• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/24 ساعت 20:37

  این سیاست شبیه گرفتن مالیات است. وقتى قرار است هزینه هاى کشور را از محل مالیات تامین کنى ساده‌ترین امکان را به کار مى گیرى و مى روى سراغ موسسات شفاف چون پیگیرى فرار هاى مالیاتى برایت دشوار است. #روحانى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/22 ساعت 00:21

  طنّازى منوچهرانور : #سعدى: در آبِ دو دیده از تو غرقم امّید لب و کنار دارم فشار فقط بر روى کِنار.مبادا فشارى بر لب وارد شود.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/20 ساعت 02:09

  با نشرنو تماس بگیرید.درعین حال صحبت از پى دى اف درسایت مثل بد و بیراه به ناشر است

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/20 ساعت 01:54

  محمد شریفى از جمله در مقدمه به منابع مورد استفاده‌اش اشاره کرده است.از نیکلسون و فروزانفر و کریم زمانى و استعلامى و شهیدى و زرین کوب و تلمذ حسین و عده اى دیگریاد کرده است و شگفت اینکه نامى از استاد دکتر موحد نیست که مثنوى معنوى به تصحیح ایشان به چاپ سوم رسیده است.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/20 ساعت 01:24

  «نردبان آسمان» که حاصل زحمت محمد شریفى و محمد رضا جعفرى است در دو جلد وزیرى در بیش از دو هزار و دویست صفحه توسط نشر نو منتشر شده که اتفاق مهمى در شناخت مولوى و مثنوى است.منثور کردن مثنوى براى نزدیکى خوانندگان عام به مثنوى حائز اهمیت است ولى براى خواص نیز خالى از فایده نخواهد بود

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/20 ساعت 00:03

  بیار باده و اول به دست حافظ ده به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود #حافظ

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/17 ساعت 01:19

  عادت هاى نوشتن من حدیث اندوه مزمنى است که جز با نوشتن و پاک کردن درمان نشود

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/16 ساعت 19:06

  براى اینکه به این زودى نمیرم،چندتا کار باید بکنم.دنبال فرصتى هستم که انجامشان بدم ولى تا حال ممکن نشده؛البته هنوز امیدوارم و با انگیزه و خود این یعنى نصفش انجام شده

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/16 ساعت 00:44

  من که رجحانى در ترجمه شیاطین نسبت به تسخیر شدگان نیافتم.قضاوت با شما

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/16 ساعت 00:42

  پسرک میدانست که مادرش بسیار دوستش دارد اما هیچ مسلم نبود که او خود نیز مادرش را به همان اندازه دوست داشته باشد.واروارا پترونا با او کم حرف میزد و به ندرت در راه امیالش مانعى مینهاد.اما پسر نگاه مادر را،که هرگز از او غافل نمیشد پیوسته بر خود حس میکرد و این برایش رنج آور میبود.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/16 ساعت 00:20

  توجیه کافى براى ترجمه مجدد آن ولو از زبان اصلى نیافتم.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/15 ساعت 22:37

  راستى اى کرشنا که خاطر آدمیزاد بى قرار،عاصى،تند و سرکش است. رام کردن آن مرا چندان سخت مى نماید که لگام زدن بر سر باد.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/14 ساعت 23:13

  دوست عزیزى مثلى مازنى نقل کرد: «خر موس بن،یا گوزه یا لو» ظاهراً ماهم زیر ما تحت الاغ نشسته ایم. هیچ وقت حاضر نیستم الاغ را خر بنامم.خر کجا الاغ کجا؟

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/13 ساعت 23:48

  پند روز

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/12 ساعت 23:24

  چشم عادت کرده بر دیدار دوست حیف باشد بعد از آن بر دیگرى #سعدى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/10 ساعت 16:16

  «اما زبان کتابت یا لفظ قلم را کودک،مدت‌ها بعد از زبان بازکردن،در شش هفت سالگى ،تازه شروع به آموختن مى کند-وقتى که شخصیت او بیش و کم شکلى گرفته و شعورش دیگر در و پیکردارد.» #زبان_زنده #منوچهر_انور #نشر_کارنامه

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/10 ساعت 15:53

  بعضى نویسندگان در نوشته هایشان حتى توضیح و تفسیر راوى از ماجرا را هم شکسته مى نویسند.برخى دیگر به عده اى خرده مى گیرند که اهل قلم که شکسته نمى نویسند و هیچ توجهى نمیشود که ادبیات گفتارى نه تنها شان خود را دارد بلکه بخش قابل توجهى از ادبیات و زبان فارسى است و بى توجهى به آن جفاست.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/08 ساعت 23:27

  تازه‌ترین شعر هوشنگ ابتهاج

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/08 ساعت 01:27

  Listen to Zbigniew Preisner - Danse Macabre by أنتیکا - Antika #np on #SoundCloud

