• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/11/02 ساعت 05:27

  به عمل کار بر آید به سخن دانى نیست #سعدى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/11/01 ساعت 09:00

  تو دیدى طلعت خورشید خوب؟ #مولانا

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/11/01 ساعت 00:14

  جواب آزمایشم رو امروز گرفتم،همه چیز خراب.خراب‌تر از دفعات پیش.حکایتى از یک درون درب و داغون .انگار افتاده توى سرازیرى.از اون طرف ظاهر رودارم رو به صعود.جمع اضداد. یاد عمه خانوم لاهیجانى مى افتم که به رحمت خدا رفت. با لبخند معنادارى مى گفت: «آخِر چى؟»

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/29 ساعت 00:32

  و آب آن شهر از همه آب‌ها خوشتر است و پاک‌تر و اگر اندک باران ببارد تا دو سه روز از ناودان‌ها آب مى دود چنانکه هوا صافى شود و ابر نماند هنوز قطرات باران همى چکد. #بیت_المقدس #سفرنامه #ناصر_خسرو

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/27 ساعت 23:15

  آرزو کنیم که آمالمان بر سیاست هایمان بچربند و نه بر عکس این عین ایده آلیسم است و به نظر من نه تنها در این مقطع هیچ اشکالى ندارد بلکه گره گشاست. به رابطه عرایض بالا با توجیه وسیله توسط هدف نیز امعان نظر کنید

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/27 ساعت 22:32

  و این حوض‌ها که در جامع است هرگز محتاج عمارت نباشد که سنگ خاره است و اگر شَقّى یا سوراخى بوده باشد چنان محکم کرده اند که هرگز خراب نشود و چنین گفتند که این را سلیمان عَلَیهِ السَّلام کرده است #سفرنامه #ناصر_خسرو

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/27 ساعت 07:32

  آبگیرى دیدم عظیم که آبها که از کوه فرو آید در آنجا جمع شود و آن را راه ساخته اند که به جامعِ شهر رود و در همه شهر فراخى آب در جامع باشد اما در همه سراها حوضهاىِ آب باشد از آب باران که آنجا جز آب باران نیست و هرکس آب بام خود گیرد و گرمابه‌ها و هرچه باشد همه از آب باران باشد .

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/26 ساعت 01:32

  سوی آن دور سفر کن چه کنى دور زمان را #مولانا

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/25 ساعت 04:13

  …..چشمه آب از سنگ بیرون مى آید،آن را عَیْنُ سُلوان گویند. عمارات بسیار بر سر آن چشمه کرده اند و آب آن به دیهى مى رود و بستانها ساخته و گویند هر که بدان آب سر و تن بشوید رنجها و بیماریهاى مزمن از او زایل شود و بر آن چشمه وقف‌ها بسیار کرده اند. #سفرنامه #ناصر_خسرو

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/23 ساعت 01:26

  حضور در برنامه هاى رادیویى مثل گفتگو در شب‌ها مثل دفاع ایده ئولوژیک در محاکم نظامى حکومت شاه در برابر چند افسر خواب آلود است.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/22 ساعت 21:28

  شب رومن رولان و محمود اعتمادزاده و ایضاً ژان کریستف یکشنبه ٢٣ دى ساعت ٥ خانه اندیشمندان

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/21 ساعت 22:16

  خوب خیلى فرق است بین «از دست رفتى» و «از دست دادمت» فرق‌ها را دریابیم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/21 ساعت 07:59

  چون از جامع بگذرى صحرایى بزرگ است،عظیم هموار و آن را ساهِرَه گویند و گویند که دشت قیامت آن خواهد بود و حَشر مردم آنجا خواهند کرد بدین سبب خلق بسیار از اطراف عالم بدانجا آمده اند و مقام ساخته اند تا در آن شهر وفات یابند و چون وعده حق سبحانه و تعالى در رسد به میعادگاه حاضر باشند

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/20 ساعت 21:16

  Listen to Eleni Karaindrou - Eternity And A Day (Full OST) by Eslam Mohamed #np on #SoundCloud

