از ١و٢ چنین بر مى آید که خیام عامدانه از انتشار رباعیاتش سر باز میزده ٤-از که بیمناک بوده؟ #عمر_خیام #باغ_سبز #محمد_على_موّحد

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/28 ساعت 00:03

  روشنفکر مورد نظر شیفته فردینیسم است.به تبعیت از شخصیت فردینى مى کوشد با معرفت بنماید و اگر طرف مقابل قدر نداند دست به چاقو میشود.سعدى را تبلیغ مى کند و در عین حال از دیدن فیلم پورنو لذت میبرد.نماز هم میخواند و دمى هم به خمره میزند.چه چرکین است این نکبت سرا ! #لمپن_روشنفکر_نما

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/26 ساعت 19:20

  هرات بى نظیره آرزوم اینه که یک بار دیگه هرات رو ببینم دفعه پیش توى هرات دو ماشین پر سرباز مسلح ما رو اسکورت مى کردن.یک روز صبح زود در هرات زدیم بیرون بى محافظ!چه نشئه اى داشت میان مردم هرات چرخیدن

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/26 ساعت 18:38

  نمیدونم چى شده با اینترنت ۳G وبدون فیلترشکن توییتر و تلگرام بازشد

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/24 ساعت 08:55

  آنجا که یارى طالبِ محبّت است و آنجا که رفیقى محتاجِ مروّت.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/24 ساعت 01:13

  قلم بگرفته نقاشان که جانم مست کف هاشان که تصویرات زیباشان جمال شاخ سار آمد #مولانا

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/22 ساعت 22:51

  من ز فکر تو به خود نیز نمى پردازم #سعدى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/21 ساعت 08:53

  پیر طریقت گفت:«الهى ! همگان در فراق مى سوزند و محب در دیدار ! چون دوست دیده ور گشت محب را با صبر و قرار چه کار ؟» #کشف_الاسرار #رشید_الدین_میبدى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/20 ساعت 01:30

  بنگرید به امضا دادن جناب پاموک: اول تاریخ و بعد محل و اسم طرف و واژه اى که معنى «براى» میده و بعد امضا. خلاصه و موجز مثل داستان هاش.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/20 ساعت 00:52

  امشب رفتم محل کودکى براى اصلاح سر ،خیابان جمال الحق روبروى کوچه دلبخواه از کوچه تاریخى سیگارى رد شدم جایى که سروان عباسى با یک چمدان گیر افتاد و سازمان افسرى حزب توده با ششصد افسر و سه هزار درجه دار لو رفت تابلوى کوچه عوض شده بود اونى که تاریخ میخونه کجا کوچه سیگارى رو پیدا کنه؟

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/20 ساعت 00:11

  هر موقع اندوه بهم هجوم میاره اصلاح سر لازم میشم و شگفت اینکه بعد از اصلاح از حجم اندوهم کم میشه به عبارت دیگه تا غصه دار نشم سلمونى نمیرم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/18 ساعت 20:45

  شب اورهان پاموک چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ساعت پنج بعد از ظهر خیابان استاد نجات اللهى نبش خیابان ورشو خانه اندیشمندان علوم انسانى تالار فردوسى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/17 ساعت 07:11

  پس کودکان و زنان لطیف طبع‌تر باشند،بى بهره ماندند تا آنگه که ترانه گفتند و پدیدار آمد،آنگه این ترانه را نصیب این قوم کردند تا این قوم نیز راحت یابن از این لذّت،از آنچه اندر وزن‌ها هیچ وزنى لطیف‌تر از ترانه نیست #قابوس_نامه

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/31 ساعت 23:57

  #روضة_الواعظین #محمد_بن_حسن_فتال_نیشابورى #محمود_مهدوى_دامغانى #نشر_نى گفتگوى ذوالقرنین با امت موسى(ع) /٧ پرسید:چرا همگان هم عقیده اید و چگونه راه و روش شما مستقیم و راست است؟ گفتند:به این سبب است که دروغ نمى گوییم و نسبت به یکدیگر مکر نمى ورزیم و هیچیک از دیگرى غیبت نمى کنیم.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/31 ساعت 17:36

  پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم عطشى در بُنِ برگى بدَوَد زنگ باران به صدا مى آید. #سهراب_سپهرى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/30 ساعت 09:32

  #روضة_الواعظین #محمد_بن_حسن_فتال_نیشابورى #محمود_مهدوى_دامغانى #نشر_نى گفتگوى ذوالقرنین با گروهى از خردمندان امت موسى(ع) /٥ پرسید:چرا اختلاف با یکدیگر ندارید و نزاع نمى کنید؟ گفتند به مناسبت الفتِ دلهاى مابا یکدیگر و اصلاحِ میانِ خودمان.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/30 ساعت 00:57

  #روضة_الواعظین #محمد_بن_حسن_فتال_نیشابورى #محمود_مهدوى_دامغانى #نشر_نى گفتگوى ذوالقرنین با امت موسى(ع) /٣ پرسید:چرا میان شما امیران نیستند گفتند:بدان سبب که به یکدیگر ستم نمى کنیم. پرسید:چرا حاکم ندارید و کسى بر شما پادشاه نیست؟ گفتند:مال اندوزى نمى کنیم و ستیزه جویى نداریم.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/30 ساعت 00:43