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/05 ساعت 22:08

  «تو الهام را که همان ابداع نخستین و خلق آنى صحنه یا حرکت است با کار و کوشش اشتباه مى کنى.من صحنه را آن چنان که در ذهنم نمودار مى گردد بى درنگ توصیف مى کنم و سپس راضى مى شوم؛اما به این شرط که الهام به سراغم بیاید.طبعاً بدون الهام هیچ کارى نمى توان انجام داد.» #داستایفسکى #نامه_ها

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/04 ساعت 20:00

  بستان ز شاه ساقیان سرمست شو چون باقیان گر نیم مستِ ناقصى مستِ تمامت مى کند #مولانا

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/07/30 ساعت 01:56

  آنکه تو مستش کنی و شیرگیر گر ز مستی کژ رود عذرش پذیر #مولانا #مثنوى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/07/29 ساعت 17:59

  آزادعجمیان ارمنى متولد حلب نماینده بسیارى از ناشران جهان در خاور میانه و آفریقا درسال ١٣٥٥ روبروى دانشگاه تهران کتاب فروشى Bookshop را تاسیس کرد که کتاب هاى ناشران خارجى را عرضه مى کرد.پس از انقلاب به دلیل نوسانات ارزى بوکشاپ را تعطیل کرد ولى کماکان دلبسته ایران و زبان فارسى است

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/07/29 ساعت 17:12

  براى من فرانکفورت سالى یکبار در ایام نمایشگاه کتاب زنده میشود و بعد از چند روز مى میرد.این عکس فرداى اختتامیه نمایشگاه است.همه برگشته اند به خانه هایشان و شهر با کالبد بى روحش ادامه مى دهد.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/07/27 ساعت 21:14

  یک آلمانى امروز آمد توى غرفه پى جوى کتاب هاى شعر فارسى بود؛دوکتاب شعر از ابتهاج موجود بود ، برداشت و تورقى کرد و بعد گفت نه شعر هاى جدید مثل : «پاییز بهارى بود که عاشق شده بود» کسى مى داند که این شعر از کیست؟

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/24 ساعت 20:58

  مهندسى ناکارآمد #روحانى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/24 ساعت 20:09

  من هم با واقعى شدن قیمت‌ها موافقم و فکر مى کنم راه نجات کشور همین سیاست است.ولى در همه حوزه‌ها .وقتى دولت مهندس خوبى نباشد و با توجه به این که حقوق میلیون‌ها کارمند و کارگر متناسب با تورم افزوده نمى شوند؛افزایش قیمت بنزین فقط امکان تداوم تامین بنزین اقشار مرفه را فراهم مى کند.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/20 ساعت 22:55

  سلام آقای آموزگار عزیزم این غیر رسمی‌ترین دعوت رسمیه دنیاست .بیاین حتما.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/20 ساعت 02:03

  مقدمه یکصد و هفتاد صفحه اى استاد موحد بر چاپ مثنوى معنوى که خود درس مقدمه نویسى است بسیارى از گره هایى را که احتمالا محمد شریفى نیز با آنها مواجه شده است باز کرده است.بى توجهى به مثنوى به تصحیح موحد از ارزش هاى ایشان نمى کاهد.شاید مقدمه ایشان پیش از چاپ آن کتاب نگاشته شده است.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/20 ساعت 01:46

  کتاب به وجیه‌ترین شکل ممکن منتشر شده است.با این حال من نیز هنگام خرید از قیمت ٤٠٠٠٠٠ تومانى آن یکه خوردم.نه به لحاظ گران بودن قیمت،بلکه به نظرم رسید بسیارى از علاقمندان خواندن و داشتن این کتاب ارزنده ممکن است از خرید آن صرفنظر کنند.فعلاً مقدمه مستوفاى محمد شریفى را خوانده‌ام.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/20 ساعت 00:29

  همزمان با هفته‌کتاب #پردیس_کتاب و #کافه_کتاب_آفتاب برگزارمی‌کنند: کتاب در عصر دیجیتال با سخنرانی محمود آموزگار دکتر مرتضی‌کریمی‌نیا زمان: چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ساعت۱۷ آدرس:سه‌راه‌ادبیات،جهاددانشگاهی(مجتمع‌دکترعلی‌شریعتی)، اتاق شورا اداره‌کل فرهنگ وارشادخراسان جهاددانشگاهی مشهد

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/18 ساعت 22:32

  هزار مرتبه سعدى تورا نصیحت کرد که نقل مجلس مارا به محفلى نبرى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/17 ساعت 00:02

  آن که در همه چیز مرا بیند و همه چیز را در من بیند هرگز از من جدا نشود و من هرگز از او جدا نشوم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/16 ساعت 01:25

  مهام میقانى در اینستاگرام بادداشت زیبایى در توضیح منزلت این دبیر بازنشسته فعلا راننده تاکسى نوشته است.آن را هم بخوانید

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/16 ساعت 00:31

  کودک مى دانست که مادرش او را مى پرستد،اما در مقابل،نسبت به مادر چندان مهر و محبت نداشت.واروارا پتروونا زیاد با فرزندش حرف نمى زد. به هیچ وجه از آزادى اش جلوگیرى نمى کرد،با این وجود کودک حس مى کرد که نگاهش بر او سنگینى مى کند و این مساله اورا ناراحت مى کرد. #جن_زدگان