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/19 ساعت 23:20

  از آن جا به شهرى رسیدیم که آن را قَیساریه خوانند و از عکّه تا آن جا هفت فرسنگ بود.شهرى نیکو با آب روان و نخلستان و درختان نارنج و ترنج و بارویى حصین و درى آهنین و چشمه هاى آب روان در شهر و مسجد آدینه اى نیکو چنانکه چون در ساحت مسجد نشسته باشند تماشا و تفرّج دریا کنند. #ناصر_خسرو

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/18 ساعت 22:21

  از ما بگریخت تا کجا شد؟ #مولانا

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/18 ساعت 05:01

  سه شنبه ١٨ دى ١٠-١٢کتابخانه ملى تالار فرهنگ سمینار در باره حقوق مالکیت فکرى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/17 ساعت 23:10

  چند سال پیش خاطرات ابراهیم یونسى را مى خواندم از دستگیرى و زندان و شکنجه و در آن بین اشاره او به بزمى که براى تیمسار آزموده تدارک دیده بودند در فاصله اندکى از زندانیان آش و لاش از شکنجه و منتظر تیر باران و زن خواننده اى که در محفل بزم میخواند : «از چمن‌ها چون گذشتى یاد من کن»

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/17 ساعت 22:56

  رسیدیم به انتهاى باغ کنار جاده بیجار . رادیوى قهوه خانه کنار جاده بیجار صداى زنى را پخش مى کرد که با دلبرى مى خواند:«گل اومد بهار اومد..» آفتاب ،آسمان لاجوردى و این صداى سحر انگیز.پسر عمه‌ام وقتى شیفتگى ام را دید گفت اسمش پورانه این اولین بارى بود که صدا و موسیقى مرا جادو کرد.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/17 ساعت 22:50

  دایى پدرم در زنجان باغى داشت که از ایستگاه قطار شروع مى شد و انتهایش جاده بیجار بود.(خانلیق باغى )محل زندگى شان بود.یک خانه کاهگلى و یک استخر طبیعى و یک عالمه درخت میوه سیب و هلو و زردآلو و گردو.سیزده فروردین ١٣٣٧ من کمتر از پنج سال داشتم همه رفته بودند خانه مشد على عموى پدرم.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/17 ساعت 01:12

  بخشى از آن در کتاب سازمان افسران حزب توده ایران از درون منتشر شده است و بسیار خواندنى است

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/17 ساعت 00:18

  بالاخره بخاراى شماره ١٢٨ منتشر شد. دو مطلب قاچاق کتاب و نشر در آلمان هم از من انتشار یافته است.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/16 ساعت 22:01

  خواب مى بینم: در مسیرناهموارى راه میروم.خسته‌ام و توان پیش رفتن ندارم.مینشینم.مادرم از پشت دیوارى خارج شده به سمتم میاید.بغلم میکند و مرا روى پاهایش میخواباند و تکان میدهد .میگویم من دیگر بزرگ شده‌ام بد است الآن روى پاهاى تو خوابیده‌ام .میگوید تو خسته اى و باید کمى بخوابى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/16 ساعت 07:24

  حالا باید بفهمیم کریستف رضایى از روى دست النى کاریندرو کپى کرده و یا بر عکس

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/16 ساعت 07:19

  The End is different movie

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/11/02 ساعت 05:56

  پیام امروز رییس

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/11/01 ساعت 23:43

  نگاه کنید به آرایش نور و سایه فکر کنم بهنود بود که گفته بود کلانترى قدر سایه‌ها را مى دانست. دختر در ارگ تعطیل شده بم مانده است تنها درون آن، پشت بارو‌ها ودرهاى بسته ،امیدش به گوشى همراهش است. این تابلو هم روى دیوار یکى از خانه هاى جهان است. ⁧#پرویز_کلانترى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/11/01 ساعت 07:23