  #روضة_الواعظین #محمد_بن_حسن_فتال_نیشابورى #محمود_مهدوى_دامغانى #نشر_نى گفتگوى ذوالقرنین با گروهى از خردمندان امت موسى(ع) /١ اینک به من خبر دهید چرا گور مردگان شمابر در خانه هایتان قرار دارد؟ گفتند:چنین کرده ایم که مرگ را فراموش نکنیم و یاد آن از دلهاى ما بیرون نرود.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/28 ساعت 22:35

  سعدى همه ساله پند مردم مى گوید و خود نمى کند گوش #سعدى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/28 ساعت 10:53

  چوب را حرمت براى میوه باشد ، چون میوه نباشد سوختن را شاید. #مقالات #شمس_تبریزى #محمد_على_موّحد

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/27 ساعت 22:56

  پدرم مى گفت ماه رمضان افتاده بود وسط تابستان .شاگرد زرگرى توى بازار تهران بودم .تمام روز پاى کوره ذوب طلا و جوشکارى تعمیرات . گذر زمان حس نمیشد.جمعه‌ها زمان کش مى آمد و تشنگى امان مى برید.با رفیقم سوار بر موتور میرفتیم آدران و پاهامان را داخل رود کرج میکردیم و عطش فرو مینشاندیم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/26 ساعت 19:11

  قاعده مهر نیست بستن و بگسیختن #سعدى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/26 ساعت 18:26

  مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم #حافظ

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/24 ساعت 08:48

  ابوسعید ابوالخیر در راه بود. گفت: هر جا نظر می‌کنم، بر زمین همه گوهرریخته و بر در و دیوار همه زر آویخته.کسی نمی‌بیند و کسی نمی‌چیند.گفتند: کو؟ کجاست؟ گفت: همه‌جاست، هر جا که می‌توان خدمتی کرد؛ یا هر جا که می‌توان راحتی به دلی آورد. آنجا که غمگینی هست و آن جا که مسکینی هست؛

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/24 ساعت 00:15

  بالاخره رفتم زندان «کمیته مشترک ضد خرابکارى»سابق و«موزه عبرت»فعلى و اسمم را روى دیوار زندان و عکسم را روى دیوار بند دیدم .تلخ و شیرین بود وقتى اسم معصومه طوافچیان را روى دیوار دیدم درحالیکه زیر شکنجه کشته شده بود و در روزنامه اعلام شده بود که در درگیرى کشته شده است و موارد دیگر

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/22 ساعت 07:27

  #خواجه_عبدالله_انصارى : الف،امام حروف است،در میان حروف معروف است.به دیگر حروف پیوند ندارد.دیگر حروف به الف پیوند دارد.از همه حروف بى نیاز است.همه حروف را به الف نیاز است.الف راست است.اول یکى و آخر یکى.یک رنگ و سخن‌ها رنگارنگ. #کشف_الاسرار #رشید_الدین_میبدى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/20 ساعت 10:58

  رفیقم وقتى اینو دید گفت "فایده نداره ممکن نیست بره ، چاره اى ندارى جز اینکه بغلش کنى!در آغوشش بگیر سفت،محکم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/20 ساعت 01:03

  رفتم توى محله مالوفم و نیم قرن پیش که با چندتا از بچه هاى ده دوازده ساله تصمیم گرفتیم براى ایام محرم دسته مستقل خودمون رو راه بیندازیم،پرچم لازم داشتیم،سیروس جهود بزّاز پارچه پرچم‌ها رو فراهم کرد،مهدى خیاط شیعه لبه هاشون رو دوخت و روبن باترى ساز ارمنى چوبشون رو تدارک دید.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/20 ساعت 00:20

  امشب از تجربه هاى خودم براى مقابله با غم و غصه و افسردگى گفتم یکى دیگه از روش هام اینه که وقتى تاب برخورد با مسائلم رو از دست میدم میرم یک گوشه دنج و تاریک و مى شینم یک دل سیر گریه مى کنم هنوز به روش هاى بومى مقابله با افسردگى معتقدم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/19 ساعت 22:04

  اى خیال اندوه زا برو جان پر دردم تاب میزبانى تو را ندارد

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/02/17 ساعت 08:40

  خانم مترجمى براى معرفى و تبلیغ کتابش در توییتر اطلاع رسانى کرده بود که در فلان غرفه حضور خواهد داشت .آقایى رسید و کتاب را برداشت و به خانم مترجم که آماده توضیح در باره کتاب بود رو کرد و پرسید «خانم لى؟»خانم مترجم لبخندى زد و پرسید«شما؟»آقا پاسخ داد «من کلنل هستم». #tweeter

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1396/06/13 ساعت 23:02

  با صد هزار مردم تنهایى بى صد هزار مردم تنهایى #رودکى