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/16 ساعت 00:16

  تسخیر شدگان داستایفسکى ترجمه دکتر على اصغر خبره زاده را در جوانى خوانده بودم.همان کتاب تحت عنوان شیاطین با ترجمه از زبان اصلى توسط سروش حبیبى منتشر شده است.رفتم سراغ کتاب جدید،اما نثر سروش حبیبى آنگونه که باید و شاید راضى ام نکرد.دوباره برگشتم به همان ترجمه قبلى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/15 ساعت 04:58

  عاقبت کار او چه خواهد بودن؟ آیا نه چنین است که از هر دو راه علم و عمل برکنار افتاده در طریق حق چون پاره ابرى بى پناه و سرگردان است؟

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/14 ساعت 06:02

  غم آن کسى خوردن آئین بود که او بر غمت نیز غمگین بود #اسدى

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/13 ساعت 04:59

  البته تعجبى ندارد.ولى وقتى مى بینم یک روانشناس داستان مى خواند،شگفت زده مى شوم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/12 ساعت 04:16

  "حافظ: نه به هفت آب،که رنگش به صد آتش نرود آنچه با خرقه زاهد مى انگورى کرد. یک ویرگول بعد آب،به هواى مکثکى،و روى صد آتش فشارکى،و بعدش،همین طور معمولى و یکنواخت،تا آخر-مثل حرف عادى مردم.ببینید دستور لفظ درى چه نرمشى دارد و گفتار در زیر پوست نوشتار چه«ساز و نوایى»!

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/10 ساعت 16:06

  «ناگفته مسلم است که زبان اصلى یا مادرى همان زبان گفتار است که در یک دو سه سالى که شعور کودک در و پیکر ندارد،وارد ذهنش مى شود،با سلول هاى وجودش در مى آمیزد و به صورت جزء یا بعد یا رکنى از شخصیت او در مى آید.» #زبان_زنده #منوچهر_انور #نشر_کارنامه

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/10 ساعت 15:02

  بالاخره کتاب «زبان زنده» استاد منوچهر انور بعد از سال‌ها انتظار منتشر شد و البته چه به موقع؛زمانى که افراط و تفریط،زبان فارسى را درمخمصه قرار داده است.زبان«گفتار»و زبان«لفظ قلم»و رابطه بین این دو پنجره اى را به روى علاقمندان زبان فارسى باز مى کند که در این زمان بسیار مغتنم است.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/08 ساعت 03:48

  شب بهگَوَد گیتا

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/07 ساعت 04:10

  سوال کردم گل را که بر که مى خندى جواب داد بر آن زشت کو دو شو دارد #مولانا

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/04 ساعت 23:46

  نظراتى این چنین پندهاى بسیارى دارد.از جمله اینکه اگر دیر بجنبى مناسبات بیهوده مدیونت خواهد کرد.تا دیر نشده به شخم زدن ادامه دهیم و ریشه روابط بالقوه طلبکار را بکنیم.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/08/04 ساعت 00:10

  حدود نیم قرن پیش از او پرسیده بودم «اینکه مى گویند اگر هویت لو رفت باید در دادگاه دفاع ایدئولوژیک کرد،والاّ دفاع ضد امپریالیستى، از نظر شما درست است؟» پاسخش این بود:« دفاع درمقابل پنج افسر خواب آلود چه فایده اى دارد؟ببین چقدر مى توانى حبس بکشى همان قدر دفاع کن.» درس بزرگى بود.

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/07/29 ساعت 18:21

  در خیابان مونشنر اشراسه شماره ۲۸ رستورانى هست که غذاهاى دریایى عرضه مى کند .در منو پیش غذاها میرزا قاسمى داشت و ماهى هاى نزدیک به سفید و آزاد و کولى را به سبک خودمان طبخ مى کرد.آقایى آمد و گفت خوش آمدید ،من سامان بچه رشتم و ده سال است آمده‌ام اینجا این رستوران را راه انداختم

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/07/29 ساعت 17:51

  شهر به نمایشگاه هایش زنده است.این همه کسب و کار مانند هتل و رستوران و سیم کارت فروشى حاصل سنت نمایشگاهى فرانکفورت است هر چند نمایشگاه کتاب فرانکفورت جایگاه دیگرى دارد.کعبه اهل کتاب جهان.شب همان روزى که از من بابت سى سال حضور تقدیر شد رفتیم به جشن ٥٠ سالگى حضور آزاد عجمیان مدیرIPR

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/07/29 ساعت 02:12

  خواندن مجموعه داستان بوى قیر داغ و رمان تپه خرگوش را به دوستانم توصیه کردم . خواندن استخوان را هم از دست ندهید.على درمعمارى داستان و نثر روان و پاکیزه کم نظیر است! حیف که تمام شد.با آرزوى خواندن آثار دیگرى از #على_اکبر_حیدرى آماده خواب مى شوم ،اگر بابا خان بگذارد! #استخوان