  الهی به امید حق سلام دوست و همکار محترم یادت باشه هر کس، هرچه به سرت آورد فقط خودت باش . نگذار برخورد نادرست آدمها ، «اصالت و طبیعت» تو را خدشه دار کند اگر جواب هر جفایی ، بدی بود ؛که داستان زندگی ما، خالی از ؛ آدمهای خوب می‌شد.ابراهیم درستی اتاق اصناف تهران بزرک

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/30 ساعت 05:07

  گفتم که شهر بیتُ المَقْدِس بر سر کوه است و زمین هموار نیست. اما مسجد را زمین هموار و مُستوى است و از بیرون مسجد به نسبت مواضع هر کجا نشیب است دیوار مسجد بلند‌تر است از آنکه پى بر زمین نشیب نهاده اند و هر کجا فراز است دیوار کوتاه‌تر است. #سفرنامه #ناصر_خسرو

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/27 ساعت 23:21

  نار خندان باغ را خندان کند صحبت مردانت از مردان کند #مولانا شب نکوداشت استاد دکتر حسن محجوب مدیر عامل شرکت سهامى انتشار

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/27 ساعت 23:02

  نپرسید که شَقّ یعنى چى؟

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/27 ساعت 10:32

  دوست آن باشد که گیرد دست دوست پریروز وسط شلوغى کارها از بانک زنگ زدن که چکت دو میلیون کسر موجودى داره اگه تا یک ربع دیگه پر نشه مجبوریم برگشت بزنیم به دوستى زنگ زدم ودر کسر دقیقه واریز شد.امروز از صبح به خودم یادآورى مى کردم که تسویه تعهد فراموش نشه

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/26 ساعت 08:36

  شب حسن محجوب به دنبال برگزاری « شب عبدالرحیم جعفری » و « شب محمد زهرایی » اینک به پاس بیش از شش دهه فعالیتها و کوششهای فرهنگی دکتر حسن محجوب از بنیانگذاران « شرکت سهامى انتشار » شبی از شبهای بخارا با همکاری کانون زبان پارسی و شرکت انتشار به استادحسن محجوب اختصاص یافته است .

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/26 ساعت 01:05

  و بیت المقدس را بیمارستانى نیک است و وقف بسیار دارد و خلق بسیار را دارو و شربت دهند و طبیبان باشند که از وقف مرسوم ستانند. و آن بیمارستان و مسجد آدینه ….بر کنار وادى جهنّم است. #سفرنامه #ناصر_خسرو

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/24 ساعت 20:07

  هر روز از چشمه هاى جنگل سیاه به راه مى افتد از شهر‌ها و کشور‌ها مى گذرد و در دریاى سیاه آرام مى گیرد. دانوب خستگى نا پذیر! #بودا_پست #دانوب

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/23 ساعت 01:19

  گفتند:به روزگار خلافت ، عمر خطّاب رضى الله عنه بر آن دشت سا هره لشگرگاه بزد و چون بدان وادى نگریست گفت: این وادى جهنّم است و مردم عوام چنین گویند که هر کس که به سرِ آن وادى شود آواز دوزخیان شنود که از آنجا بر مى آید. من آنجا شدم اما چیزى نشنیدم. #سفرنامه #ناصر_خسرو

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/22 ساعت 00:37

  میان جامع و این دشت ساهِرَه وادى است عظیم ژرف و در آن وادى که همچون خندق است بناهاى بزرگ است بر نَسَقِ پیشینیان و گنبدى سنگین دیدم تراشیده و بر سر خانه اى نهاده که از آن عجب‌تر نباشد تا خود آن را چگونه از جاى برداشته باشند و در افواه بود که آن خانه فرعون است و آن وادى جهنّم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/21 ساعت 08:58

  شب بخاراى شنبه ٢٢ دى ماه ساعت ٥ بعد از ظهر در خیابان ویلا نبش ورشو خانه اندیشمندان به سرگذشت میدان بهارستان اختصاص یافته است

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/21 ساعت 07:19

  An old Colonial Method:divide & Conquer

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/20 ساعت 20:39

  اکنون صفت شهر بیت المقدس کنم: شهرى است بر سر کوهى نهاده و آب نیست مگر از باران و به رستاقها چشمه هاى آب است اما به شهر نیست. شهرى بزرگ است که آن وقت که دیدیم بیست هزار مرد در وى بودند و بازارهاى نیکو و بناهاى عالى و همه زمین شهر به تخته سنگها فرش انداخته … #سفرنامه #ناصر_خسرو

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/19 ساعت 00:49

  ماندم ز عذرا وامقى چون من نبودم لایقى #مولانا

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/18 ساعت 05:05

  و گور اَبى هُرَیْرَه آن جاست،بیرون شهر، در جانب قبله، اما کسى آن جا به زیارت نتواند رفتن، که مردمان آن جا شیعه باشند، و چون کسى آن جا به زیارت رود کودکان غوغا و غلبه به سر آن کس برند و زحمت دهند و سنگ اندازند، از این سبب من نتوانستم زیارت آن کردن ⁧#سفرنامه⁩ ⁧#ناصر_خسرو

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/17 ساعت 23:17

  تمام این سال‌ها امیدوار بودم که آن زن خواننده در بزم آزموده پوران نباشد.دیشب براى بار دیگر رفتم سراغ ابراهیم یونسى و خاطراتش .یونسى هم با آن نثر دلنشینش مسحورم کرده بود و رسیدم به همان قسمت‌ها . امیدم بیهوده بود.آن زن خواننده و محفل آراى بزم آزموده همان پوران کودکى من بود.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/17 ساعت 23:02

  بعد از آن هر چه که پوران مى خواند را با شیفتگى مى شنیدم حتى آهنگ هاى به زعم بقیه بازارى و کاباره اى!پوران همان بار اول کار خودش را کرده بود!روحم را تسخیر کرده بود!به نظرم مى رسید که او مظهر زیبایى و زنانگى ناب و خالص است!

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/17 ساعت 22:53

  توى آن باغ درندشت من مانده بودم و اکبر پسر عمه‌ام که ده سالى بزرگتر از من بودکراوات بسته بود.ما هم قرار بود به بقیه بپیوندیم.راه افتادیم یک روز درخشان آفتابى بود .از کنار نهر‌ها ،لاى درختان و کرت‌ها پیش مى رفتیم.آسمان لاجوردى بود.آسمان زنجان همه روز هاى آفتابى به رنگ لاجورد است.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/17 ساعت 07:31

  الهی به امید تو سلام عزیزمهربون ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺯﻧﺪﮔے ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ پایان آدمیزاد نه از دست دادن معشوق است نه رفتن یار نه تنهایی هیچکدام پایان آدمی نیست! آدمی آن هنگام تمام میشود که دلش پیر شود.. ابراهیم درستی پند امروز رییس

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/17 ساعت 01:05

  ابراهیم یونسى در خاطراتش از زندان زرهى از شبى یاد میکنه که در حالیکه او و سایر افسران حزبى خونین از شکنجه منتظر محاکمه بوده اند،خواننده معروفى در بزم تیمسار آزموده در باشگاه افسران مى خوانده:«از چمن‌ها چون گذشتى یاد من کن» …..

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/17 ساعت 00:10

  حالا که فکر مى کنم مى بینم مهم اینه که بود! اینکه چطورى بود برام مهم نیست!

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/16 ساعت 21:47

  چهل‌وپنجمین شماره‌ی ماهنامه‌ی شبکه آفتاب (ویژه‌ی تن متن) با داستان و جستارهای اختصاصی از آندری کورکف، علی خدایی، محمود حسینی‌زاد، پیمان هوشمندزاده، مصطفی هزاره، نسیم مرعشی، سینا دادخواه، امیرحسین خورشیدفر، پوپه میثاقی، آیفر تونچ، بورهان سونمز، یاووز اکینجی و … منتشر شد.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1397/10/16 ساعت 07:20

  Listen to El valse (Eleni Karaindrou) by trubaduo #np on #SoundCloud